Cornucopia?

2009-04-30 21:33

Nyemission i Energy Potential

Mitt onoterade portföljbolag Energy Potential (ja, hemsidan skall uppdaters och moderniseras inom kort enligt VD:n) kallar till extra bolagsstämma för att göra en nyemission utan företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Tanken är att emittera 111 200 B-aktier till en kurs om 180:- SEK per aktie, för att offensivt vara med och finansiera deras (och mina) portföljbolag Seabased och Vertical Winds expansion. Om stämman godkänner den föreslagna nyemissionen kommer teckningstiden vara 16 maj – 15 juni 2009, och ett prospekt kommer vara tillgängligt efter den extra bolagsstämman den 15:e maj. Mer information då alltså.

Det här tolkar alltså jag som en möjlighet för utomstående att komma in i både Seabased och Vertical Wind via Energy Potential, även med lite större summor än de småposter som kan handlas inofficiellt.

Vertical Wind har en order på sina fyra första verk från E.On och Falkenberg Energi, och anlägger en fabrik i Falkenberg. Enligt Energy Potentials VD finns det mer på gång för Vertical Wind framöver. Seabased anlägger en fabrik i Lysekil, och har tillsammans med Fortum sökt bidrag från Energimyndigheten för en första större anläggning, som kommer kosta runt 250 MSEK, utöver de avtal som redan existerar med bl a Vattenfall. Seabased var ett av sex bolag som gick vidare till andra rundan hos Energimyndigheten av de 39 som ansökt om anslag. För att gå vidare krävs bla att man har exportindustripotential.

Energy Potential har även aktieägande i havsströmsenergibolaget Current Power, som fortfarande är i sin linda, samt sitter även på en del patent kring drivlinor för elfordon om jag uppfattat det rätt.

EP är ett Uppsalabaserat investmentbolag, där man bland annat hittar energiprofilen Mats Leijon, 6:e AP-fonden och Uppsala Universitet bland storägarna.

En egen fundering kring detta är att man nu försöker bredda ägandet i just Energy Potential. En möjlig strategi för börsnotering av gruppen om några år, är att börsnotera EP via en nyemission, där pengarna går till att göra hembud på de övriga bolagen, alternativt byta nyemitterade aktier i då börsnoterade EP mot aktier i de övriga bolagen. Annars kunde Seabased och Vertical Wind istället själva sökt pengar från investerare, så det bör finnas en tanke med att det sker via EP. Men detta är egna funderingar.

Skatteparadis: Sverige

Det klagas ständigt på de höga svenska skatterna. Men det är en sanning med modifikation. De som lider av höga skatter är nämligen de som arbetar eller har höga skulder.

Om man istället hamnar i facket passiv inkomst och inga skulder, så är skattesatserna i själva verket låga.

Formeln här heter kapitalförsäkringar, enskild firma och räntefördelning.

I en kapitalförsäkring kan man köpa aktier, obligationer och fonder.

Med kapitalförsäkring betalar man inte reavinstskatt, utan en schablonmässig avkastningsskatt på kapitalförsäkringens värde. Denna skatt skall vara 27% av snitträntan för året. För 2009 kommer det alltså på sin höjd handla om 0.17%, givet 1% i ränta under Q1, och 0.5% i ränta under resten av året. Man kan knappast förvänta sig att räntan stiger nämnvärt de närmsta åren med nuvarande läge, men säg 1% i snitt. I detta exempel räknar jag därför med 0.27% i avkastningsskatt.

Räntefördelningen för 2009 är 7.89%, vilket innebär att den som har en enskild firma (eller self employed som det heter i engelspråkiga länder) kan ta ut 7.89% av satsat obelånat kapital i firman som inkomst på kapital. Därmed betalar man bara 30% i skatt, men det finns förstås ett tak beroende på satsat kapital. Två kapitalintensiva verksamheter hittar man inom skogsägande eller ägande av hyreshus.

Om man tar obelånade pengar och köper skog för 2 MSEK, eller ett hyreshus för 2 MSEK, så kan man ta ut 157 800 SEK som inkomst på kapital. Här är alltså skatten 30%.

Däremot betalar man ännu mindre skatt upp till grundavdraget för inkomst av tjänst. Med jobbskatteavdraget hamnar detta ungefär på 19 000 SEK, på vilket man inte betalar någon kommunalskatt, utan bara egenavgifter, den enskilda firmans motsvarighet till arbetsgivaravgifter.

Nu har jag inte exakta siffror här, men om man som enskild firma väljer att ha 3 dagars karenstid på sjukförsäkringen hos Försäkringskassan, så landar egenavgifterna på 29.45%. Det betyder att om man tar ut 19000 SEK som lön om året, så betalar man ovan på detta ca 5600 SEK i skatt, eller 22.9% på 19000+5600 SEK. Det går att sänka egenavgifterna ännu mer, genom att välja 30 dagars karens i sjukförsäkringen, men jag får inte fram siffror just nu.

Nackdelen här är förstås att den sjuklönegrundande inkomsten, SGI, som det ständigt tjatas om, blir just 19000:- SEK. En sjukdag ger då ca 50:- SEK i ersättning, och i föräldraförsäkringen hamnar man på minimibeloppet som ligger på 180:- SEK per dag.

Försäkringskassan och Skatteverket påtalar att man vid ovanstående konstruktion, dvs ta ut lön via räntefördelning, så får man förstås inga pensionspoäng. Men pensionen ligger ju i kapitalet, skogen eller hyreshuset, som finns kvar när man går i pension och i någon form fortsätter generera pengar. Dessutom kvalificerar man sig för garantipensionen, som idag ligger runt 10 000 SEK i månaden, fast man inte har haft någon pensionsgrundande inkomst av tjänst att tala om. Sedan är det ju långt ifrån säkert att man får någon pension framöver ändå. Så allt slit för att få ihop en bra pension via hög lön kanske bara var mycket skrik för lite ull.

Så tittar vi på någon med svenska mått välbärgad person, och hur skattebelastningen kan se ut enligt ovan så kan det bli så här. Välbärgad definierar jag godtyckligt till att vara en miljonär. En miljonär i någon internationell storvaluta, i det här fallet USD. En miljon USD avrundar vi grovt till 8 MSEK. Saken är den att detta är tillräckligt lite pengar för att man inte skall behöva ta något aktivt ägande i eventuella aktiebolag, och därmed kan ha dem i kapitalförsäkring. Med för mycket pengar, så kan det vara relevant att ha direkt ägande och högre skatt.

Låt oss fördela desssa 8 MSEK enligt följande:

3 MSEK i en bostad, med maximalt taxeringsvärde
2 MSEK i kapitalförsäkringar, aktieinnehav
2 MSEK i realkapital, lite skog eller ett hyreshus
0.5 MSEK på banken som buffert
0.5 MSEK i guld i bankfacket som hedge


Inga skulder.

Över tiden sägs aktier ge en avkastning på 12-14%, men för enkelhetens skull låtsas vi att man får 10% i snittavkastning via skicklig förvaltning. När det gäller skogen eller hyreshuset säger vi att nettointjäningen efter kostnader är 5%. Bankräntan är 0.5% och guldet säljs inte av och ger därmed ingen reavinst.

Inkomster och skatt blir då enligt följande

Bostad, inkomst noll, maximal fastighetsskatt 6000
Kapitalförsäkring, inkomst 200 000, skatt 5 400
Realkapital, inkomst 100 000, 24 600 som lön före egenavgifter, 75 400 som inkomst på kapital. Skatt 5600 plus 22620
Bankränta, inkomst 2500, skatt 750


Total inkomst blir alltså 302 500 SEK. Total skatt blir 40 370 SEK.

Det är en skattesats på 13.3%.

Råkar personen i detta fiktiva exempel dessutom ha två barn, ett per förälder, så betalar ju staten tillbaka en återbäring om 12*2200/2, dvs 13200. Ser man det som en skattereduktion, så blir skattesatsen 9%.

För detta får man sjukförsäkring om 50:- om dagen, föräldraförsäkring om 180:- om dagen, gratis sjukvårdsförsäkring, gratis skola för barnen, mm mm. Och dessutom en teoretisk framtida grundpension om 120 000:- om året, ovanpå vilket ovanstående inkomster fortsätter rinna in passivt. Med internationella mått är detta extremt billigt för endast 9% i skattesats. Enbart en sjukvårdsförsäkring för en vuxen plus ett barn kan kosta över 40 000:- SEK per år internationellt. För att inte tala om skola och högre utbildning, som åtminstone i Sverige kostar över 60 000:- SEK om året för en gymnasieelev.

Det är iaf möjligt att fly inom landet till skatteparadiset Sverige, om man väljer att inte jobba åt andra, eller rent av alls. De flesta sitter dock och löneslavar minst 40 timmar i veckan, för att få råd att betala räntorna på sina skulder, och betalar därmed betydligt högre skatt. Ett utfall av samfälligheternas tragedi och ett solidariskt välfärdssystem. Solidaritet slår nämligen åt bägge håll, det är inte bara personer med dålig ekonomi som omfattas av den, utan även dollarmiljonärer.

En miljon dollar eller mer i nettotillgångar är det förstås inte så många som har i Sverige. Det sista året med förmögenhetsskatt var 2006, och då deklarerade 103 526 personer en taxerad förmögenhet på 3 MSEK eller mer. Eftersom taxerad förmögenhet sällan motsvarar verklig förmögenhet, så är detta en god indikator. Det rör sig alltså om högst ca 1% av befolkningen som kan använda ovanstående skatteupplägg. Och en så liten del av befolkningen ger inga större skatteintäkter, inte ens om de röd-gröna axelmakterna i oppositionen fick förverkliga sina våtaste drömmar kring skatterna.

Med reservation för felaktigheter, och jag tar inget som helst ansvar för någons skatteplanering eller investeringar. Och ovanstående förmögenhetssiffror eller fördelning gäller inte mig, även om jag använder samma slags skatteupplägg.

2009-04-29 21:07

IDG håller med: Headweb är bäst

IDG har gjort ett test av lagliga svenska filmtjänster på nätet, och högst betyg får mycket riktigt Headweb.

Därmed håller de med mig om tidigare omdömen, även om jag är mer extrem och ger övriga noll i betyg, då de helt enkelt inte fungerar för mig.

Headweb är också den enda leverantören som fungerar på Mac OSX och Linux, till skillnad mot övriga som bara stöder Windows.

Headweb erbjuder numer en lång rad med A-filmer, ex Låt den rätte komma in, Miraklet vid St Anna, The Mist, Righteous Kill, Pans Labyrint mfl. Rekommenderas.

Sparbanken inför Fonusprogram, men bordlägger skottpeng

Det rapporteras i media att Sparbanken inför Fonusprogram istället för bonusprogram, men frågan om skottpeng har bordlagts.

