Cornucopia?

Aktuellt

Friggebod, Attefallshus, Bolundare och nu Bohlinare

En ovanlig frihet i Sverige är möjligheten att uppföra mindre komplementbyggnader utan bygglov. De har fått sina namn efter de drivande poli...

2010-05-31 19:44

Den 2:e juni tar Sverige ett kliv närmare diktaturen

Hos Marcus Borg (pp) kan man läsa om den 400-sidiga proposition som alliansregimen skall klubba igenom den 2:a juni.

I proppen har man gömt in lite finurligheter i hopp om att ingen skall orka läsa dem. Att göra så här, och dessutom innan den 15 veckor långa semestern som normalbegåvningarna i Riksdagen har, är förstås klassiskt.

En liten sammanfattning kanske är på sin plats.

- EU-medlemskapet och Lissabonfördragets ockupation och maktövertagande av Sverige blir grundlagsfäst.

- Det kommer framöver krävas dubbelt så många medborgare för att tvinga fram en kommunal folkomröstning.

- Offentlighetsprincipen blir frivillig för svenska myndigheter. Backuper och kopior skall inte längre omfattas av offentlighetsprincipen, så allt en myndighet behöver göra med sina pinsamheter är att råka trycka på [delete]. Detta aktualiserades ju av de sk Tsunamibanden som ju hemlighetsstämplats då det alltså visade sig att det fanns backuper på det man raderat för att dölja följande konversation:

-"Det är bara småborgerliga ****** som reser till Thailand. De kan gott förgås där borta, så blir vår andel av väljarkåren större. Dessutom är det en massa ped***** som sätter på **** och h***r runt, det vet ju vem som helst."
-"Hur kan du säga så?"
-"När jag var med *****ministern och *********ministern på statsbesök så gick vi till ***** och fick ******* och då fick vi se hur *****ministern ************."


[delete]

- Det svenska yrkesförsvaret får sättas in mot svenska folket igen. Detta är en lag som inte ens försvaret själva ville ha, och motiveras förstås med alla terroristangrepp mot Sverige. Angreppen duggar som bekant tätt, sist var ju så sent som 1975, med ockupationen av den tyska ambassaden. Kombinationen yrkesmilitärer och rätt att disponera dem mot det egna folket är inte speciellt lyckad. Försvaret övar redan rutinmässigt hur man skall hantera sådana situationer, senast för några dagar sedan övade Hemvärnet befolkningskontroll i centrala Stockholm, inklusive hur man hanterar demonstranter. Scenariet var att en extremistgrupp (alltså inte ens terrorister, utan t ex Skattebetalarnas Förening) skulle angripa Riksdagen.

Lämplig musik från mina favoritanarkister följer, även om det är en cover.

Propositionen 2009:10/80 med titeln "En reformerad grundlag" hittar man hos Riksdagen för den som olikt riksdagsmännen orkar läsa 400 sidor.

I sammanhanget är en lustig bisak att en av våra normalbegåvningar i Riksdagen, Karl Sigfrid (m), oroar sig över att EU kanske kommer införa en skatt direkt på medborgarna för att betala för de euroländer som festat loss med bättre förmåner än för oss svenskar.

Karl Sigfrid kan ju börja med att rösta nej till den nya grundlagen den 2:e maj, och i övrigt rikta sin ilska mot sin partiledare Reinfeldt som ratificerade Lissabonfördraget som innebär att Sverige inte har ett dugg att säga till om i frågan om att via en EU-skatt ta pengar från svenskarna för att ge till franska banker omvägen via grekiska statsobligationer.

Lite sent att gnälla nu, Sigfrid.

Oljebolagens begränsade ansvar

Vad få verkar vara medvetna om är att oljebolagens ekonomiska ansvar vid haverier är begränsat i USA, precis som den svenska kärnkraftens ekonomiska ansvar vid haveri också är begränsat och inte ens kan lösa ut de bostäder som ligger närmast kraftverket.

Med fullt ansvar skulle en hel del verksamheter här i världen inte vara lönsamma. På finsvenska kallas detta att "externalisera kostnaderna", dvs skattebetalarna står för kostnaden när det går rejält åt skogen. Ungefär som för bankerna under den akuta finanskrisen, privatisera vinsterna, socialisera förlusterna. Eller externalisera dem om man föredrar det begreppet.

Ett citat angående oljebolagen i USA hittar man exempelvis hos New York Times:

"Under the law that established the reserve, called the Oil Spill Liability Trust Fund, the operators of the offshore rig face no more than $75 million in liability for the damages that might be claimed by individuals, companies or the government, although they are responsible for the cost of containing and cleaning up the spill."

I det aktuella fallet skall alltså BP stå för upprensningskostnader och kostnaderna för att stoppa läckaget, men kommer inte behöva betala mer än högst 75 miljoner USD i totalt skadestånd till de företag som fått se sina verksamheter gå under, ex fiske, turism etc, eller till privatpersoner som drabbats, t ex genom värdeminskning av hus etc.

Kostnaden för tredje part blir externaliserad och om företagare och privatpersoner skall kompenseras så får det ske via skattesedeln och den federala staten.

Till saken hör att ingen skulle borra efter vare sig olja eller gas, bygga pipelines eller frakta importolja till USA om de skulle riskera att få stå för den fulla kostnaden vid ett haveri. Och eftersom USA precis som alla andra länder i västvärlden är beroende av olja för att alls fungera, så är det en kostnad som staten är beredd att stå för.

Jobbfri tillväxt - nu även i Sverige

Efter 9/11 chocksänkte den amerikanska centralbanken de amerikanska styrräntorna i ett försök att rädda den amerikanska ekonomin och skjuta problemen framför sig. Med rekordlåga räntor belånade sig amerikanarna som aldrig förr och konsumerade som att det inte fanns någon morgondag. I slutändan vet vi hur det gick. Bostadsbubbla, bostadskrasch, finanskris.

Och under tiden hade man jobbfri tillväxt (eng jobless growth). För en sund, varaktig tillväxt med riktiga jobb får man inte genom att låna och konsumera (=Keynes), utan genom att spara och investera (=Hayek). (Se hur Haykek battlar Keynes för pedagogisk genomgång av skillnaderna).

Med den akuta finanskrisen reagerade den svenska centralbanken, Riksbanken, på precis samma sätt. Man chocksänkte räntorna för att rädda den svenska ekonomin och de svenska bankerna och för att skjuta problemen framför sig. Med rekordlåga räntor belånade sig svenskarna som aldrig förr och konsumerade som att det inte fanns någon morgondag.

De redan uppumpade bostadspriserna pumpades upp ännu mer, och svenskarna är nu också mer belånade än någonsin tidigare.

Och vi har fått BNP-tillväxt sedan för ett år sedan. Jobbfri tillväxt. För att låna pengar och konsumera importerade plastprylar från Kina ger inte några svenska jobb. Bara skulder. Som jag redovisat tidigare så är det just lånebaserad konsumtion som drar upp den svenska tillväxten.

Jobben uteblir. Data från SCB följer.

Jag gillar inte att tala om arbetslöshet, då den siffran kan friseras bäst man vill och även påverkas av den demografiska åldersfördelningen etc. Istället föredrar jag att titta på sysselsättning, som visar hur många som har jobb, inte hur många som är arbetslösa. Procentsatser är också mindre intressanta, då dessa påverkas av storleken på befolkningen och vilka som räknas som tillhörande arbetskraften.

Men bägge dessa indikatorer har försämrats trots att Sveriges BNP nu har stigit i ett helt år. Antalet sysselsatta har medan BNP stigit fallit från 4 460 000 personer till 4 434 400 personer. Arbetslösheten har stigit från 375 400 till hela 448 300 trots denna fantastiska tillväxt.

Man kan ju notera att fram till den akuta finanskrisens kvartal 2008K1 så steg sysselsättningen och arbetslösheten föll. Sedan försämrades det i takt med BNP, men nu uteblir alltså de nya jobben trots att ekonomin åtminstone tillfälligt har vänt.

Den borgerliga alliansregimen har alltså bara lyckats ordna så att svenskarna skuldsatt sig och importerat prylar.

Nu är det viktigt att påtala att det inte hade blivit ett dugg bättre om vi hade haft en socialistisk rödgrön axelmaktregim vid rodret. Eventuella jobb hade bara varit skattefinansierade, Sveriges underskott hade stuckit i höjden, samhällsbärarna inom den närande privata sfären hade blivit färre och sysselsättningen hade minskat.

Men som det ser ut nu så går Sverige samma väg som USA gjorde under det senaste decenniet. Ökad privat skuldsättning, bostadsbubbla och en enda stor konsumtionsorgasm. När väl bubblan spricker sitter vi där överbelånade och får vår alldeles egen finanskris efter något år, och sedan en exploderande statsskuld.

Enda skillnaden mot USA för 10 år sedan är att Sverige än så länge har någorlunda balans i statsfinanserna. Men en eventuell rödgrön socialistregim kan nog ordna till den punkten när de privata jobben försvinner.

Nej, sparande och investeringar tack. Inte lån och konsumtion. Bygg en framtid istället för att leva i nuet och skicka räkningen vidare till kommande generationer.

