Aktuellt

"Tag några öl innan du loggar in på börssidorna"

En god vän till mig tillika aktieräv berättade att vederbörande fått tipset att "ta några öl innan du loggar in på börssidorna". D...

2010-03-30 16:53

Svar från (fi) och (fp) om peak oil

Jag har nu fått de två första svaren på mina till de större partierna ivägskickade frågeställningar om peak oil. Tidigare omdömen när det gäller kontaktinformation på Internet, se här.

För hela frågeställningen se tidigare förslag och diskussion.

Själva frågorna återger jag nedan:

"Mina frågor till dig som representant för ett parti som ställer upp i riksdagsvalet 2010 är därför följande:

- Hur anser ert parti att vi bör bemöta peak oil, peak gas och peak coal?

- Vad vill ert parti göra för att helt avveckla eller radikalt minska olje- och fossilgaskonsumtionen till år 2030?

- Hur skall ert parti säkerställa att kritiska samhällsfunktioner får tillgång till bränsle, inklusive blåljusmyndigheterna och försvaret?

- Hur vill ert parti bevara välfärden och jobben i en värld med fallande oljeproduktion och fallande eller stagnerande ekonomisk tillväxt?

- Vilka experter i frågan har ni knutit till ert parti?

- Hur arbetar ert parti med energiförsörjningen i allmänhet och oljetoppen i synnerhet? Har ni någon arbetsgrupp som arbetar med politik för oljetoppen och dess effekter?

- Vilka är partiets egna slutsatser av oljetoppens kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser för samhället?"


Feministiskt Initiativ (fi) - för litet parti
Betyg: *

(fi) svarade snabbast av alla. Frågan gick iväg den 20:e mars, och svar kom redan den 26:e mars. Jag återger svaret nedan:

"Hej
Tack för ditt mail. Intressanta frågeställningar. Men vi måste förklara att vi inte har personal, att vi arbetar alla ideellt i F! och just nu är vi mitt inne i planering av valrörelse som tar all tid och kraft vi har. Vi föreslår att du tittar in på vår hemsida http://www.feministisktinitiativ.se/ där kan du läsa vårt politiska dokument och kanske hitta svar på dina frågor.

mvh
styrelseledamot Stina Svensson"


Så var det med den saken. Ingen skugga kan falla på partiet för detta, men betyget blir ändå en etta av fem möjliga. Anser man att peak oil är allvarligare än genusfrågor så skall man inte rösta på (fi). Det snabba svaret, och att man åtminstone skrev "intressanta frågeställningar" räddar betyget till en stjärna. Man läste åtminstone frågeställningen och svarade snabbast av alla.

Folkpartiet (fp) - silverkulan kärnkraften och allt man behöver bry sig om är privatbilismen
Betyg: **

Den 29:e mars kom så det första svaret från ett riksdags- och regeringsparti, nämligen (fp).

Svaret var som följer:

"Hej!

Tack för dina synpunkter och kommentarer till Folkpartiet liberalerna!

Folkpartiet anser att alla fossilfria energislag behöver byggas ut i enlighet
med sin potential och kostnadseffektivitet. Det inkluderar såväl kärnkraft som
vindkraft. Ska vi klara av att fasa ut fossila bränslen de kommande decennierna
är det dock helt centralt att kärnkraften måste fortsätta att användas och
behöver vara en mycket viktig energikälla i Sverige även framöver.

De svenska reaktorerna väntas dock falla för åldersstrecket från slutet på 2020
och framåt. Om de inter ersätts med nya försvinner nära halva den svenska
elproduktionen, samtidigt som vi måste fasa ut fossila bränslen. Det kommer bli
en ohållbar situation, som antingen leder till att den svenska energiintensiva
basindustrin får lägga ner, eller att importen av fossil energi, i den mån det
är möjligt, ökar. Båda dessa alternativ är dåliga. Eftersom det uppskattas ta
12-15 år att bygga nya kärnkraftsreaktorer behöver planeringen för en första ny
reaktor i Sverige påbörjas under nästa mandatperiod. Oppositionens linje, att
det ska vara förbjudet att påbörja en process för att bygga nya reaktorer om de
kommer till makten, är därför en oansvarig politik som riskerar få långtgående
negativa konsekvenser för Sverige och svensk ekonomi. Ska vi kunna fasa ut
fossila bränslen och samtidigt ha en god ekonomisk utveckling krävs det
investeringar i ny kärnkraft.

