Cornucopia?

Aktuellt

Gamestop-bubblan förklarad

Aktien för det döende bolaget Gamestop har rusat extremt de senaste dagarna efter en samordnad blåsning på Reddit och orsakat att minst en b...

2010-04-20 11:49

Avanza uppmärksammar avdragsrätten för utländsk källskatt i kapitalförsäkringar

Avanzas informationstjänst placera.nu uppmärksammar att banker och försäkringsbolag kan räkna av skatten för utländsk källskatt i kundernas kapitalförsäkringar.

Ett litet citat:

"Teoretiskt kan försäkringsbolaget eller banken där du har din kapitalförsäkring begära avräkning för denna skatt. Vad placera.nu känner till är det emellertid ingen som rutinmässigt gör det eftersom reglerna och förfarandet anses vara allt för komplicerat."

Det är väl bara för Avanza att ta sig i kragen och automatisera detta, och vara först i Sverige. Det är knappast komplicerat när man väl har systemet på plats, och jag kan garantera att kunderna skulle flockas till Avanza, åtminstone de som köper utländska högutdelare inom kapitalförsäkringar.

Har skrivit om det här tidigare, i två olika artiklar.

När jag har frågat Avanzas kundtjänst om detta har begåvningsreserven (ej normalbegåvning alltså) som sitter i deras kundtjänst inte ens förstått frågan, utan krävt 5-6 st mail där jag upprepade ggr fått förklara det hela. Kanske kan de nu läsa sin egen artikel så det kan ge besked framöver: "Nej, någon sådan service ger vi inte till våra kunder."
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna. För att din kommentar inte automatiskt ska raderas måste du sedan 28:e juni 2019 finnas på en VITLISTA. Skriv med kvalitet och följ kommentarsreglerna, så kan du komma in på listan. Ytterligare anonyma signaturer som unknown etc kommer inte att godkännas. Att vara vitlistad betyder inte att kommentaren stöds av bloggen, bara att kommentatorn når över en viss lägsta kvalitet och inte bryter mot reglerna. Genom att kommentera samtycker du till att din kommentar, tidsstämpel, profillänk och pseudonym sparas av Googles Blogger-system så länge det är relevant, dvs så länge blogginlägget är publicerat.

17 kommentarer:

 1. Det stämmer, min erfarenhet är också att Avanzas kundtjänst tycks bestå av unga korkade personer som svarar ungefär "goddag yxskaft" på de enklaste frågor. I övrigt är jag dock mycket nöjd med Avanza.

  Också skogsägare

  SvaraRadera
 2. Såg också den artikeln för några dagar sedan, blir intressant att se vad de kommer fram till. Som du skriver så bör ju folk strömma till deras KF (som de också säljer hårdast). Har själv börjat köpra utländska utdelare i KF så det är väldigt intressant. Nu undrar jag bara ifall någon av er som hade utdelningar har försökt med avdrag i skattedeklarationen för 2009 som var uppe på förlsag i någon tidigare artikel?

  //O

  SvaraRadera
 3. Jag har alla mina utlänska innehav i en KF hos Nordnet så jag hoppas verkligen att de följer efter då. Annars blir det till att byta vid årsskiftet.

  SvaraRadera
 4. Är det någon av nätmäklarna som kommer göra detta så är det Nordnet. Avanza är tyvärr alltid sist med det senaste.

  SvaraRadera
 5. Ring inte till Avanzas kundtjänst-skicka ett mail i stället. Då hamnar du rätt.
  Ser nu att artikeln uppdaterats så det finns viss feedback på alla synpunkter.
  Skatteverket borde kunna ta in även denna uppgift från de olika försäkringsbolagen./Oppti

  SvaraRadera
 6. Själv har jag mejlat Skatteverket om detta, och i den mån de förstår vad jag menar, hävdar de att det är helt omöjligt. Min fråga:

  "Hej!

  Värdepapper placerade i kapitalförsäkringar är ju befriade från
  reavinstskatt (30 %) på vinster och utdelning och man betalar i stället en
  avkastningsskatt på kapitalet, motsvarande 27 % av statslåneräntan.

  Det gäller dock inte utdelning från bolag noterade i utlandet, på vilkas
  utdelning man dessutom betalar källskatt om 15 %. Rent spontant framstår
  detta som en smula underligt, och kan dessutom tänkas bryta mot EU-regler,
  eller i alla fall reglernas anda.