I senaste numret av den svenska tepartyrörelsen Skattebetalarnas tidning Sunt Förnuft uttalar sig Arbetsförmedlingens generaldirektör Bermudez-Sandkvist att 2012 skall det minsann vända och bli fler jobb. Två år till av jobbfri tillväxt alltså. Sedan blir det bra.

Fan trot.

Köpsignaler på gång: Exempel olja med Lundin Petroleum och Alliance Oil

Det börjar se lite positivare ut på börsen. OMXS30 har visserligen inte gett köpsignal riktigt än, men även vid en sidledes rörelse under dagen kommer index ge köpsignal, så det kan bli en bra dag för att gå in positivt på börsen.

I Asien handlas Australiens All Ordinaries försiktigt och just sidledes, liksom övriga Asienbörser.

AORD har nu gått över i sälj/neutral från sälj/blanka på signal i MACD och negativa positioner skall alltså avslutas.

Tittar vi på OMXS30 som också får agera klimat för svenska aktieinvesteringar, så ligger alltså index väldigt nära en köpsignal.

Parabolic SAR har som ledande indikator redan gett köpsignal, och både MACD och MA5/MA14 är väldigt nära att slå om och ge signaler. Det krävs en ordentlig nedgång idag för att det inte skall bli en köpsignal. Men korrekt är alltså fortfarande att avvakta.

Oljepriset stiger som bekant och åtminstone ETF:en NYSE:USO gav köpsignal med fredagens handel.

Min TA-modell har än så länge fungerat utmärkt i NYSE:USO. Av sju redovisade signaler har sju varit korrekta om man flyttar upp stop-loss för att säkra vinster på korrekta rörelser. Se nedan för trackrecord.

Själv tror jag på det här, och är sedan i torsdags positivt positionerad i oljan. Visst, det var innan köpsignal och backtrading.

Med köpsignal i oljan kan man välja att se oljepriset som ett klimat för oljeaktier, även svenska som Lundin Petroleum (OMX:LUPE).

Även Alliance Oil (OMX:AOIL SDB) ger köpsignal.

Kan alltså vara läge att ta en positiv position även i oljeaktier.

Vän av ordning som undrar över trackrecord i dessa aktier så har nio av tio signaler i Alliance gett korrekta affärer vid rullande stop-loss, och sju av åtta i Lundin Petroleum. Jag skall dock inte tråka ut mer med charts över detta.

Men det är av högsta vikt att flytta upp sin stoploss när man har vinster för att säkra att man går ur i tid. Skall man invänta säljsignalen så blir två av åtta signaler i Lundin Petroleum istället förluster.

Den försiktige vill dock även ha en köpsignal i OMXS30 för att bekräfta ett positivt börsklimat innan man köper.

En fjärdedel av läsarna äger guld

I förra veckans undersökning framkom det att ca var fjärde av de läsare som svarade på frågan om de var investerade i guld också var just investerade i fysiskt guld.

En fjärdedel hade aktier i guldbolag, och ungefär hälften hade ingen guldposition alls. Övriga investeringsformer låg runt 3-4% av läsarna. Eftersom det här var en flervalsfråga så är det intressant att se att de flesta som äger fysiskt guld alltså inte har aktier i guldbolag, och de som valt att köpa guldaktier inte äger den fysiska metallen.

Man borde ju knappast köpa guldaktier om man inte tror på stigande guldpris, men ändå är det inte speciellt vanligt att dessa aktieinvesterare också äger själva metallen.

2010-05-30 17:54

När kommer Katla få sitt nästa utbrott?

Veckans undersökning handlar om när du tror att den isländska jättevulkanen Katla får sitt nästa utbrott.

Svara som vanligt här ute till höger, och jag kan inte se vem du är eller var du sitter när du svarar, så ditt svar är som vanligt helt anonymt för mig.

160 000 - 500 000 fat per dag bort till år 2017 pga BP-haveriet

Via Mike Shedlock hittade jag en Bloombergartikel som talar om ännu större konsekvenser för USA:s oljeproduktion än de 80 000 fat per dag som uteblir nästa år som jag nämnde igår.

Deutsche Bank förväntar sig att det amerikanska stoppet för djuphavsborrningar, som ju både innefattar prospektering såväl som borrandet av produktionsbrunnar, kommer dra ner USA:s oljeproduktion med 160 000 fat per dag under 2011, enbart baserat på de nu utlysta 6 månadernas stopp. Lite drygt 3% av USA:s oljeproduktion.

Om djuphavsprojekten fördröjs ett år, t ex eftersom riggarna flyttas bort från Mexikanska Gulfen, kommer USA:s oljeproduktion att påverkas negativt med 500 000 fat per dag fram till år 2017 enligt Deutsch Bank, eller ca 10% av oljeproduktionen. Till detta kommer att övriga befintlig oljeproduktion redan faller för USA ända sedan man upplevde sin nationella peak oil runt 1971.

Det ser helt enkelt rätt positivt ut för oljepriset när USA måste öka sin import ännu mer än man skulle ha gjort.

Försöken att täta läckan har nu misslyckats, och det diskuteras rent av på vissa håll att sänka ner och detonera en atombomb för att försöka stoppa flödet, ett alternativ som naturligtvis inte kommer genomföras.

I Washington Post kan man läsa om att det eventuellt lokaliserats ett annat oljeläckage, alternativt att oljan har börjat sprida sig under vattnet och inte bara på ytan, men det återstår att bekräfta.

Oavsett så pratas det nu om 12000 - 19000 fat per dag i läckage, och inte 5000 fat per dag som tidigare.

I ett lustigt silande av mygg och sväljande av kameler så fyrfaldigar USA skatten på olja från 8 cent per oljefat till 32 cent per fat till den fond som skall hantera oljekatastrofer. Oavsett vad Obama säger så är nämligen oljebolagens juridiska skyldigheter begränsade i USA, och det mesta BP betalar är helt frivilligt och av bolagets goda vilja. BP:s största förlust är att man inte kan sälja 12 - 19000 fat per dag. Även riggägaren Transocean (NYSE:RIG) hålls skadelös, då BP har det juridiska ansvaret. Samtidigt är det lite lustigt att se hur allt fokus ligger på BP. Om delägaren i oljelicensen Anadarko (NYSE:APC) talas det tyst i svensk press. Fast de har förstås inte en svensk ordförande.

Samtidigt så lär ju inte BP få några fler oljelicenser i USA om de inte skärper till sig.

32 cent per fat olja (159 liter) är ca 1.6 svenska ören per liter olja, om nu någon undrade...

2010-05-29 07:21

USA stoppar alla djuphavsborrningar

I sin desperation över att den för USA helt kritiska oljeutvinningen i Mexikanska Gulfen faktiskt kan orsaka miljöproblem så har amerikanska staten lagt in ett borrförbud för alla djuphavsborrningar, vilket stoppar 33 st djuphavsriggar. En förväntad effekt är att oljeproduktionen nästa år blir 80 000 fat per dag (ca 1.6%) mindre än annars för USA:s del, med ökat importbehov som följd.

Man har även stoppat ytterligare en auktion om nya oljelicenser, och sedan tidigare lagt ett förbud för Shell att borra i en licens utanför Alaska, som bolaget betalat 3.5 miljarder dollar för.

Mer på t ex Reuters.

På marginalen kommer det här förstås påverka oljepriset uppåt, men den negativa effekten för inblandade företag blir nog desto större. Det är främst större oljebolag som har råd att betala för djuphavsborrningar, BP, Chevron, Shell, Exxon, Statoil mfl, men även en del aktörer i mellansegmentet, som Apache, Devon, Conoco-Philips mfl.

Beroende på hur kontrakten är skrivna finns antingen en risk för att dessa bolag nu får betala sex månaders rigghyra utan att få borra, alternativt så tappar riggbolagen sex månaders hyra och i väntan på att hitta kontrakt utanför USA kommer marginalerna pressas kraftigt. När väl djuphavsriggarna lämnat USA, så återstår att se om de kommer tillbaka. Det kryllar inte direkt av djuphavsriggar.

Det är alltså knappast köpläge i vare sig de större oljebolagen eller för den delen offshoreaktörerna. Det hade just börjats urskiljas någon form av återhämtning i djuphavsriggbolagen, men på beskedet att borrningarna stoppas faller bolagen återigen.

Värst verkar det vara för Diamond Offshore (NYSE:DO):

Pride International (NYSE:PDE) hade börjat återhämta sig, men fick istället uppleva ett ras på -5.7%.

Slutligen Transocean, ägaren av den havererade riggen. I princip borde bolaget hållas skadelöst, då man i avtalet med BP har reglerat att det är BP som är juridiskt ansvarig, men samtidigt blir det ju stopp i intäktsflödet för Transocean när en ny rigg måste beställas, byggas och levereras.

Enligt uppgift så var dock den havererade riggen fullförsäkrad, dvs till priset av en helt ny rigg, så i slutändan kan Transocean vara en liten vinnare som får en nyare rigg. Men tills vidare kommer sex månaders borrstopp att slå hårt. I den mån man hittar kontrakt utanför USA kommer det tillfälliga överskottet på djuphavsriggar att pressa priserna på nya kontrakt.

