Aktuellt

Klimatanpassning behövs nu - men vill det offentliga betala?

Eventuella effekter av en klimatförändringsdämpande politik låter vänta på sig decennier, om de alls fungerar när resten av världen ökade CO...

2010-08-29 07:58

"Kom till kontoret omedelbart. Katastrof."

Så ser nu HQ (OMX:HQ) ut att gå i graven, efter att en svart svan flugit rakt på ett fönster hos Finansinspektionen. Det är inte så att bolaget är insolvent och är på obestånd med konkurs på tapeten, utan det hela beror på godtycke hos Finansinspektionen.

HQ är nämligen inte "too big to fail", och likvideras därmed av fi, förlåt Finansinspektionen. Det sker enbart av pedagogiska skäl, för att skicka en signal till andra banker att så här uppför man sig inte.

Men även andra banker gör just så här, t ex överdriver både SEB och Swedbank värdena på sina tillgångar i Baltikum för att undvika att bli insolventa eller åtminstone ducka att man behöver göra nyemissioner med kapitaltillskott. Swedbank har placerat tillgångarna i sin alldeles egen bad bank, Ektornet, och redovisar dem enligt mark-to-fantasy.

Tycker man det är rätt att dra HQ:s tillstånd så borde ledning och styrelse hos de svenska storbankerna också darra just nu. Skall fi hålla på så här kommer det inte finnas många banker kvar i Sverige. Men de stora är too big to fail och kommer undan med det.

HQ har tillförts kapital genom försäljningen av fondverksamheten och är ekonomiskt välmående, även om en nyemission är planerad. Agerandet kan ställas i kontrast till att svenska staten räddade isländska Kaupthings svenska bank under finanskrisens mest akuta fas. Man kan bara undra vem på Finansinspektionen som Hagströmer & Qviberg trampat på tårna...

De punkter som räknas upp i SvD:s artikel om uppblåsta tillgångar, kreativ bokföring och dålig riskhantering gäller även storbankerna. Ser fram emot att FI tar sig an dem härnäst.

HQ-aktien lär vara börsstoppad i morgon, och många personer kommer förlora miljontals kronor, trots att de gjort sin plikt och nyligen skjutit till pengar via en nyemission. Börsvärdet var i fredags ca 1.5 miljarder SEK. Återstår att se om det ens blir några miljoner kvar efter en eventuell likvidering om det inte hittas en köpare till banken idag under söndag.

En lärdom här är att staten mycket väl kan vara en svart svan, som aldrig går att skydda sig mot.

Måhända skriver media att det här var behövligt etc, men var var kraven på att dra in HQ:s tillstånd innan nyheten släpptes? Jag har iaf inte sett några sådana krav. Vad innebär det för övriga svenska banker? Börsen lär knappast reagera positivt på det hela. Det räcker om några promille av aktieägarna i övriga banker kommer till insikt att staten när som helst kan slå till, och därmed säljer sina aktier, så har vi en bred börsnedgång i banksektorn i morgon.

Jag försvarar inte HQ:s tidigare agerande, men man hade nu avvecklat de syndande delarna av verksamheten och även tillfört kapital. FI:s reaktion är överdriven, om de nu inte skall fortsätta och även sätta Swedbank och SEB i likvidation.

Vem gynnas av att man drar in tillståndet för HQ Bank och tvångslikviderar bolaget, med endast ett enda dygns frist att hitta en köpare? Inte är det bolagets kunder, sparare, anställda eller aktieägare som gynnas iaf. Däremot gynnas konkurrenterna.

Det finns däremot en part som kapitalt misslyckats och felat över hela brädet. Och det är Finansinspektionen, som endast upptäckte missförhållandena inom HQ Bank efter att HQ gått ut publikt med det hela. Kort sagt är FI:s övervakning av de svenska bankerna fullkomligt bristfällig, eftersom missförhållanden kunnat fortgå i flera år.

