Cornucopia?

2010-06-10 18:19

Svarta svanar i skogen

I ett inlägg tidigare idag om svarta svanar, Nicholas Nassim Talebs teori om extrema händelser med stora konsekvenser i någon riktning, så nämnde jag skog som en näringsform som bara är exponerad för svarta svanar på nedsidan.

Nu ligger det förstås i den svarta svanens natur att man inte kan förutse vad som kan hända på uppsidan, lika lite som när eller om det sker något på nedsidan. Men på nedsidan kan vi blanda ut med lite vitt och måla svarta svanar gråa och lista en lång rad saker som plötsligt och oförutsett kan drabba skogsägaren.

Skog må vara en trygg investering, men de överraskande nedsidor och kända risker som kan finnas har ingen kompensation på uppsidan. Man bedriver sitt skogsbruk efter bästa förmåga och hoppas att inget negativt inträffar. Eller så förnekar man bara existensen av negativa händelser och drömmer att försäkringar eller staten täcker upp på nedsidan. Fast ibland är det just staten som är den negativa händelsen.

Listan på nedsidan kan göras lång. Stormar som Gudrun eller Per är aktuella exempel, även om det ofta tar några decennier innan skogen är sårbar igen i samma omfattning. Fälld skog måste ju växa upp igen på de mest utsatta ställena.

Andra naturliga händelser är t ex extremt snöfall som kan hindra planerade avverkningar, och rent av knäcka stora skogsarealer.

Sjukdomar är en annan faktor, och då pratar jag inte om kända problem som rotröta, utan nya oväntade sjukdomar som kan dyka upp. Just nu drabbas Sverige t ex av askskottskjukan, och den som investerat 10 000-tals kronor i hägn och plantage av ask kan nog slita sitt hår och se pengarna försvinna för lång tid framöver. Bara att hosta upp pengar och plantera något annat, kostar både pengar och värdefull tid, t ex om en 15-årig skog drabbas, så blir det ytterligare 25 år innan några inkomster efter att redan väntat 15 år.

Insektsangrepp som barkborre är ju känt, men t ex så har Kanadas västra tallskogar drabbats av en skalbagge, som dödat 50% av skogen och till 2013 förväntas döda 80% av skogen. Vad händer om motsvarande kommer till Sverige, kanske i en form som även angriper vår svenska tallart?

Skogsbrand är ett annat problem, också oförutsägbart. Mot allt detta finns det förstås försäkring, men försäkringsskyddet är inte fullständigt och kompenserar egentligen bara för merkostnader vid t ex stormfällning. Någon kompensation för för tidig avverkning eller avverkning/stormfällning när priset är ofördelaktigt utgår generellt inte.

Sedan har vi samhälleliga risker. Du kanske köpt din skog för att du tids nog förväntar dig kunna stycka av tomter i takt med att samhällen i närheten expanderar. Så slänger en granne upp en vindkraftspark på sin skog, och möjligheten till avstyckning av tomter går upp i rök.

Eller så dras det en motorväg, järnväg eller högspänningsledning rakt över eller strax intill dina marker. Viss kompensation för träden och ytan utgår när den dras över din mark, men återigen försvinner möjligheten till avstyckning av tomter. Mot expropriationsrisken vid bygge av samhällelig infrastruktur har du i princip inget att sätta emot, bara att dra ner byxorna och böja dig fram för att vara lite finkänslig.

Till statliga svarta svanar hör också ökade pålagor om naturvård. Du kanske skött din skog lite för väl, och den klassas som nyckelbiotop och blir skyddad. Den kan rent av förvandlas till naturreservat med noll chanser till avkastning. Viss kompensation kan dock utgå då, men vad värre är om t ex grannen omvandlas till naturreservat. I samband med stormen Gudrun lämnades t ex en del naturreservat med 10 000-tals kubikmeter fälld granskog som inte fick röras och blev en enorm lek- och fortplantningsplats för granbarkborre, till intilliggande skogsägares fasa.

Andra möjliga statliga svarta svanar kan t ex vara en återreglering av skogsägandet, så vem som helst inte längre får köpa skog, vilket skulle sänka priserna rejält.

Det går inte heller att förutse hur konjunkturen för virke och skog är när du väl skall avverka skogen om kanske 40 år. Priserna på virke har för skogsägarna inte följt inflationen.

Får vi de klimatförändringar som våra politiker målar ut för att motivera diverse politik, så blir det i allra högsta grad oförutsägbart vad som händer med skogen framöver. Gran borde i princip inte odlas söder om Dalälven redan idag om man skall överdriva lite, och känsligheten vid större klimatförändringar de kommande decennierna är inte så liten.

Antagligen kan man hitta många fler dramatiska och oväntade nedsidor med skogsägande. På uppsidan finns en konjunkturberoende pris på produkten, och nollräntedrivna bubbelpriser på marken. Man kan också tänka sig oväntade lokala svarta svanar som t ex Ullared, där skogsmark som låg intill byn Ullared helt plötsligt fick en helt annan potential än någon kunde tänka sig några år innan GeKås etablerades.

Man kan naivt titta bakåt och ur detta räkna ut sannolikheten för att olika händelser inträffar, men det säger faktiskt ingenting om hur risken blir framöver, bara vad risken har varit.