Pride och Trans-ocean. Hm.

Nu återstår att se vad alla tekniknaivister som högt och lågt skrikit om enorma mängder djuphavsolja som kommer stoppa peak oil har tagit vägen? All oljeutvinning är riskabel, och när man borrar på tusentals meters djupt vatten så är det inte så lätt att hantera haverier. Och det aktuella haveriet var ändå inte på extrema djup.

President Obama har nu stoppat oljeborrningen i Mexikanska Gulfen, åtminstone på den amerikanska sidan, men hur skall han stoppa landets beroende av oljan? För i takt med att den globala oljeproduktionen faller framöver kommer man bli allt mer desperat och ta allt större risker i att få fram ny oljeproduktion.

2010-05-28 15:54

BNP - lånebaserad konsumtion drar upp tillväxten

Idag kom som ingen missat Sveriges BNP-siffror för första kvartalet.

Dessa slog förväntningarna och Sverige är nu bäst i EU på tillväxt tydligen. Eller iaf bäst på konsumtionsökningar.

De olika delarnas procentuella andel följer nedan.

Som man ser så minskar den viktiga exporten och de framtidsbyggande investeringarnas andel av BNP, och uppgången det senaste kvartalet beror istället på ökad lånefinansierad privat och offentlig konsumtion. Detta blir tydligt i den sista grafen.

Visserligen ökade exporten marginellt med 0.2% mot föregående kvartal, och investeringarna ökade med 0.7%. Den stora ökningen hittar man i den största posten, nämligen den privata konsumtionen som steg med hela 1.7% på ett enda kvartal.

Och den privata konsumtionen är som bekant lånefinansierad. Istället för att passa på att minska sina skulder medan räntorna är låga, så gör svenskarna det klassiska felet och belånar sig allt mer och dessutom till meningslös konsumtion. För 9.2% i ökad skuldsättning fick man ut 3.4% i ökad privat konsumtion på 12 månader, samtidigt som investeringarna som bygger vår framtid föll med 4.1% på ett år. Visar ju på ett fint sätt hur effektivt det är att med ökad skuldsättning pumpa upp BNP.

Men vi får vara bäst i klassen ändå. Låna mer pengar och köp ännu mer prylar är lösningen på en kris baserad på just stora lån och meningslös konsumtion. Klassisk keynesianism, ut och köp saker för lånade pengar så statistiken ser bra ut.

Åtminstone kan staten hålla igen. Den offentliga konsumtionen ökade med minimala 0.03%, eller om man så vill 0.3 promille. Anders Borg lyckas iaf hålla hårt i plånboken medan svenskarna festar loss på krita. Vår väldelige Borg vill samtidigt ta på sig äran för att svenskarna belånar sig för konsumtion. Lite motsägelsefullt.

Man skall inte glömma att nettoexporten ökat med 19.3% på ett år, men nu alltså slutat att öka och rent av minskat något sedan årshögsta under 2009. Ökad import av platt-TV och billig plast ifrån Kina får man förmoda (japp, där satt den, det var ett tag sedan jag skrev om platt-TV och billig plast från Kina).

Vill man se något positivt så har raset i investeringar iaf stoppat upp.

Se även bloggrannen Flute.

Återstår hur snart SCB reviderar siffrorna.

Närproducerat eller fjärrförädlat?

Närproducerat är inne, speciellt när det gäller livsmedel. Åtminstone så försöker den svenska livsmedelsbranschen marknadsföra sig och sina produkter som närproducerade. Ändamålet är förstås gott, näringen marknadsför sig som "klimatsmart", även om jordbruket i sig förbrukar 5-11 kalorier fossila bränslen för varje kalori mat som hamnar på och därigenom är allt annat än klimatsmart. Man nämner förstås inte peak oil och den framtida bristen på olja i sammanhanget, eftersom det inte bådar gott för den allt mer storskaliga och centraliserade förädlingen av den svenska maten.

Verkligheten är nämligen oftast en annan än det den klimatsmarta marknadsföringen säger. Genom decennierna har skattesystem och regelverk missgynnat lokal produktion, och för att alls överleva så har det istället handlat om centralisering och storskalighet. I värsta fall så kan det rent av röra sig om att närproducerade råvaror skickas med flyg till Sydostasien, och sedan tillbaka igen till Sverige, ex rensning av fisk och skaldjur.

Det svenska systemet har t ex gjort att vi i Sverige idag har runt 50 slakterier. Detta kan inte skyllas på EU, eftersom EU-landet Österrike har 5000 slakterier. Istället måste man skylla på det svenska skattessystemet och den ogynnsamma miljön för småföretagande i Sverige.

Men jag skall nu inte titta på köttförädlingen, utan på mjölken. Mjölk är i allra högsta grad en färskvara, och som sådan av nödvändighet lokal. Till skillnad mot kött lämpar sig inte mjölk för att frysas ner i Brasilien och transporteras till Sverige. Undantaget miljövidriga Lidls utländska mjölk så är det svårt att hitta mjölk som inte är svensk i Sverige. För hållbarare mejeriprodukter som yoghurt och ost finns det förstås utländska alternativ.

Som jag minns det från min barndom så hade t ex Arla i Västsverige förr mejerier i t ex Dingle, Trollhättan, Göteborg, Lidköping, Skara mfl platser (ur minnet). Idag finns Göteborg kvar, men verksamheten i Göteborg benämns som "mindre omfattande", och istället skickas den mesta mjölken till mejeriet i Jönköping. För konsumtionsmjölk ("drickmjölk") har nämligen Arla bara kvar två mejerier, undantaget det lilla i Göteborg och ett mindre på Gotland. Det mesta av mjölken förädlas istället i Jönköping och Stockholm.

Värt att notera är att på Arlas konsumenthemsida så går det inte att hitta i princip någon information om mejerierna, utan istället är det den gröna och lyckliga bonden med sina lyckliga kor som skall prackas på konsumenten. Information om mejerierna hittar man knappt ens på Arla Foods-koncernens hemsida.

Inte underligt. Arla har nio mejerier kvar, och de är allt mer specialiserade. Alla fruktyoghurtar har t ex gjorts i Göteborg, en verksamhet som nu flyttas till Linköping. Mejeriet i Örebro har lagts ner och konsumtionsmjölken hanteras istället i Jönköping. Även större delen av Halland hanteras numer från Jönköping och inte från Göteborg. Arlas mejeri i Falkenberg gör bara hushållsost.

Den som i Stockholm köper en fruktyoghurt från Arla har fått den transporterad från Göteborg, dit mjölken kanske kom från Uddevalla. Inte direkt lokalproducerat även om det finns Arlabönder i Stockholm. Allt Arlas matfett verkar produceras i Visby, så det är inte direkt din lyckliga lokala kossas produktion du brer på din smörgås när du tar fram ett paket Bregott. Och så fortsätter det.

Hur det här skyfflandet av olika produkter kors och tvärs över Sverige är tänkt att fungera när drivmedelsbristen sätter in efter peak oil låter jag vara osagt.

Tack och lov finns det några små lokala mejerier i Arlaland. Då tänker jag främst på Falköpings Mejeri i den västsvenska Bermudatriangeln och Wapnö utanför Halmstad.

Wapnö har gått så långt att de registrerat det lite vitsiga Härproducerat som varumärke, och mjölken transporteras hela 30 m via en pipeline från mjölkrobotarna över till mejeriet, på denna Sveriges antagligen största mjölkgård (Vapnö gård, med enkelt v), ägd av von Holtsteinätten (som i Johan von Holstein). Inte 30 mil, som Arlamjölken, utan 30 meter. Att Wapnö skriver om "småskalig gårdsförädling" är kanske att omdefiniera ordet småskalig. Wapnö omsatte drygt 100 MSEK år 2008 och hade 58 anställda. För att vara mejerinäringen är det kanske småskaligt, men "småskalig gårdsförädling"? Kom igen nu, von Holstein. Krig är fred. Slaveri är frihet. 58 anställda och 100 MSEK är småskalig gårdsförädling.

Lilla Falköpings Mejeri kör med bylinen "en närmare mjölk", och mjölkkorna hittas inom någon mil från mejeriet. Ingen pipeline där inte.

Bägge dessa mejerier kapar alltså i princip hälften av transporterna genom att enbart ha lokala mjölkbönder, och så var det kanske förr med Arla. Enda stället man kan vara någorlunda säker på att få lokalt producerad drickmjölk från Arla är antagligen på Gotland.

Den som bor i t ex Falkenberg och vill dricka mjölk från den lokale Arlabonden får alltså se sin mjölk åka till Jönköping och tillbaka, eventuellt omvägen via distributionscentralen i Göteborg. Men även om mjölken åker direkt till och från Jönköping så landar transportsträckan på drygt 33 mil. Köper falkenbergaren istället mjölk från Falköpingsmejeri blir transportsträckan ca 22 mil om det rör sig om en bonde med drygt 2 mil till mejeriet. Väljer man mjölk från Skånemejerier så ligger mejeriet i Malmö, och med drygt 5 mil från bonden till mejeriet blir transporten för Skånemejerier 25 mil. Från Halmstad och Wapnö får mjölken åka knappt åka fyra mil.

