Cornucopia?

Aktuellt

Safaris integritetsskydd hindrar kommentarer på bloggen - bugg när du försöker stänga av

Det är nu utrett varför det inte går att kommentera på bloggen för en del användare av Apples Safari-webläsare. Apples (förvisso Open Source...

2010-06-15 16:18

Försvarets rekrytering: Gör om, gör rätt

Nu när försvaret skall satsa 2 miljarder SEK på reklam- och rekryteringskampanjer för att få unga skjutglada vuxna i åldern 19-25 att söka kontraktsanställning på fem år i försvaret så kunde man inte börjat mer fel. Skall det ändå läggas pengar på det hela så borde pengarna läggas där de hör hemma, nämligen på personalen. Inte på reklambyråerna.

Utomlands, i t ex USA eller Storbritannien kan man locka underklassen med stipendier för gratis college- eller universitetsutbildning, men i Sverige är som bekant redan utbildning gratis. Men det finns också annat, som t ex bostäder och separata butiker för försvarsanställda.

Vi skall kanske börja med att fundera över vilka försvaret vill rekrytera.

Det skall vara personer i åldern 19-25 år, varav de yngsta alltså föddes 1991 när jag själv gjorde militärtjänst samtidigt som Sovjetunionen föll samman med militärkuppförsöket mot Gorbachevs kommunistregim. Det här är unga vuxna för vilka det kalla kriget och invasionshotet mot Sverige är lika abstrakt som Vietnamkriget var för oss 70- eller 80-talister. Något man läst om eller kanske sett på spelfilm.

Den mänskliga hjärnan är inte färdigutvecklad förrän runt 25 års ålder, och det är alltså viktigt att få in unga i försvaret, så att man under grundutbildningens första månaders gröntjänst kan bryta ner dem psykiskt och sedan bygga upp dem till goda soldater och forma deras hjärnor på rätt sätt. Redan här faller tydligen runt 20% ifrån redan idag och klarar inte av det psykiskt, fysiskt eller helt enkelt blir skadade. 20% ligger rätt bra i linje med hur det var bland befälseleverna även under min tid, men då överrekryterade man också under värnpliktstvånget för att säkerställa personal till det gamla invasionsförsvaret. Vi var rent av två personer per tjänst, så ca hälften blev inte krigsplacerade på utbildat förband, utan förbandet kunde välja mellan två personer till varje krigsplacering. På en del fungerar iaf hjärntvätten utmärkt, se bara på undertecknad.

Det skall vara personer med ett klanderfritt förlutet och utan brottsregister. De skall vara i god fysik, helst även utan synfel och utan nedsatt hörsel eller andra handikapp. Stabila psyken, intelligenta, ansvarsfulla, ordningssamma och noggranna. De skall kunna följa regler och blint kunna lyda order samtidigt som de skall kunna tänka själva och ta egna initiativ. De skall vara resultatinriktade och stresståliga och anpassningsbara. Kommer en svart svan flygande skall de inte blinka, utan anpassa sig till situationen, gilla läget och lösa uppgiften ändå. De skall ha respekt för andra människor och kulturer, men ändå inte tveka att sätta en kula i vem som helst vid behov. De skall vara mannen eller kvinnan bredvid dig i gyttjan, som gör sina behov i vuxenblöjan utan att ta bort ögat från vapensiktet, och som utan att tveka kan sätta de där kulorna i den lede fi, bara för att minuter senare, utan att ha bytt vuxenblöja, ge första hjälpen och akutvård till nedskjutna sårade fiender. De skall vara beredda att dö för dig, och du skall själv vara beredd att lägga ner ditt liv för dem.

Det här är personer med attraktiva egenskaper, som du vill skall vara vid din sida. Helst skall de vara högutbildade.

Kort sagt, det skall vara personer som kommer klara sig alldeles utmärkt utan att söka sig till försvaret där de får avdrag på utlandstraktamentet för kost och logi när de äter kall pyttipanna ur guldburk eller grönpåse på ett liggunderlag under ett stridsfordon någonstans i Afghanistan.

Så vad har försvaret att erbjuda förutom 17 000:- i månaden, plus lite högre ersättning vid riskfylld utlandstjänst?

För en del yrkeskategorier eller utbildningsval så har försvaret en hel del att erbjuda, och man bör rikta enkla informationskampanjer till dessa. Inte Bruce Willis-reklam, utan konkreta papperserbjudanden via syokonsulenter och även direkt hem till ungdomarna. Tänkbara kategorier följer

Praktisk gymnasieutbildning: mekaniker, jordbruk, skogsbruk, fordon mm - pansartrupperna
Fordonsintresserade ungdomar som läst jord- eller skogsbruksgymnasium, fordonsutbildningar, lastbilsutbildningar, mekutbildningar etc på gymnasiet passar utmärkt i pansaret. Här får man om man hamnar i någon fordonsroll meka med jävligt häftiga maskiner under fem år, och lära sig att fixa allt från bandkrängning till motorer under fältmässiga och usla förhållanden. Någon som måste ses som en merit om man sedan i det civila vid åldern 24+ vill söka jobba som grävmaskinist, traktorförare, skogsmaskinförare eller för den delen lastbilschaffis. För är det något som arbetsfordon gör, så är det går sönder. När man minst av allt vill att de gör det. Ex-militärer skall vara lugna, stresståliga och kommer bara gilla läget när skogsmaskinen kör fast i ett dike samtidigt som den får punktering och hydraulmotorn går sönder, kavla upp ärmarna och sätta igång och fixa det hela med lite silvertejp och jävlar anamma.

