Aktuellt

Reklam: Fem procent rabatt med Cornucopia? på Finanskursen årskull 3

Denna artikel är reklam för Finanskursen, som erbjuder tidig anmälan och fem procent rabatt till bloggens läsare om de anmäler sig här . F...

2010-06-23

Peak tillväxt: Oljepriset eller oljeproduktionen?

Sambandet mellan ekonomisk tillväxt och utnyttjandet av olja är mycket starkt. När det gäller moderna västerländska länder så gäller detta för bränsle till transporter, vilket jag visat för USA såväl som Sverige. Men globalt så behöver vi inte titta på konsumtionen av fossila drivmedel för att hitta sambandet.

Globalt är korrelationen 0.95 mellan den ekonomiska tillväxten och oljeproduktionen. Eftersom det idag tar 5-10 år att få nya större oljefynd i drift, så är det svårt att tänka sig att oljeproduktionen är en funktion av den ekonomiska tillväxten, utan sambandet är snarare tvärt om. Högre oljeproduktion ger ekonomisk tillväxt när oljan konsumeras på ett eller annat sätt.

Ur det perspektivet så var det inte de höga oljepriserna som knäckte världsekonomin för första gången sedan 2:a världskriget, utan oförmågan att väsentligt öka oljeproduktionen sedan 2004.

Tittar vi på korrelationen mellan oljepriset och världsekonomin så ger den för tidsintervallet 1983-2000 snarare ett motsatsförhållande med en korrelation på -0.32. För samma tidsintervall var korrelationen mellan världsekonomin och oljeproduktionen 0.97, lite högre än de 0.95 som gäller för hela perioden 1983-2009. En möjlig tolkning här är att den stigande oljeproduktionen gav mer ekonomi per fat när oljepriset var billigt under 1980- och 1990-talet.

Men runt år 2000-2001 hände plötsligt något. Oljepriset började korrelera allt kraftigare mot världsekonomin. Man brukar säga att runt år 2001 så inleddes den nuvarande råvarucykeln pga Kinas riktiga intåg i världsekonomin, och priserna på råvaror började stiga på allvar.

Världsekonomin tog rejäl fart tillsammans med stigande oljepris. För att citera mig själv:

"Det är en gammal etablerad sanning, som bland annat framfördes i Andrew McKillops rapport Price Signals and Global Energy Transition (2003, beställd av den svenska Energimyndigheten), att stigande oljepris inte leder till ekonomiska problem utan snarare ökar på den ekonomiska tillväxten."

Och mycket riktigt drog de stigande oljepriserna med sig världsekonomin uppåt i raketfart.

Denna omsvängning kan man se ganska tydligt om vi spårar släpande 7-årig korrelation mellan världsekonomin och oljeproduktion respektive oljepris.

Under det senaste decenniet har snarare oljepriset varit extremt hårt knutet till världsekonomin, eller tvärt om. Sambandet är rent av större än till oljeproduktionen mot slutet, medan sambandet mot oljeproduktionen minskar något.

Vi kan dra två slutsatser av det här.

Den första är att oljepriset kommer följa världskonjunkturen. Detta samband ser nu ut att vara starkare än själva produktionsvolymen av olja. Det innebär också att om världsekonomin dyker igen, så dyker oljepriset även om vi passerat peak oil.

Den andra slutsatsen är att oljeproduktionen nu har nått sitt maximum och att vi verkligen har nått platåfasen runt själva oljetoppen. Det spelar numera lite mindre roll hur världsekonomin utvecklas, oljeproduktionen kan inte öka ändå. Det här blir tydligare om vi kortar ner den släpande korrelationen, så ser vi hur oljeproduktionen lämnar världsekonomins utveckling.