Nu finns det förstås inget som säger att Arlamjölken som falkenbergaren dricker just kommer från Falkenberg, men oavsett så kommer transportsträckan vara lägst för Wapnö.

Man kan istället titta på Örebro, varifrån bondens mjölk uttryckligen körs till Jönköping enligt Arla, en sträcka på ca 21 mil. För att dricka den lokala bondens Arlamjölk i Örebro har mjölken åkt 42 mil. Väljer man istället Milko, som köper mjölk från Örebro och har sitt mejeri i Karlstad så får den lokala mjölken totalt åka 22 mil. Hälften av Arlas transporter. Men örebroaren istället köper mjölk från Falköpings mejeri, så har den mjölken bara åkt 21 mil, eftersom bonden garanterat är en lokal bonde nere i Bermudatriangeln.

En slutsats är att man om man verkligen bryr sig om klimatpåverkan, eller för den delen är mån om att minimera transporterna pga peak oil och gynna verklig lokal förädling, så skall man välja ett mindre mejeri som Falköping eller Wapnö, där primärproducenten (fint ord för bonde) verkligen är lokalt belägen i förhållande till mejeriet.

Det är viktigare än att titta på om det står Arla på närmaste mjölkgård.

Och Stockholmare och Göteborgare kanske kan dricka Arlas mjölk med någorlunda gott samvete, smöret har åkt hela vägen från Visby och stockholmarnas fruktyoghurt har åkt kanske 50 mil från Göteborg, plus ett okänt antal mil för att bondens mjölk skulle hamna hos Göteborgsmejeriet.

Men inte ens de goa proletärerna i Göteborg kan slappna av och mumsa på sin fruktyoghurt. Den produktionen skall nämligen flyttas till Linköping. Linköping med n, inte d. Man kan rent av fråga sig hur mycket av den Arlamjölk som säljs i Göteborg som kommer från det lokala mejeriet, eller om mejeriet bara är symbolisk marknadsföring och distributionsplats.

För framtidens drivmedelsbrist behöver vi småskaligare och lokalare förädling. Inte storskalig centralisering och specialisering.

Hur högt oljepriset måste stiga efter peak oil för att merkostnaden för generalisering istället för specialisering skall bli lönsam återstår att se. Nyckeln till närproduktion ligger i närförädling, inte fjärrförädling som hos Arla.

Man kan redan nu börja med att titta på vad i det svenska skattesystemet och regelverket för företagande som gör att centralisering och storskalighet gynnas, och göra om och göra rätt så att vi gynnar närförädling och småskalighet istället för fjärrförädlingen. Det handlar om att bygga strukturer för framtiden. Att ständigt höja skatten på drivmedel fungerar uppenbarligen inte som styrmedel för lokalare produktion och förädling.

Under tiden flockas storstadsborna till Arlas kosläpp och får se de lyckliga korna på utsatt datum på deras uppvisningsgårdar. Holsteinarnas Vapnö är åtminstone en öppen gård året runt för den som har vägarna förbi.

Vändning på gång på marknaderna?

Det är inte riktigt dags för några köpsignaler än, men det ser åtminstone tillfälligtvis rätt positivt ut på marknaderna.

OMXS30 handlades helt över MA200 under hela gårdagen, vilket väl bör ses som en positiv signal.

Parabolic SAR gav signal uppåt, och det är en tidig men osäker indikator. Den som enbart handlar på denna köper förstås.

Börsen steg kraftigt i USA, men S&P-500 gick inte igenom MA200.

Än så länge finns det inget som bekräftar en vändning i USA, men det betyder förstås inte att det inte just vänder.

Skall vi döma av Australiens index All Ordinaries, så är det upp som gäller hos europabörserna under dagen.

Men mest intressant finner jag dock att oljan är. Vi tittar på ETF:en NYSE:USO.

Efter en rejäl nedgång gav nu Parabolic SAR signal om uppgång, och med MACD på väg upp och ett MA5 som snart kan bryta igenom MA14 så kan vi mycket väl få en riktig köpsignal i oljan. Eventuellt redan idag.

Fundamentalt står vi nu inför driving season i USA, samtidigt som oljekatastrofen i USA gör att vi långsiktigt får se högre oljepriser när man stoppar eller försenar oljeutbyggnad offshore runt USA:s kuster. Detta ger ett långsiktigt upptryck i oljepriset, speciellt när vi ovanpå detta närmar oss den allt akutare fasen efter peak oil.

Men primärt är det driving season som kommer driva upp priset. Följer oljepriset normala säsongsvariationer så kommer vi få se oljepriser som överträffar det vi sett under våren. Priset kan mycket väl stiga upp till nästan 100 USD eller kanske 30% mot idag.

Den försiktige avvaktar förstås en riktig köpsignal, men jag tror att det kan vara rätt läge att gå in i oljan ungefär nu.

2010-05-27 15:30

Lampan lyser men det är ingen hemma

Vad skall man säga? Den rödgröna axelmaktens statsministerkandidat vill höja bensinskatten med 49 kronor, och saknar förmåga eller vilja att komma ihåg namn.

Är Mona Sahlin Sveriges alldeles eget svar på Dan Quayle tro? Men hon kommer förstås undan med vad som helst. Det vet vi ju redan sedan tidigare.

Kan ni tänka henne på ett toppmöte. Swinglish i bästa stil kanske? Vid middagsbordet: "Excuse me for r*ping."

Bara för att ljuset är tänt betyder det inte att någon är hemma. Det kan också förklara den långa rad av fullkomligt vansinniga förslag som axelmakten lagt fram på sistone, inklusive kravet att USA skall dra sig bort från alla militärbaser, även där de blivit inbjudna av landet basen ligger på.

Ovanliga jordartsmetaller uppmärksammas i media

Som påtalats om och om igen, så bygger många av tekniknaivisternas drömmar om ersättare till den sinande oljan på oändlig tillgång på andra råvaror. Bloggrannen Flute har som bekant skrivit minst en artikel om rare earth metals.

Dessa metaller utgör flaskhalsar utan vilka man bland annat inte kan bygga vindkraftverk, solceller, batterier eller elmotorer.

Tidningen Ny Teknik uppmärksammar nu detta och exemplifierar med en Toyota Prius. Man kan dock konstatera att det går åt en hel del av dessa ovanliga ämnen för onödiga saker som LCD-skärmar etc, men isolerar man ner till vad som behövs för elmotorer och batterier så behövs neodym, praseodym, dysprosium, terbium, lantan och cerium. Både neodym och lantan riskerar det att bli brist på framöver, liksom alternativet litium.

Det är alltså inte så enkelt att ducka peak oil med elbilar. Inte bara är större delen av världens elproduktion baserad på ändliga fossila bränslen som olja, kol och fossilgas, utan vi kan antagligen inte heller ersätta mer än en liten bråkdel av dagens fordonspark med elfordon pga brist på nödvändiga råvaror. Och då konkurrerar dessa fordon om t ex neodym tillsammans med bl a vindkraftverk och solceller.

Även om Kina totalt dominerar utvinningen av de ovanliga jordartsmetallerna finns det en del västerländska bolag, t ex Great Western Minerals (TSX:GWG.V) som kan erbjuda ett investeringsalternativ för den som vill investera i sektorn.

Islandsbloggen om Katla

Det surras lite i media om att den enorma isländska vulkanen Katla skulle vara på väg att vakna ur sin sömn pga Eyjafjallajökuls utbrott.

Som alltid när det gäller Island så är det Islandsbloggen man skall vända sig till för att få rätsida på det hela. Gör det.

Sammanfattningsvis så är grunderna för påståendet att Katla skulle få utbrott i närtid högst tveksamma, och sambandet mellan de två vulkanerna är diskutabelt. I den mån de har utbrott nära varandra, så är det nära i historisk bemärkelse. Katla verkar få utbrott över ett år efter Eyjafjallajökul.

Man skall inte ignorera risken, och flyger man i Europa bör man ha med risken för flygstopp i åtminstone sin mentala beredskap och ha med det på riskhanteringstavlan. Men det skall alltså inte finnas några tydliga indikationer på utbrott i närtid. Kanske 2011? Att Katla vaknar snart hänger helt på vad man menar med just snart.

Samtidigt belyser detta återigen att det inte finns någon anledning för svenska staten att fortsätta förlora skattebetalarnas pengar på SAS. Redan har staten förlorat över 900 MSEK sedan nyemissionen förra året, och delvis statskontrollerade SAS bryter rent av mot den förhatliga LAS, då man inte vill ha gummor med rullator som kabinpersonal ombord på flygplanen. Kanske dags att skrota LAS, om inte ens svenska staten vill följa den i sina delägda bolag?

Det tål att upprepas: Det finns ingen anledning för staten att stötta SAS, oavsett vulkankris eller ej. Finns det ett behov av flyg i Sverige kommer det flygas även om SAS tillåts gå i konkurs. Staten kan möjligen köpa upp några plan ur konkursboet och starta DDR Airlines, som kan trafikera några udda rutter som tydligen är viktiga för Sverige, t ex Östersund-Boden om det nu är så viktigt. Men det blir antagligen billigare så än att fortsätta hålla det flygande aset SAS under vingarna.