Har man dessutom haft en tjänst som mekaniker eller driftsstöd (det heter numer driftsstödsgrupp, men på min tid i pansaret var det mekgrupp, fast då hade vi inte kilovis med datorer och elektronik i fordonen heller...) så blir man knappast mindre attraktiv på arbetsmarknaden.

Här finns iaf en målgrupp, som är redo att börja jobba vid 19-20, och inte duckar för att lukta diesel och få skit under naglarna.

Naturligtvis gäller det samma för alla former av fordonstjänster, oavsett förband. Att köra tung lastbil i fem år hos försvaret, inklusive utomlands, lär knappast vara en belastning när man skall söka jobb vid 24+.

Det samma gäller inom flyget eller flottan.

Nu får man förstås bättre lön om man istället söker sig till bandet på Volvo, men i åldern 19-24 så är det nog betydligt roligare att ha grön uniform än blå skjorta.

Sjukvård
I en bransch är lönen lika usel som hos försvaret, nämligen inom sjukvården. Rent av sämre i det civila, åtminstone för de som bara läst vård på gymnasiet. Det kan även vara möjligt att rekrytera utbildade sjuksköterskor, om försvaret ser till att erbjuda formellt civilt riktig vidareutbildning, främst till akutsköterska. Om man efter fem år kommer ut med civil akut- eller intensivvårdsbehörighet så blir det definitivt meriterande och attraktivt.

Antalet sjukvårdstjänster är förstås begränsade, men riktar man in sig med riktad information mot dessa grupper, som antagligen besitter just de egenskaper man vill se i försvaret, dvs människor som bryr sig om andra, så borde det inte vara ett problem att fylla tjänsterna.

Förslag till incitament
Men överlag behöver man ha något mer att erbjuda.

Till en början måste det mesta nedan hanteras via lagstiftning, eftersom Skatteverket definitivt annars kommer vilja beskatta allt jag nu skriver som löneförmåner. Jag kommer nu prata om ett militärfrälse, och då handlar det inte bara om att skattebefria personalen vid utlandstjänst.

Nu kommer förstås inte en enda av nedanstående punkter att genomföras i verkligheten, och istället kommer rekryteringen bli allt mer tveksam över tiden och likt i Nederländerna får man väl till slut tumma på det där med brottsregistret och börja utbilda kriminellt belastade i hantering av militära rutiner, metoder vapen och utrustning. Argumentet kommer bli något i stil med "sonat sitt straff, en andra chans".

Förslag: Civila meriter och licenser
All relevant utbildning i försvaret skall ge motsvarande civila meriter. Lär du dig köra tung lastbil i försvaret skall du få ett riktigt CDE-körkort också, naturligtvis via korrekt uppkörning och civil teori. Dessutom den utbildning som krävs av lagkrav, ex sådant som Transportarbetarförbundet håller i och som är krav för civil anställning.

Lär du dig hantera sprängämnen skall du få en riktig utbildning och civil licens på sprängämnen.

Och så fortsätter det. Skall du framföra fartyg skall du även få civil behörighet osv. Det ställer förstås högre krav på den militära utbildningen, men man har alltså fem år på sig att uppnå civil behörighet.

Har man högre utbildning gäller det samma. En sjuksköterska skall i försvaret få akut- och intensivvårdsbehörighet eller annan formell vidareutbildning.

Förslag: Efterskänkning av studielån
Om du har studielån och får anställning hos försvaret skall lånet efter fullgjort 5-årskontrakt efterskänkas. Skattefritt. Punkt. Det är en metod att locka högutbildade till försvaret. Om du ännu inte skaffat studieskulder skall försvaret stå för studielånedelen under fyra valfria år efter fullgjort kontrakt hos försvaret, så du kan gå en civil utbildning utan att få studieskulder.

Ja, det kostar staten pengar, men vill vi seriöst rekrytera rätt personer till försvaret så skall de också få morötter nu när piskan är borta. Kan man lägga 2 miljarder på att rekrytera 10000 personer de närmaste två åren så är det över 200 000 per rekryt, eller ungefär en studieskuld.

Förslag: Garanterad högre utbildningsplats
Här är ett förslag som inte kostar staten pengar, eftersom man redan har utbildningsplatser. När man fullföljt fem års kontraktering skall man garanteras en i förväg önskad utbildningsplats. Möjligen kan den även ändras frivilligt under kontraktstiden. Att klara av studierna är upp till individen, och man bör sätta någon gräns på behörighet, dvs att individen skall ha ex godkännt i tillräckligt avancerad matte etc eller vad kraven normalt är för utbildningen.

I gengäld förbinder man sig till ytterligare kontraktering, minst ett års utlandstjänst upp till säg 45 års ålder. Lämpligen söker sig personen frivilligt till tjänstgöring, men annars kan man bli tvångsinkallad i åldern 40+. Detaljer kan någon annan reda ut.

Här kan försvaret t ex alltså erbjuda 50 platser på läkarlinjen varje år. 50 personer kan genom att göra 5 år hos försvaret garanteras att komma in på läkarlinjen. Samma sak med polishögskolan, dit man antagligen ändå vill ha samma personer som försvaret vill ha. Redan idag har man inga problem med kvotering till polishögskolan, så till den grad att en h****exuell invandrarkvinna från en småstad antagligen är garanterad plats på polishögskolan även om hon inte uppfyller de annars obligatoriska språkkraven.

Resultatet kan alltså bli att en person som inte hade tillräckliga betyg för läkarlinjen, men mkt väl kan bli en bra läkare ändå, gör militärtjänst i åldern 19-24, sedan läkarutbildning 24-29 och sedan kanske AT-tjänst några år, innan h*n återvänder som förbandsläkare på utlandsmission 1-2 vändor. Det här blir en för försvaret attraktiv läkare som även förstår den militära verksamheten.

