Cornucopia?

Aktuellt

Läsarna inte oroliga över coronaviruset - dags att media tappar intresset?

Läsarenkätens 1773 respondenter visar att bloggläsarna inte är oroliga över coronavirusutbrottet, utan som det ofta är handlar det om att de...

2010-04-04 09:57

Lågt hängande frukter - den svenska oljekonsumtionen 1946-2008

I torsdagens debatt på SVT påtalades det mycket riktigt att Sverige nästan halverat sin oljeförbrukning sedan 1970-talets toppförbrukning. Men det är bara retorik. Det handlar nämligen om lågt hängande frukter. Fram till 70-talets oljekriser så hade vi en mycket stor oljeförbrukning i form av oljekraftverk som producerade el, uppvärmning av lokaler och bostäder, inklusive fjärrvärme, samt inom industrin. Viss fossil fjärrvärme finns förstås kvar, framför allt i fossil-Göteborg, vilket också sätter fingret på att vi har ersatt en del fossil olja med ändlig fossilgas.

Detta var alltså lågt hängande frukter som enkelt ersattes med kärnkraft, vilket också syns i grafen nedan.

Sedan dess har vi också exporterat vår oljekonsumtion genom att flytta industriproduktion utomlands.

Vad som alltså minskat är eldningsoljorna. Undantaget industrin så bidrar inte en varmare bostad till BNP och ekonomin, utan koppllingen mellan ekonomisk tillväxt och olja handlar uteslutande om transporter för Sverige idag.

Och konsumtionen för transporter stiger som synes ovan i princip linjärt. Vårt oljeberoende stiger alltså hela tiden.

Bryter vi ut transportsektorn så får vi följande graf.


Att alltså mäta total oljekonsumtion i förhållande till BNP eller per capita är bara ett trick som peak oil-förnekarna tar till för att lura i folk att vi inte alls ökar vårt beroende av olja. Att byta olja för uppvärmning är enkelt, liksom för elproduktion. Men att byta ut den för transporter är det inte, speciellt inte när man inte ens får bygga nya biogasanläggningar pga diverse NIMBYS.

Biogas är i sig en av de bästa förnyelsebara bränslena, som går att producera ur i princip vilken skit (biomassa) som helst - trådgårdsavfall, skog, matrester, avlopp, gödsel mm, och det sker tyst och med mycket låg energiförbrukning. Biprodukter består av gödningsmedel till jord- eller skogsbruket, samt vatten.

Nu kommer naturligtvis inte biogas att kunna ersätta oljan, men det är ett litet steg på vägen.

Men skall oljeberoendet brytas på allvar måste vi hitta ett sätt att minska våra behov av transporter. Men istället gör vi tvärt om, vi ökar kontinuerligt satsningar på transportinfrastruktur. Politiker och beslutsfattare ser också hur ökade transporter mycket riktigt stärker den ekonomiska tillväxtparantesen. Det ger mer ekonomi att transportera något över halva landet eller hela världen än att producera och konsumera lokalt.

Frågan vi måste ställa oss är hur vi kan bibehålla ekonomin men samtidigt minska transporterna. Och den frågan ställer sig ingen beslutsfattare.

De lågt hängande frukterna plockade vi mot slutet av 80-talet och början av 90-talet. Frågan är bara hur vi skall nå de där frukterna högst upp i trädet när ingen ens vill tänka på att skaffa stegar. Man skakar lite pliktskyldigt på trädet och hoppas att något skall trilla ner.

I själva verket är Sverige mer sårbart mot framtida utbudsbristchocker för oljan, eftersom det inte längre finns några lågt hängande frukter att plocka av.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna. För att din kommentar inte automatiskt ska raderas måste du sedan 28:e juni 2019 finnas på en VITLISTA. Skriv med kvalitet och följ kommentarsreglerna, så kan du komma in på listan. Ytterligare anonyma signaturer som unknown etc kommer inte att godkännas. Att vara vitlistad betyder inte att kommentaren stöds av bloggen, bara att kommentatorn når över en viss lägsta kvalitet och inte bryter mot reglerna. Genom att kommentera samtycker du till att din kommentar, tidsstämpel, profillänk och pseudonym sparas av Googles Blogger-system så länge det är relevant, dvs så länge blogginlägget är publicerat.

21 kommentarer:

 1. Saknar förklaringar till första diagrammets färger. I övrigt nöjd.

  SvaraRadera
 2. Det verkar vara ngt som inte stämmer.

  SvaraRadera
 3. Dags för gengas igen då kanske?

  SvaraRadera
 4. kolla igenom graferna! Första och andra grafen har samma rubrik. Första borde vara "Sveriges oljeförbrukning 1946-2008"

  SvaraRadera
 5. Blir så när man försöker göra sjutton saker samtidigt. Fixat.