Läs även bloggrannarna Stockman, Diversifierad och Income from dividends.
Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

29 kommentarer:

 1. Visst är det så, min käre kollega på landet. Fi är en samling nötter, ett B-lag i finansvärlden och de stora bankerna skrattar hela vägen in till just banken.

  SvaraRadera
 2. Har de senaste åren inte haft några bankaktier i portföljen. Det känns liksom inte rätt etiskt med dessa sedelpressande institutioner.
  Däremot har jag köpt på mig BP och försvarsaktier. Men bank - Nej Tack!

  / Lowrisk

  SvaraRadera
 3. hmmm, att jämföra hq med seb och sweb. Du får nog läsa på lite mer än att bara skumma av svd.

  SvaraRadera
 4. Joakim Persson2010-08-29 11:28

  Håller med ovanstående anonym, läs beslutet för mer info. Det är intressant att läsa FIs beslut, det här har pågått en längre stund och handlar inte främst om redovisning, utan om riskhantering.

  Jag sitter själv i "långa portföljen" med en hög Öresund, så det kommer smärta en del imorgon, men det verkar helt klart rätt signal från FI.

  SvaraRadera
 5. Storbankerna tjänar som vanligt men så "äger" de även FI.
  Tillstånden för SEB och Swedbank borde givetvis varit dragna för länge länge sedan om reglerna skulla tas på allvar och vara på riktigt. Nu är så inte fallet, det handlar om pengar och politik. Makt.

  SvaraRadera
 6. 11:07, Joakim Persson: FI reagerar långt efteråt, och när problemen egentligen redan är åtgärdade. Var fanns deras tillsyn de senaste åren?

  Nej, FI är bara reaktiv och stoppar aldrig någon innan problemen blir till rubriker. Dessutom bör de granska de svenska storbankerna på samma sätt, bl a dessas uppblåsta tillgångar.

  SvaraRadera
 7. HQ har inte gjort någon nyemission. En var dock planerad, till i september.

  Aktieägare

  SvaraRadera
 8. Det är en hårfin skillnad mellan det stora näringslivet och staten. Är det inte så? Klart denna makt gärna krossar en lite bank som dessutom är rätt uppkäftig och utmanar.

  Jag tycker dock det är sjukt trist, hade varit kul att ha ett alternativ som arbetar för sina kunder på riktigt och inte bara blåser dom på avgifter..

  SvaraRadera
 9. Joakim Persson2010-08-29 12:16

  Cornucopia:

  Enligt FI har det här pågått ett tag: http://www.fi.se/upload/45_Sanktioner/10_Finansiella_foretag/2010/beslut_hq_10-7854.pdf

  "Trots att Finansinspektionen redan 2008 påpekat att banken hade brister i sin riskhantering har banken ännu inte i maj 2010 haft en riskavdelning som följt kraven på bemanning, kompetens och oberoende. Banken har dessutom löpande lämnat bristfällig och i väsentliga delar felaktig information till Finansinspektionen, bl.a. om sin kapitalsituation. De problem som har funnits har därmed dolts.
  Bristerna i bankens riskhantering har till stor del berott på att styrelsen och den verkställande direktören underlåtit att inhämta nödvändig kunskap och information om bankens tradingverksamhet och de risker som var förenade med denna. Det innebär att banken i praktiken har saknat en effektiv ledning när det gäller en av dess ur ett riskperspektiv mest centrala verksamheter. Banken har därmed inte uppfyllt ett av de grundläggande krav som ställs för att få driva bank- och värdepappersrörelse.
  Banken har på ett synnerligen allvarligt sätt överträtt de för banker mest centrala bestämmelserna. Någon annan sanktion än återkallelse av bankens tillstånd kan därför inte komma i fråga."

  Som synes har ärendet pågått sedan 2008. FI har snarast vilseletts om riskerna i HQs tradingportfölj, man kände inte till de stora riskerna förrän i våras. Därför är det svårt att se att FI skulle tillgripa några sanktioner innan dess.