Pss kan någon som vill bli sjuksköterska göra 5 år som sjukvårdare hos försvaret, och sedan garanteras plast på sjuksköterskeutbildning och sedan återvända för utlandsmission. Dessutom utan studieskulder enligt ovan.

Som sagt så är det upp till individen att klara den civila utbildningen. Alla som kommer in på läkarlinjen den vanliga vägen klarar inte hela vägen heller. Eller teknisk fysik eller vad man nu vill läsa. Men av erfarenhet vet jag att många kan lyckas alldeles utmärkt med högre akademiska studier, utan att ha haft toppbetyg från gymnasiet. Ibland kan det rent av vara så att de kan klara studierna bättre.

Förslag: Förtur/garanti civilt statligt jobb
Staten har många andra arbetsplatser än försvaret, i en del fall helt i linje med kompetens liknande den som försvaret behöver. Speciellt när man även räknar in statliga bolag. Här kan man likt garanterad utbildningsplats ovan rekrytera ungdomar till försvaret med garanterad civilt arbete efter fullgjort 5-årskontrakt. I vissa fall kan man inte lämna garantier, men generellt skall de som fullgjort sina militära kontrakt få förtur till utlysta statliga jobb om de uppfyller kraven.

Kom ihåg vilka höga krav försvaret har från början, så det skall inte bli medelmåttor som får förtur. Och redan idag har man ju bl a könsmässig kvotering, så då går det lika bra att även ha försvarsutbildad kvotering.

Myndigheter som tullen, polisen, Kronofogdemyndigheten, Skatteverket, Kustbevakningen och statliga företag som t ex SOS Alarm är bara en del i mängden. Fd Vägverket Produktion, numera Svevia kan ta hand om maskinförare, Telia/Skanova om teletekniker mm. I vissa fall kan man rekryteras med garanterad plats, ex till Tullverket, i andra fall med förtur vid sökt tjänst.

Detta går att kombinera med utbildning ovan, så om man t ex vill jobba som marinbiolog så gör man först fem år i flottan, kommer garanterat in på rätt universitetsutbildning, och får sedan förtur till utlysta tjänster hos Fiskeriverket. Eller för den delen försvaret->jägmästarutbildning (skog)->Skogsstyrelsen, eller försvaret->agronom/biolog->Jordbruksverket/Länsstyrelsen, eller kanske försvaret->konservator->Riksantikvarieämbetet. Eller kanske försvaret->geolog->LKAB eller geolog->SGU etc.

I den mån man lovat bort anställningar får man så länge projektanställa personal hos de statliga verken och myndigheterna till personal från försvaret kan ta över.

Naturligtvis måste det till lite lagstiftning här, men det börjar helt klart bli attraktivt.

Dags för nådastöten.

Förslag: Garanterat boende på attraktiv bostadsort
Vid rekryteringen kan man också garanteras ett förstahandskontrakt på en hyresrätt på utvald attraktiv bostadsort.

Redan idag talas det om ett billigt enklare boende under kontrakteringen. Helt enkelt att bo på logement. Denna möjlighet fanns redan i gamla värnpliktsförsvaret. Utbildades man på attraktiv ort, så var det inte ovanligt att personer bodde kvar på regementet över helgen istället för att åka hem. Fast på den tiden var det en fringis, gratis.

Att som 19-åring kunna flytta hemifrån till logementsboende kan vara intressant för de som vill bryta sig loss från föräldrarna, och dessutom blir det utan att behöva investera en massa pengar i möbler, pengar man inte alltid har som 19-åring.

Men det är inte vad jag talar om. Idag kräver det skuldsättning för livet för att köpa sig en bostad på en attraktiv ort, och hyresrätter är allt svårare att komma över.

Samtidigt förfogar fortfarande försvaret (och staten) över mark och byggnader via Fortifikationsverket och Garnisonen, även på attraktiva orter där man annars lagt ner försvaret. Här kan man helt enkelt bygga ungdomsbostäder, hyreshus med enbart 1:or och 2:or. Man skulle kunna teckna kontrakt vi rekryteringen på garanterad lägenhet efter fem års fullföljd utbildning. I den mån lägenheter står lediga så skall de endast få hyras ut till personer som gör eller gjort militärtjänst.

Med fem års framförhållning blir det inget problem att ordna fram kontrakterade bostäder på önskade orter. Det blir dessutom självfinansierat via hyrorna och kostar alltså varken försvaret eller staten något, annat än utebliven profit på bostadsrätts- eller markförsäljning.

I Göteborg kan man t ex uppföra hyreshus med mycket attraktiv havsutsikt på delar av Käringberget, även ute i skärgården på en del av de öar som försvaret tidigare hade försvarsanläggningar på. Fastigheten där man tidigare hade en luftförsvarscentral i Mölndal är ett annat exempel i Göteborgsområdet, som jag känner till bäst. Motsvarande finns på andra attraktiva orter.

Blir nog ganska tryggt boende, då man kan misstänka att kriminella element inte söker sig på inbrottsturné till ett hus fyllt av gamla kustjägare, FJS:are, spörschaller och andra ordningsamma ex-militärer som inte har något problem att avväpna och kvarhålla eventuella missdådare till polisen anländer.

Efter några år kommer en försvarsboende att finna 1:an eller 2:an för liten, och flytta, vilket ger möjlighet för kommande rekryteringar att ta över hyresrätterna.

