Aktuellt

Andra världskrigets tre slutdatum i Europa

Andra världskriget slutade med Nazitysklands ovillkorliga kapitulation i princip på tre olika datum i Europa. Minst känt är antagligen den...

2010-08-30 15:32

Finansinspektionens godtycke

Fick följande i en kommentar från en läsare. Jag fetstilar det väsentliga ur Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2006:1387.

"15 kap. Ingripanden

Ingripande mot kreditinstitut

1 § Om ett kreditinstitut har åsidosatt sina skyldigheter
enligt denna lag, andra författningar som reglerar institutets
verksamhet, institutets bolagsordning, stadgar eller reglemente
eller interna instruktioner som har sin grund i författningar
som reglerar institutets verksamhet, skall Finansinspektionen
ingripa.

Ingripande sker genom utfärdande av föreläggande att inom viss
tid begränsa rörelsen i något avseende, minska riskerna i den
eller vidta någon annan åtgärd för att komma till rätta med
situationen
, förbud att verkställa beslut eller genom
anmärkning. Om överträdelsen är allvarlig skall
kreditinstitutets tillstånd återkallas eller, om det är
tillräckligt, varning meddelas.


Finansinspektionen får avstå från ingripande om en överträdelse
är ringa eller ursäktlig, om institutet gör rättelse eller om
någon annan myndighet har vidtagit åtgärder mot institutet och
dessa åtgärder bedöms tillräckliga. Lag (2006:1387)."


Kort sagt, eftersom HQ Bank vidtagit åtgärder och bland annat upphört med tradingverksamheten, samt kapitaliserat banken genom att sälja av HQ Fonder till Öresund, så kunde FI avstå från att ingripa. Men det gjorde man inte. Istället försatte man banken i tvångslikvidation.

Kanske bäst med en brasklapp. Jag har inga pengar placerade i HQ, Öresund, HQ Bank eller något form av derivat relaterad till HQ, men anser att Finansinspektionen överreagerat gravt och satt ett finansiellt någorlunda välmående företag i tvångslikvidation.

Man kan tolka lagen ovan, som säkert mkt sällan provats i domstol, som att FI har full rätt att endast utdela en varning om en storbank gör exakt samma sak som HQ Bank. Det är rent av lagstiftat att FI får agera godtyckligt. FI kan vidta vilken åtgärd de har lust med ("någon annan åtgärd") eller kan välja mellan varning eller indraget tillstånd, och får även om banken gjort rättelse välja att avstå från ingripande, eller ej. Kort sagt ser det ut som att FI har fria tyglar att göra precis vad de har lust med från fall till fall.

Även bloggrannarna Flute och Zed verkar instämma i att FI överreagerat, liksom Avanzas Claes Hemberg. Zed var dock investerad i HQ och Öresund, så reaktionen är naturlig. Hembergs uttalanden skall man dock delvis se som en marknadsföring av Avanza.

Vore ju också bra om likvidatorn får en fråga på presskonferensen ikväll som reder ut eventuellt släktskap med Handelsbankens CFO.
Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

16 kommentarer:

 1. Cornu: du som är slängd i juridiken kan väl ställa upp som jurist och stämma FI.

  Det borde gå lätt, du har ju alla bevis på din sida.

  SvaraRadera
 2. Jag är inte ett dugg slängd i juridiken. "Får" kanske betyder "skall" i juridiksvenska, vad vet jag.

  SvaraRadera
 3. Poängen är ju att det är lagstiftat godtycke.

  Det går inte att kritisera eller berömma FI med basis av lagen. Bengt Westerberg på FI kan välja att göra som han vill. Vaknar han upp på sin dåliga sida efter att några röda korset kramare varit på honom eller Fp inte fått tillräckligt många mandat och fel bank rapporterar någon oegentlighet så är det ju bara fram med rödpennan och slakta en bank innan frukosten!

  SvaraRadera
 4. Det är intressant att Catharina Lagerstam satt i Carnegie när den förlorade tillståndet samt i HQ tidigare i år.

  Man undrar om hon är den svarta svanen i banksystemet :)

  SvaraRadera
 5. Efter EBMs uppvisade impotens angående insiderhandel har väl kollegorna på FI blankat HQ och stänger sedan ner verksamheten. Sådant fiffel borde väl dessutom vara kvalificerande för att bli partiledare för S som ser ut att behöva en ny efter valet.