Utöver användning av kärkraft och förnybara energisla blir det också väldigt
viktigt att fortsätta arbetet med energieffektivisering och minskad
energianvänding. Den europeiska elmarknaden måste också fungera bättre och
överföringskapaciteten mellan länder och regioner förbättras. För att minska
användningen av fossila bränslen blir det också mycket viktigt att fasa ut dem
från transportsektorn. Därför anser folkpartiet att staten bör stötta en
övergång till energisnåla elbilar. Produceras elen tex. i kärnkraft- och
vattenkraftverk kan det bidra till en kraftigt minskad användning av fossila
bränslen.

Med vänliga hälsningar

Carolina Schale
Politisk sekreterare
Folkpartiet liberalernas riksdagskansli"


Folkpartiet svarar alltså inte på frågorna, utan ger ett generellt svar. Vad de själva anser om peak oil, och hur de arbetar med frågorna svarar man inte på, ej heller hur blåljusmyndigheterna skall anpassas, ej heller hur man möter stagnerande ekonomisk tillväxt.

De tror att det hela handlar om att vi behöver energisnåla elbilar, som om privatbilismen är det enda problemet om tillgången på olja minskar. Annars har de förstås rätt i att vi behöver kärnkraft som en del i den framtida energimixen, men genom ytterligare avregleringar av elmarknaden mot kontinenten så vill de alltså se kraftigt höjda elpriser i Sverige, trots att detta enkelt kan undvikas genom att inte öka exportkapaciteten.

Hur de fossila bränslena skall fasas ur transportsektorn, undantaget "elbilar" ger man inget svar på. Transportsektorn är som bekant enormt mycket mer och viktigare än bara privatbilismens elbilar.

Jag sätter en tvåa i betyg. Man svarade inte på frågorna, och tror på en silverkula i form av kärnkraft + elbilar, och att det därmed tydligen inte blir några problem. Däremot har de helt rätt i att oppositionens motstånd mot kärnkraft inte kommer hjälpa Sverige när de fossila bränslena måste fasas ut.

En del läsare har skickat in svar de fått till mig, men jag publicerar bara de svar jag får på mitt eget mail för att hålla koll på hur snabbt man svarar.
Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

27 kommentarer:

 1. Tycker åtminstone att FPs svar borde vara värt en 3:a. Att ge dem en 2:a när FI fick en 1:a för sitt "goddag yxskaft"-svar är inte rättvist.
  FP har ju i alla fall ett tänk när det gäller kärnkraftens vikt som en del av ersättningslösningen.

  Man svarade inte på frågan om blåljusmyndigheterna, men att det skulle bli brist på olja är väldigt väldigt avlägset så på kort/medellång sikt behöver inte det problemet lösas till 100%.

  SvaraRadera
 2. Väldigt, väldigt avlägset problem? Knappast. Exportoljan riskerar att existera inom 20 år, vilket innebär att tillgången för oss oljeimporterande länder riskerar att i princip halveras på 10 år.

  Det var mer än blåljusmyndigheten man inte svarade på.

  Var och en sätter dock sina egna betyg. En trea avser ett godkänt svar. Tvåa är underkänt och en etta är "gå om en klass". (fp): svar var inte godkänt i min värld. En fyra är ett bra svar, och en femma är perfekt.

  SvaraRadera
 3. Lite naiva frågor till politiker.
  De kan knappast ha ett svar på hur de skall tanka bilar i framtiden.
  Hade det varit nu som problemen börjat synas så hade frågan varit relevant.

  SvaraRadera
 4. Problemen började synas redan 2006-2007, men inte om man stoppar huvudet i sanden.