Exempel ett
En 19:åring med bra betyg, men inte tillräckligt för att komma in på läkarlinjen (dit man också måste ha tur, då inte ens toppbetyg räcker) kan med ovanstående söka tjänst hos försvaret och garanteras en plats på läkarlinjen i Uppsala, finansierat utan studieskulder. Personen får också ett förstahandskontrakt på en 1:a i Uppsala om h*n slutför sitt femårskontrakt. I gengäld skall h*n återvända till försvaret senare i livet och göra utlandstjänstgöring, nu som läkare på utlandsmission.

Exempel två
En 19-åring utan akademiska ambitioner söker sig till försvaret. H*n garanteras en bostad på en utvald ort, i det här fallet en etta på Käringberget i Göteborg, samt får även kontrakt på jobb som maskinförare på Svevia om fem år. I försvaret tjänstgör h*n som förare av minröjningsfordon, och får även civil spränglicens. Efter att ha jobbat några år på Svevia vill h*n utbilda sig till högskoleingenjör, och kan då göra det utan studieskulder. H*n vill dock gå utbildningen i Stockholm, och kan då söka bostad hos ett av försvarets centrala lägenhetsområden. Efter sex månaders kötid blir en 2:a ledig och i stället blir lägenheten i Göteborg ledig.

Exempel tre
En 22-åring vill förverkliga sin riktiga dröm att utbilda sig till biolog, men känner mycket väl till den omöjliga arbetsmarknaden. H*n söker sig till försvaret, garanteras plats på den mkt attraktiva biologutbildningen i Göteborg, samt en hyresrättstvåa och garanterat jobb som EU-inspektör på Länsstyrelsen i Västra Götaland efter färdig biologutbildning om nio år.

Kritik
Möjlig kritik mot ovanstående kan vara ett visst (rejält) planekonomiskt inslag, men när det t ex gäller lägenheter så kan försvaret förstås inte rekrytera på lägenheter i Stockholm som de inte har inplanerat. Kommer de bygga 500 lägenheter i Stockholm, kan de rekrytera 500 personer som vill bo i Stockholm efter fullgjort 5-årskontrakt.

En annan kritisk punkt kan vara att det finns risker med att låta försvarets expersonal successivt öka sin dominans hos statliga verk, myndigheter och företag. Det är sällan det blir (lyckade) militärkupper i länder med värnpliktsförsvar...

Undantaget studielånen ovan så kostar inte dessa förslag staten något, då statliga jobb ändå kommer lysas ut, och utbildningsplatserna ändå finns. Nu handlar det bara om att några hundra eller tusen personer skall få förtur till önskade utbildningar. Bostäderna är självfinansierande. Studielånen betalas genom att man lägger ner miljardkampanjerna för rekrytering och istället bara informerar på traditionellt sätt.

Naturligtvis blir det en sorts militärfrälse, där att lägga fem år av sitt unga liv för att försvara Sverige och svenskarna eller förbättra världen utomlands är vad man lägger i vågskålen. Vi har alltid i alla tider innan värnpliktsförsvaret gett förmåner till de som skall vara beredda att lägga ner sina liv för oss andra, t ex genom soldattorp eller andra bostäder för soldater och officerare.

Sammanfattning av förslagen
En ungdom som rycker in runt 19-20 och ut vid 24-25, och under tiden bott billigt enkelt logementsboende hos försvaret kan lagt undan en halv miljon om h*n sparar 5000 i månaden, inklusive vid utlandstjänstgöring. Till detta kommer studieskuldfri utbildning och garanterad utbildningsplats och garanterat statligt jobb, samt en hyresrätt i en attraktiv stad, rent av Stockholm.

Skulle det varit intressant i en fiktiv verklighet där detta genomförts? Vad säger målgruppen 19-25 (som inte läser denna blogg)?
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna. För att din kommentar inte automatiskt ska raderas måste du sedan 28:e juni 2019 finnas på en VITLISTA. Skriv med kvalitet och följ kommentarsreglerna, så kan du komma in på listan. Ytterligare anonyma signaturer som unknown etc kommer inte att godkännas. Att vara vitlistad betyder inte att kommentaren stöds av bloggen, bara att kommentatorn når över en viss lägsta kvalitet och inte bryter mot reglerna. Genom att kommentera samtycker du till att din kommentar, tidsstämpel, profillänk och pseudonym sparas av Googles Blogger-system så länge det är relevant, dvs så länge blogginlägget är publicerat.

35 kommentarer:

 1. Vissa förslag t.ex. "Förtur/garanti civilt statligt jobb" & "Garanterat boende på attraktiv bostadsort" liknar system jag såg i Kina på 1990 talet vet ej om de har dem kvar.

  SvaraRadera
 2. Jag tycker det här låter hur bra som helst.
  Jag är född 84, jag gjorde 10månader i boden som gruppbefäl ( pb nedlagt ) jag har 1år i USA, jag har sökt utlandstjänst tidigare men inte officers utb. Jag har ingen efter gymnasial utbildning även om jag pluggat natur. Jag har jobbat för ett bolag som resultatet efter finansnetto låg på 1 082 miljoner kronor, motsvarande 15,13 kronor per aktie ( 2009 ) Kom långt men valde att sluta i okt för att daytrada.

  Det jag vill säga med det här är att Jag önskar jag hade kunnat få den här strukturen som beskrivs i texten ovan från början.

  SvaraRadera
 3. Stridspitten2010-06-15 18:03

  Skicka önskelistan till jultomten - för dina förslag lär aldrig komma att genomföras

  Stridspitten

  SvaraRadera
 4. Stridspitten, naturligtvis kommer de aldrig genomföras, inte ens "civil behörighet". Det skriver jag också ovan:

  "Nu kommer förstås inte en enda av nedanstående punkter att genomföras i verkligheten"

  SvaraRadera
 5. Som 22 år gammal kille som genomför GU hamnar jag ju definitivt i den aktuella målgruppen.
  Som det är nu är jag inte ett dugg intresserad av att söka till soldat.