Alternativa affärsmodeller: CwF + RtB =$$$$$

Se följande presentation, som handlar om hur Trent Reznor och Nine Inch Nails tjänar pengar på att ge bort sin musik gratis.

För den anonyme hycklaren som kallar det naivt att fildelare faktiskt betalar pengar för saker de fildelar, även sådant som är legalt att fildela, så sålde Nine Inch Nails på mindre än 30 timmar 2500 specialutgåvor av en skiva som de ger bort gratis. Specialutgåvorna kostade 300:- USD styck. 2500:- SEK för en skiva, som gick att ladda ner fritt och helt legalt.

CtW + RtB står för Connect with Fans och Reason to Buy. En fullt fungerande affärsmodell.

Tipstack till en annan anonym kommentator.

Gratisätare och hyckleri

Igår fick jag en hel del kommentarer från en anonym som menar att gratissamhället förstör världen, och att vi därmed inte kan finansiera välfärden i framtiden.

Det är förstås fel på så många plan. T ex minskar inte skatteintäkterna, så länge man som konsument köper något annat för pengarna än Britney Spears senaste skiva. Staten får moms, arbetsgivaravgifter etc oavsett vad som köps. Fast den anonyme kommentatorn kanske inte är så begåvad, utan tror att det endast är sådant som laddas ner på nätet som hade gett skatteintäkter till hans åldringsvård.

Dessutom är de sk piraterna oftast mediaindustrins bästa kunder. Jag känner många som fildelar, och resultatet har för deras del blivit att de köpt bland annat TV-serier för 10 000-tals kronor på DVD, när dessa väl släppts. Först har de följt serierna direkt via fildelning, och sedan köpt dem för att ha permanent. Iaf de som är bra. Den anonyme kallar detta för naivt, men mitt stickprov är stort. Det är också de som fildelar musik som köper mest musik, men utan insyn så tror förstås den anonyme att folk inte betalar för sig.

Piratrörelsen pratar inte om att något skall vara gratis, utan om att industrin måste hitta fungerande affärsmodeller för Internet, och inte hålla fast vid föråldrade strukturer. Utveckling kallas sådant. Utveckling som gett oss saker som iTunes och Spotify, vilket åtminstone är fungerande modeller för musik. Samtidigt ligger de gamla strukturerna kvar där, och industrin kan eller vill inte tänka globalt. Exempelvis får man som svensk inte köpa film och TV-serier från iTunes amerikanska butik. Även om man vill betala för sig, så får man inte, för världen skall vara uppdelad efter nationsgränser om medieindustrin får bestämma.

Piratrörelsen säger till skillnad mot den anonyme inte något om hur medieindustrin skall finansieras. Att göra det är nämligen planekonomi och inte marknadsekonomi. Det är upp till producenter och entreprenörer att hitta modeller och en prissättning som fungerar. Den anonyme säger i praktiken att just medieindustrin skall vara statligt subventionerad, genom att staten tar till maktmedel för att bibehålla föråldrade affärsmodeller.

Piratrörelsen talar istället om att samma lagar skall gälla på nätet som i den fysiska verkligheten. Brevhemlighet. Frihet från avlyssning. Meddelarhemlighet. Ingen skall ha rätt att avlyssna vad, när eller med vem du kommunicerar. Oavsett vad detta är. Det råkar dessutom vara en mänsklig rättighet, som man nu alltså vill bryta mot, och också bryter mot. Piratrörelsen är en medborgarrättsrörelse, Piratpartiet är ett medborgarrättsparti.

Men roligast var när den anonyme skrev att man inte skall betala för något som inte är bra, och att allt som är gratis och inte kan dra in pengar skall bort. Samtidigt som han själv läser den här bloggen. Gratis. Och han läser SvD, DN, DI mfl tidningar på nätet. Gratis.

Så slutsatsen är att han är en hycklare. Jag upprepar: Du är en hycklare.

Men du har en chans att ändra på detta och få en ursäkt från mig, din lilla hycklare.

Jag har nu satt upp ett PayPal-konto. [email protected]. Du är välkommen att överföra en summa pengar till mitt konto, så du inte länge är en gratisätare och hycklare, utan lever som du lär. Och är min blogg inte bra nog att betala för så förstår jag inte varför du läser den.

Det tar några dagar för dig att få ditt konto verifierat, men då kommer det finnas 15:- SEK på din balans. Du kan ju överföra dem till mig. Och ja, jag har F-skattsedel, och kommer betala både moms och skatt, oroa dig inte för det. En del gör nämligen rätt för sig.

För alla andra än hycklaren så är min blogg inte gratis, den är fri. Och ja, mina texter får återproduceras om du anger källa med namn och länk, så länge du som återproducent inte tar betalt för detta (ex trycker upp min alster i en bok och säljer), eller placerar texterna bakom en betaltjänsts murar. Upphovsrätten är min, men det jag skriver får spridas.

En lista på andra saker som inte är gratis, utan fria, är t ex

Wikipedia
Linux
BSD
Apache

Allt detta är skit enligt den anonyme, eftersom de inte kostar pengar. Saken är den att den anonyme hycklaren inte är medveten om alla de websajter som använder t ex Linux och Apache, fria produkter som får webben att fungera.

Men så tillhör han också begåvningsreserven.

2009-04-28 18:19

Populärkulturella vinklar på pandemier och svininfluensan

Det är väldigt tacksamt för media med hysterin kring utbrottet av den nordamerikanska influensan, även populärt kallat svininfluensan. Detta oavsett hur motiverad hyserterin är eller ej.

Allt sedan den nyligen avlidne författaren Michael Crichton (Jurassic Park, Sphere, Blodröd Sol mfl filmatiserade böcker) skrev The Andromeda Strain 1969 så har vår och bla Hollywoods fantasi kittlats av mystiska och dödliga sjukdomar. The Andromeda Strain gjordes i filmversion 1971, och moderniserades nyligen i en rätt sevärd miniserie av amerikanska SciFi Channel, inklusive lite konspirationsteorier och allt.

Crichton hittade på i princip allt det vi idag känner igen, med biohazmat-dräkter, hemliga statliga labb etc. Återstår att se om hans bok Prey, om nanoteknologins fiktiva faror, blir film framöver. (aj hävv ön äkstensiv lajbrari)

Flyttar vi oss framåt i tiden så handlar Stephen Kings magnum opus, The Stand (Pestens tid), om en influensasmitta som rymmer från ett militärt labb och i princip raderar ut hela mänskligheten, undantaget en liten klick som får göra upp i en klassisk kamp mellan ont och gott, med kraftiga religösa övertoner. The Stand gjordes också till en ganska trogen TV-miniserie, vilket också tillsammans med Forrest Gump blev skådespelaren Gary Sineses bredare genombrott.

Bland rörlig bild hittar vi också på 90-talet filmen Outbreak, där det dock inte är influensan som spökar, utan någon variant av Ebola eller annat afrikanskt apbaserat virus. Mer roande var The Army of the Seven Monkeys av fd Monthy Python-medlemmen Terry Gilliam, med Bruce Willis och Brad Pitt i huvudrollerna. Här var det återigen en människoskapad farsot som i princip utraderade mänskligheten, som får fly till underjorden och via tidsresor försöker hitta ett botemedel. Antagligen den mest sevärda av filmer i ämnet. Och att se Brad Pitt spela över är alltid roande. Eller var det iaf innan det blev tjatigt.

Och i närtid så hade en nyfilmatisering av I am Legend förvandlats från vampyrberättelse om den sista människan på jorden till att handla om just någon otäck sjukdom som i princip raderat ut mänskligheten, eller förvandlat dem till zombies. Det alternativa slutet var för övrigt bättre än det officiella.

Men mest relevant för dagens situation är den magnifika kanadensiska TV-serien ReGenesis, speciellt säsong ett. Denna faktaspäckade och förhållandevis realistiska TV-serie fokuserar mycket av första säsongen på spanska sjukan, och inleds med hur huvudpersonen David Sandström (skall föreställa vara svenskättling), spelad av Peter Outerbridge, inser att han släppt loss ett tveksamt inhämtat exemplar av sjukdomen från labbet och att den nu kommit ut i befolkningen. Varefter han blir ihjälkörd av en bil innan han hinner slå larm. En cliffhanger som inte får sitt upplösning förrän i säsongens sista avsnitt. Den aktuella relevansen är väl att spanska sjukan också var en svininfluensa.

Det är uppfriskande med en TV-serie, där man faktiskt använt riktiga vetenskapsmän som konsulter, och huvudkaraktärerna dels är en sex- och alkoholmissbrukande mikrobiolog (Outerbridge), en biokemist med aspbergers, en katolsk homosexuell mexikansk läkare och en kvinnlig bioinformatiker. Jag menar, hur många vet ens vad en bioinformatiker är? (jag vet) Och den manliga huvudrollsinnehavaren får vara naken i princip varje avsnitt och visa rumpan i ett uppenbart hån mot amerikanska TV-serier. Få, om några, nakna kvinnor, men ständigt nakna män i denna serie, inklusive en del man-on-man-action. Finns något genusperspektiv inbakat där. Vet dock inte vilket. Karaktärerna blir dessutom barnsligt förtjusta över akademiska framsteg, som att bli publicerade i någon obskyr vetenskaplig tidskrift etc.

Det kan förstås hjälpa om man bland annat har lite grundläggande kunskaper i genetik för att hänga med på språket i TV-serien, så man vet vad rekombination är osv, men TV-bolaget har åtminstone haft en websajt tillsammans med Ontario Genomics Institute där vetenskapen bakom varje avsnitt förklarats. Nu är mycket fiktivt och orealistiskt, men på en sådan nivå att det krävs detaljkunskaper för att kunna se felen i fiktionen.

Naturligtvis är ReGenesis fullkomlig fiktion, och handlar om en fiktiv myndighet, Norbac, som har hand om smittskydd och prevention för Kanada, USA och Mexiko. Gott om konspirationsteorier också om man är lagd åt det hållet. Men åtminstone så rör det sig inte om ett hemligt statligt labb, utan ser lite mer ut som labb kan göra i verkligheten. Fast kanske lite trångt, men det beror väl på att man försökt knö in allt i en TV-studio. Och man får viss inblick i vilket repetetivt manuellt arbete det kan vara att arbeta med dessa saker, inga magiska apparater som ger ifrån sig svar på nolltid, utan här skall det sittas och för hand göras bakterieodlingar eller isoleras gener via PCR hela natten lång.

Likt t ex Prey så är väl ReGenesis en sedelärande historia som ställer sig frågan om vetenskapen och tekniken gått för långt, eller inte. Något som åtminstone David Sandström försöker besvara i fjärde och sista säsongens sista avsnitt. I TV-seriens intro skrivs namnet ut Re:Genesis, vilket ger en djupare innebörd till seriens namn.