  SvaraRadera
 10. Jag gillar din blogg men du har aldrig visat några prov på att besitta kunskaper i redovisning. Att du jämför situationen i HQ med Swedbanks värdering av baltiska tillgångar är ett tydligt exempel på bristande redovisningskunskaper. Varför visar du inte konkreta exempel på att Swedbanks redovisning är felaktig om du nu anser att den är det? Hur ser kapitaltäckningen i Swedbank ut om tillgångarna tas upp enligt Cornucopiametoden? Är den högre eller lägre än den var i HQ Bank då HQ Bank övervärderade sina positioner?

  SvaraRadera
 11. Den frågan går inte att svara på Gustav, eftersom vi för Swedbank precis som för HQ enbart har bankens egna uppgifter om redovisat värde att gå på.

  Precis på samma sätt har FI uppenbarligen bara svalt allt HQ sagt med hull och hår, och sväljer pss precis allt de svenska storbankerna själva säger.

  Vore FI en myndighet som gjorde sitt jobb skulle de själva gå in på respektive bank och granska tillgångar och räkenskaper själva, inte lita på vad som serveras på silverfat till FI.

  Att FI år efter år accepterat det HQ säger, bevisar det faktum att det kan finnas precis lika stora redovisningsfel hos andra banker. Så länge dessa inte erkänner publikt att ngt är åt skogen så kommer inte FI upptäcka detta.

  FI är kort sagt inkompetenta.

  För att ta Stockmans liknelse med korvikiosken, så har de år efter år ställt frågan till korvkiosken (HQ): "Har ni bra hygien, städar ni som ni skall?", svaret har varit "Jajamensan!". Först när korvkiosken går ut och berättar "vi har slarvat med städningen och det är riktigt snuskigt här" så skickas det ut någon hälsoinspektör för att kolla hur det egentligen ser ut. Men då har de flesta ledande anställda redan bytts ut, och man har gjort sig av med de snuskiga lokalerna. Ändå stänger man ner korvkiosken.

  FI känner sig tvingade att göra ngt för att rädda sig själva och den slapphänthet som de själva uppvisar. Du har för övrigt bara FI:s egna ord på att de kritiserat redan 2008, den kritiken kan ha varit väldigt luddig i verkligheten. Ett påpekande 2008 kan ha varit i stil med

  "riskhanteringen lämnar en del att önska och borde ses över". Inga skarpa ord. Det kan rent av vara så att FI rutinmässigt skickar ut standardformuleringar till alla banker som tids nog skall ge FI ryggen fri om ngt går åt skogen. Vem vet, när en storbank går omkull trollar väl FI fram att de minsann var kritiska flera år före. Eftertankens kranka blekhet.

  SvaraRadera
 12. ... och en utväg för HQ Bank är att säljas till någon annan under söndagen.

  Vad har då ändrats? Absolut ingenting, annat än att det är en ny ägare. Men då får HQ Bank helt plötsligt fortsätta existera.

  Nej, någonstans på Enskilda mfl private banking-hus sitter nu många och gnider sina händer och har väl redan börjat ringa upp kända HQ-kunder för att värva över dem. Den enes bröd, den andres död.

  SvaraRadera
 13. Håller med Gustav. För en person med uppenbart dåliga kunskaper i redovisning så bjuder du väldigt ofta på tvärsäkra uttalanden som tingens egentliga tillstånd.

  SvaraRadera
 14. Joakim Persson2010-08-29 13:56

  Men i HQ Banks fall har ju FI upprepade gånger ifrågasatt rikshanteringen och metoden att räkna ut riskexponeringen.

  När du likställer HQ Bank med Swedbank i detta avseende, så menar du att FI har ett pågående ärende med Swedbank angående värderingen av Swedbanks tillgångar? (Vilket för övrigt inte är riktigt samma sak som HQ-affären).

  Vad har du för bevis för detta, mer än att du tror att det är så?

  SvaraRadera
 15. Sven Qviberg2010-08-29 14:16

  Liknelse: Om en av dina anställda ljuger dig rakt upp i ansiktet gång på gång och i åratal lär du göra dig av med personen i fråga.
  Om grannen ljuger dig rakt upp i ansiktet gång på gång och i åratal så lär du inte kunna göra så mycket.

