Cornucopia?

2010-03-10 10:35

Korrelationer för guld över tiden

I gårdagens artikel om finansiella korrelationer för perioden 2004-2010, så framgick det att guldet hade en stark korrelation mot priset på WTI-oljan, och underligt nog även mot växelkursen mellan euro och svenska kronor, EURSEK. Det fanns också en svagare negativ korrelation mot växelkursen USDSEK.

Just förhållandet EURSEK och guldpriset i USD borde man ifrågasätta, så jag gjorde en graf över 3-månaders och 12-månaders rullande korrelation för dessa två.

Det framgår med all tydlighet att korrelationen hoppar upp och ner kraftigt över tiden, och nog får avfärdas som slumpmässig. Det finns inte heller något rimligt samband, så slutsatsen är inte direkt överraskande. Det handlade antagligen bara om slump och att vi så lätt lurar oss själva.

Tittar vi däremot mot det mer självklara sambandet mellan dollarns styrka som representerad av USDSEK och guldpriset så kan man dra en annan slutsats.

Tremånaders korrelation varierar kraftigt, men det finns en tendens att den håller sig negativ. För 12-månaders korrelation finns det dock ett mycket kraftfullt samband mellan fallande dollar och stigande guldpris, och tvärt om, undantaget två kortare perioder: Råvarurally 2005-2006 och den akuta finanskrisen 2008-2009. Det är också de perioder som guldet steg som mest mätt i svenska kronor, pga att både guldpris och dollar steg samtidigt. För tillfället är istället korrelationen i både 12- och 3-månaders starkt negativ, och mycket riktigt så har inte heller guldet stigit nämnvärt i pris de senaste månaderna.

Guld är helt klart en hedge mot dollarn, men med periodvis uppsida.

Slutligen kan vi titta på den för hela perioden kraftiga korrelationen mellan WTI och guldpriset.

Här är korrelationen för 12-månaders nästan hela tiden positiv undantaget en kortare period 2007 då det inte fanns någon korrelation, och under den akuta fasen av finanskrisen då oljan föll men guldet steg. Generellt ser ock guldet och oljepriset ut att följa varandra rätt starkt. Som sämst har de inget samband alls, men 12-månaderskorrelationen slår aldrig om så att de går tvärt emot varandra, utan bara att sambandet periodvis försvinner.

Guld kan alltså vara ett bra alternativ till att investera i oljepriset så här efter peak oil. Stiger oljepriset får man följa med via guldet, som dessutom är skyddat mot finansiella kriser.

Fast som svensk bör man titta på om samma samband gäller även för guldpriset mätt i SEK, vilket jag kommer göra i ett senare inlägg.

Generellt verkar 3-månaders korrelationer vara en för kort period, och varierar kraftigt, så jag överväger att sluta titta på den.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna, inklusive listan med kommentatorer som automatiskt kommer raderas på grund av brott mot dessa.

2 kommentarer:

 1. Hej Cornu
  Tack för dina eminenta analyser av den faktiska prisutvecklingen av guld.
  Skulle även vara intressant att se en korelationsjämförelse mellan renköttspriset och guld.
  Inser att det är svårt för dig där nere, finns inte så många renskorvar där, men rådjur, vildsvin och älg kunde också fungera i sammanhanget.
  Att göra en korrelationsjämförelse med traditionella jordbruksprodukter är mindre intressant efterssom de i stor utsträckning är politiskt manipulerade, utan guldprisets utveckling kontra en icke EU-bidragsmanipulerad matmarknad är därför mera intressant.
  Betänk att renar också är råvaror.

  SvaraRadera