Förr eller senare erupterar Katla, och då blir det väl återigen skattebetalarna som skall stå för kalaset och betala pengar till SAS. Utan ett statligt svenskt flygbolag kan man lugnt låta de svenska skattebetalarnas pengar gå till viktigare saker istället, t ex utbyggnad av spårbunden trafik.

Staten skall inte leka företag.

Vill nu ingen köpa SAS, t ex är inte Finnair intresserade av att köpa bolaget, och staten inte vill låta ett statligt bolag gå i konkurs, så föreslår jag att man delar ut bolaget gratis till alla svenskar som betalat skatt de senaste åren. Sedan kan dessa nya aktieägare själva bestämma om de vill skjuta till pengar till flygbolaget och inte tvingas göra det via skattsedeln.

I ett genidrag kan ju staten rent av beskatta skattebetalarna för utdelningen av bolaget, och på så sätt få tillbaka en del av de förlorade pengarna. Genialiskt.

Skuldkrisens ursprung

Nu skall vi diskutera skuldkrisens ursprung. Inte själva orsaken till krisen, utan varifrån begreppet kommer.

Bloggrannen Cristoffer Stockman har helt ödmjukt påtalat att HQ Bank följer hans rekommendationer, så fort han själv skriver något om bolaget. Bra så.

Då återstår att se om bloggar ligger bakom begreppet skuldkrisen. Skall man tro på Wikipedia så är skuldkrisen en etablerad benämning för den skuldkris som drabbade "Söder" (som Nord-Syd, rikt och fattigt) på 80-talet. Diverse vänsterpress och vänsterpublikationer använder begreppet i samband med att de vill att man efterskänker tredje världens skulder.

Men nu handlar det istället om den aktuella europeiska (och även amerikanska) skuldkrisen.

Själv använde jag begreppet som inläggsetikett för första gången den 13:e mars, efter att ha använt det engelska sovereign debt crisis tidigare. Hittar inget inlägg av mig som är äldre och nämner ordet.

Jag skall dock inte slå mig för bröstet att jag var först. Istället var det In the end we're all debt, som använde begreppet i det här sammanhanget den 21:e februari. Den 4:e mars använde så Europaparlamentets översättare begreppet.

Om någon annan kan hitta en artikel skriven av gammelmedia före den 21:e februari som talar om den aktuella suveräna skuldkrisen i Europa som "skuldkrisen" innan den 21:e februari, kommentera gärna. Kan tilläggas att Forum Syd använde begreppet "skuldkrisen" i sitt gamla sammanhang i höstas, dvs relativt U-ländernas skulder, men det gällde alltså inte tillämpat på Europa.

Tillägg: Det ser ut som att utmärkta Andreas Cervenka på E24 var först, två dagar innan In the end, iaf i tillämpningen av begreppet på Greklandskrisen. Även TT har använt begreppet den 10:e februari i en översättning. Se kommentarer från Flute.

Håller MA200 emot OMXS30?

Med gårdagens uppgång i OMXS30 och Stockholmsbörsen är indexet tillbaka i intervallet mellan MA200 och MA233.

Tillfälligt var OMXS30 över MA200, men föll tillbaka ner igen. Jag står fast vid att nivån utgör ett motstånd på uppsidan, men det kan kanppast ses som osannolikt att index kommer gå över MA200 tillfälligt även idag. Frågan blir snarare om den faller tillbaka igen.

I Asien är börserna försiktigt upp, trots gårdagens fall i USA, men man skall inte glömma att uppgången kommer från de lägsta nivåerna hittills i år.

Hang Seng och Nikkei nedan.


Inga tecken på vändning än.

Det samma gäller i USA.

Man kan dock urskilja att nivån runt 1070 kan utgöra ett stöd för åtminstone S&P-500. Det är möjligt att raset planar ut här, liknande tendens till stöd finns även för Nasdaq Comp, medan Dow Jones inte har ett lika tydligt möjligt stöd.

VIX steg som sagt igår till börskraschvarningsnivåer igen.

Det blir en intressant dag, men man skall nog inte ha några större varaktiga förhoppningar åt något håll.

2010-05-26 22:28

Nytt ATH i guld i svenska kronor 312:- SEK per gram

Rubriken säger det mesta.

Bloggrannen Musik @ Centrifugen har letar reda på att grekerna betalar 40% över spotpris för att köpa guld från den grekiska centralbanken, dvs motsvarande 1700 USD för en troy ounce istället för drygt 1200.

Som väntat så vill nu den grekiska regimen omförhandla de villkor som ställdes upp för lånen från EU och IMF. Man har ju redan fått sina pengar och undgick betalningsinställelse den 19:e maj, och kan nu göra som de har lust ett tag tills nästa gång det är obligationslösen.

Tyskland och euroländerna har nu inget annat val än att gå med på Greklands krav på att få gå tillbaka till tobleronepolitik och fortsätta betala ut pengar till landet. Annars kommer de nyss utlånade pengarna vara förlorade, och ovanpå det skulle vi få en allvarlig krasch. Som jag nämnt tidigare har nu Grekland eurozonen i ett strupgrepp och kan diktera villkoren. Får de inte fortsatta lån kommer i princip euron, EMU och eurosamarbetet upphöra och EU i sig får enorma problem. Plus att regimer som Tysklands får förklara för skattebetalarna varför det kastat bort miljarder med euro på ett Grekland som sedan ställde in betalningarna ändå.

Snyggt spelat av grekerna iaf. Mer detaljer på MFC-länken ovan.

Börserna föll som bekant i Nordamerika efter stängningen av den svenska börsen. Tidigare under dagen hade VIX varit nere under 30 och utanför börskraschzonen, men återhämtade sig mot slutet och slutade på 34.99. Fortfarande lite kvar till panikläget över 40 som gällt de senaste dagarna.

Inleder TA-bevakning av Enquest

Det från Lundin Petroleum (OMX:LUPE) avknoppade Enquest (OMX:ENQ) har nu varit noterad på börsen tillräckligt länge för att alla de tekniska indikatorer jag följer skall falla på plats. Därmed inleder jag bevakning av aktien.

Initialt kan man konstatera att Parabolic SAR pekar på att Enquest ligger i en fallande trend. WMA5 ligger dock lite över WMA14 fortfarande, men är fallande. MACD är också positiv, men fallande.

Initialt är jag alltså tekniskt neutral till aktien. Man skall gå in på en ny köpsignal, och någon sådan fick vi inte idag. Däremot riskerar aktien att ge en säljsignal på att WMA5 dyker ner genom WMA14.

Oavsett är säger börsklimatet fortfarande sälj, och även klimatet i form av oljepriset säger också sälj, så man skall än så länge hålla sig utanför Enquest oavsett individuella indikatorer i aktien. Det är däremot inte blankningsläge i aktien, och stiger oljepriset några dagar till kan det bli en köpsignal i oljan, och med det också ett möjligt positivt klimat för oljeaktier.

Men tills vidare skall man på tekniska grunder avvakta. Bolaget är dock intressant av fundamentala skäl, men det finns ingen anledning att köpa dyrare än nödvändigt. Dessutom framstår PA Resources (OMX:PAR,OSE:PAR) som billigare, när väl nyemissionen är färdig. Tills dess skall man avvakta även i den aktien.

På Internet är vi alla normalbegåvade

XKCD är en underbar seriestrip. Humorn är kanske inte för alla. Jag blev inspirerad av en av seriestripparna och styrde webläsaren till det fantastiska forskningsverktyget Google.

Nu orkar jag inte återge samtliga grafer från serien, men här är utfallet för två.

Först antalet uttalanden om hur många flickvänner någon haft.

Verkar ju tämligen realistiskt.

Men mer intressant studie i ... mänsklighetens psyke är vad folk säger sig ha för IQ. Normalbegåvning är IQ 100, och det är väl så att 90% av befolkningen skall ligga mellan 90 och 110, 99% mellan 80 och 120, 99.9% mellan 70 och 130 osv. Endast en person på 20 000 eller något sådan har en IQ över 140. Eller något sådant.

IQ är ett mått på intelligens, dvs hur man presterar på IQ-test, inget annat. Det säger inte något om hur smart, duktig, begåvad etc man är, utan bara hur bra man är på IQ-test.

Så här säger folk att de presterar på IQ-test.

Jag gick inte lägre än 80, det finns nog en tendens att man inte är skrivkunnig vid lägre nivåer och därmed antagligen inte skriver just på Internet. Det finns ca 424 000 uttalanden om att man själv har IQ på 147, 33 900 om IQ på 133 och 14900 om IQ på 134. Som övning för läsaren lämnas att räkna ut hur stor befolkningen är på jorden utifrån dessa uttalanden.

Notera att utfallet stämmer rätt väl med XKCD:s tecknade graf, dvs seriens grafer baserar sig tydligen på verkliga data.

Jag har dragit en lång rad slutsatser av ovanstående graf.

Dra era egna slutsatser och diskutera gärna.