  SvaraRadera
 6. Det handlar inte om tiden från juni till idag, det handlar om tiden 2008 till juni 2010. HQ har under ett och ett halvt år struntat i FIs varningar och förelägganden och dessutom medvetet vilselett FI genom lögner, olaglig bokföring, avsaknad av lagstadgade åtgärder vid varningar och förelägganden etc. Därför skall bolaget stängas. Det är inte (den nya) ledningen som FI straffar utan bolaget som förverkat sin rätt enligt lagen. Personal, ledning och ägare som vill fortsätta måste då starta ett nytt bolag. Att en styrelse avgår och personal byts ut är inte tillräckliga åtgärder för bolaget som sådant. Tillstånd ges till bolag, inte ledning och personal.

  SvaraRadera
 7. Jaså. Som ett av villkoren för tillstånd enligt kapitel tre i lagen ovan står följande:

  "4. den som skall ingå i företagets styrelse eller vara verkställande direktör, eller vara ersättare för någon av dem, har tillräcklig insikt och erfarenhet för att delta i ledningen av ett kreditinstitut och även i övrigt är lämplig för en sådan uppgift."

  Så nog finns det krav på ledning och styrelse för att få tillstånd.

  SvaraRadera
 8. Faan Stefan Dahlbo får välan koncentrera sin expertis på att sköta Acne firman på heltid nu när karriären på bank och finans är game over!

  SvaraRadera
 9. Och vår egen lilla Leeson, han Fredrik Crafoord, han verkar vara en synnerligen rolig figur. Han får väl syssla med sina travhästar.

  Läs gärna:

  http://www.nasdaqomx.com/digitalAssets/53/53496_2008_12_HQ_-_beslut_disciplinn__mnden_sve.pdf

  Jisses. Ja, där har vi svaret. Crafoord handlade spekulativt på fundamenta. Inte teknik.

  Suck. Sicken nolla, corny!

  SvaraRadera
 10. Ett litet Lehman Brothers i miniatyr. Vi kan vi också :-)

  SvaraRadera
 11. Lagar ska vara generella, en bedömning huruvida användningen av lagen är godtycklig måste göras utifrån rättspraxis. Det finns inte särskilt mycket rättspraxis på området vilket gör att det inte går att göra en bedömning om finansinspektionens agerande är godtyckligt eller ej.

  SvaraRadera
 12. "Överreagerat"?

  Det är inte OK att köra en bankrörelse utan fungerande central riskkontroll. Inte ens de mest grundläggande kontrollerna kan ha funnits på plats eftersom de ska finnas en riskkontroll som är separerad och oberoende från handlarborden. Ska handlarna värdera sina egna risker i sina egna positioner har du snart en ny Nick Leeson.

  Styrelseledamot Catharina Lagerstam gjorde egna beräkningar och såg att felvärderingen av tradingportföljen var uppenbar, men styrelsen vägrade agera och gav henne sparken istället.

  Sådana här comwboys ska inte får köra bankrörelser.

  SvaraRadera
 13. "Finansiellt välmående"

  Skojar du?

  Denna skojarbank måste likt Carnegie ta konsekvenserna av girig moderatpolitik. Qviberg ska stå till svars för direkta lögner riktade mot aktieägare!

  (som brasklapp bör påpekas att jag ej allokerat kapital i denna skojarbank bestående av skojare och lögnare)

  SvaraRadera
 14. Immateriella tillgångar finns med 570 miljoner i bokslutet, berätta Cornu hur kan de användas rent konkret för att betala sina konstaterade skulder? Värdet av goodwill verkar vara under omprövning....hoppas att någon vill betala för bokstäverna HQ, de kan ju användas till något nytt utvecklande...vem vet men nu vet vi att kombinationen står för HemsktQorkad!!!

  SvaraRadera
 15. Tolkar det lite som Bear Stearns historien, man behöver sätta åt en "mellanstor" bank för att visa att man agerar. I det här fallet hade man det så väll förspänt att man kunde ta ner en väldigt känd bank (i finans kretsar) med god likviditet (ingen drabbas mer än att pengarna blir frysta ett tag)..

  Ingen tror att fler banker kommer drabbas i närtiden men först Carnegie och nu HQ.. Tror att det sitter ett antal ledningsgrupper och ekonomichefer på storbankerna och räknar på hur man skall ta sig tillbaka till regelverket igen..

  SvaraRadera
 16. Det går inte att köra på fyllan i 200 knyck i en Porsche och sedan tro att man bara skall få en varning för att man sålt Porschen och köpt en Skoda med alkolås. Brottet är begånget och skall bestraffas.

  SvaraRadera