Nu blir då nästa fråga om glaset är halvtomt eller halvfullt. En optimist menar att det fallande sambandet beror på att världen söker sig bort från oljeberoendet, en pessimist påtalar att det fallande sambandet beror på den globala recessionen 2009 orsakad av finanskrisen, något vi inte sett sedan andra världskriget. En sådan världsekonomisk kris har vi inte tidigare i intervallet, och det blir då självklart att samband ställs på sina huvud. Även om de fortfarande finns där.

Världsekonomin kan alltså inte längre pressa fram ökad oljeproduktion, vilket leder till högre priser om ekonomin återhämtar sig. När ekonomin sedan knäcks av att de höga priserna inte ordnar fram mer olja så kommer oljepriset återigen att krascha. Detta har hela tiden varit mitt grundscenario, dvs oljepriser som efter peak oil åker upp och ner med världsekonomin.

Med tanke på hur beroende av oljan t ex länderna i OECD är, så är det direkt naivt att tro att det handlar om ett minskat beroende av olja, speciellt som världens förmodade tillväxtmotor Kina kraftigt ökar sin oljekonsumtion.

Den alternativa energi som byggs ut är främst elproduktion och elfordon är lätträknade på våra gator och vägar.

Det återstår nu att se när vi når peak tillväxt, eller om vi tillfälligt kan skjuta problemen framför oss.

11 kommentarer:

 1. Mycket bra post!
  Min gissning är att peak tillväxt redan är här.

  SvaraRadera
 2. Peak civilisation är nog också här !

  SvaraRadera
 3. Jag undrar hur det sett ut innan 1983? Skulle vara intressant med ett inlägg om världsekonomin och ekonomiska samband innan oljans intåg i slutet av 1800talet.

  SvaraRadera
 4. Det är även intressant att fundera över vad oljan har använts till under den period från 1999 som den stadigt ökat i pris. Under den perioden har västvärlden "utlokaliserat" genom att importera istället för att producera en mängd produkter till Kina och Syd-ostasien, vilket medfört både transport av råvaror till Kina/sydostasien och färdiga produkter därifrån. Samtidigt som oljan har stigit i pris har vi alltså kunnat kompensera det genom att importera allt billigare produkter.

  Det högre oljepriset har alltså kompenserats av billig import. Detta har motverkat inflationen och centralbankerna i väst har kunnat hålla låga styrräntor som lett till att människor ökat sin belåning och kunnat köpa mer prylar och bostäder o s v. Det är inte konstigt att det tidigare sambandet mellan prisökningar på olja och lågkonjunktur har brutits!

  Man kan fråga sig vad som kommer att hända när lägre oljeproduktion/högt oljepris gör Kina-producerade produkter allt dyrare. När man överhuvudtaget inte kan tjäna pengar längre på att använda sig av billig arbetskraft i låglöneländer. Vid ett visst skede då borde varje ytterligare höjning av oljepriset leda till att medelsvensson måste avstå från att köpa varor och tjänster i Sverige, vilket omedelbart kommer att leda till utslagning av företag, mindre efterfrågan på olja, lägre oljepris. Eftersom vi hela tiden fortsätter att förbruka olja så kommer samma historia att återupprepa sig ända tills... ja, vad som sedan kommer????? peak tillväxt verkar mycket troligt!!

  SvaraRadera
 5. Kollade över vad alla ni bloggare skriver om.... Alla skriver om peak olja. Börjar bli trött på denna eviga bloggpeak om oljepeak. Kommer denna oljediskussion fortsätta eller har vi nått peak.

  SvaraRadera
 6. Jaså, enligt Politometern så berör 0.27% av blogginläggen från de som skriver mest om detta (miljöpartiet) peak oil.

  http://www.politometern.se/om/peak+oil/

  Du måste ha väldig otur som bara läser bloggar som skriver om peak oil.