  SvaraRadera
 5. Och förresten, var ligger naiviteten? Politiker kan engagera sig i att reducera klimatförändringar 50-100 år framåt i tiden, så varför skulle de inte bry sig om rejält mycket större och akutare problem som kommer drabba oss allt hårdare redan de närmsta åren?

  SvaraRadera
 6. Berömvärt initiativ! Ska bli intressant att se vad de andra partierna svarar.

  SvaraRadera
 7. Cornu: Hur kan du påstå att (fp) ser kärnkraften som en "Silverkula" när de samtidigt hävdar vikten av energieffektiviseringar, förnybart och minskat energianvändade? Antingen har du inte fattat vad begreppet Silverkula betyder, eller så läser du saker som inte sägs... eller snarare: du vägrar läsa det som de faktiskt säger.

  SvaraRadera
 8. Känns som folkpartiet pratar om att stoppa CO2-utsläpp och stoppa växthuseffekten och rädda jorden. Den visan har man ju hört några gånger. Svaret känns även som ett standardsvar. Känns generaliserat för att passa lite allt möjligt. Hade nog satt en etta själv.

  Dick, om de anser att peak oil är så långt borta att man inte behöver oroa sig för det hade de väl kunnat säga det?

  http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:4jR1We9FIvwJ:www.folkpartiet.se/FPTemplates/Document____89715.aspx+Folkpartiet+anser+att+alla+fossilfria+energislag+behöver+byggas+ut+i+enlighet+med+sin+potential+och+kostnadseffektivitet&hl=sv&gl=se&pid=bl&srcid=ADGEESgK_n6XKsHCNxo2ynVQjUYYklUwRdrw0BUrlygoAvKIJlOcNyXeXGg2CN3uDY0HQ7vaYUKfCEOpU-DkpjteJ8Nh6ponlAI4V12x5LMKEibAWjs26DO6yhIIg83MoU2v0DT5ICzF&sig=AHIEtbQLhLFmkqBHTZggNrwODyk-F1y5fQ

  SvaraRadera
 9. Vi kan ju börja med att ta upp våran egna olja utanför Gotland. Det var väl ca 100 miljarder kronor det handlar om..

  SvaraRadera
 10. Jag tror att de båda partiernas svar speglar kunskapen ganska bra bland politiker i stort.
  Man har helt enkelt inte kunskap om att oljan styr det mesta som syns eller rör på sig i samhället.
  Det vanligaste man hör från politikerhåll är fossila drivmedel som måste bytas ut till "något annat".
  Att prata Peak oil, K Hubberts kurva m.m. är rena grekiskan för våra folkvalda.
  De hinner helt enkelt inte sätta sig in i denna komplexa fråga. Bara två år efter ett val är det full rulle och fokus på att bli omvald igen....och så håller det på.
  Vi kan glömma politikers ställningstagande när det gäller Peak oil.
  När klimathotet klingat av kan massmedia komma att ta upp Peak oil, om det går att få det att låta tillräckligt hotfullt, vilket inte borde vara särskilt svårt.

  SvaraRadera
 11. Är jag den enda som reagerar på detta?

  Ska vi klara av att fasa ut fossila bränslen de kommande decennierna är det dock helt centralt att kärnkraften måste fortsätta att användas och behöver vara en mycket viktig energikälla i Sverige även framöver.

  Sen när är kärnkraften en förnybar energikälla?

  SvaraRadera
 12. MK: De säger ju faktiskt inte att kärnkraften är förnybar, bara att den inte är fossil. Och det är ju sant.

  SvaraRadera
 13. Stoppa huvudet i sanden är politikers signum. Det måste gå åt helvete innan de reagerar. Som vår ekonomiska kris i slutet på 90-talet. Vilken många fick lida för. Den berodde på politiska försummelser sen 60-70-talet. Eller den nuvarande ekonomiska krisen i EU. Där nödvändiga ekonomiska beslut endast tas under galgen. Hittils bara de vanliga flosklerna som förtjänar låga betyg.

  SvaraRadera
 14. Hmm - man kanske inte ska häckla politikerna för att de inte fattar Hubbert-kurvor, när man själv visar så dålig insikt om hur det politiska systemet fungerar.