13 000 000 000 000 USD

Websajten US National Debt Clock rapporterar att USA:s officiella statsskuld nu har passerat 13 000 miljarder USD, eller ungefär 104 000 000 000 000 SEK. Den officiella statsskulden är nu över 90% av amerikansk BNP. Lägger man till skulderna hos företag och privatpersoner, samt delstaternas och motsvarande kommunernas skulder så landar man på över 55 000 miljarder USD i skulder.

Till detta kommer ofinansierade åtaganden (eng unfunded liabilities) som äldresjukvården medicaid eller den statliga pensionen social security om drygt 108 000 miljarder USD, för en total skuld på över 163 000 miljarder USD. Totalt ca 531 000 USD per person boende i USA, eller ungefär drygt 4.2 MSEK per amerikan.

Vän av ordning påtalar att det finns tillgångar i USA. Ja, det finns det. Enligt US National Debt Clock så är de totala privata tillgångarna, inkluderat de hos privatpersoner, småföretag och storföretag värda drygt 72 000 miljarder USD. Inte ens om man gör en kommunistisk revolution och beslagtar all privat egendom i hela USA kan man alltså betala sina skulder och åtaganden.

Varje amerikan har också en privat skuld på i snitt 53 000 USD.

Dollar står som bekant för trygghet. I en artikel i DI skrivs det att Grekland inte är världsekonomin, och att skuldkrisen inte är något att oroa sig över. Ingen fara alltså, det finns inget att se, fortsätt vidare.

USA har förstås en guldreserv. Den är värd 31 miljarder USD, om den nu faktiskt fortfarande existerar. Man kan ju förstås amortera lite på de där 13 000 miljarder USD i officiell statsskuld om man säljer av guldreserven. Då kommer det ta någon vecka innan skulden går upp över 13 000 miljarder USD igen.

Buffert och den egna bostaden

Wibble hade rätt. Alla borde ha en årslön på banken. Det kanske inte är helt realistiskt, men åtminstone en månadslön, eller ännu hellre tre månadlöner. Vid plötslig sjukdom eller skada, vård av sjukt eller skadat barn, eller vid arbetslöshet så kan det ta flera månader innan de sociala transfereringarna börjat betalas ut.

Alltså behöver man upp till tre månadslöners buffert på banken. Det rör sig kanske inte om tre hela nettomånadslöner, men tillräckligt för att betala alla räkningar och köpa mat i tre månader med. Svenska folket har förstås inte detta, mycket tack vare att man som vanligt lever i tron att inget oförutsett kan hända och prioriterat dyra bostäder och onödig konsumtion.

Den som äger sin egen bostad måste också lägga undan pengar till underhålls- och reparationsbuffert varje månad, något som de flesta väljer att inte låtsas om när de köpt bostäder till överpris i bostadsbubblan.

För bostadsrätten handlar det om minst 700:- SEK i månaden, och för villan minst 2000:- i månaden som skall läggas i en underhållsbuffert för att ha pengar till att ersätta oförutsedda utgifter som värmepumpar eller vitvaror som havererar, samt rutinmässigt underhåll som målning av fasaden. Även på det här viset tar det något år att nå en tillräcklig buffert för att klara av att byta ut en enda vitvarumaskin, beroende på kraven.

Inte ens den som köpt en helt nyproducerad bostad slipper undan det här. Det tar rätt många år att få ihop en buffert nog för att tids nog kunna måla om fasaden om 10 år, eller lägga om taket om 40 år.

Ett vettigt alternativ när man uppnått någon form av panikreparationsbuffert om kanske 20-30 000:-, är att amortera större delen av bufferten varje månad, kanske 1500:- av 2000:-. Det ger bättre förräntning och minskar din ekonomiska sårbarhet. Vid riktigt stora haverier, som t ex bergvärmepumpen om 10-15 år, så får man öka upp de nedamorterade lånen igen om man inte har en sparad buffert.

Och nej, det är inte annorlunda den här gången heller. Bostadsbubblan kommer brista på ett eller annat sätt. I bästa fall får vi bara en lång period av stillastående priser, men ett negativare utfall är tyvärr sannolikare.

Uppgång om Australien visar vägen

Som ingen förstås missat så fick vi ett flagpole rally i USA, där trupperna samlades kring flaggan och tog igen det mesta av gårdagens tidigare nedgång på de nordamerikanska börserna. Berättelsen som skall förklara det hela handlar bland annat om överpositiva amerikanska konsumenter enligt undersökningar man inte kan lita på.

Eftersom resten av världen inte sällan bara följer de amerikanska börserna så kan man väl vänta sig en lite positivare öppning idag.

Som vanligt kan vi titta i Asien, speciellt på den västerländska australiensiska börsen och börsindex All Ordinaries som stiger drygt 1% nu under morgonen.

Nedtrenden har förstås på inget sätt vänt, och det gäller även i USA, t ex S&P-500 nedan.

Lite lustigt är förstås att samlingen av trupperna kring fanan också just ger en fanliknande candlestick, en flaggstång med en liten flagga överst. Som jag skrivit förut så betyder ordet "rally" inte en racingtävling, eller ens en kraftig börsuppgång. De som tror det ägnar sig åt svengelska. Engelska rally är vad en formell eller informell ledare gör när han eller hon stoppar truppernas oordnade flykt, samlar dem och går till motanfall. I det här fallet kan man mena att de amerikanska konsumentstatistiken var ledaren som vände börsflykten till ett anfall.

Nu är det inte den första samlingen kring fanan vi sett sedan nedgångarna på världens börser tog vid, och antagligen inte heller den sista. Det gäller tydligen att hålla fast vid det positiva. Spik i foten? Jajajmensan! Svenska Dagbladet påtalar att en Stockholmsbörs som fallit -2.5% är riktigt bra. Nej, bankboken, som inte fallit någonting (i svenska kronor) är riktigt bra.

Å andra sidan kan man ju tjäna pengar oavsett börsens riktning.

Kommer ni ihåg det tyska förbudet mot nakenblankning av bland annat finansbolagen?

Inte hjälpte det den tyska börsen. För att hindra börsraset så överväger man nu att förbjuda nakenblankning helt. Resultatet blir förstås ytterligare nedgång på börsen, och redan genom bl a förbudet mot nakenblankning av obligationer och CDS:er, så har nu europeiska banker börjat få problem med likviditeten när investerarna flyr fältet och finansieringsmarknaden återigen frusit igen. Skuldkrisen har blivit en finanskris.

Men Stockholmsbörsen har bara fallit 2.5%. Good times!

2010-05-25 20:44

Lustigt sammanträffande

Via bloggrannen Musik @ Centrifugen blev jag uppmärksammad på att Nordeas Internetbank ligger nere just på månadens kanske mest upptagna dag, nämligen den vanligaste lönedagen den 25:e.

Tydligen skall det inte vara helt kört för de 1.8 miljoner kunder som kanske har problem med att betala sina räkningar, men problem är det.

När man redan sparat bort personalen på bankerna, så är det ju bara serverkapaciteten kvar att spara på.

Ett litet lustigt sammanträffande med tanke på morgonens artikel om vårt beroende av Internet och att vi tar tillgången till olika tjänster och information för givet.

Realism i Dagens Industri

I en förhållandevis läsvärd krönika i Dagens Industri (japp, läsvärd och DI är som att svära i kyrkan) så skrivs det lite om alternativa bränslen som ersättare till den fossila oljan.

Det verkar som budskapet börjar gå hem hos fler och fler även inom gammelmedia. Läs följande citat:

"Men matpriserna i världen ökade också på grund av att oljepriserna ökade, eftersom det går åt enorma mängder olja i matproduktionen. För att producera 1 kalori mat krävs 7–8 kalorier olja – så förfärlig ser balansen ut."

Eller kanske angående elbilar som framtiden, och vad bilbranschen själva tror om det. Här lär tekniknaivisterna slå knut på sig själva om de läser följande.

"Men man talar inte lika högt om att bilen då inte blir ett par hundralappar eller ens 30.000 kronor dyrare än en bensinbil, utan 150.000 till 300.000 kronor dyrare. Volvos kommande laddhybrid, som får en räckvidd på el på bara fem mil, blir 150.000 kronor dyrare än motsvarande bensinbil – eller etanolbil, om ni så vill. [...] Bedömningen från bilindustrin är att andelen elbilar av nybilsförsäljningen år 2020 inte överstiger 5 procent."

Nu räknar förstås inte privatbilbranschen med peak oil, men elbilar eller laddhybrider blir inte billigare för det, snarare kommer de redan idag rätt höga batteripriserna sticka iväg vid större volymer pga bristen på nödvändiga råvaror.

Redan idag måste folk skuldsätta sig även för att köpa en billig Kia eller Skoda. Lägg på 300 000 på det och se hur många som kommer köpa en elbil...

Lösningen ut ur oljeberoendet är inte så enkel som tekniknaivisterna vill tro. Ur beroendet kommer vi vara runt 2030, men inte nödvändigtvis för att vi ställt om, utan för att det inte längre finns någon som kan exportera oljan till oss vid det laget. Men bilar fungerar bra som växthus för tomater om sommaren, speciellt om man har taklucka i glas.