  Därför undrar jag om just denna källskatt på utdelningar från utländska
  bolag i kapitalförsäkringar kan dras av, avräknas eller kvittas eller
  liknande mot inkomst av kapital (eller annan inkomst)? Och om så är fallet,
  kan man göra det retroaktivt? Hur långt bakåt i så fall?

  Med vänliga hälsningar
  Starvid"

  Och svaret:
  "Hej Starvid

  Källskatt på utdelning från aktier som ägs indirekt via en
  kapitalförsäkring får inte räknas av mot annan skatt eftersom det är
  försäkringsbolaget som äger aktierna och erlägger skatten. Detta har även
  fastställts i domstolspraxis t.ex. genom Kammarrätten i Sundsvalls dom den
  7 april 2004 i mål nr 2911-01.

  Med vänliga hälsningar
  Henrik Nilsson
  Skatteverket, Servicejouren"

  /Starvid

  SvaraRadera
 7. Jag har mailat Avanza om detta flera ggr. Från början var de helt ointresserade, typ "dra åt helvete", men nu har det svängt till "intressant fråga"....
  Men generellt så svarar de att det är ytterst få kunder som efterfrågar detta, och då förstår jag ju att det inte prioriteras av dem.
  Men om alla som vill ha en förändring, SKICKAR MAIL TILL AVANZA OM DETTA, så kanske dom får fart på tangenterna....

  SvaraRadera
 8. Mycket intressant. Speciellt med tanke på att jag fick samma svar för 6 månader sedan, dvs "ytterst få kunder som efterfrågar detta".

  De får alltså så många frågor om detta att de har ett burkat svar att lämna...

  SvaraRadera
 9. Tack Cornucopia för en bra blogg. Även jag har skrivit till skatteverket i den här frågan. För att man ska få avdrag via ett dubbelbeskattningsavtal krävs att man har någon skatt att dra av mot och utdelningen är skattefri.

  Skatteverket skrev så här:

  "Om man som privatperson äger utländska aktier direkt utan kapitalförsäkring så får man räkna av utländsk skatt som man har betalat på sitt innehav från den svenska skatt man ska betala på samma utdelning.

  Utdelning på aktier i en kapitalförsäkring är inte skattepliktig i Sverige.
  Utdelningen kan däremot belastas med källskatt i landet där utbetalningen sker enligt de landets egna skatteregler. När man äger utländska aktier genom en kapitalförsäkring beskattas inte utdelningen i Sverige och eftersom utdelningen i kapitalförsäkringen inte beskattas i Sverige finns det inte heller någon svensk skatt på utdelningen att avräkna den utländska
  skatten mot. Någon möjlighet att dra av kostnaden för utländsk skatt som en
  förvaltningskostnad finns inte heller eftersom man som privatperson inte är ägare till aktierna i en kapitalförsäkring utan aktierna ägs ju av
  försäkringsbolaget."

  SvaraRadera
 10. Har också hört av mig till Nordnet med samma fråga och där har man gett det till deras jurist, sen har jag inte hört något. Den som jag pratade med sa att de nog inte visste riktigt vad som gällde men att deras jurist nu äger frågan och ska återkomma. Det har juristen inte gjort och de är säkert 2 månader sen jag fick höra detta...

  I övrigt trevligt bemötande av Nordnet.

  Personligen tänker jag dra av detta själv då försäkringsbolaget uppenbarligen inte gjort de!

  F-n om Nordnet försöker blåsa mig på detta!! Jag kommer inte ge mig!

  SvaraRadera
 11. Starvid, din snubbe som svarade dig verkar inte vara på target:

  http://www.skatteverket.se/rattsinformation/rattsfall/tidigarear/2004/04/protokoll200412.4.18e1b10334ebe8bc80003279.html#e

  "KR:s i Sundsvall dom den 7 april 2004, mål nr 2911-01

  Ej avdrag för förvaltningskostnader i K-försäkring

  Försäkringstagaren har vägrats avdrag för försäkringsbolagets kostnader för förvaltning av värdepapper placerade i hans K-försäkring.

  Inkomsttaxeringen 2000

  En fysisk person, H, yrkade avdrag för förvaltningskostnader. SKM vägrade avdraget. H överklagade.