Skog kan för all del vara mycket köpvärt och bra att äga, men det är svårt att se någon dramatisk uppsida i skogsägandet, speciellt inte så här när priserna redan är på bubbelnivåer. Assymetrin i skogsägande finns framför allt på nedsidan. Visst kan peak oil och den efterföljande mer eller mindre permanenta energikrisen ge en uppsida i värdet för skogen, men det kan mycket väl tas ut eller helt sänkas av högre bränsle- och entreprenörspriser och ekonomisk recession med minskad efterfrågan. Ökad statlig reglering kan också bli en följd av en så samhällsomstörtande händelse som peak oil kan komma att innebära, och all reglering är inte önskvärd.

Mot alla tänkbara dramatiska nedsidor och svarta svanar får man ställa en stabil tillväxt på några procent per år, oavsett konjunktur, kriser eller världspolitik.

Gärna skog, men vänta dig inga stora och dramatiska vinster. Teckna försäkring.

Tyvärr kan ju inte heller försäkringsbolag korrekt räkna ut riskerna att stora katastrofer inträffar, eller hur stor påverkan händelsen har. Försäkringsbolag är av den anledning själva väldigt utsatta för svarta svanar, specielt försäkringsbolag som ägnar sig åt återförsäkring.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna, inklusive listan med kommentatorer som automatiskt kommer raderas på grund av brott mot dessa.

11 kommentarer:

 1. Cornu, tror du fremdeles på teknisk analys efter å ha lest Talebs arbete?

  SvaraRadera
 2. Nedsidan (den svarta svanen)för skogen skulle kunna triggas av att konjunkturen tvärstannar (efterfrågan på timmer sjunker) i komb med kraftigt höjda räntor. Eller mao STAGFLATION.

  Ung vad som hände under 1970-talet. En period som på många sätt fö påminner om idag. Då dök skogspriserna till praktiskt taget gratis

  SvaraRadera
 3. Skoj att du skriver lite mer om skogen.

  Jag hittade följande citat från Jonas Wahlström(http://www.hq.se/upload/PDF/HQ+/maj_08.pdf):

  "Skog ger en fantastisk möjlighet till
  mycket god räntabilitet, men folk är usla
  på att räkna! Det roliga med skog är ju att
  du faktiskt äger något som har både en direktavkastning
  och en värdestegring."

  Klart bättre än en investering i HQ i alla fall...

  SvaraRadera
 4. Katastrofen i British Colombia (Mountain Pine Beatle) började med stormfällning i ett naturreservat, naturmupparna motsatte sig röjning. Förhållandena är i och för sig lite speciella där, bara Contorta och allt likåldrigt.
  När vi tog över här hemma för 20 år sedan var räntan 12 % och skogsvårdsavgiften fanns fortfarande, då fick man betala för att äga skog.
  /Disehall

  SvaraRadera
 5. Otroligt vad bokrekommendationer det kommer nu när du får kickback från Tradedoubler...

  SvaraRadera
 6. 20:44, TA och svarta svanar. Återkommer med ett inlägg om det, men framför allt så invaliderar svarta svanar FA. TA pratar bara om trender baserat på historisk utveckling, och skall tas för vad det är. Vid en svart svan kan TA fånga upp att man bör sälja ganska tidigt.

  23:19, wow ett sådant scoop. Gå till pressen med det. Jag har inte "nu" kickback på bokförsäljning. Jag har alltid haft det så länge denna reklamfinansierade blogg har existerat. Rekommenderar dock inga böcker jag inte gillar, eller vill du ha en lista av böcker jag avråder från att köpa också? Provisionen för min del är så liten att en såld bok kanske köper mig ett enda knäckebröd, utan pålägg, när moms, egenavgifter och skatter är dragna. Jag gillar att ha bröd till mitt vatten till frukosten, har du ett problem med det läs en annan blogg.

  SvaraRadera
 7. Cornu - varför så spydig? Tycker mig se detta från dig emellanåt och tycker inte den tonen har här att göra.

  Varför inte skriva trevligt tillbaka, typ:
  "Förstår hur du tänker och självklart sticker jag inte under stolen med att jag vill dra in pengar på min blogg...men du kan vara helt säker på att jag bara rekommenderar böcker jag gillar..."

  SvaraRadera
 8. Per definition är ALLT ägande exponerad mot svarta svanar på nedsidan. Pengar kan man ALLTID förlora, oavsett hur man har dem. Talebs teorier invaliderar just precis TA, eftersom det är just följandet av trender han är emot - historik har inget med framtiden att göra, det är det han trycker på hela tiden. Och en analys av marknaden för att hitta branscher med stor exponering av svarta svanar på uppsida är precis vad FA är.

  SvaraRadera
 9. 09:40, som man frågar får man svar. Såg kommentaren om att jag får kickbacks på försäljning av böcker som en spydig kommentar och svarade på samma sätt.

  SvaraRadera
 10. 09:42, naturligtivis är det FA att isolera branscher och bolag med stor exponering mot positiva svarta svanar. Dit hör iaf inte skogsbruk.

  Se dagens inlägg om TA och svarta svanar dock.

  SvaraRadera
 11. Här är ett intressant alternativ till att öka antalet träslag i skogsportföljen!
  www.tectona.se

  SvaraRadera