  Det är valår - det gäller att vinna valet - det går före ALLT annat. Man kan ha vilka visioner som helst som politiker, men man kan bara förverkliga dem om man sitter vid makten. Därför gäller det att vinna valet. Då gäller det att visa upp frågor man vinner valet på.

  Andelen medborgare som bestämmer hur de ska rösta grundat på politikernas svar på dessa frågor är försvinnande få. Tyvärr. Men politikerna har mycket små möjligheter att ändra på detta - det krävs andra krafter för det. I slutänden är naturligtvis verkligheten en stark kraft, men vill vi ha ändring dessförinnan, så gäller det att sprida budskapet också utanför denna blogg. Bara att kavla upp ärmarna och börja...

  SvaraRadera
 15. Jag tror ett huvudproblem är att det finns ingen mekanism i vårt samhälle som ser till att vi lever långsiktigt.

  T.ex, varför säger man inte att staten äger alla resurser, och folket äger staten. När man föds får man en tunna olja i oljepoletter, och det är vad man har att disponera under ett liv. Klarar man sig utan olja kan man sälja sina poletter, såklart. Så sen när man flyger till Thailand så betalar man 3000kr för servicen samt 120 liter i oljepoletter. Flygföretaget kan ta poletterna och gå till staten och då köpa olja och kan tanka flyget. På så sätt använder vi som samhälle bara en tunna olja per person och liv, och då räcker oljan i 48 miljoner år (påhittad siffra) och man har som människa född på denna jord fått sin beskärda del av jordens resurser, som en slags födelsepresent, och kan göra vad fan man vill med dem. Låter rättvist och vettigt tycker jag.

  SvaraRadera
 16. Görtzen med nödmynten blev hängd när den bubblan sprack.
  Synd att man slutade med den traditionen, det hade kanske fått några politiker att ta en smula ansvar.
  Landshövdinge- och ambassadörsjobb till misslyckade politiker och i övrigt mycket förmånliga pensionsförmåner, oberoende av prestation, är föga incitament för att ta långsiktigt ansvar.

  Åke M

  SvaraRadera
 17. MK: Vi har stora uranreserver i Sverige och energieffektiviteten i de nyaste kärnkraftverken är ca 20-50ggr bättre än vad vi har idag. Det bränslet Forsmark slänger varje år skulle med nya reaktorer kunna ge 19-49 års längre förbrukning. Så man kan lugnt säga att problemet skjuts in över 100 år i framtiden då teknikimplementationerna och lösningarna förhoppningsvis blivit mainstream.

  Självklart är Kärnkraft ingen silverkula/patentlösning, men det är definitivt ett bra alternativ för att köpa tid!

  Med det sagt så kan jag bara säga att de 100 extra åren (minst) som vi får tack vare kärnkraft förhoppningsvis gör att Algea eller att TCP hinner bli tillräckligt lönsamma och utvecklade.

  TCP är nog det bästa alternativet (men kräver ett oljepris över 80$/fat och klassning som miljödiesel).

  SvaraRadera
 18. Åke - Att man hänger (ut) impopulära syndabockar är väl inget som dagens makthavare övergett? Jag föredrar faktiskt inkompetenta landshövdingar framför mobbmentalitet.

  Sen hade det väl varit väldigt svårt att rekrytera politiker som faktiskt vill något annat än att fylla sina egna fickor (om de nu öht finns) om misslyckad politik skulle innebära döden.

  SvaraRadera
 19. Kärnkraft löser inte problemet med drivmedelsförsörjning för tung trafik och arbetsfordon. Och Sverige är ingen isolerad ö, tvärt om så vill/skall exportkapaciteten för el byggas ut, så huruvida vi själva får behålla något eller om det exporteras solidariskt till EU är en annan sak.

  Och hur motverkar vi att effekterna på den globala ekonomin inte påverkar oss?

  Och skulle Sverige "klara sig väldigt bra" (relativt), hur förhindrar vi att någon annan vill ha en del av kakan?

  SvaraRadera
 20. Noterade att patentet för TCP har gått ut/går ut snart (Utfärdat 1993 och har enligt amerikansk lag då en giltighet på 17 år).