  Men med löfte om efterskänkning av studieskulder (ska börja läsa 5-årigt i höst) så hamnar saken i ett HELT annat ljus.

  SvaraRadera
 6. Som filmnörd slogs jag av likheterna i upplägget i filmen Starship Troopers, där ungefär enda möjligheten att skaffa sig en framtid var att gå med i det militära först. Det låter onekligen rätt vettigt det du skriver, Conrucopia, missförstå mig rätt. Men skulle på nåt vis sätta valfriheten ur spel...? och kanske varför det aldrig skulle genomföras?

  SvaraRadera
 7. I "Starhip Troopers" var väl militärtjänst enda sättet att få rösträtt? Då har vi helt klart gått för långt. Kan vi inte bara behålla värnplikten, tack?

  SvaraRadera
 8. Vad är de nationalekonomiska konsekvenserna av att ge dessa förturer?

  Man måste jämföra med de nationalekonomiska konsekvenserna av värnplikten. Den var ju inte heller utan kostnader.

  Men dina förslag känns riktigt intressanta. Ännu förmånligare blir de om man inför studieavgifter för alla utbildningar.

  SvaraRadera
 9. Christer Nilsson, om försvaret rekryterar bottenskrapet och ger dessa förtur till utbildningar och statliga jobb blir väl konsekvenserna riktigt allvarliga. Allt förutsätter förstås att man rekryterar "de bästa", även om t ex hyresrätterna antagligen kan fungera oavsett, liksom efterskänkning av studieskulder (pga de enorma kostanderna för rekryteringskampanjer som försvaret satsar).

  Vet inte om värnplikten inte gav mer än den kostade. Mer väluppfostrade och vuxna unga män, som vuxit upp istället för att sitta kvar som vuxna barn. Lite kliché, men många skulle behöva någon som skäller ut dem å det grövsta och sätter dem på plats, efter att ha blivit nigad och bockad inför hela livet.

  Finns många andra fördelar med värnplikten som inte heller går att mäta objektivt ekonomiskt, minskad ungdomsarbetslöshet, alla får hamna i en helt egalitär struktur, moderata rikemansbarn födda med silversked fick sova bredvid slaktarens son, det enda man bedöms efter är hur man presterar, inte vem man är.

  Listan kan göras längre.

  SvaraRadera
 10. Dina förslag skulle ju verkligen inte vara dyrare än nuvarande "helhetsgrepp" på rekryteringen men i den kungliga avundsjukans förlovade rike slänger man hellre pengarna på stora reklambyråer än i fickan på de stackare som egentligen ska göra jobbet.
  Som officer hade jag verkligen inte haft något emot lite fler skattefria förmåner. Det känns mest som ett hån när staten vill ha tillbaka hälften av den "riskersättning" man får för att bli skjuten på...

  SvaraRadera
 11. Visst läsarstöd i målgruppen har du allt! Nu är vi 2 (ev.3) bara i kommentarerna.

  Jag har gjort 11 månader på AMF1 och såg därefter väldigt få anledningar att åka till Afganistan. Såg väldigt få anledningar att fortsätta över huvud taget!

  Tänkvärda förslag, helt klart! Men om man tar vidareutbildningen. Vad händer om 100 personer viger 5 år åt försvarsmaken för att komma in på läkarlinjen och staten "bara" kan tillhandahålla 50 platser? Att satsa 5 år på sin dröm är en stor satsning...

  Har ju dessutom hört om problemen med HA5? (så den hette? förtur till utbildning efter 5år i arbetslivet). Finns ju flera anledningar till att den togs bort!

  SvaraRadera
 12. @Cornucopia

  Helt rätt, det fanns en hel del fördelar med värnplikten. Känner också inspiration av den schweiziska modellen, där varje medborgare har ett rejält vapen i sitt hem. Om dessa kostar 10.000:- per styck, blir vapenkostnaden cirka en miljard om året, givet att alla i en årgång får ut vapnet. Givetvis måste medborgaren deltaga i en kortare grundutbildning, samt repetitioner för att få behålla vapnet.

  Kommer ihåg en artikel där en schweizare visade sitt, sin pappas och sin farfars gevär. Kanske man bör lära ut en del kompletterande asymmetriska metoder också.

  Med tanke på peak oil och att vi troligen aldrig får se några elektriska eller ekologiska stridsvagnar/stridsflygplan, kanske denna nivå kan bli väl så realistisk.

  SvaraRadera
 13. Citat: "Mer väluppfostrade och vuxna unga män, som vuxit upp istället för att sitta kvar som vuxna barn. Lite kliché, men många skulle behöva någon som skäller ut dem å det grövsta och sätter dem på plats, efter att ha blivit nigad och bockad inför hela livet."

  Instämmer till fullo! till fullo

  SvaraRadera
 14. Jag har följt din blogg ett bra tag nu, och när jag läser det här mästerstycket så jublar jag över det som fick mig att läsa den från första början.

  Jag älskar det här förslaget. Jag tycker det är noga uttänkt, perfekt argumenterat - och starkast av allt - Det är rent sunt förnuft.

  Jag är själv 22 år - och nog lite av den typ försvaret absolut inte vill ha. Inte fysisk form, ingen utbildning över gymnasiet och skulle älska att jobba inom försvarsmakten. Dock så är jag medveten om mina begränsningar och jag skulle kanske tycka jobbet var så kul så jag skulle stanna även utan förmåner.