En TV-serie för nördar.

Se den. Finns att köpa på DVD. Kanske sänts på TV också, vad vet jag. Och inte får jag ett öre i reklam för att skriva detta om serien heller.

Att sedan allt jag lärt mig om Kanada har jag lärt mig av att titta på ReGenesis ger ju en liten skev bild av landet. T ex så verkar det i Kanada vara helt OK att dricka alkohol på jobbet. Inklusive chefen som har en flaska i skrivbordet som används öppet. När en karaktär dricker öl medan han labbar med en dödlig sjukdom så får han bara kommentaren "är det inte lite tidigt på dagen för en öl?" och svarar "äsch". Kanske beror på aspbergers? Å andra sidan så går både ett och annat åt helvete i serien också. Kanske finns ett budskap där någonstans?

Detta i bjärt kontrast mot USA. Volvo Personvagnar är ju ett amerikanskägt företag, och när jag suttit där på konsultuppdrag har det inte ens varit tillåtet att ha med sig en påse nyinköpta och oöppnade drycker från systembolaget av rädsla för att man skall bli stämda någonstans i kundkedjan. Eller så är det någon Sarbanes-Oxley som spökar.

Oavsett så har vi via underhållningsmedia och böcker sedan länge matats med världsomspännande pandemier, massdöd och undergång. Så det finns i vårt kulturella medvetande, och med det blir det väldigt tacksamt för dagspressen med den nordamerikanska influensan.

Fast nu framgår det att hysterin kanske just var en hysteri. Enligt WHO finns det bara 79 bekräftade smittade, och endast sju dödsfall. Övriga har tydligen avlidit av andra orsaker.

Dikten överträffar än så länge verkligheten. Science over fiction.

Lite musikval för ämnet. Don't fear the Reaper (även passande ledmotiv i miniserien The Stand) med Blue Oyster Cult, och Riders on the Storm med The Doors för den rätta stämningen.

Skyll på det...

Nu ojas det i media om att svininfluensautbrottet kommer sänka världsekonomin. Finanskrisen är som bortglömd tydligen. Nu skall vi inte skylla på lånebaserad överkonsumtion, som man försöker bota med ännu mer lånebaserad överkonsumtion. Istället skall det skyllas på influensa.

Att börserna dyker kan man säkert skylla på influensan för, men efter flera veckors omotiverat börsrally så var det ändå dags med en rekyl. Det krävdes väl bara en ursäkt.

Pekka Kentää på VA ser lite mer realistiskt på det. Oftast lägger sig paniken ganska fort, och den ekonomiska utvecklingen fortsätter som den gjorde tidigare.

Vilket förstås är illa nog.

Återstår att se om man kan bekämpa influensa med digitala sedelpressar.

Jag tar fram min gamla cluebat och viftar med den i luften. Vi. Är. I. Recession. Och. Global. Finanskris. Som. Inte. Kommer. Gå. Över. På. Många. År.

Men skyll för all del på influensa om det känns bättre då.

Vem förlorar på fildelning av aktuella TV-serier?

I media eller från politikerhåll, så pratas det ofta om att det är "ungdomar" som fildelar. Tja, alla som fildelar har en gång i tiden varit ungdomar, men fildelandet sträcker sig åtminstone upp i 50-årsåldern. Och sannolikt hittar man även fildelare som är äldre än 60.

En populär form av fildelning som sällan diskuteras i debatten är fildelningen av aktuella TV-avsnitt och TV-serier, ofta amerikanska. Det är enda sättet att få tag på TV-avsnitt direkt när de sänds, om man inte tar sig in i iTunes amerikanska butik bakvägen, eller använder den amerikanska tjänsten Hulu, som dock bara fungerar om man sitter i USA. TV-branschen vill nämligen inte tänka globalt.

Bland de svenska rättsfallen så verkar det inte förekomma fildelning av aktuella TV-serier. I Pirate Bay-rättegången så var dock en halv säsong av den usla serien Prison Breaks första säsong uppe. Men den går att köpa på DVD. Det verkar inte som att branschen jagar de som fildelar TV-avsnitt som ännu inte går att köpa på plastskiva.

Man kan nämligen fundera på vem som förlorar på fildelning av aktuella TV-avsnitt, dvs avsnitt som inte finns på DVD? Nu lämnar vi debatten om att ingen i praktiken förlorar på fildelning därhän, utan låtsas att varje nedladdad fil faktiskt är ett köp som inte blev av.

TV-serier köps in av t ex svenska TV4. Därmed får Fox betalt för Lost på den svenska marknaden. Punkt. TV4 säljer reklamplats i TV-programmet och får därmed betalt av reklamköparna. Priset baserar sig på högst tveksamma mätningar av tittarsiffror från MMS - Mediamätning i Skandinavien. De skall tydligen ha 1200-1300 lådor ute hos hushåll som därmed skall ge ett statistiskt underlag för vad svenskarna tittar på. Om någon läsare råkar ha en sådan låda så kan ni väl säga till. Jag har aldrig hört talas om någon som har det iaf.

Tillgång och efterfrågan spelar förstås också in, olika tider och målgrupper kan vara mer eller mindre intressanta att betala för och inte bara det påhittade antalet tittare.

TV4 får iaf betalt oavsett fildelning. Så länge fildelaren inte råkar vara en av de 1200-1300 som råkar ha MMS Nielsen-box i vardagsrummet.

De som förlorar blir alltså reklamköparna. De betalar för fler tittare än TV-serien faktiskt har. Å andra sidan har jag läst uttalanden från TV4 om att fildelning är bra reklam för TV-serier, och att det därmed även drar upp tittarsiffrorna, men det kanske bara är retorik kontra reklamköparna?

Enda TV-bolagen som förlorar något är betal-kanalerna. I USA hittar man t ex HBO och Showtime, i Sverige TV1000 och Viasat. Och då gäller det bara de TV-serier som dessa bolag sänder. TV4 kanske förlorar några slantar på lägre användande av deras usla TV-tjänst på Internet. Fast sedan jag skrev min recension har man tydligen lanserat en ny Internettjänst, TV4 Play, som nästan är en direkt kopia av SVT Play. Likväl erbjuder man fortfarande bara sina egna produktioner, och inte utländska TV-serier.

Oavsett så är min slutsats att de stora förlorarna är de som köper reklamplats. Återstår att dessa går till regeringen eller EU och kräver lagstiftning där de likt IPRED kan sätta efter fildelare av TV-serier om det rör sig om avsnitt där de köpt reklamplats. Något förslag till roligt namn på en sådan lag?

Används iTunes för pengatvätt eller är iTunes hackat?

iTunes amerikanska butik har sedan längre erbjudit köp- och hyrfilm, samt även köp av TV-avsnitt för amerikanska TV-serier från samma dag som de sänds i TV. TV-avsnitt kostar 1:99 USD eller 2:99 USD för HD-versioner.

Nyligen började man sälja film i iTunes tyska butik, och det är därmed det första icke-engelskspråkiga landet med filmer i iTunes. I Sverige får vi hålla till godo med rätt undermåliga filmtjänster, undantaget Headweb, även om TV-tjänsterna på nätet är bättre.

Men TV och film är ännu ett exempel på branschens gammelmodighet. Man tänker inte globalt, utan varje enskilt land måste hanteras separat. Det kan dröja månader eller år innan amerikanska TV-serier sänds i Sverige, och samma sak med filmer. Istället måste det förhandlas fram avtal med iTunes för varje enskilt land, och med varje enskild utgivare. Att Tyskland är först med film är därmed inte så konstigt, då det är ett litet större land. Sverige får antagligen vänta, då det krävs lika mycket förhandlingar, men det finns betydligt färre kunder. Och oavsett så har man inte lyckats få TV-avsnitt i Tyskland än.

Och man måste ha ett kreditkort utgivet i det relevanta landet för att kunna handla. För att köpa film och TV på iTunes USA så måste man alltså vara skriven i USA, och därmed kunna ordna ett lokalt kredit- eller betalkort. Snacka om gammalmodigt, när tjänsten kunde fungerat i hela världen från början annars.

Nu finns det vägar runt det här. Den som inte vill vända sig till t ex Google eller Pirate Bay för att ladda ner och fildela torrents för de senaste TV-avsnittet, utan vill betala för sig, kan köpa presentkort och använda en falsk address i USA. Presentkort för amerikanska iTunes hittar man t ex på Tradera, och de skickas som en liten textkod via mail.

iTunes skriver tydligen i sina användaravtal att man minsann inte får köpa film från utlandet eller om man inte är boende i USA, och att de kan kontrollera var man sitter. Men detta används tydligen inte, fast det numer nästan är en standardtjänst att avgöra vilket land ett IP-nr hör hemma i. Se t ex Feedjit-feeden nere till höger på den här bloggen. iTunes har helt enkelt sett mellan fingrarna. Pengarna kommer in, iTunes får betalt, och upphovsrättsmännen får betalt.

Fast på sistone har det börjat komma rapporter om att allt fler svenskar har blivit blockerade från den amerikanska butiken. Inte alla, men det verkar som iTunes gör en satsning på detta.

Möjligen beror detta på lanseringen av den tyska butiken, och att man nu vill tvinga hem tyska användare, och lite svenskar åker med på köpet. Eller så är detta en förberedelse inför att iTunes lanserar film även i Sverige, och i så fall i närtid.

Men det kan finnas andra förklaringar. iTunes presentkort har nämligen blivit allt billigare. Man kan just nu på Tradera köpa presentkort på 100 USD för endast 600 SEK, och det är "köp nu"-pris, dvs tar man auktionen till det priset blir det affär.

Och på kinesiska motsvarigheter, t ex Taobao, så kan man köpa ett presentkort ("voucher") på 200 USD för endast 2:60 USD. Tidigare har det inte varit fullt så billigt, men priset faller.

Är man naiv så kan man ju tro att det låga priset beror på att det finns massvis med personer som fått presentkort i just present, men inte vill köpa mer och därför säljer dem. Men så är det förstås inte.

Istället så har någon hacker hittat ett sätt att generera nycklar för presentkort. En egen sedelpress. Fast man kan tycka att iTunes borde upptäckt detta och förändrat sin algoritm för att generera nycklar. Dessutom hittar man inte bara 200 USD-kort på Taobao, utan även lägre valörer som 100, 50 och 25.

En antagligen mer korrekt förklaring är att det rör sig om pengatvätt. Stulna amerikanska kreditkort, som inom loppet av minuter från det att de stjäls används till att köpa hundratals presentkort från iTunes innan de spärras. Kreditkortsbedrägerier bekostas av kortföretagen, och generellt så hålls butiker skadelösa, både på nätet och utanför.