  SvaraRadera
 6. Men varför då inte se till att bara göra en sak gediget och trovärdigt åt gången - i st f sjutton halvdana inlägg. Det blir då gärna lite åsiktsmaskineri i storfabriken över det hela, tycker jag mig börja ana.

  SvaraRadera
 7. Du har rätt i att en oljebrist kommer att skaka om oss. Men jag tror du har fel i fråga om transporter.

  Transporter är det som kan driva specialiseringen och handeln, och det är ju den som genererar resurserna vi behöver för att lösa våra energiproblem. Ska biogasen tillverkas måste vi ha ackumulerat kapital för att satsa på den, och då måste vi ha den typen av vinster som kommer av specialisering och transporter.

  Så fort transporterna inte blir lönsamma längre, då - men först då - är det lönt att sluta med dem. Men vi behöver hålla fast vid dem så länge vi kan och har möjlighet. Värdet av fri rörlighet är helt enkelt såpass högt.

  SvaraRadera
 8. Anonym, enda felet jag gjorde var att jag tappade bort nyckeln till en graf. När jag sedan lade in graf med nyckel så blev rubriken fel istället.

  Har du problem med att jag skriver inlägg som du läser gratis, sluta läs.

  Och sjutton saker handlar om sjutton saker som inte har med bloggen att göra. Sitter inte vid datorn 24/7, utan ovanstående inlägg skrev jag på 20 minuter.

  SvaraRadera
 9. LOL - har anonym inget battre for sig an att klaga pa ett bra inlagg. Avundsjuka eller rent av bara en negativ person? Kor hart Cornubot!!

  SvaraRadera
 10. OS-guldmedaljör Björn Ferry ny Peak Oil ambassadör

  finns på Aleklett's Energy Mix

  länk längre ner på denna sida..

  mvh peter g

  SvaraRadera
 11. Det finns en ganska lågt hängande frukt utanför Gotland i form av oljefält i svensk ekonomisk zon. Men det e klart, vi köper olja från länder där vi inte har kontroll över utvinningen. Men vi kan inte ta upp våran egen... suck..

  SvaraRadera
 12. Apropå biogas från avloppsvatten är inte det någon höjdare, I Stockholm vill man öka avfallskvarnar för att öka biogasen. Men allt som då går ut i avloppet går inte lägga på åkrar längre det innehåller för mycket gifter, tungmetaller och läkemedel. Då vi inte kan separera detta så förstör vi bra gödning.
  Då är det bättre att använda kompost för då kan vi använda detta i jordbruket. Och efter PO så kommer allt gödning som finns att behövas i jordbruket.

  SvaraRadera
 13. Finns massor av frukter världen över som en dvärg skulle nå. Men det kräver en omställning av hela det ekonomiska systemet.

  SvaraRadera
 14. Ok, bra svar på min fråga i det lilla ned hugg i debatten om peak oil som jag hann med :)

  MEN: Hur gjorde vi för att nästan halvera oljeberoendet på 70-talet då ?
  Och vilka parametrar finns för att vi skall lyckas igen nu (eller varför skulle vi misslyckas)?

  /K

  SvaraRadera
 15. Med hjälp av politik skulle man kunna sträva efter att minska transporterna. Många mindre tillverkningsenheter (som förr i tiden), vilket skulle minska både transporter av varor och människor till arbetsplatser. Vi skulle kunna återta produktionen av basprodukterna från Kina och andra länder.

  Satsa på ett småskaligare, mindre fossilbränsleberoende jordbruk.

  Konsekvenserna skulle bli dyrare varor, lägre materiell standard, mindre utrymme för konsumism, alltå knappast populärt för en konsumtionstillvänjd befolkning.

  Det är ju förstås inte bara att göra det. Sverige skulle i så fall behöva bygga upp handelsmurar mot omvärlden. Det får vi inte eftersom vi är med i EU och vi kan inte göra det eftersom det skulle få återverkningar på vår egen exportindustri. Så vad jag gissar kommer att hända är att den utvecklingen kommer så småningom i alla fall, med då framtvingad fram av extrema oljepriser och brist på olja.

  Att det gick så bra på 1970-talet berodde nog på att det inte var så särskilt smärtsamt att byta ut sina oljepannor mot el- eller kombipannor. Politikerna behövde inte följa några direktiv från EU utan kunde införa de skatter och subventioner som de trodde skulle behövas för att minska oljeförbrukningen. Nu tror jag inte det finns några som helst förutsättningar för att uppnå samma resultat.
  /Herman

  SvaraRadera
 16. "Lågt hängande frukter"
  Nej jag håller inte med. Sveriges utbyggnad av kärnkraft för att bryta oljeberoendet kan knappast kallas för en lågt hängande frukt.

  De allra lägst hängande frukterna finns fortfarande kvar: minskat bilåkande. En frukt som är väldigt väldigt enkelt att plocka i stora delar av landet.