  För mina kompisar är saken motsatta. De flesta vill hålla sig borta från försvaret som har rätt dåligt rykte som arbetsgivare. Samtidigt har flera av dem problem med stadigt jobb eller den utbildning de vill gå på.

  Med ovanstående system så tror jag att många fler ungdomar skulle finna Försvarsmakten attraktiv. Ungdomar idag - speciellt de födda på 80-90 talet ställer oftast frågan "Whats in it for me". Och där har inte Försvarsmakten i dagsläget något att erbjuda.

  SvaraRadera
 15. GM, kanske inte var tydlig nog, men man anger när man rycker in vad för utbildning man vill söka efteråt, och då har staten 5 års framförhållning att tillhandahålla utbildningsplatserna. Skall inte vara ngt problem. Just läkare utbildar vi alldeles för få, ivrigt påhejade av läkarfacket gissar jag.

  Möjlighet att byta garanterad plats om man ändrar sig kan inte vara garanterad, pga kraven på framförhållning. Men det borde ändå gå att hantera.

  SvaraRadera
 16. Nej... Som de flesta redan konstaterat så kommer förslagen tyvärr aldrig bli verklighet. Istället kommer det med tiden bli trögrekryterat och kampanjerna kommer visa Stora Starka Grabbar med militär hårdvara som lockbete.

  Mångfalden och folkförankringen från värnplikten försvinner helt.

  Under min tid i Utlandsstyrkan så hade vi ett flertal värdefulla civila kompetenser bara på plutonnivå, Snickare, sjuksköterskor, elektriker, poliser och mekaniker. Bland annat.
  Väldigt värdefullt, men inget man får gratis i ett yrkesförsvar, det får man köpa. För 17 000kr... Lycka till med rekrytering.

  SvaraRadera
 17. Välskrivet inlägg och en hel del intressanta funderingar. Själv tycker jag att det läggs alldeles för mycket pengar på militären i allmänhet och att man borde skära ner oerhört mycket mer ändå.

  SvaraRadera
 18. Kan inte förstå logiken bakom att försvaret skulle förfoga utbildningsplatser på läkarlinjen.

  Läkarlinjen skall vara den yttersta spjutspetsen inom det svenska utbildningsväsendet. Det är en utbildning där man uteslutande och till 100% måste gå enbart på kompetens vid antagning till programmet.

  En yrkesverksam läkare träffar under sin livstid drygt 60.000 patienter. Varje enskilt besök innebär en intellektuell utmaning för läkaren som ständigt måste vara uppdaterad och vaksam, och är av en potentiell ivsavgörande vikt för patienten. På 20 minuter skall man fatta i många fall livsavgörande beslut som i några fall kommer att påverka vederbörande resten av livet. Läkaren måste ha en intuitiv intelligens och slutledningsförmåga för faror som lurar kring hörnet.

  Här gäller det med andra ord att rekrytera de allra mest kompetenta och allvarsama studenter som landet kan uppbringa.

  Det skall vara 18-20 åriga kvinnor och män med toppbetyg från gymnasiet vi skall anta till läkarutbildning (liksom KTH och Handelshögskolan Stockholm). Vem vill anta och utbilda en 25-årig man som de senaste 5 åren ägnat sin tid åt att kravla i skogen till en 6-årig intellektuell utbildning där du förväntas studera 12 timmar om dagen 6 dagar i veckan.

  Det finns ingen inom det kontraktsanställda försvaret som duger till att antas till läkarutbildningen. Möjligtvis tolkskolan undantaget, men de är ju personer som snarare drar sig åt KTH eller Handels.

  Sen är det ju fullkommligt trams att en läkare snart efter avslutad utbildning skulle återvända till försvaret. Skall du jobba som läkare för försvaret i Afganistan bör du ha åtminnstone 15 års yrkeserfarenhet. Inte skickar man en nyexad AT-läkare på ett sådant uppdrag.

  Nej, håll försvaret utanför läkarutbildningen (och KTH/Handels). Om något så skall man istället verka för högre antagningskrav, inte sänka dem.

  SvaraRadera
 19. Men snälla någon, du har en enorm övertro på lekstugan gymnasiets betyg. Dessutom kan "vem som helst" uppnå de 2.0 på Högskoleprovet som krävs för att kunna lottas in till läkarlinjen.

  Men vare sig råplugg utan känsla (RUK) på gymnasiet eller upprepade högskoleprov garanterar att du klarar ens ett år på läkarlinjen, lika lite som sex år i militären får dig att få ett psyke som gör att du klarar det hela. Alla som kommer in på läkarlinjen kommer inte ut...

  Läkare var för övrigt bara ett exempel, det är om möjligt ännu svårare att komma in på polishögskolan än läkarlinjen, så aspiranter dit kunde lockas till försvaret som omväg.

  Jag vet många som haft "medelmåttiga betyg" på gymnasiet, säg 3.5-4 enligt det gamla systemet, som rent av blivit doktorander, medan råplugghästarna från gymnasiet inte klarade ens ett år på universitetet. Förmågan att prestera bra under tonåren på gymnasiet säger inte nödvändigtvis något alls om hur bra du blir som läkare och hur bra du blir på att hantera patienter.

  SvaraRadera
 20. Tvärt om är det inte sällan så att de som fått några års uppehåll mellan gymnasiet och fått bredda sig och skaffa lite erfarenhet och några år innanför pannan ofta kan klara sig bättre i högre utbildning än de som går direkt. Sedan måste de inte varit i det militära, men det skulle vara en möjligthet att ladda om för fortsatta studier. Alla kan inte hålla 1+9+3+4=17 år i utbildningsväsendet utan pauser.