  To big to fail. Säger väl allt. Sådan är verkligheten. Var pragmatisk, lämna dina höga hästar.

  SvaraRadera
 16. Faktum är att de människor som räknar på Swedbank i många fall anser att bolagets egna kapital är högre(!) än det redovisade. Det anses nämligen allmänt vara så att Swedbank har reserverat för stora förluster i Baltikum och att en hel del av dessa reserveringar kommer att återföras de närmsta åren med effekten att såväl vinst som eget kapital får sig en extra skjuts. När HQ Bank redovisade ett för högt eget kapital är det i Swedbanks fall istället med stor sannolikhet så att man redovisar ett för lågt eget kapital. Det är därför för mig obegripligt hur man kan jämföra HQ med Swedbank i detta fall.

  SvaraRadera
 17. Jag gillar den här bloggen och läser den dagligen numera. Dock har jag märkt att Cornucopia gärna gör skarpa uttalanden utan att ibland ha så mycket att backa upp dem med. Annat än med känslor och liknelser.
  Här är nog C ute i ogjort väder till stor del och jag håller snarare med Gustav.

  Med det sagt är det inte konstigt om C ibland får lite mothugg och tillrättavisningar eftersom vi som klickar in här närmast förväntar oss att C ska tycka till om alla stora händelser.

  Så kudos till såväl bloggaren som kommentatorerna och ha en fortsatt fin söndag allesammans!

  /Magnus K.

  SvaraRadera
 18. Om man undervärderar sina tillgångar i Baltikum, varför flyttar man över osäljbara panter till Ektornet? Osäljbar innebär i min bok att marknadsvärde = 0.00

  Men Swedbank är inte poängen jag misslyckas få fram här. Det var bara ett exempel.

  Min poäng är följande: Finansinspektionen sväljer de siffror som bankerna ger dem, utan att gräva själv i bankernas system. Det kan alltså medvetet eller genom slarv finnas andra banker som "ljugit" för FI, och där FI alltså rakt av accepterat vad som sagts. Det kan vara storbanker, småbanker, regionala sparbanker eller nischbanker.

  Poängen är att FI inte ens när de utreder någon i två år bryr sig om att själv granska siffrorna utan accepterar vad banken säger.

  Sedan spekulerade jag att FI kan ha använt formuleringar till alla banker som gör att de närhelst en bank kraschar kan gå tillbaka och säga "vi varnade för xyz hos ABC redan för X år sedan". Ingen utredning, men bara en formulering för att få ryggen fri om något händer i framtiden.

  SvaraRadera
 19. Jag brukar inte så ofta hålla med Cornucopia men den här gången ger jag honom rätt. Har intrycket av att FI har varit ute för att statuera ett exempel och visa att man har en viktig roll att fylla efter ganska mycket kritik. Därför låg HQ Bank bra till den här gången. En liten bank och inte så stor skada (fast illa nog i mina ögon)jämfört med större kolosser där ett ingripande vore samhällsfarligt. Mer än trist för vi behöver småbankerna!

  SvaraRadera
 20. "Det räcker om några promille av aktieägarna i övriga banker kommer till insikt att staten när som helst kan slå till, och därmed säljer sina aktier, så har vi en bred börsnedgång i banksektorn i morgon."

  Varför inte se FI:s agerande som ett steg framåt i hanterandet av problemen med den globala Pyramidspelsekonomin? Där en målsättning är minskat beroende av olja, osv, osv. Börsnedgång och recession lär medföra lägre resursuttag, eller?

  Tobias Wallin

  SvaraRadera
 21. Bankerna har lagar och regler att följa, till detta har de revisorer som ska utöva 'oberoende granskning'.

  Det finns massor av banker, finansinstiut osv. Fi kan inte granska allt och alla löpande. Det skulle vara oerhört kostsamt, utgöra ett dubbelarbete och skapa ännu mer av ett storebrorssamhälle.