  Att vi skulle ha exporterat vårt oljeberoende stämmer inte heller. Snarare ökar oljekonsumtionen när råvaror, insatsvaror och slutprodukter skall transporteras kors och tvärs över hela jordklotet.

  Det vore intressanta att plotta Sveriges oljeförbrukning mot ekonomisk tillväxt/BNP, då skulle det bli tydligt att ekonomisk tillväxt och minskad oljeförbrukning går att kombinera.

  SvaraRadera
 17. Sedan 1970 har Sveriges reala BNP mer än fördubblats.

  Under samma tidsperiod har vår oljeförbrukning halverats.

  Kan någon Peak Oil-doomer förklara hur det hänger ihop? Enligt Peak Oil-förespråkare är ju den ekonomiska tillväxten död den dag oljeproduktionen når sin topp. Men svenska fakta verkar motsäga den "hypotesen".

  SvaraRadera
 18. Det finns flera orsaker till att oljan i diagrammet har minskat. År 1948 började fjärrvärmen byggas ut, i början ersattes individuella oljepannor med centrala oljepannor då med högre verkningsgrad. Sedan kom sopor, elpannor, värmepumpar, kol och biobränslen in i fjärrvärmenäten.
  Det skulle även finnas en grafik på kolutvecklingen även kol har använts till uppvärmning, först så byttes kol o koks ut till olja och sedan till fjärrvärme. Skulle tro vi gick från verkningsgrader på c:a 50% till 90 %.
  Sedan kom kärnkraften som gjorde att villor både gamla och ny blev elvärmda i stället för olja, också här ökade verkningsgraden. När kärnkraften kom i gång ordentligt så slutade man köra många oljekondensverk då dessa lades i malpåse, tex Stenungsund. Det är de två största posterna i E1 och E2-6.
  Så denna post är i stort sett uppvärmning, om man tittar på all energianvändning och BNP så finns det nog ett samband, till vi började flytta produktionen utomlands då bröts sambandet och detta använder många som argument för att vi har kopplat lås Energi och BNP. Men nu måste vi titta globalt för att få med alla poster.

  SvaraRadera
 19. I stället för alla vägprojekt i stockholm så vore det fint om man byggde norrbottniabanan. Finns mycke råvaror och tungindustri i norrland som hela landet kan ha nytta av! Järnvägen kan drivas med vilken skit(biomassa) som helst!

  //Andreas

  SvaraRadera
 20. @Herman:
  För det första så har EU liknande mål även om motiven, tidsplanen osv skiljer sig från land till land.
  Det är ju ett av EU-projektets stora problem - det är många länder, och många kulturer som skall jämkas samman. Till nackdel för de mer progressiva :(

  "Politikerna behövde inte följa några direktiv från EU utan kunde införa de skatter och subventioner som de trodde skulle behövas för att minska oljeförbrukningen. Nu tror jag inte det finns några som helst förutsättningar för att uppnå samma resultat. "
  När det gäller skatter och i stor mån subventioner så är varje nation till viss mån fria att införa sådana - OM det inte påverkar handeln - vilket mkt tyvärr gör...
  Men sen är då frågan om just lokala skatter och subventioner är det som skall driva oss till lägre oljeberoende ?
  En 8 dubblad bränsleskatt i Sverige kanske vore populär ?

  Och tar man skatter som tex en skatt på flygbränsle, så skulle Sverige ensamt inte alls kunna införa det (planen skulle till 99% tankas utomlands då) men OM man kan enas inom EU - och kanske påverkar ett par andra stora länder DÅ kan det få ett stort genomslag (idag subventioneras ju flyget iom att det inte finns ngn miljöskatt på det bränslet som på andra)

  Och visst kan man hävda att kärnkrfaten eller införandet av fjärrvärme var enstaka teknikutveckling som gjorde att vi kunde halvera oljeförbrukningen på 70-talet - men tror ni inte det fanns folk som då tyckte att det bara va teknikoptimister som kunde hävda att ngt sådant var möjligt - och finns det inte ngn teknik alls framöver som skulle kunna ta oss ännu ett steg uppåt på trappan från oljeberoende ?
  Har vi utvecklat allt som kan utvecklas mao !?!

  Nej jag tror inte på det en sekund !

  Det som krävs är ett par saker:
  1. Att oljeberoendet och de skenande priserna blir synliga för gemene man - ett skenande bensinpris skulle tex ytterligare driva på utvecklingen för fordonsparken och ge politikerna mandat till åtgärder (se bara på införandet av miljöbilar och etanol efter prisstegringarna första delen av 2000-talet).
  2. Att vi tar tag i det innan oljan/fossila bränslen de facto är för dyrt - eftersom en omställning ändå kommer kosta

  Med det sagt så tror jag dock inte att det är ngn "revolution" som skall "frälsa" oss - utan det är en gradvis utveckling, som dock i vissa skeden har högre fart...

  /K

  SvaraRadera