Börsen ner genom 929 och även 925

Börsen och OMXS30 har nu varit nere under den lägsta stödnivån på 925 som jag skrev om i morse, men har nu studsat upp till dryg 926 i skrivande sekund. Bloggrannen Winning Trading talar istället om 929 som den kritiska nivån, vilket nu har brutits på nedsidan.

Tidigare stödet på MA233 har fallit, och OMXS30 har istället handlats under MA233 hela dagen, iaf än så länge. MA233 kan därmed förvandlas till ett motstånd istället för ett stöd och begränsa uppsidan.

Det ser helt enkelt inget vidare ut tekniskt, vilket det inte gjort sedan mitten av april enligt mig. Sedan kan man ta till en massa efterhandskonstruktioner, eller som Nassim Nicholas Taleb kallar det i The Black Swan att konstruera berättelser (eng. construct narratives) som förklarar saker i efterhand.

Just nu är de populäraste berättelserna den uppseglande krisen Nord-Sydkorea respektive förstås skuldkrisen eller kanske eurofrossa. Sanningen är dock att ingen egentligen vet, utan alla bara gissar och kommer med berättelser som skall förklara vad som sker. Några vetenskapliga belägg har man förstås inte.

Även den svenska kronan faller och en dollar kostar nu över 8:- SEK. Detta har medfört att guldet nu är uppe och nosar på tidigare ATH på 310:- SEK per gram, närmare bestämt 309:04 SEK per gram. DN har lite berättelser om varför de tycker att kronan faller.

Möjlig svart svan som väldigt få hade på radarn är nu att det kommer till handgripligheter mellan Nord- och Sydkorea, vilket antagligen inte kommer uppfattas som speciellt positivt. I någon form av ironi så går de rödgröna axelmakterna just idag ut och kräver att USA skall dra sig tillbaka från demokratin Sydkorea, och eventuellt destabilisera hela Asien när de två Korea går på halsen på motståndaren.

Klarar du dig utan Internet?

I dagens moderna samhälle tar vi allting för givet, allt mer och allt oftare. Vi gör oss ständigt allt mer sårbara för även enklare samhällsstörningar som en avgrävd telekabel eller att strömmen går.

För idag är det inte bara leverans av varor och till viss del tjänster som sker just-in-time. Även information levereras just-in-time via Internet, och vi förlitar oss allt mer på att den information vi söker finns där ute på Internet.

Men om Internettillgången uteblir tillfälligt eller längre tid så kan vi inte kolla upp hur giftig liljekonvalj (inte) är och Giftinformationscentralen. Vi kan inte slå upp alla de där referensverken, kolla bipacksedlarna på läkemedel, titta på symptom och behandling för sjuka barn, titta upp när ek skall stamkvistas eller leta upp manualen för någon utrustning.

En del av oss har omfattande bibliotek, men vi håller dem kanske inte uppdaterade efter aktuella behov utan förlitar oss allt mer på just Internet för att kolla upp information just-in-time. Och det finns ju fantastiskt användbar information där ute.

Den moderna neosurvivalisten är dock medveten om att man inte ens till vardags kan förvänta sig att Internet hela tiden fungerar, än mindre att strömmen alltid är igång när man behöver titta upp tidskritisk och viktig information.

Så jag vill slå ett slag för att faktiskt lagra information lokalt. Intressanta referensverk, handledningar, manualer etc kan i ett första skede laddas ner till den bärbara datorn. Det innebär åtminstone att man kan kolla upp informationen så länge datorn har batteri, oavsett om Internet är nere eller om strömmen har gått. Ett steg med ännu högre beredskap är att successivt skriva ut information, beroende på hur viktig den är, och sätta in i pärm så man har tillgång till den även om datorn inte längre har ström.

Ett banalare I-landsproblem är också att vi rent av hänger upp enkel underhållning och tidsfördriv på just-in-time och fungerande infrastruktur, t ex via onlinetjänster som Spotify eller Headweb.

Internet har gått till att bli något vi tar för givet, varje dag, hela tiden. Även myndigheter, banker och andra företag förlitar sig allt mer på Internet för dagliga rutiner, och skulle antagligen gå på knäna personalmässigt vid längre avbrott i Internets funktion. Redundansen i dagens samhälle är bortrationaliserad, då vi inte vill betala för den.

Det finns också en naiv myndighetsiver över att allting skall göras på nätet. Även det svenska banksystemet skulle antagligen kollapsa under personalbrist om Internetbankerna var nere.

Jag vill slå ett litet reaktionärt slag för att bli lite analogare, lite mindre just-in-time. Börja idag, skriv ut någon viktig information och sätt in i en pärm. Det går att skala ner utskrifterna och skriva ut flera sidor per A4-papper, för den som tycker det kan bli mycket.

Ett alternativ är förstås att köpa motsvarande information i bokform, t ex räcker det med någon enstaka bok för att täcka in 99.9% av barns sjukdomar, och för t ex djurhållning finns det utmärkta helomfattande referensverk som fårbibeln Får eller hönsbibeln Höns. Men frågan är om det på skogssidan finns något som klår onlinetjänsten Kunskap Direkt?

Vad har du själv lagrat ner för information lokalt på datorn eller rent av skrivit ut? Eller köpt i bokform? Rekommendationer och förslag?

OMXS30 i stödområde

Under gårdagen orkade OMXS30 sig upp för att besöka nivåer över MA200, men köparna saknade uthållighet, och index föll tillbaka igen till området mellan MA200 och MA233 och ner och vände på stödet som MA233 tydligen utgör. För tredje handelsdagen på raken vände OMXS30 nu på MA233 och slutade sedan oförändrat för dagen.

Men det är inte bara MA233 som ger stöd. Index ligger fortfarande strax ovanför mars månads startnivå, som dessutom skär som en linje rakt igenom hela den period av kräftgång i OMXS30 som gällde från november 2009 till mars 2010. Området utgör ett stöd- och motståndsområde, och det skall nog mycket till för att bryta ut åt något av hållen.

Baserat på detta kan man antagligen förvänta sig att det både är segt på uppsidan, såväl som på nedsidan. Sker ett utbrott ner genom 925 så är det nog allvarligt läge, och på uppsidan får man nog se 980 som ett möjligt utbrott uppåt.

Ingen större dramatik att vänta den närmsta tiden kanske, men jag är fortfarande negativ och kvar i björnarna. OMXS30 ligger kvar i sälj/blanka, och alla börsindex jag följer är även kvar i sälj/blanka i veckocharten.

Samtidigt är Tokyobörsens Nikkei-225 ner rätt rejält under morgonen, australiens All Ordinaries är svagt ner och kinesiska Hang Seng faller till den lägsta nivån sedan juli 2009. Europabörserna bör nog öppna nedåt senare under morgonen.

2010-05-24 18:03

Ny domän - uppdatera länkar

Som en del av er redan märkt har jag bytt domän, så ni får gärna uppdatera era länkar, feeds och allt vad det heter. Länkar kommer fungera och omdirigeras, men de som har mig i diverse bloggfeeds på sina egna bloggar kan riskera att dessa inte uppdateras längre.

Antagligen innebär detta ett rejält avbräck i trafiken, men det är ändå snart sommar och semester med lägre trafik ändå.

Till min och er fasa ser kommentarerna ut att ha försvunnit, men detta är en känd bugg hos Googles Blogger när man flyttar till egen domän. De 10 000-tals kommentarer ni skrivit bör dyka upp igen inom 48 timmar, och har oavsett inte raderats. De gamla artikelkommentarerna finns kvar i kommentarsfeeden som man exempelvis kan hitta här.

Alla ni som är duktiga, ni är jätteduktiga. Mail fungerar jättebra. [email protected]

Verkligheten knackar på om biodrivmedel

I SvD kan vi idag läsa följande:

"Än så länge kan produktionen öka relativt kraftigt i Sverige, utan negativa effekter. Men som mest kan vi inte ersätta mer än 10 till 15 procent av vår nuvarande förbrukning av bensin och diesel från jordbruksbaserade råvaror.

– Det kan bli mer, kanske 25 procent, om vi börjar använda skogsråvara, säger Börjesson."


Ord och inga fantasier. Tekniknaivisterna tar förstås inte till sig detta, utan fortsätter att tro att vi kan ersätta hela vår förbrukning av fossila drivmedel med förnyelsebara drivmedel.

Värt att notera är att Sverige dessutom är ett glesbefolkat land med mycket skog, och som redan nästan helt gjort oss fria från oljeförbrukningen inom värme- och elproduktion. Kvar är till skillnad mot många andra länder i princip bara fossila bränslen till transporter.

Men trots detta kan vi alltså bara ersätta en bråkdel av dessa med biobränslen, baserat på odlingsareal och skog som idag går till mat och skogsindustrin. Mat på bordet eller bränsle i tanken? Dasspapper på toaletten eller bränsle i gräsklipparen? Å andra sidan behöver man ju inte klippa gräset framöver, då allt fler lär gräva upp gräsmattorna och odla istället när jordbruket producerar drivmedel istället för mat...

Globalt handlar det om mindre än 10% av oljan som kan ersättas av biobränslen.