Därför fungerar dessa "stulna" presentkort fortfarande. iTunes får betalt, upphovsmännen får betalt. Finansierade av VISA, AMEX eller Mastercard. En form av illegal filnedladdning när upphovsmännen får betalt ändå.

Det är möjligt att det ökande spärrandet av utländska användare på iTunes USA har med detta att göra.

Nu lär det vara omöjligt att få iTunes att kommentera detta och säga bu eller bä, så vi får väl inte läsa något om detta i gammelmedia. Annars så läste du det först här. Åtminstone på svenska.

Återstår att se om någon läst det finstilta i det amerikanska användaravtalet för iTunes. Där framgår det att om man bryter mot avtalet så kan man bli inkallad att jobba som pool-pojke åt Steve Jobs. Men accepterar man avtal utan att läsa dem så får man förstås skylla sig själv...

Sista stycket var ett skämt. Avstängda användare får nöja sig med att bli av med eventuella pengar på sitt iTunes-konto. Och Apple fortsätter se genom fingrarna. Vill en svensk användare inte bli upptäckt så kanske det fungerar med att använda amerikanska VPN-proxies som t ex Hotspot Shield.

Alternativet för aktuella avsnitt av amerikanska TV-serier är förstås illegal fildelning. Och då får inte upphovsmännen några pengar, och felet är branschens eget som inte kan tänka globalt, utan fortsätter envisas med att dela upp världen efter nationsgränser.

Ännu en bredbandsoperatör har sällat sig till Bahnhof och EPhone, och skrotar användaruppgifter, nämligen Tele-2 med 600 000 kunder. Det värnar användares integritet, oavsett om det rör sig om illegala aktiviteter. Mindre lagring av personuppgifter kan knappast ses som negativt i ett samhälle där allt mer av våra liv lagras.

Snart är det EU-val, vi får väl se hur det går för Piratpartiet.

2009-04-27 15:40

Återkoppling aktiekurser för svininfluensan

Som en kort återkoppling kring omnämnda aktier angående influensapaniken tidigare idag, så går de tre förstnämnda och mest intressanta aktierna enligt nedan:

Crucell (NASDAQ:CRLX) +1.67%
Gilead Sciences (NASDAQ:GILD) +3.65%
Novavax (NASDAQ:NVAX) +108%%

Bäst bland de övriga går väl ganska omotiverat svenska Eurocine (STO:EUCI)
som stiger med hela +21.43% i skrivande stund. Antagligen en småsparar- och småbolagseffekt, även om förstås Novavax mer än dubblade sin kurs.

Själva NASDAQ-index är ner en dryg halv procent, så ovanstående aktier går helt klart bättre än index.

Gilead Sciences är rättighetshavaren för influensahämmaren Tamiflu, och tidigare rapporterade amerikanska staten att man öppnar sina nödlager av Tamiflu och den liknande hämmaren Relenza och släpper dessa på marknaden, vilket förstås är pengar för Gilead då lagret behöver fyllas på. Handeln i Gilead är ganska extrem just nu, och det är antagligen en hel del traders inne, för det pendlar upp och ner någon procent på några minuter.

Även de svenska nödlagren uppsatta 2007 för en influensapandemi innehåller också Tamiflu och Relenza. Som influensahämmare så kan den göra att t ex sjukvårdspersonal inte blir smittade eller sjuka så länge de tar medicinen, men det är alltså inte ett vaccin. Får man slut på medicin så kan man bli smittad, om man inte redan blivit det. Det svenska nödlagret är också till för personer som behövs för att upprätthålla samhällsviktiga tjänster, exempelvis elförsörjning, vattenförsörjning, polis etc.

Men vi är inte vid en pandemi än. Rent statistiskt så skall det visserligen förr eller senare komma en pandemi, men det har snart gått hundra år utan att det skett. Så vill man luta sig mot statistik, så innebär det att varje enskilt influensavirus innebär väldigt låg risk för en allvarlig pandemi. Antalet oroliga stiger just nu i enkäten här ute i marginalen.

Är du rädd för svininfluensan?

Förra veckans undersökning handlade om vem ni vill peka finger för finanskrisen på. Endast 15% ville inte skylla ifrån sig, genom att skylla på alla, ingen eller "vet inte". Övriga pekade med glädje ut någon syndabock. Populärast i skottgluggen var banker och politiker, två olika syndabockar som är så sammanflätade att jag har svårt att se skillnaden.

Veckans undersökning får väl bli något så populistiskt som vad ni tycker om svininfluensautbrottet i Mexiko, som nu även verkar ha spridit sig till England. Är ni rädda?

Svara ute i marginalen. Som vanligt kan jag inte se vem du är eller var du sitter när du svarar, så ditt svar är anonymt för mig.

Investeringsaspekter på svininfluensan

Så var det dags för influensahysteri. Det har egentligen varit rätt lugnt sedan fågelinfluensan H5N1 år 2006, undantaget för de som har utegående frigående höns. Då och då har Jordbruksverket förbjudit utegående höns, om dessa inte går under tak. Speciellt om våren. Detta för att undvika att de smittas av fågelspillning, speciellt om man hittat fåglar med fågelinfluensa i Europa nyligen.

Man skall inte glömma att det dör 1000-tals, eller rent av 10 000-tals svenskar i influensan varje år, men det blir ytterst få rubriker eftersom det uteslutande handlar om äldre och redan svaga.

När H5N1 bröt ut så hamnade ju bara dödsfallen i nyheterna. Det finns studier som visar på att det fanns antikroppar mot H5N1 hos hundratusentas vietnameser (baserat på stickprov), som alltså smittats men inte dött, eller kanske inte ens märkt att de var sjuka. Det är bara de allvarligaste fallen som kommer till sjukhus.

Det bör också gälla den aktuella svininfluensan från Mexico, även om denna är allvarligare då den bevisligen smittar från människa till människa. Att det dött 103st i ett bitvis folktätt och bitvis fattigt land som Mexiko är tyvärr mer en fråga om fattigdom än om hur farlig sjukdomen är. Det finns inga siffror på hur sent de döda sökt vård, eller om de t ex av fattigdomsskäl tvingat sig själva att jobba fast de haft över 40 grader i feber. Men det är förstås uppseendeväckande att det finns dödsfall i den allmänna befolkningen, och inte bara hos svaga.

Man skall inte överdriva riskerna, och man skall inte ignorera dem. Men det finns definitivt ett mörkertal som gör att vi inte vet hur farlig influensan egentligen är. Samtliga sex kanadensare som identifierats som smittade har tillfrisknat, och de 20 amerikaner som med säkerhet drabbats har endast haft milda symptom.

Kanske är denna influensa därför främst ett hot mot befolkningen i de länder som lever med en standard som motsvarar den som rådde i Sverige när Spanska sjukan härjade i början på 1900-talet?

Analyshuset och den nättjänsten Axier har gjort en rapport om eventuella investeringsaspekter på en influensapanik eller ett influensautbrott. Denna finns tillgänglig gratis via deras hemsida, även om man förstås måste vara kund för att få tag på den. Eventuellt räcker det att registrera sig. Rapporten är skriven av en partner till Axier, dvs någon med stor kunskap inom området.

Man understryker att risken är låg för ett riktigt utbrott, men att en de bolag kan gå bra på börsen oavsett initialt. Bland bolag som man listar hittar man Crucell, Gilead Sciences, Novavax, Bavarian Nordic, Eurocine, Intercell, Getinge, även om de tre sista delvis är att se som långsökta, men förstås kan dras med på olika sätt.

På nedsidan är det lätt att komma på branscher som drabbas, t ex hotell-, restaurang- och resebolag. Men framför allt menar Axier att det dels är världsekonomin som drabbas om det utbryter en global influensapanik, och speciellt gäller detta emerging markets och utvecklingsländer som rimligtvis drabbas hårdast, dessutom ovanpå rådande finanskris. Speciellt om vi faktiskt får ett influensautbrott.

Det kanske låter cyniskt att profitera på en influensapandemi, men glöm inte att det är via aktiemarknaden som vaccinbolagen kan få in finansiering och pengar. Att låna ut pengar till läkemedelsforskning gjorde bankerna inte ens innan finanskrisen.

2009-04-26 15:48

Intressant guldvecka

Det har varit en intressant vecka för guldet. Bland nyheterna har vi kunnat läsa att Kina nu har världens femte största guldinnehav i sin valutareserv. Kina har de senaste sex åren köpt på sig stora mängder guld till sin sovereign wealth fund, China Investment Corp. Under tiden har man kliat sig i huvudet om huruvida guld skall betraktas som en valutareserv eller som en investering. Och nu fick vi alltså beskedet att man placerar innehavet i valutareserven.

Intresset för att köpa guld från investerarhåll har också stigit, främst via de börshandlade fonderna, ETF:er, som alltså köper in guld när man ger ut nya andelar. 469 ton guld köptes in den vägen under Q1 2009, vilket är en rejäl ökning från det tidigare rekordet om 145 ton guld Q3 2008. ETF:erna (exchange traded fund) det handlar om är väl primärt SPDR Gold Trust (NYSE:GLD) och iShares COMEX Gold Trust (NYSE:IAU).

Guldpriset har i SEK återhämtat sig från den snabba dippen ner till 220, och låg en vecka i intervallet 230-240:- SEK per gram guld, för att senaste veckan ta klivet upp till 240-250:- SEK per gram.

Klicka på bilden för detaljer.

Som vanligt är kurserna uträknade utifrån Riksbankens officiella växelkurs för USDSEK och eftermiddagsfixen för guldet i London på respektive handelsdag. Guldet slutade dock lite svagare för veckan på drygt 238:- SEK per gram, samtidigt som guldet stärkts mot USD. Kronan stärktes dock desto mer mot USD, då veckans räntesänkning i Sverige tydligen var mindre än vad marknaden väntade sig.

Avgörande för guldpriset är dock USA, och hur illa det står till med dess ekonomi. De långa räntorna, som den amerikanska centralbanken Federal Reserve försökt trycka ner genom kvantitativa lättnader, dvs genom att köpa amerikanska statsobligationer för över 1000 miljarder nytryckta pengar, har nu återvänt till de nivåer som gällde innan man officiellt annonserade att man skulle trycka nya pengar för en dryg månad sedan.

Tillsammans med att amerikanska staten behöver låna upp ett antal hundra miljarder nya USD nästa vecka, så kan man därför vänta sig att Federal Reserve annonserar ännu mer nypressade pengar i veckan, för att inte räntorna skall fortsätta uppåt.

Det innebär i sin tur att USD kommer försvagas och guld stärkas. Ökar investerarintresset ännu mer för guldet, så blir det en hävstång som trycker guldpriset uppåt även i SEK räknat.

