Aktuellt

Bostadsbankomaten och Finansinspektionen: Fyra av tio nya bolån går inte till bostadsköp - ökar

Finansinspektionens rapport Den svenska bolånemarknaden  visar att fyra av tio nya bolån inte gick till att köpa bostad eller att byta bank....

2010-03-02 11:40

Mer om bankfack

Angående gårdagens inlägg om förvaring av guld och silver i bankfack, så hittar jag faktiskt inte ngn referens till att innehav av bankfack rapporteras till Skatteverket. Åtminstone står det inte något om "bankfack finnes" när det gäller inrapporterade kontrolluppgifter på senaste deklarationen. Kanske har det gjort det tidigare, eller så spelar mitt minne mig ett spratt. Men om det inte föreligger rapporteringsskyldighet idag, så kan vi säkert förvänta oss att det kommer. Trots allt är alla som har bankfack elaka terrorister eller jobbar svart etc.

Däremot står det "Sparas till deklarationen" på fakturorna för bankfacksavgifterna. Kostnaden för bankfack är nämligen avdragsgill om bankfacket använts till förvaltning, exempelvis förvar av just guld. Fast det är först när förvaltningskostnader överstiger 1000:- som de är avdragsgilla.

För den som har guld och silver för att säkra sig mot extrema händelser så är det dock viktigt att veta att tillgången till ditt bankfack stryps om du dör, tills dess en bouppteckning är färdig efter att vilka som har del i dösboet fastställts. Banken kan dock, mot kvitto, gå med på att t ex ett testamente eller annan liknande handling hämtas från bankfacket. Men banken har samtidigt rätt att vägra även detta. Ditt testamente bör därför inte förvaras i ditt eget bankfack!

Skall man riskhantera korrekt bör ett gift par ha två bankfack, en till varje person, i vilket hälften av eventuella nödsituationstillgångar delas upp, liksom kopior på eventuella testamenten. Bouppteckningar kan ta tid, och åtminstone när det gäller män så skall dödsfallet utlysas i Post- och Inrikes Tidningar och en viss tid passera så eventuella okända barn hinner höra av sig innan arvet kan skiftas. Har jag iaf för mig. Så är efterlevande helt beroende av tillgångar som finns i bankfacket bör man alltså sprida ut dessa på annat sätt. Det samma gäller förstås dig själv om du förvarar dina egna tillgångar i anhörigs fack. Dör den anhörige kommer du alltså inte åt dina egna tillgångar längre, och det finns dessutom en risk att de tillfaller dödsboet om du inte kan bevisa att de är dina.

Förr, innan arvsskatten slopades, var det förstås relevant att ingen förde bort tillgångar ur bankfack, t ex aktiebrev eller statsobligationer. Skatteverket och staten hade ju trots allt rätt att straffa de efterlevande för dödsfallet genom att ta en andel i dödsboet som arvsskatt.

Men även idag är reglerna om att spärra bankfacket relevanta, eftersom man annars kan föra bort tillgångar från rättmätiga arvingar.

Bra att tänka på iaf. Inte alla ägg i samma korg alltså.

Det gäller egentligen också bankmedel och finansiella tillgångar. Om tillgångar är väldigt snett fördelade hos ett gift par, så finns det en risk för inlåsning till arvsfrågan är färdig. Kapitalförsäkringar och livförsäkringar kan däremot antagligen falla ur relativt fort, särskilt om det är specificerat vem förmånstagaren är.

Mitt förra inlägg om bankfack och guld var så intressant att det lagts ut en länk till det på Skatteverkets Intranet, så jag vill passa på att fråga samhällsbärarna på Skatteverket om de kan bringa klarhet i eventuell rapporteringsplikt kring bankfacksinnehav.
Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

9 kommentarer:

 1. Annars är det ju enkelt att Make/Maka, Sambo och allt vad det heter också disponerar samma bankfack. Då har båda tillgång till innehållet med varsin nyckel.

  SvaraRadera
 2. Nja, när ena innehavaren dör kommer facket spärras för vidare åtkomst. Oavsett tillgång till nyckel. Så har jag uppfattat det.

  SvaraRadera
 3. hur är det med rapportskyldighet ang utestående postväxlar?

  SvaraRadera
 4. När jag öppnade bankfack till min familjs privata guldreserv och viktiga backuper på foton mm så frågade banktjänstekvinnan särskilt om jag önskade att frun också skulle ha tillgång till bankfacket. Då jag frågade varför, nämnde hon just utifall jag skulle avlida så fick hon inte tillgång innan boupptäckningen var avslutad = ca 3 mån. Om vi delar bakfacket så skulle det inte vara några problem enligt henne, vem som har rätt vet jag inte.
  Jag ska genast undersöka detta närmare.

  SvaraRadera
 5. Kan stämma, anonym. I mitt avtal står det "Tillträde vid dödsfall: JA". Om det innebär att man bara har tillträde, eller om man också får avlägsna saker från facket kan jag inte svara på.

  SvaraRadera
 6. Bankfackshavarens dödsfall
  När bankfacksinnehavaren avlider gäller följande: Om facket hyrs tillsammans med annan, exempelvis make, och båda har haft tillträde var för sig har den efterlevande maken rätt till tillträde.

  Tillträde tolkar jag som att man kan låsa upp och lägga till eller plocka bort det man känner för. Vem ska/kan kontrollera vad man gör inne i bankvalvet?

  Läs mer på: www.konsumentbankbyran.se

  SvaraRadera
 7. Kan staten vid misstanke om finanisiering av kriminell eller terrorstämplad verksamhet gå in i bankfacket?

  SvaraRadera
 8. Andras tillträde till bankfack
  Beslut om husrannsakan ger polisen rätt att undersöka innehållet i bankfack samt att i vissa fall ta egendom i beslag. Kronofogdemyndigheten har rätt till tillträde för utmätning. I sådant fall skall förrättningsmannen uppvisa undertecknat beslut om åtgärden.

  SvaraRadera
 9. Fins det någon åldersgräns på bankfack. Kan mina barn få bankfack dom är 15 och 17 år

  SvaraRadera