Peak oil nämns förstås inte i artikeln, inte heller att det finns risk för att det redan till år 2030 inte längre finns några länder som exporterar olja kvar. Ur det perspektivet är det jul lustigt att man i Stockholm funderar på att satsa 100 MSEK på cykeltrafiken, samtidigt som man tänker lägga 29 000 MSEK på Förbifart Stockholm. Sådant kallas prioriteringar.

Huvudet i sanden som vanligt.

Guldpris i SEK per gram vecka 20, maj 2010 - Ner från toppen

Guldet föll tillbaka i svenska kronor per gram under veckan, och slutade på 298:92 SEK/g, ner från ATH på ca 310:- vilket vi såg i måndags.

Det kom en teknisk säljsignal i guldet på onsdagen, åtminstone i ETF:en NYSE:GLD, som någorlunda följer guldpriset i USD per troy ounce.

Priset har sedan dess mycket riktigt också fallit, även i svenska kronor trots stigande dollar. I skrivande stund kostar guld drygt 299:- SEK per gram.

Ser inga tekniska indikatorer på att fallet i guldpriset skall upphöra riktigt än, utan det finns nog lite mer nedsida. GLD har nog stöd i intervallet 111-114.

Skatt på banker förs vidare till kunderna

Den brittiska regeringen behöver stärka budgeten med åtminstone 15 miljarder pund, och planerar att lägga en skatt om 8 miljarder pund på en av landets centralaste näringar, nämligen finansmarknaden. Även om man inom ramen för G20 vill lägga skatter på finansmarknaderna, bankerna och finansiella transaktioner, så tänker britterna eventuellt göra det helt på egen hand.

Det låter förstås bra, eftersom alla hatar banker idag. Men liksom alla skatter på olika företag eller näringar, så för man bara vidare kostnaden till kunderna. I den mån kostnaderna förs vidare till andra företag, så för dessa vidare dem till sina kunder, och i slutändan hamnar hela kostnaden hos de som inte har några kunder, dvs privatpersoner.

Så i praktiken innebär detta en skattehöjning för det brittiska folket, men i den mån man har några exportindustrier i Storbritannien så skickas skatten vidare till de utländska kunderna. Det inkluderar den som råkar fondspara i någon fond hanteras via London.

Nu kan förstås finansiella transaktioner snabbt och enkelt flytta någon annanstans om Storbritannien inför skatten, men låt oss säga att alla inför en beskattning.

Låt oss se t ex 0.2% i skatt på alla finansiella transaktioner. En aktivt förvaltad global aktiefond omsätter kanske hela sitt innehav fyra gånger om året, med omflyttningar i portföljer, och köp och sälj av aktier som följd av spararnas köp eller sälj i fonden. Med fyra omsättningar blir det minst åtta transaktioner (sälj+köp). Alltså 1.6% i ökad förvaltningskostnad. En trevlig förmögenhetsskatt på 1.6% på fonden. Lägger man transaktionsskatten på 0.5% blir kostnaden istället 4% av fondspararens pengar per år.

När Volvo exporterar en S60 så får de ju förstås betalt via en finansiell transaktion. 0.2% i skatt gör förstås att de höjer priset på bilen med 0.2% för att täcka kostnaden.

Detta baserar sig på att man beskattar alla internationella transaktioner, globalfonden ovan handlar aktier globalt, Volvo exporterar bilar. Och vi importerar varor till Sverige. Alla importvaror ökar därmed med åtminstone 0.2% i pris och i slutändan betalar privatpersonerna som sist i kedjan.

Skulle man lägga en transaktionsskatt på alla finansiella transaktioner blir det riktigt kul. Löneutbetalningarna blir 0.2% mindre. Tar du ut pengar från banken dras 100.2% av beloppet från ditt konto, sätter du in 100:- landar bara 99:80 på saldot osv. Antalet transaktioner för att få t ex en bit svensk mat från bonden till din matkassa är kanske 4-5 st, och priset skulle öka med kanske 1%. Inflation.

Men banker och otäcka finansfolk är hatade och som sådana enkla byten för vad som ser ut att vara skattehöjningar riktade mot den gruppen. Fast i slutändan får privatpersonerna betala.

Stödpaketen betalades av oss skattebetalare och i framtiden också av våra barn när de får betala räntor och amorteringar på statsskulderna. Stödpengarna till bankerna stannade hos bankerna. När man nu via skatt skall låtsas få tillbaka stödpaketen, så är det återigen privatpersonerna som får betala. Denna gång för att betala av det de redan betalat en gång.

Fast normalbegåvningar tror nog att bankerna betalar ur egen fick och inte skickar vidare höjd skatt till sina kunder. Hur fungerar det med elbolagen och bensinbolagen? Eller för den delen något så enkelt som moms? Är det ICA som betalar för momsen, eller är det du?

Grattis.

Finanskrisen glömde inte Australiens börs

E24/SvD uppmärksammar Australien som landet som finanskrisen glömde. Landet skall inte drabbats speciellt hårt av krisen, liksom Sverige, även eller trots att man inte alls sänkta räntorna till nollränta, utan faktiskt fortfarande har en ränta värd namnet.

En av orsakerna sägs vara att landet är råvarutungt, med Kina som främsta handelspartner, medan E24 också ganska okritiskt hyllar landets keynesianska stödpaket.

Det där kan diskuteras i all oändlighet, men en sak är åtminstone säker.

Den australiensiska börsen glömdes inte av finanskrisen.

Nedan följer en jämförelse mellan indexet All Ordinaries och den råvarutunga Torontobörsen.

Eller jämfört med det brittiska FTSE-100.

Och slutligen amerikanska S&P-500.

Tre bilder säger mer än tusentals ord, men kort sagt har All Ordinaries fått uppleva ungefär samma börskrasch som alla andra. Återhämtningen från börsbotten ser dessutom ut att vara något sämre än sina likar, vilket kanske är ett utfall av högre ränta och med det högre krav på avkastning på börsbolagen, och med det lägre värderingar.

Specifikt har övriga börsindex ovan stigit mer än All Ordinaries sedan börsbotten i mars 2009.

På de asiatiska börserna är det blandat nu under morgonen. Japanska Nikkei är i princip oförändrad, men Hang Seng och All Ordinaries är upp.

AORD är en bra indikator på hur de europeiska kommer öppna.

2010-05-23 19:29

Är du investerad i guld?

Med anledning av förra veckans tillfälliga topp i guldpriset, så kan det vara på sin plats att fråga om du är investerad i guld?

Svara här ute i högermarginalen, och som vanligt kan jag inte se vem du är eller var du sitter när du svarar, så ditt svar är helt anonymt för mig.

OMXS30 kvar mellan MA200 och MA233

Trots att börsen slutade på plus i fredags, så ligger OMXS30-indexet kvar mellan MA200 och MA233. Under fredagen utgjorde dessa glidande medelvärden någon form av tradingintervall, och index studsade flera gånger mot linjerna, för att sista vändan först svagt bryta upp genom MA200 och sedan bryta ner genom MA200, och därefter stiga igen och hamna svagt på plus.

Övriga europaindex jag följer slutade istället svagt negativt.

Alla indiktatorer jag följer talar också för fortsatt nedgång. Parabolic SAR, MACD och MA5/MA14 säger alla att OMXS30 skall fortsätta ner. Veckoindex ligger i sälj/blanka över hela brädet av börsindex.

Det enda som talar för uppgång är att börserna i Nordamerika och Sydamerika slutade på plus under fredage, men även där talar alla indikatorer om fortsatt nedgång. Även VIX försvagades något men är kvar i panikläge över 40.

Nu står det alla fritt att ta det hela som ett rejält köpläge baserat på att ovanstående är en kontraindikation utan dess like. Men jag har svårt att se det. Bloggrannen Winning Trading kan dock hitta möjligheter till en botten.

Själv ligger jag kvar och har inte stoppat ur mig ur den negativa positionen i XACT Bear 2. Stoploss lägger jag på MA5 för OMXS30. MA200 och MA233 är antagligen stöd och motstånd för OMXS30 i det kortsiktiga perspektivet, och ett utbrott kanske avgör riktningen?

Den petige påtalar att OMXS30 vände mellan MA196 och MA238 under fredagen.

Vet inte vad optimisterna ser som alternativ? Att börsen snabbt skall ta igen igen en uppgång som tog två månader mars-april? Skall man få någon varaktig uppgång behöver börsen först stabilisera sig.

2010-05-22 16:17

Nyckeltal för europeiska börsnoterade elbolag

Den mycket sporadiska bloggen Aktiefokus gjorde i december en alldeles utmärkt sammanställning över börsnoterade europeiska kraft- och elbolag, inklusive Fortum (OMXH:FUM1V), E.On och Hafslund (OSE:HNA,HNB).

Är man intresserad av att investera i sektorn, så är den nyckeltalsstudien mer än väl värd att läsa även om den har några månader på nacken. Fortum framstår som ett av de bästa alternativen, även om bilden kanske inte är helt rättvisande, då t ex E.On har ett stort aktieinnehav i det ryska fossilgasbolaget Gazprom, och Hafslund är en stor ägare i det norska solcellsbolaget Renewable Energy Corp (OSE:REC)

Aktiefokus är också tillagd på listan över bloggar att följa nere till höger, men postar som sagt mycket sporadiskt sina fundamentala analyser.