Den som överlever får se. Men det är ett nytt möte för Federal Reserves Open Market Comittee (FOMC) den 28-29 april. En gissning är alltså att det på onsdag annonseras att man tänker trycka ännu mer pengar med den stora digitala knappen.

2009-04-25 05:25

Tillväxtens gränser fortfarande korrekt efter 37 år

I den ursprungliga Tillväxtens gränser av Romklubben för 37 (1972) år sedan så gjorde man ett försök att med datormodeller att modellera just tillväxtens och med det mänsklighetens gränser. Detta var pionjärarbete inom datormodellering, och man modellerade bland annat befolkningsmängen, industriell kapacitet, resursförbrukning, föroreningar mm.

På The Oil Drum hittar vi nu en titt på denna 37 år gamla prognos, baserad på en artikel i American Scientist . Och den är fortfarande dead on the money. Mitt i prick.

Modellen visade 1972 att vi skulle vara 6.7 miljarder människor på jorden. Utfallet blev 6.9 miljarder. Det kallar jag precision.

Naturtillgångarna skulle ligga på 0.53, utfallet blev 0.5 i snitt. Det kallar jag precision.

Industriell produktion per kapita skulle vara 1.8, utfallet blev 1.9. Det kallar jag precision.

Förenklat kan man säga att utfallet blev något högre industriell produktion, och med det ökad förbrukning av ändliga naturtillångar, samt lite högre befolkning.

Tillväxtens gränser har förlöjligats och förnekats, och framför allt missuppfattats. Men trots att det handlade om pionjärarbete, så har den varit korrekt hittills. Kritikerna brukar försöka få den till att handla om att allt skulle krascha redan på 1970-talet, men det sade aldrig rapporten, lika lite som M King Hubberts prediktioner om peak oil handlade om att oljan skulle ta slut på 70-talet. Hubbert pekade istället på att peak oil (som ju inte är att oljan tar slut) skulle inträffa 2001, och utfallet för konventionell olja blev 2004, totalt pekar det mesta på 2008.

Nu lär väl inte kritikerna komma med några ursäkter, och lär väl sopa det faktum att Romklubben har haft rätt än så länge under matan.

Om modellen fortsätter stämma, så innebär det att vi ungefär nu når max mat per capita, och även högsta punkten för industriell produktion per capita. Produktion av tjänster per capita toppar inte riktigt än, utan där är det fortfarande några år kvar. Dödstalen bottnar också först om några år, för att sedan börja stiga extremt kraftigt mot den stora kraschen runt 2050 då även befolkningen toppar ur. Men redan innan dess ser vi alltså stigande dödstal, dvs kortare medellivslängd, men samtidigt fler födslar.

Även om den riktiga kraschen i befolkning inte kommer förrän runt 2050, om man skall tro modellen, så är det nu i intervallet 2000-2020, som alla faktorer som gäller levnadsstandard och välstånd toppar ur. Befolkningsvågen är inte så lätt att vända, men välståndsmässigt är det utför som gäller redan ungefär nu.

Nu skall man inte glömma fjärilseffekten, att små avvikelser leder till stora skillnader i slutresultatet. Det är i själva verket väldigt anmärkningvärt att en simulering från 1972 fortfarande är så korrekt. Samtidigt ser verkligheten ut att vara lite värre än prognosen. Vi har förbrukat naturtillgångar lite snabbare, och ökat befolkningen lite fortare, vilket talar för en tidigare befolkningskrasch än 2050, och även att alla positiva faktorer toppar i närtid.

Försök hitta någon ekonom som lyckats modellera framtiden 37 år i förväg, och dessutom brett och uppmärksammat publicerat detta. Än mindre pricka in hur ekonomin ser ut om 3.7 år.

Kanske beror ekonomers oförmåga att förutse framtiden på att de ekonomiska reglerna är påhittade, och ändras hela tiden? Medan grundläggande samband som levnadsstandard, matproduktion, befolkningstillväxt och resursutnyttjande inte påverkas av vilka ekonomiska teorier som för tillfället är i ropet?

Så länge det finns mat, så gäller gamle Malthus teorier om populationstillväxt, och grundläggande samband som att så länge det finns kapacitet för det så ökar en population, oavsett om det handlar om människor eller om djur. Sedan missade Malthus att förutspå de fossila bränslenas intåg på den mänskliga arenan och hans befolkningskrasch ser alltså ut att inträffa 2050 om man får tro Romklubben.

Men att naturresurser som t ex fossila bränslen är ändliga har inte Romklubben missat, och med det så stämmer deras modell fortfarande skrämmande väl. Men Malthus teorier om populationskrasch stämmer fortfarande. Han hade bara inte räknat med fossila bränslen.

Rådande ekonomiska teorier, inom t ex den nyklassiska ekonomin, säger att inget kan ta slut, för om det blir brist på något kommer guden Marknaden att ordna fram alternativ. Problemet är att fossila bränslen skapades under en unik period i jordens utveckling för 20-40 miljoner år sedan, och alla våra metaller skapades för miljarder år sedan i någon stjärna. Oavsett vad Markanden säger så kan den inte ändra detta. Och därmed hjälper inga ekonomiska teorier i världen.

2009-04-24 12:33

Cirkus Swedbank

Ingen har förstås missat Swedbanks urusla förlustrapport som släpptes igår.

Idag är det bolagsstämma, och man får höra pinsamma försvarstal från styrelsen. Att affärerna i Ukraina och Baltikum såg ut att kunna bli mycket bra affärer.

Men så är det alltid i en bullmarket. Allt ser ut att vara bra affärer. Storheten ligger i att dra i bromsen i tid, och inte glömma bort att efter solsken kommer regn. Efter goda tider kommer dåliga. Att försvara sig med att det såg bra ut när man gjorde affärerna är bara tomma ord.

Erkänn istället att det var dumt, att det var fel. Annars kan man ju tro att ledningen inte lärt sig något på det hela.

Samtidigt skall man fundera på hur mycket av förlusterna i rapporten som beror på att man tar förluster nu istället för senare under året, eller om det fortsätter att se dåligt ut. Den nya VD:n Wolf vill väl kunna visa att han förbättrar läget, och då aktiverar man förluster direkt. Skulle man däremot inte lyckas vända resultatet för Q2 så är det något riktigt allvarligt fel på Swedbank.

Det finns åtminstone visioner

Det saknas ju visioner om hur det framtida samhället och ekonomi skall se ut hos beslutsfattare världen över. Allt man kan tänka på just nu är att starta om låne- och konsumtionsbubblan, sänka räntor och driva upp bostadspriser.

Men hur vi skall omforma ekonomin och samhället på ett hållbart sätt, med ett hållbart system är inte intressant. Här skall man inte agera visionärt och proaktivt, utan reaktionärt (=tillbaka som det var förr) och reaktivt.

Fast hos Veckans Affärer verkar man skärpa till linjerna lite. Cecilia Aronsson har slutat vara humorist, och har istället börjat käfta emot populismen. Hon hackar på räntesänkningen, och angriper också statens bonusstoppsdirektiv till AP-fonderna.

Även Pekka går från klarhet till klarhet numer.

Och för att citera VA:s Pontus Schultz:

"Men framför allt skjuter vi upp den nödvändiga omställningen och framtidsbyggandet. Det är där det politiska samtalet borde föras. Hur ser hållbart företagande ut, hur får vi en investeringsmarknad som prioriterat långsiktighet före bonusmiljoner och hur ska marknad och reglering egentligen samverka? Hur ser en arbetsmarknad för framtiden ut och inte minst: vad är den svenska månfärden, projektet som får oss att börja drömma och hoppas igen?"

VA tänker inte bara sitta och gnälla. Istället sätter man nu enligt Schultz samman en think tank som skall tänka på just de här frågorna, och presentera en vision i juni och få den debatterad på politikerveckan i Almedalen.

Vad den visionen utmynnar i vet jag inte, men det får man ihop de där kloka människorna så är det åtminstone en vision. Och en vision som blickar framåt.

Jag har haft ett förslag om hur man kan komma bort från kvartalsekonomi tidigare. Lösningen är kanske impopulär idag, men ge bonusar till företagsledarna. Bonusar som skall basera sig på utfallet av hur företaget går efter ledaren har slutat. Alltså kommer det att handla om att bygga för framtiden, istället för att maximera dagens profit.

VA känner ju också till peak oil, och annan försörjningsproblematik inom t ex jordbruket, så förhoppningsvis ignorerar man inte sådana begränsningar i en hållbar vision om framtiden.

Återstår att se om de kloka människor som VA sätter samman bara är sina egna, eller om man tittar externt. Intressant blir det iaf. Man har nu lite mindre än två månader att snickra ihop det.

Övriga gammelmedia kan på sin höjd plocka fram lite mer börsindexonani. Några visioner är det väl inte tal om.

2009-04-23 08:36

Lite dålig koll på språket hos Scania

Jag tror inte att Scania har koll på vad full release massage betyder. Å andra sidan kanske det är ett gott betyg åt Scanias pressperson att inte ens misstänka vad det egentligen betyder. -"Full release?" -"Of course."

Men roligt blev det förstås, som alltid när The Daily Show driver med Sverige.

Missa inte heller del två. Skrattar så att det kommer tårar.

Näringspumpen och det ekologiska jordbruket

För att växter skall växa, och med det i jordbruket producera mat behövs tre saker. Vatten, sol och näringsämnen. Rätt kombination är förstås viktigt.

Vatten och regn är viktigast, utan vatten växer det inte alls, medan mulet väder eller skugga åtminstone ger lite tillväxt. Generellt kan man förstås inte påverka vädret och med det solen och vattnet, även om man kan bekosta konstbevattning av en del grödor i Sverige. Mikroklimat kan dock påverkas genom förändringar i landskapet, och var man förlägger sin åkermark. Placerar man en åker högst upp på ett berg så får man nöja sig med regnet, medan åker nere i en dal även får tillrinning från sluttningarna runt om. Fast längs ner i dalen, vid vattendraget, blir det för fuktigt.

Återstår näringsämnen. De ämnen som ger störst effekt är kväve, fosfor och kalium. NPK, följt av en lång rad andra grundämnen som man generellt inte gödslar med. Inom trädgårds- och grönsaksodling har dock krossat stenmjöl börjat bli allt populärare, då rätt kvalitet även tillför övriga näringsämnen och inte bara NPK. Det finns en skola inom grönsaksodling som pekar på att näringsämnena frigjordes ur berggrunden av inlandsisen, som ju krossade berg, och dessa har sedan successivt minskat i väntan på nästa istid.