  Förr fick åtminstone alla män en paus pga lumpen, och med det en möjlighet att växa till sig lite. Kvinnor behöver det nog inte i samma utsträckning.

  SvaraRadera
 21. Cornucopia, jag vill rösta in dig i riksdagen, hur gör jag?

  SvaraRadera
 22. Som medlem av gruppen 19-25 med viss vurm för planekonomi, måste jag säga att detta förslag är helt lysande!

  Skriv om det till en debattartikel och skicka in till någon av våra stora dagstidningar, eller om du vill bevara din anonymitet, låt någon av dina bekanta skriva under artikeln.

  Än en gång, lysande!

  /Starvid

  SvaraRadera
 23. Att börja kvotera in dessa personer på utbildningar går ju bara ut över övriga studenter. Denna väg känns helt förlegad och fel.

  Jag har ett annat förslag som i dagens politiska klimat låter helt omöjligt. Håll i er...

  Återinför värnplikten och stoppa alla uppdrag utan för Sveriges gränser. Det svenska försvaret skall försvara Sverige och är inte en del av EU:s dröm om hegemoni.

  SvaraRadera
 24. Naturligtvis. Dock lika osannolikt under sittande regim som ovanstående förslag.

  SvaraRadera
 25. Intressanta och vettiga förslag. Bra tänkande utanför lådan. Men eftersom försvarsmakten idag består av folk som inte vet att det finns en värld utanför lådan (dessa har stuckit/sagts upp) och politikerna inte vågar både gå mot försvarsmakten OCH den kungliga svenska avundsjukan kommer det antagligen bara bli "more of the same".

  Ett problem skulle vara det ständigt ökande antalet i militärfrälset. Redan idag har staten problem med att sysselsätta sitt eget frälse (fd statssekreterare, generaldirektörer mm) - att tillföra ytterligare en grupp med livstidsgarantier är korkat. Den som gör militärtjänst 2010-2015 skulle in på 2050-talet kunna göra anspråk på förtur till statliga arbeten. En rejäl ryggsäck för staten att släpa på.

  @anonym om läkarutbildningar: i den bästa av världar, sure. Verkligheten ser helt annorlunda ut - läs valfritt nummer av Dagens Medicin och man kan läsa om knarkande och galna läkare som får behålla sina jobb. Att ta in en 24-åring med militärtjänstgöring i bagaget vore nog smartare än många av dagens 18-åringar.

  SvaraRadera
 26. Intressant och genomtänkt. Borde vara något för en gammal militär som Jan Björklund! Låt oss tillägna dessa förslag farbror kungen, vars blotta existens visar att vi lever i ett Sagoland....och i ett Sagoland satsar man på Bruce Willis via privata reklamfirmor...

  SvaraRadera
 27. Det mest klarsynta förslag jag tagit del av sedan man började debattera yrkessoldaters vara eller icke vara - och nog just därför tyvärr ogenomförbart!

  Mj L

  SvaraRadera
 28. Du borde kunnat få betalt som konsult för bra idéer , en 600 000kr vore lagom med tanke på vad försvaret pröjsar för sånt. Men det är klart du får lägga in lite värdegrundstänk och genusutbildning i förslagen först så är saken biff, inkassera direkt!

  /boblogg

  SvaraRadera
 29. Det har skulle vara fantastiskt, precis vad jag behöver! Har du skickat in förslaget till Försvarsmakten eller försvarsutskottet? Oerhört bra förslag, som tyvärr nog är för bra för att det ska bli något av dem.

  /17-åring som precis mönstrat

  SvaraRadera
 30. Bra förslag, skönt att se nått konkret om hur rekryteringen kan lösas.

  ( Reklamen som försvaret ENDAST försöker med nu är inte rätt väg att gå reklam är en növändig DEL av arbetet, men konkreta förmåner är viktigare. )

  Sen så kanske inte dina förslag är helt genomförbara men de är fortfarande bra "food for thought" och visar att lösningar annat än att gå tillbaka till värnplikt är möjliga om man bara vill.

  /19 Åring - med visst intresse för försvaret

  SvaraRadera
 31. Som du säger är ju kampanjen ett skämt och jag undrar verkligen vad för folk som kommer söka sig till försvaret. Det ser utan tvekan mörkt ut.

  Ditt förslag är riktigt riktigt bra men det är lite för fräscht, nydanande och genomtänkt för politiker och FM. Tyvärr.

  /Tillsats

  SvaraRadera
 32. Personligen så skulle jag nog se att man från början rekryterar så många som möjligt till en 12 månaders grundutbildning med kanske runt 17 000 kr i månad. I detta ska det också ingå tre mål mat om dagen och någon form av boende.

  Under detta år, så bör personen både "läras" till soldat men också få "utbildningar" som lockar. Till exempel kostnadsfritt körkort eller liknande. Dvs en del av tiden innefattar att tillskaffa dig meriter till det civila livet.

  Av dessa 17 000 kr i månaden så ska också en del, kanske runt 2 000 kr sättas in på ett sparkonto för soldaten, som låses under den tid han tjänstgör.

  Detta skulle vara fördelar genom att individen dels får meriter som kan användas efter tjänstgöringen. Dels inte behöver använda sina pengar till löpande kostnader som mat och hyra. Dels så har individen när han slutar, ett sparkapital.

  Om individen sen vill skriva på ett längre kontrak, till exempel 3,4 eller 5 år, så ska individen dels få en högra lön, dels kunna ansöka till en tjänst som gör att personen antingen också får en yrkesutbildning eller kanske en kandidatexamen.