  Förhoppningsvis får vi se sådana anläggningar dyka upp lite varstans i Europa.

  Fördjupningsinfo:
  Wikipedia (användes av Changing World Technologies)

  Enligt utsago från företaget ska det vara ca 80% energieffektiv konvertering av animaliskt slask och gaserna som produceras ska vara tillräckliga för att driva kraftverket/produktionsanläggningen efter att processerna startat.

  Något att skriva ett inlägg om Cornu? All mat som Konsum och ICA resp allt avfall som slakterier gör sig av med kan producera olja/bensin/diesel med.

  SvaraRadera
 21. Victor, Ebberöds bank.

  Som bekant går det åt 6-20 kalorier fossila bränslen för att producera det där matavfallet till en början. Att man kan återvinna 80% av 1 kalori är förstås positivt, men täcker alltså inte ens upp en bråkdel av jordbrukets fossilförbrukning.

  Det är som att vara glad över skatteåterbäring på fondförluster (se nytt inlägg).

  SvaraRadera
 22. Det är en poäng, men det måste inte vara djurslask, tarmar och kotletter med passerat datum. Enligt Brian och patentet ska även växter fungera (men djuravfall är mest energieffektivt). I min naivitet räknade jag farmen som den fina konstruktionen i skolböckerna, att kor går på grönbete som sköter sig skjälvt och ignorerade besprutning, elvärme, traktorer, konsgödsel och allt annat. Hur som helst så är det ändå sådant som ska slängas som innehåller mycket energi.

  Hampaodlingar t.ex. kräver inte mycket arbete och innehåller mycket växtolja (energi). Där tror jag att man för första gången kan prata om en energivinst, THC skyddar som bekant från många skadeinsekter, när det gäller rester från djur så handlar det om en bättre lösning än att låta köttet jäsa i en kompost. Dvs en minskad förlust av förbrukade fossila bränslen, även om det vore bättre att inte ha en överproduktion...

  Så visst har du rätt i resonemanget, men att det finns potential är i alla fall min åsikt (trots att jag inte nämnde växtdelen i början). (hade inte siffror på energieffektiviteten där).

  Ang. Ebberöds bank så är väl det situationen i Australien nu där bolåneräntorna är lägre än insättningsräntan på konton som är frysta 12 månader.

  "The average term deposit rate now is 5.93 per cent while the official rate is 4 per cent, implying a spread of 193 basis points"

  SvaraRadera
 23. En sak jag oroar mig för och som lyser igenom i FP-svaret det är att det är EU som har kontrollen över Sveriges naturresurser (ursprungligen Euroatom fördraget?)- behöver EU resursen äger de den. För ett tag sedan läste jag att EU har stämt Sverige för att vi inte bygger ut el-exportkapaciteten tillräckligt snabbt.

  Hur kan flera, om inte alla, riksdagspartier verkar prioritera EU före Sverige. Brukar inte det kallas trolöshet mot huvudman? Jämför hur nya EU ministern, vid tillträdet, deklarerade att hon skulle arbeta med opinionsbildning.

  /gurrapurra

  Ps
  Det är nog därför vi lägger ner försvaret. EU äger naturresurserna och kommer därmed att försvara dem. Kanske smart på något sätt :-D
  Ds

  Pps
  Junilistan hade som jag ser det en (1) anledning att existera, de ville ut ur EU. Varför gav de upp det kravet?
  Ds

  SvaraRadera
 24. Hej Cornu, hur har du undertecknat ditt brev. Som bloggaren Cornucopia, eller med Sven Svensson?

  Får för mig (rätt eller fel) att svaren blir mer utförligare och genomtänkta om du undertecknar med Cornucopia med tanke på din "berömmelse" ;)

  SvaraRadera
 25. Jag har skickat som "Cornucopia" och skrivit att jag kommer publicera svaren på bloggen.

  SvaraRadera
 26. Hej
  Har du fått flera svar sedan detta inlägget eller har det varit helt tyst?
  mvh
  Erik

  SvaraRadera
 27. Helt tyst. Tyvärr saknas kommentarer ovan.

  SvaraRadera