Annars finns det i den storskaliga odlingen fyra olika gödselformer, fossilgödsel (ofta kallat handelsgödsel eller konstgödsel), fägödsel (även kallat kobajs, stallgödsel etc), kompost och slam. I det storskaliga bruket kommer kompost mest från de avfallsföretag som låter sina kunder källsortera, medan slam alltså är återvunna människofekalier från våra reningsverk. Relaterat här är sk närsalter, dvs urinseparerat mänskligt urin, men de volymerna är små i Sverige. Prova att spä ut urin tjugo gånger med vatten och använd som gödning för dina krukväxter, så skall du få se på glada växter. Eller i trädgården för den delen. Varför betala dyra pengar för något hos trädgårdshandlaren, som du producerar gratis på egen hand? Urin innehåller mest kväve (N), och rätt lite PK, men kombinerar man utspädd urin med vedaska så får man ett superbt NPK-gödsel. Häll dock inte direkt på växter. Aska myllas lämpligen ner vid jordbearbetning om hösten eller våren, och utspätt urin bör vattnas bredvid själva växten för att undvika att eventuella höga koncentrationer skall orsaka skador. Är man orolig över bakterier i urinen kan man låta solen desinficera denna först. Fast tar man medicin bör man nog undvika uringödsling, även om en del läkemedel finns naturligt i naturen, t ex salicylsyra som bla finns i brakvedens (en buske som trivs på gammal betesmark) bark.

Fosfor kan också utvinnas med ren gruvbrytning, t ex i Finland, men precis som med alla andra ändliga resurser ser denna produktion ut att falla, och kräver oavsett stora insatser av fossila drivmedel till gruvmaskinerna i de enorma dagbrotten.

I slammet från reningsverken hittar man det moderna samhällets samtliga kemikalier, inte bara tungmetallen kadmium. Man hittar t ex guld i mätbara mängder, som skavts av från t ex ringar när folk tvättar händerna. Det går att detektera guld i en näve jord från en svensk slamgödslad åker. Men framför allt hittar man allsköns läkemedelsrester och andra kemikalier.

Slamindustrin förnekar förstås att det skulle vara det minsta negativt att koncentrera alla dessa kemikalier i den odlade maten. Att proppa våra barn fulla med mat som innehåller spår av p-piller är förstås fullständigt ofarligt menar de, fast fisk utanför reningsverk drabbas av problem med fortplantningen pga halterna p-piller i utsläppen. Och detta är bara en av 100 000-tals kemikalier i slammet.

Nu skall industrin certifiera sitt slam, vilket inte innebär ett dugg, men det låter bra och innebär att man skall kunna peka ut vilket reningsverk som kemikalierna kommer från. Det finns en certifiering som är bättre. Den heter KRAV. Den garanterar att du inte äter slamodlad mat. Ekologisk mat får inte odlas på slam. Däremot är närsalter tillåtet.

Att hundratals forskare varnar för slammet, och det finns tjogvis med vetenskapliga rapporter mot slam väljer slamindustrin konsekvent att ignorera. Och det här är inget nytt, varningarna har funnits länge.

I ett ekologiskt jordbruk behöver man mixa produktionen för att kompensera för bristen på fossilgödsel. Man kan gröngödsla med olika grödor, använda fägödsel och även den naturliga näringspumpen. Det finns egentligen två (tre) nivåer av ekologisk produktion. Dels den certifierade, som man får extra betalt av slutkund för, och dels ocertifierad som bara ger lite EU-bidrag. Ställer man om till ocertifierad ekologisk odling, dvs slutar att spruta gifter och slutar med fossilgödsel, så ser man produktionen falla de första åren, för att sedan etablera sig på en stabil något lägre nivå.

Det finns nämligen något som kallas näringspumpen. Naturen själv kan gödsla till en viss nivå, även om det inte är speciellt effektivt. Gödningsmedel vandrar nämligen från unga ekosystem till äldre. Detta är ett central och viktigt begrepp för att förstå vart näringsämnen hamnar. Tänk t ex på att ett gammalt träd har långa rötter, medan en gröda som sås varje år, t ex säd, inte har så långa rötter.

Skall man lista olika ekosystem från yngst till äldst, så kan man se var näringsämnena till slut hamnar.

1. åker (ett år)
2. vall (tre till fyra år)
3. bete och slåtterängar (10+ år, kanske hundratals)
4. skog (50+ år)
5. vattendrag (500+ år, kanske tusentals)
6. havet (miljontals år)

I slutändan hamnar alla näringsämnen som inte fångas upp på vägen i havet. Åkern nollställer man varje år, vall skall brytas vart tredje år, medan bete och slåtterängar egentligen aldrig skall brytas. Skog huggs iofs numer ner var 50-100 år, och när den avverkas så släpps näringsämnen över till äldre skog intill, eller till våra vattendrag som försuras. Traditionellt har man dock inte brukat skogen med trakthyggesbruk (kalhyggen), utan med andra mindre produktionseffektiva metoder, t ex blädning, och då har näringsämnena stannat i skogen, som bara blivit äldre som ekosystem.

Ser man humanekologiskt på detta så kan man även trycka in människans samhälle ovan, och då hamnar vi mellan 4 och 5. Våra vägar, vår infrastruktur och vår handel kan ses som rötter som förgrenar sig ut i jordbruket och suger ut näringsämnen, som vi sedan släpper vidare till havets rötter, vattendragen, och med dem ut i havet.

I kanten mellan t ex en åker och en skog växer det förstås träd. Dessas rötter går in under åkern och suger åt sig näringsämnen. På hösten fäller träden sina löv, där näringsämnena koncentrerats. En del löv hamnar tillbaka på åkern, men de flesta blåser in där det inte blåser så mycket, dvs in i skogen. Där förmultnar de, och näringen tas upp av övriga träd. Så pumpar skogen bort näring från åkern. På liknande sätt är det med vall, slåtterängar och bete. De perenna gräsens och örternas rötter sträcker sig in under åkern och pumpar bort näringsämnen, som på betet äts upp av betesdjuren och släpps ut någon annanstans på betesmarken, antagligen inte längs kanten mot åkern. Näringsämnen transporteras också med vatten inom ekosystemen, och ju äldre system desto mer etablerade vägar för vattnet att göra detta. Från åkern rinner vatten bort och hamnar i intilliggande ekosystem, inklusive vattendragen.

Ett traditionellt jordbruk och gamla tidens småbruk har haft åker koncentrerat runt brukningscentrum, dvs byggnaderna. Runt detta har man odlat vall eller haft slåtterängar, och utanför detta har man haft bete för djuren. Djuren har också skickats på skogsbete förr i tiden. Djuren slaktas, eller mjölkas, och näringsämnen återförs då till människorna i brukningscentrum, och därefter tillbaka till åkern via gödselstacken. Från vallen och slåtterängarna har vinterfoder tagits och även detta blir fägödsel som återförs till åkrarna via gödselstacken. På så vis har man haft ett naturligt kretslopp, som fungerat i hundratals år. Fram till urbaniseringen och det moderna samhället.

Att det blivit på detta viset är väl främst för att man helst vill ha det som kräver mest mänskligt arbete närmast brukningscentrum, dvs åkrarna, och sedan placerat det som kräver successivt mindre arbete längre bort. Bete kräver ju minimalt med arbete, utan där jobbar djuren. Effekten har iaf blivit att man fångat upp näringsämnena längre ut, och via djuren återfört dem till centrum igen. Man har även spridit ut aska från veduppvärmningen på åkrarna, och på så vis återfört näringsämnen från skogen runt gården.

I det moderna samhället och jordbruket följer man generellt inte denna form, även om näringsämnen från vall återförs till brukningscentrum och sedan till åkrarna och vallen som fägödsel. Men näringsämnen smiter ut via maten med samhällets rötter och över till äldre ekosystem runt åkrarna. Slam är det primära sättet att återföra detta, och för att minska läckage till vattendragen använder man t ex sk fångstgrödor. Men utan fossilgödsel så kämpar vi förgäves mot urlakning av näringsämnena.

Hur vi skall gå vidare utan ekologiskt jordbruk när oljan sinar i spåren av peak oil, och utan att återföra slam (som måste transporteras mha olja) är en utmaning för framtiden. Och får veganer som de vill, dvs att vi inte skall hålla några djur, så går det inte längre att driva ekologiskt och hållbart jordbruk.

Bönder gillar som företagare allt som är billigt. När slamindustrin dumpar billigt slam på dem så tar de tacksamt emot giftet.

En lösning, som inte är helt enkel, som inte är billig och som drar stora mängder energi, vore att rena slammet. Men idag skulle ingen bonde ha råd med slam som är renat från de 100 000-tals kemikalier som samhället släpper ut i avloppet. Det är helt enkelt för dyrt att göra en sådan rening. Och det blir inte billigare att rena när energipriserna stiger tillsammans med oljan och fossilgasen.

Slam kan istället deponeras i vägbyggen, järnvägsbyggen etc, och därifrån kan näringsämnena sakta föras över till omgivningen via naturens näringspump. Men hur näringspumpen skall undvika att få med sig kemikalierna vet jag inte. Och bönder betalar bättre för gödsel än vad vägbyggarna betalar för fylle.

Bloggaren Simulacra är ute och dammar ner traktorn ser jag. Riktiga män har dubbla bakhjul.

2009-04-22 12:46

Brist på fantasi

Nu spås det att bostadspriserna skall öka igen i spåren av de rekordlåga räntorna.

De sista låg- eller obelånade skall nu alltså luras in i bostadsmarknaden och ta enorma lån de aldrig kan betala tillbaka. Och allt för att få oss att följa USA:s väg. Vi vill fortsätta bygga en bostadsbubbla, och låtsas att det leder till sund ekonomisk utveckling.

Istället för att göra som USA gjorde tidigare detta decennium, och bygga tillgångsbubblor som till slut spricker och krossar ekonomin, så borde vi göra tvärt om. Chockhöja räntorna, och på så sätt tvinga fram sparande via amorteringar och hederligt banksparande, vilket ger en plattform för att stabilt expandera ekonomin igen framöver.

Man kan fortfarande inte lösa problem orsakade av för låga räntor och ohållbar lånefinansierad konsumtion och överbelåning med ännu lägre räntor, ännu mer ohållbar lånefinansierad konsumtion och ännu mer överbelåning. Som bloggaren Toxiska Epistlar skrev i en kommentar på min blogg förra veckan:

"Men eftersom ingen politisk kraft har nån lösning, annat än att börja om där vi slutade hösten 2008, så misstänker jag att faran inte är över än på långa vägar."

Ett från början hyfsat läge för Sverige kommer de närmsta åren via Riksbankens försorg förvandlas till ett riktigt dåligt läge.