  LR gör följande bedömning.

  För rätt till avdrag för förvaltningskostnader krävs att kostnaderna direkt bestridits av den enskilde (jfr KR:s i Göteborg dom den 9 september 1999, mål nr 7301-1998). Av handlingarna i målet framgår att de förvaltningskostnader som H yrkat avdrag för erlagts varje månad i form av sålda fondandelar och att värdet av hans kapitalförsäkring därmed har minskat. Det har dock inte framkommit att aktuella förvaltningskostnader har betalats direkt av H. Yrkat avdrag kan på grund härav inte medges. Överklagandet skall därför avslås.

  H överklagade till KR.

  KAMMARRÄTTEN

  H har under 1999 ägt tre kapitalförsäkringar, s.k. fondkapitalförsäkringar. Försäkringarna har sålts till honom av ett försäkringsbolag, som för de belopp han har placerat i försäkringarna har köpt andelar i fonder förvaltade av ett förvaltningsbolag. Fondandelarna har ägts av försäkringsbolaget. I enlighet med försäkringsavtalen har försäkringsbolaget varje månad sålt fondandelar för att täcka en del av försäkringsbolagets kostnader för bl.a. aviseringar, hanteringar av fondbyten, kostnader för realisationsvinster, drift m.m. Värdet av de andelar som sålts har avpassats så att det motsvarat dels en fast månatlig ”avgift” för varje försäkring, dels en procentuell andel av respektive försäkrings värde.

  Frågan i målet är om H i inkomstslaget kapital skall få dra av ett belopp motsvarande värdet av de fondandelar inom hans kapitalförsäkringar som på ovan redovisat sätt har sålts under 1999. En första förutsättning för att han skall få göra ett sådant avdrag är att han kan anses ha haft motsvarande kostnad. Eftersom det inte är H själv utan försäkringsbolaget som har ägt de fondandelar som sålts, kan så inte anses vara fallet. Den omständigheten att försäkringarnas värde till följd av försäljningarna indirekt har påverkats i sänkande riktning föranleder inte någon annan bedömning. Överklagandet kan därför inte bifallas.

  KR avslår överklagandet.

  Kommentar:
  LR:s och KR:s domar är lite olika formulerade men innebörden är att eftersom försäkringsbolaget äger fondandelarna i försäkringen så är förvaltningskostnaderna försäkringsbolagets och inte försäkringstagarens.

  Område: Kammarrätten"

  SvaraRadera
 12. Det är korrekt att utdelningar inte beskattas separat, däremot betalar man juh en avkastningskatt på hela det innestående beloppet (till om med kontanter som redan är skattade om man nu har sådana inne när skatten ska dras) istället för att betala utdelningskatt så det argumentet håller inte! Man måste ju se på det totala, hela poängen med att man drar en procentuell avkastningskatt på hela innestående beloppet är ju för att allt annat ska vara just skattefritt! Jesus va dom försöker!!
  F-n va skatteverket försöker lura till sig pengar!!

  Jag hittar då inget rättsfall på detta har sökt i juristtorget.

  SvaraRadera
 13. Nå, det skadar ju inte att försöka yrka avdrag. Det värsta som kan hända är ju att man får det avslaget.

  Frågan är dock om det är någon idé att försöka få avdrag retroaktivt, för 2008, 2007 och 2006. Vad tror ni, är det helt lönlöst?

  /Starvid

  SvaraRadera
 14. Det skadar i alla fall inte att försöka yrka på avdrag, det värsta som kan hända är ju att man får avslag.

  Frågan är om det är någon idé att försöka göra avdrag retroaktivt, för 2008, 2007 och 2006? Eller tro ni att det är helt lönlöst?

  /Starvid

  SvaraRadera
 15. Men blä, mitt första inlägg syntes inte innan det andra var skickat.

  /Starvid

  SvaraRadera
 16. Någon som vet om något nytt hänt här? Det börjar dimpa in kvartalsutdelningar från de amerikanska bolagen nu och Avanza drar fortfarande 15% trots k-försäkring.

  Skulle inte förvåna mig alls om dessa pengar går direkt till Avanzas vinst.

  / Lowrisk

  SvaraRadera
 17. Har det fortfarande inte hänt något?

  SvaraRadera