  Enligt Knuff.se så är det bara jag som skrivits 11st inlägg om peak oil sedan den 20:e juni, bland 10 000-tals svenska bloggar.

  http://knuff.se/q/peak+oil

  SvaraRadera
 7. Jepp, tackar för dom här senaste posterna som visar tydligt sambanden mellan olja etc och världsekonomin. Jag trodde faktiskt inte det var så extremt som detta visar. Som tidigare nämnt känns och verkar det som att en form av peak har uppnåtts på många områden. Jag säger bara uj... Det är svårt att inse vilken påverkan detta kommer att ha på hela världen. Ekonomi system bör ju kollapsa med tanke på att det redan nu är krisigt. Människor lär få panik och bli irrationella som är deras naturliga reaktion.

  Spännande tider.

  SvaraRadera
 8. Du kan ju inte dra slutsatsen att oljepriset kommer följa världsekonomin bara för det varit så de sista åren. Har du redan glömt av vad du läst i Talebs bok...? Historiska korrelationer kan inte extrapoleras framåt...

  Om börsen går upp sju år i rad kommer den fortsätta gå upp?

  Om fastighetspriserna går upp sju år i rad kommer de fortsätta gå upp?

  Om du får rött sju gånger i rad i roulette kommer du fortsätta få rött?

  SvaraRadera
 9. Fortfarande många som har mycket att lära sig om sannolikhetsteori men jag struntar i att utveckla det nu.
  Tycker att ditt inlägg nu var mycket intressant, och det ligger helt i linje med mina egna tankar med några små undantag.
  Jag tror inte att det var oljepriset som drog med sig världsekonomin, snarare tvärtom.
  Min analys är att världen försökte vidmakthålla tillväxt i ekonomin i framförallt asien som då krävde mer olja och till slut kunde inte produktion möta efterfrågan = prisrusning uppåt.
  "Finanskris" uppstår för att oljan fördyrar produktion och transporter och världsekonomin backar. Du har förmodligen rätt i att vi kommer att få se dem följas åt en tid, men sen tror jag inte att det blir lika enkelt.
  Priset kommer att kunna rusa även när världsekonomin står mer eller mindre still på samma nivå eller sjunker, p g a produktionen av olja kommer att sjunka kontinuerligt. En sak man kan säga säkert är att priset blir mycket högt under en period av tillbakagång i ekonomin.
  Frågan är om inte tillbakagången kommer att slå hårdast mot västvärldens rika stater, där man har mindre marginal mot prishöjningar i råvaror. Kineser kan fortfarande producera relativt billiga bilar även när oljepriset är 150 dollar/fat t ex.

  Det finns redan tecken på att tillbakagången kan komma att oscillera genom att man håller sig med oljelager. Vid försök till tillväxt kan man tillfälligt öka oljekonsumtionen genom att tära på lagren, priset rusar, tillbakagång i ekonomin, lagren fylls och sen samma sväng om igen. I dessa prisrusningar finns antagligen goda möjligheter till att spekulera i oljepriset för den som törs.
  Sen till sist...om det har varit en solig dag som idag så är sannolikheten enligt SMHI's mätningar 67 % att det blir en solig dag till imorgon. Därmed inte sagt att det kan bli regn.
  Roulette är skillnad för där finns inget beroende mellan två följande spel. Soliga dagar (och ökande fastighetspriser troligen också) korrelerar med föregående värden, ett högtryck vara sällan bara en dag.

  SvaraRadera
 10. Du säger "Eftersom det idag tar 5-10 år att få nya större oljefynd i drift, så är det svårt att tänka sig att oljeproduktionen är en funktion av den ekonomiska tillväxten, utan sambandet är snarare tvärt om."

  Visst - delvis har du nog rätt. MEN - inte är väl nivån på oljeproduktionen enbart beroende av att nya fynd tas i bruk? Produktionsnivåerna kan väl variera ändå? En extra brunn, lite mer injicering, vad man nu gör...

  SvaraRadera
 11. Kan tillägga att det faktiskt blev en solig dag till, och som tur är så är det 67 % chans igen att det blir soligt imorgon. :)

  SvaraRadera