  Problemet blir hur man ska utforma det så soldaten får tid till sin uppgift samt att utbilda sig.

  Det borde väl finnas en hel del tjänster inom försvaret där en individ kan utbilda sig och tjänstgöra samtidigt?

  En del i min ide är dock att utlandstjänstgöring ska vara frivillig och något du ansöker om, när du är under en viss befälsgrad.

  Så soldaterna ska först och främst tränas till ett försvar av landet. Men om de vill ska de kunna göra utlandsmissioner.

  Anledningen till detta är att jag tror att frivilligheten är en viktig faktor för att få folk att göra ett bra jobb.

  Om man samtidigt har så att en del av soldatens lön läggs undan på ett personligt sparkonto under tiden han tjänstgör så får du nog en ganska stor motivator för att välja militärtjänst.

  En individ kan antingen läsa på högskola universitet och få stora studieskulder eller så kan de gå med i försvaret, få en likvärdig utbildning samt ha ett sparkapital när deras kontrakt väl går ut.

  Det ska noteras att jag själv inte är någon "pro"-militärperson osv. Blev glad när jag slapp värnplikten men är samtidigt skeptisk till ett yrkesförsvar.

  Poängen är dock att jag tycker det är omoraliskt att försöka få någon att riskera sitt liv för en väldigt ynka summa pengar. Kan inte förstå hur någon kan tycka att 26 000 kr i månaden är en okej lön för att riskera ditt liv? Kanske kan förstå det om det skulle vara skattefritt men inte om det är inklusive skatt?

  Jag tycker det också är irriterande att slösa skattemedel på det sätt som man verkar göra nu med försvaret.

  Ska man ha ett försvar så ska det iallafall kunna slå sig ur en blöt papperspåse ... annars är det slöseri med pengar, tid och människors liv.

  Jag vill hitta en lösning där en individ faktist får något tillbaka för att spendera en viss tid i en utsatt position men samtidigt vill jag undvika att militären blir ett "samhälle" i samhället med ett egetintresse.

  Tror det också blir lättare att rekrytera folk om man iförstället kör fjantiga reklamkampanjer, satsar dessa pengar på en utbyggnad av hemvärn:et samt ungdomsrörelser.

  Om man vill motverka att militären blr ett "samhälle" i samhället så gör man det nog bäst genom att så många som möjligt är med, alternativt, har en förståelse/insyn i rollen.

  Sen finns det en hel drös andra saker som skulle kunna göras för att ha en bra bas för försvaret och i slutändan det man nuförtiden igentligen vill ha det till, en utlandsstyrka.

  SvaraRadera
 33. Bra förslag, men eftersom vi bor i jantelagens förlovade land, där man ser ner på militären så kommer detta aldrig att realiseras. Hellre kommer våra diktatoriskt valda politiker att ösa ut skattepengarna som bidrag.

  SvaraRadera
 34. Missa för allt i världen inte denna svenska journalists träffsäkra samtidsanalys. Krönikorna finns här:

  www.korta.nu/jc

  Hade hennes penna varit ett svärd hade huvuden rullat i svensk politik! Hon är, mig veterligen, den första svenska journalisten som törs lämna den politiskt korrekta mittfåran.

  SvaraRadera
 35. Hittade den här tråden precis och fann den mycket intressant! Tycker att du har kommit fram till en hel del bra i dina förslag och tror att dom faktiskt skulle kunna fungera riktigt bra även om det ju är ytterst osannolikt att något kommer att införas tyvärr...
  Men försvarsmakten behöver verkligen vara något speciellt för att inte bara idioter utan någon framtidsplan ska söka sig dit.

  Jag är nog en sådan person som försvarsmakten egentligen skulle vilja ha. 20 år gammal, genomförde en GMU med bra betyg, orienterare på elitnivå och var väldigt nära där att söka till FJS förra hösten när jag trots halvdana gymnasiebetyg lyckades ta mig in på intervju på läkarprogrammet istället.
  Jag trivdes jättebra i försvarsmakten och hade gärna velat få lite mer kött på benen där. Men det där 5-årskontraktet känns ju inte särskilt lockande nu direkt... Är fortfarande med i hemvärnet dock :) Och det hade blivit så krångligt att hoppa av utbildningen nu för att vara osäker om man någonsin kommer in igen.

  Det jag vill säga med det här är helt enkelt att jag är övertygad om att man blir en bättre läkare om man har lite erfarenheter från något annat, tex Försvarsmakten och har fått några år till på sig att mogna. Det behövs inte något "skarpt intellekt" för att bli en bra läkare, istället måste man ha lite livserfarenhet och kunna fungera socialt. En av de där kommentarerna ovan var bara rent löjlig. Jag är en av de bästa i klassen trots mina "halvdana" betyg och jag varken pluggar mer (snarare tvärtom) eller känner mig smartare än någon annan för det. Det är ju en yrkesutbildning trots allt och där ingår det ju mycket praktiska moment också!

  Hade jag fått bestämma så hade ju det ultimata för mig varit att göra några missioner som fallskärmsjägare och sedan trygg med mig själv och vad jag klarat av göra utbildningen till läkare för att sedan återvända som erfaren specialistläkare till försvarsmakten på ett par missioner i 40-50-årsåldern.

  Kanske kommer att göra det ändå någon gång i livet eftersom FM ändå drar lite i mig på något speciellt sätt men det hade ju känts bra att ha någon "riktig" militärutbildning i grunden då.

  Hur som helst, riktigt bra inlägg! Det är synd att det inte är sådana personer som du som sitter och lägger upp hur samhället ska fungera!

  /D

  SvaraRadera