  Möjligen att Fi har för snävt regelverk, det hade nog varit till gagn för de flesta inblandade om HQ haft en vecka eller två på sig att finna en ny partner istället för 48h.

  Hycklar staten som drar in tillståndet för HQ men inte för Swedbank och SEB? Det är väl där skon klämmer. Att myggorna silas men kamelerna slinker igenom. Att some guys are to big to fall.

  För att kunna hävda en sådan synpunkt måste ju regelöverträdelserna ligga i paritet med varandra. Swedbank och SEB får ta större risker mätt i absoluta belopp eftersom de är större.

  SvaraRadera
 22. Alla har vi lagar och regler att följa.

  Förtroende bra, kontroll bättre.

  För övrigt skall man inte lita ett dugg på revisorer. I alla stora ekonomiska skandaler visar det sig att revisorerna brustit.

  SvaraRadera
 23. Jägarsoldaten2010-08-29 18:47

  ...och bäst är razzia.

  SvaraRadera
 24. En stor del av VÅRA problem med Världsekonomin är just detta oansvsvariga beteende som HQ visat!
  HQ sa till FI mars 2010 att 33 miljoner kronor skulle räcka som garant för bankens marknadsrisker, juni 2010 redovisar de en förlust på 1 230 miljoner kronor!!!!!

  Äntligen får framförallt ägarna till en bank ta en smäll! Ärlighet är vad som behövs inte denna samhällsfarliga girighet, vi får alla hjälpa till så att de ansvariga ställs till svars och att en del av straffet ska naturligtvis innebära ett förbud att arbeta inom finans då de ljugit så oerhört!

  SvaraRadera
 25. Det går inte att generalisera - HQ är ett eget case.
  Men att strö salt i såren med endast förlorare är totalt onödigt.
  Istället för 48 timmar kunde man fått 48 dagar -HQ är inte på obestånd
  Tyvärr visar FI saknad respekt för kapital - dessa medarbetare som har sina lönepaket oavsett vad som händer. Det var väl ingen där som var aktieägare heller och var finns Aktiespararna i debatten? Grunderna för indragna licensen förefaller godtyckligt om än kanske inte lika illa som i Carnegie affären

  SvaraRadera
 26. Cornucopia, även din liknelse över korvkiosken är ju felaktig. FI har ju i nästa två år redan påpekat att städningen varit otillräcklig för att få driva verksamhet, trots det har inte korvkiosken åtgärdat, man har till och med ljugit och sagt att man har det, men ändå inte. FI har inte enbart frågat... de har pekat och begärt bättring och sådan har inte bara saknats, utan det har ljugits om att det gjorts.

  Och Swedbank är ju helt fel bank att sikta in sig på som liknelse, de har ju bevisligen tagit in många miljarder och har enligt allt och alla bättre kapitaltäckning än genomsnittet av svenska banker och långt mer än vad som krävs. Till och med EUs tester rankade ju Swedbank bland de bättre, inte sämre. Att Swedbank skulle lyckas mörka så enormt mycket och inte ha täckning på HQs nivå är ju en rent löjligt teori.

  SvaraRadera
 27. 01:30, om man hittar felaktigheter så kan man väl för tusan inte bara acceptera skriftliga eller muntliga besked om att de åtgärdats, utan måste väl göra besök/razzia för att kontrollera.

  Nej, FI:s inkompetens är slående.

  SvaraRadera
 28. Ja allt är FI:s fel... :)

  SvaraRadera
 29. Corny: Helt rätt. Qviberg / Hagströmer måste ha trampat på någon. Kanske var detta tacken för att försökt utmana den politiska adeln med Juni-listan?

  Alla ni andra som inte ser det uppenbara godtycket...

  Var har ni varit de senaste två åren?

  Varför skickade Riksgälden och Riksbanken in miljarder i kapital till banksystemet om Swed och SEB var solida?

  Det är ett extremt godtycke att lägga ner en bank som inte verkar ha kostat Sveriges ekonomi någonting resp. hålla ett antal banker som har kostat bakom ryggen.

  SvaraRadera