Höj räntan, driv ut skuldsättningen och skapa en sund ekonomisk bas. Låga räntor hjälper ändå inte de företag som behöver lån, för de får inga lån. Enda som sker är att de sista bastionerna av obelånade nu skall luras att skuldsätta sin framtid.

Läs dessa ord: Det finns inget sunt i att redan höga bostadspriser drivs uppåt ännu mer via lånefinansiering till räntenivåer som bara kan stiga framöver. Ni kanske skrattar åt era låga månadskostnader idag, men allting har ett pris. Och det priset är för stort.

Använd de låga månadskostnaderna till att snabbt amortera ner era skulder. Inte till att köpa nytt, större, dyrare.

Mer ekologiskt jordbruk

Stefan Edman respektive KRAV replikerar lite på Marit Paulsens förvirrade utspel om ekologiska jordbruk i provinsialblaskan Göteborgs-Posten.

Lite humanekologi på morgonkvisten

Fick ett tips av från en läsare om tre debattartiklar från professorn i humanekologi, Alf Hornborg, samtliga publicerade i DN förra våren.

Den vite konsumentens börda
Citat: "Den goda miljö som Sverige i dag stoltserar med har möjliggjorts av ett sekel av massiv import av fossila bränslen. Det är så vi har kunnat avlasta våra skogar från det urgamla kravet att erbjuda ved till våra hem, foder åt våra betesdjur och störar till våra gärdsgårdsbyggen, samtidigt som våra åkermarker har tillförts näringsämnen och andra förbättringar som alla bygger på oljan.

Därför har vi i dag 60 procent mera skog och bördigare åkrar i Sverige än för hundra år sedan, medan exporten av skogsprodukter blivit en av våra viktigaste inkomstkällor. Men är det detta recept på "utveckling" vi nu vill föreslå de så kallade utvecklingsländerna, som uppmanas gå i våra fotspår? Varifrån ska de i så fall hämta sin olja?"


Länge leve undergången
Citat: "Men mera överraskande är Tainters nästa slutsats. Samhälleliga sammanbrott är kanske trots allt inte så skräckinjagande som vi har inbillat oss. De handlar ju egentligen om att avveckla onödigt komplex och dyrbar infrastruktur: byråkrati och teknik som kostar mer än vad den ger. De mera småskaliga samhällen som återstår efter sammanbrottet är ofta mera ändamålsenliga (ekonomerna skulle säga kostnadseffektiva) än de stora imperierna och statsapparaterna, när det gäller grundläggande frågor som livsmedelsförsörjning, miljöhänsyn och demokrati."

Maskinen som fetisch
Citat: "I dag tror vi oss kunna genomskåda sådan magi. Ingen skulle längre duperas av en härskare som påstår sig vara solgudens son eller en luffare som påstår sig kunna koka soppa på en spik. Innerst inne vet vi nog också att pengarna inte är fruktbara i sig själva. Men vi är förblindade av en annan fetisch, som inte ens Marx genomskådade, nämligen tekniken. Vi omger oss med tekniska apparater med de mest förunderliga egenskaper och betraktar teknikens framsteg som framsprungna ur det ymnighetshorn som är vår egen påhittighet. Tekniken skall till och med frälsa oss från sina egna miljökonsekvenser. Den är vägen till hållbarhet, jämlikhet och lycka. Men precis som människor har kunnat stirra sig blinda på sedelbuntar, gudomliga härskare och magiska spikar står vi därmed ännu en gång förblindade av fysiska föremål med produktiva egenskaper som framställs som oberoende av de samhälleliga utbytesrelationer som alstrar dem."

Citaten kanske låter tunga, men artiklarna är korta, kärnfulla och lättlästa. Läs dem.

2009-04-21 20:26

Riksbanken halverar räntan igen och ökar Swedbanks vinst

I ännu ett tafatt försök att rädda Sverige från världsläget halverar Riksbanken styrräntan till 0.5%. Inte för att det hjälper. Vi upplever egentligen inte en likviditetskris, utan en solvenskris.

Det kvittar vad man sänker eller höjer räntan till. De som kan låna vill inte, och de som vill låna får inte.

Enda effekten som räntesänkningen får är att öka marginalerna för bankerna, t ex Swedbank som inte sänker sina utlåningsräntor en enda punkt. Å andra sidan så var en större sänkning väntad, vilket man också ser på att kronan faktiskt stärks på sänkningen. Marknaden hade förväntat sig att räntan skulle ner till 0.25%.

Riksbanken signalerar dock att de tänker starta tryckpressarna och börja köpa obligationer för nytryckta digitala pengar framöver, istället för att sänka räntan. På så sätt kan man ju även sänka de långa räntorna, genom att dammsuga marknaden på obligationer med längre löptid, istället för bara de korta räntorna mha styrräntan. Eller kvantitativ lättnad som det heter på finspråk.

Oavsett så har många privatpersoner och företag redan belånat sig upp över öronen, och får inte låna mer, oavsett vad räntan är. Och de som har mer låneutrymme är inte dumma nog att i rådande konjunkturläge öka belåningen.

Bankernas ovilja att låna ut pengar ligger t ex bakom konkursen för Plastal. Som leverantör av t ex stötfångare till bilindustrin så kunde en ny bilmodell kosta Plastal 50-100 MSEK i verktyg och formar för olika stötfångare till bilmodellen. Pengar som biltillverkaren inte betalar förrän produktion faktiskt startar, vilket gör att man måste låna pengar till dessa under en period på något år. När bankerna inte längre ville låna ut pengar till Plastal, så blev konkurs enda alternativet. Nu kanske man inte bara skall skylla på bankerna, utan även på biltillverkarnas PIP-rutiner och ständiga krav på billigare, snabbare, mer.

För egen del spelar det ingen roll om räntan är 0.25% eller 0.5%. Jag tänker inte låna pengar ändå. Inte ens för att köpa det guld som kommer stiga i pris tack vare den kommande världsomspännande inflationen i spåren av kvantitativ lättnad. Riksbanken viftar med inflationsspöket för att uppmuntra folk att låna pengar och på så sätt stimulera ekonomin. Men om du redan sitter med lånefinansierad bil, lånefinansierade möbler, lånefinansierad platt-TV och ett till 105% belånat hus, hur skall du kunna låna ännu mer, även om Riksbanken tänker trycka nya pengar. Lustigt att varna för ett inflationsspöke som Riksbanken själv är orsaken till...

Cecilia Aronsson överraskar för en gångs skull, och har tagit av sig humoristhatten. Hon är rent av kritisk till att räntan alls sänktes.

Kuba, USA och oljan

Samtidigt som vi noterar årshögsta för bensinpriset, tack vare stigande oljepris och fallande krona, så kan man läsa om att USA gör försiktiga närmanden i relationen till Kuba och Venezuela på ett toppmöte i Trinidad.

Venezuela är ju en känd oljenation och OPEC-medlem som de senaste åren i allt större utsträckning sålt sin olja till andra länder än USA.

Men det börjar nu också komma signaler om att det kan finnas oljefyndigheter på Kuba. Kommunistdiktaturen och USA-sanktionerna har dock gjort att det än så länge saknats kapital att exploatera dessa. Konspiratoriskt lagda börjar därför prata om att det är oljan som gör att USA börjar intressera sig för att förändra relationerna till Kuba.

Säljläge på börsen?

Förra veckans enkät visade på att börspessimisterna hade överläge.

Och se och häpna. Ni hade rätt. Åtminstone var det sälj som gällde i fredags. För igår måndag var ingen munter börsdag. Men den var sund.

Veckans undersökning handlar om vad ni anser ligger bakom finanskrisen.

Svara här ute i marginalen, och som vanligt kan jag inte se vem du är eller var du sitter när du svarar på enkäten och du är därmed helt anonym för mig.

2009-04-20 13:50

Rätt, men oj så fel från en köpt Marit Paulsen

Två dagar borta från bloggen och det finns dussintals aktuella ämnen att skriva om. Får prioritera det viktigaste.

Marit Paulsen har rätt. Vi kan inte föda sex miljarder människor på ekologiskt jordbruk, än mindre sju miljarder människor.

Men vi kan inte heller föda sex miljarder människor på gift-, konstgödsel-, GMO- och mekaniserat jordbruk. Trots allt svälter det hundratals miljoner människor redan idag, trots alla gifter, trots allt konstgödsel, trots all GMO och trots mekaniseringen av jordbruket. Även känt som den gröna revolutionen. Inte för att den är så grön. Det jordbruket förvandlar på några årtionden, eller på sina håll kortare, fertil jord kryllande av liv till en död sandöken, där det endast kan växa något pga all konstgödsling och konstbevattning. Om inte sanden blåser bort först.

Framför allt så tar inte Marit Paulsen hänsyn till att hennes förgiftade drömjordbruk bygger helt på fossila bränslen. Jag har inte tid att ta fram den exakta siffran, men ca 20% av världens oljekonsumtion går till jordbruket. Och vi upplever just nu peak oil, med det kommer oljeproduktionen falla, och därmed också matproduktionen.

Och skall vi ha den gröna revolutionens jordbruk, men drivet av biobränsle, så kommer vi producera ännu mindre mat än man gör vid ekologisk odling, då mycket stora arealer skulle odla drivmedel istället för mat. Redan idag kan vi ta tiotals miljoner människor ur svält genom att inte producera etanol av matgrödor, inklusive sockerrör från Brasilien.

Skall vi alls bibehålla någon förmåga att producera mat i framtiden måste vi bevara jordbruksmarken, och det gör man genom ekologiskt jordbruk som inte utarmar jorden. Av den gröna revolutionens arealer förloras årligen 100 000-tals hektar mark, som inte längre går att odla, oavsett vad man tar sig till. Den är nu lika fertil som Saharas värsta saltöknar. Att den inte blåser bort i Sverige beror på den myckna nederbörden.

Saknar ni insekterna från er barndom? Nyckelpigor? Fjärilar? På besprutad mark hittar man inga nyckelpigor. Det finns inget för dem att äta där.

Där vi bor kryllar det av nyckelpigor. Jag fortsätter odla, föda upp, köpa och äta ekologisk och närproducerad mat. Eller bara mat som det kallades innan den gröna revolutionen drog igång på 1950.

Så kan Marit Paulsen och alla andra som går på hennes tokerier fortsätta äta förgiftad och näringsfattig kost, odlad på jordbruksmark som krymper med 100 000-tals hektar varje år och blir obrukbar.

Att köpa och äta ekologiskt är att satsa på en hållbar framtid, och inte likt finanskrisens banker gasa rakt in i väggen i hopp om att allt fortsätter som förr. Den uppseglande oljekrisen är en bergvägg, som inte Marit Paulsen, hennes uppdragsgivare eller hennes hyllningskör bland ökenbönderna kan väja för.

Kanske är inte Marit Paulsen köpt, men nog har hon som godtrogen blivit utsatt för en rejäl lobbyingkampanj, och någon PR-byrå någonstans har öppnat champagnekorkarna.

Däremot har hon rätt om odlad fisk. Odlad rovfisk, ex lax, föds upp på viltfångad småfisk, vilket alltså ger mindre mat till den vilda rovfisken. De enda fiskarna som kan födas upp hållbart är växtätande fiskar, t ex karp. Resten är ingen lösning, utan leder bara till utfiskning av småfisken. Dessutom drar fisket mer fossila bränslen än själva jordbruket. Medan det går åt 11 fossila kalorier i de gröna revolutionens jordbrukskedja för en kalori mat på din tallrik, så drar det 20 fossila kalorier för varje kalori fisk på tallriken.

Ekologisk mat är en ödesfråga för framtiden. Övrig matproduktion är en ohedgad chansning på fortsatt ökad produktion av fossila bränslen, precis som hela finansvärlden byggde på fortsatt stigande bostadspriser i USA.

Vill vi kunna föda sex miljarder idag, och en miljard om 50 år, eller vill vi kunna föda 4-5 miljarder för all framtid? Det är frågan Marit får ställa sig. Hennes svar är sex miljarder idag, och en miljard när hon själv har dött. Skit i barnbarnen, Marit. De kommer ändå dö i förtid av de gifter de får i sig via maten.

Jag bara funderar på vilken den heliga ekologiska kossan det är som Marit Paulsen pratar om. På bilden finns det bara en kossa, och den har inte fyra ben.

Har varit och wallraffat lite

Jag har varit iväg på lite wallraffning, varit gäst hos verkligheten men är nu tillbaka. Nya inlägg kommer strax.

Dock inga Wallraff-avslöjanden just idag.

Ber om ursäkt för uppehållet.

2009-04-18 15:05

Jag länkar härmed till Pirate Bay

Det är dags att inte vara feg. Jag tänker direktlänka till nedladdningssidan för en torrent-fil på Pirate Bay. Nämligen DVD-versionen av Dr Chris Martensons Crash Course. Denna torrent är upplagd av Dr Martenson själv, och är ett av tusentals exempel på legitim spridning av filer och information som sprids via Pirate Bay. Den finns också tillgänglig via torrentsiten Mininova. Information om torrentfilerna, inklusive förlagor om man vill skriva ut DVD-etiketter, finns förstås på Dr Martensons website. Där uppmanas man också seeda filen då och då, dvs göra den tillgänglig för nedladdning via BitTorrent, för att snabba upp andras nedladdning.

Innehållet i denna ISO-fil (en fil som man kan bränna en DVD-skiva med, och sedan direkt stoppa i din DVD-spelare) vill alltså Antipiratbyrån stoppa spridningen av genom att tvinga bredbandsoperatörer att blockera Pirate Bay efter gårdagens domslut.

Crash Course är trefaldigt vitsigt. Dels betyder det ju snabbkurs, dels är det en kurs i orsaker till finanskraschen, och dels handlar den om den katastrofkurs ("crash course") vi som samhälle och ekonomi är på väg mot i spåren av peak oil, ohållbart finans- och pengasystem och övrig utarmning av naturtillgångar.

Men sådan information skall inte få spridas i brännbart DVD-format om Henrik Pontén från Antipiratbyrån och filmbolagens advokat Monique Wadstedt får bestämma.

Christ Martensons kurs finns även på hans websajt, men vill man avnjuta kursen på DVD så är man hänvisad till Pirate Bay.

Oavsett så rekommenderas kursen. En bra intro till bakgrunden till krisen, och en tankeställare inför vad som komma skall. Leecha ner den på DVD-ISO från Pirate Bay innan Pontén och Wadstedt får sin vilja igenom.

Dr Martenson intervjuas i dagens sändning av Financial Sense, vilket finns att tillgå (gratis, fri nedladdning) hos FSN själva, i fyra olika filformat så att alla oavsett plattform skall kunna lyssna på detta. En pik angående t ex Viasat On Demand eller övriga hyrtjänster av film på nätet.

Man kan i övrigt notera att Dr Martenson tror på gungor och karuseller. Han ger bort kursen gratis både på webben och på DVD, men med tanke på hur websajten utvecklats sedan kursen lades ut i höstas, så verkar det inte gå någon nöd på honom om man säger så. DVD går också att köpa för fiatpengar om man inte är tekniskt bevandrad.

Och i övrigt har domen mot några av de Pirate Bay-inblandade medfört att Piratpartiet fått 5000 nya medlemmar, och har nu fler medlemmar än (v) och (fp) tillsammans. Bådar gott inför EU-valet.

Jag rekommenderar att fler bloggare länkar till legitimt material på Pirate Bay, i protest mot att sajten målas ut som något där illegal fildelning sker. Allt den gör är binder samman folk och information, oavsett vad detta är för information.

Pirate Bay-tema

Jag kör ett litet Pirate Bay-tema idag lördag. Återkommer kanske senare under dagen med något mer relevant inlägg. Filar på ett om skatteparadiset Sverige. Ja, ni läste rätt. Watch this space: .

En titt på skadeståndskraven hittar man här, och en recension av TV-tjänster på nätet har jag också slängt ihop.

Det känns annars ganska meningslöst att försöka kommentera mediabruset kring denna rättsskandal. Någon som förtjänar att uppmärksammas är åtminstone VD:n för Viasat, Hans Skarplöth. Han säger följande till DN.se:

"- Jag har fullt förtroende för det svenska rättssystemet, men om man tror från branschens håll att det här tillsammans med ipredlagen kommer att göra den stora skillnaden, så tror jag man är lite naiv. Den stora skillnaden kommer infinna sig den dagen Viasat och hela branschen erbjudet riktigt bra legala alternativ, säger han till DN.se".
[...]
- Jag vet inte vad den får för konsekvenser, men att tro att den illegala nedladdningen ska försvinna – det är naivt. Det som krävs är en riktigt bra service."


Han har åtminstone förstått, och har tidigare uttryckt åsikter som att Viasat inte kommer jaga fildelare, utan istället satsa positivt på att erbjuda bra och billiga (?) tjänster.

Tyvärr så fungerar inte Viasat On Demand med Mac, utan kräver PC. Skulle jag recensera dem skulle det bli ett ymnighetshorn av fem möjliga i betyg. Att det inte blir överkryssat beror på att man till skillnad från andra hyrtjänster på nätet som kräver PC åtminstone kan navigera bland utbudet.

När det gäller musik så finns det redan utmärkta tjänster på nätet, ex iTunes eller Spotify. Jag tror knappast att fildelning påverkar här, utan den musik som fildelas hade man inte köpt ändå. Fildelare har nämligen inte oändligt med pengar, vilket musikbranschen verkar tro. Fast det finns ju vissa i musikbranschen som nästan har oändligt med pengar, och alltså kan köpa precis allt de vill ha.

Ett sannolikt resultat av domen är att Piratpartiet kommer in i EU-parlamentet, när uppretade fildelare går till valurnorna om några veckor. Fast politikerna i Sverige lär väl inte vakna ändå. Då krävs det nog att de blir av med sina jobb via riksdagsvalet först. Från politiskt håll är det förhållandevis tyst om domen. Man vill väl inte stöta sig med populasen, eller bli anklagade för ministerstyre, trots att tillslaget mot Pirate Bay antagligen var på order från dåvarande justitieminister Bodström. En kommentar från Lage Rahm (mp) finns åtminstone.

Problemet är att om domen hade varit vägledande så innebär den att leverantörer är ansvariga för vad kunderna gör. Vägverket kommer vara medbrottslingar om en tjuv har kört bil till och från brottsplatsen. Postens VD borde åka direkt i fängelse för knarksmuggling. Och speciellt kommer varenda serverhallsägare att åka i fängelse om det finns en enda användare på någon server i hallen som begår ett brott. För det är vad fällandet av Carl Lundström innebär, men även infrastrukturhållare som personerna bakom Pirate Bay.

Vidare kommer presstalesmän, som Peter Sunde, att hållas ansvariga för vad t ex en företagsledning har för sig för oegentligheter, eller om någon anställd begår brott. Eller rent av en kund begår ett brott. Om en Volvoköpare kör för fort kommer Volvos presstalesman att vara medbrottsling...

Nu är det inkompetenta amatörer som sitter i landets tingsrätter. Någon form av reform är nödvändig. Rättssäkerheten i Sverige är i fara om det ser ut så här.

Nu håller jag tummarna att ingen av mina läsare fildelar. Jag kanske annars kan åtalas som medbrottsling?

Recension av TV-tjänster på nätet

Så vad för alternativ erbjuds istället för att ladda ner Prison Break från Pirate Bay, om man nu vill se den skiten?

Åtminstone SVT, TV3, TV4 och Viasat har TV-tjänster tillgängliga på nätet, där man on demand kan titta strömmande på delar av deras TV-utbud. Viasat är förstås en betaltjänst, och mer att likställa med hyrtjänsterna, så den hoppar vi över. Kanal 5 har bara kortare klipp på sin webb, och inte kompletta avsnitt vilket gör att den inte går att jämföra med de övriga.

Utomlands finns i USA utmärkta reklamfinansierade gratistjänsten Hulu, som dock inte går att se på i Sverige utan att knåpa med nättunnlar (VPN) som maskerar dig och får dig att verka sitta i USA. Dessa sänker dock generellt prestandan så mycket att Hulu inte går att använda. Betaltjänsten iTunes finns också i USA, där man kan köpa enskilda TV-avsnitt för 1:99 USD och 2:99 USD för HD-upplösning. Då har man också kvar TV-avsnitten på disk tills vidare, alternativt kan ladda ner dem igen utan extra kostnad. Även iTunes amerikanska butik är förstås spärrad för icke-amerikaner och kräver ett amerikanskt kreditkort, eller att man anger en adress i USA och köper presentkort. Att göra det från Sverige, och ange en falsk adress i USA och betala med presentkort är förstås ett brott mot användaravtalet, men fungerar annars utmärkt. Har jag hört.

Men låt oss ta en titt på de svenska TV-tjänsterna.

SVT Play - fyra ymnighetshorn av fem
SVT Play fungerar utmärkt och har ett mycket stort utbud av det mesta av det egenproducerade materialet som SVT erbjuder. Man verkar också lägga ut inköpt material från åtminstone BBC, som själva lägger ut sitt material på nätet. Bland det utländska materialet hittar man t ex thrillerserien Den siste fienden, som är högaktuell idag då den skildrar ett England med ännu högre grad av övervakning än man har idag, eller en seriefiering av Fanny Hill, den första västerländska erotiska romanen. (Tillägg, det hade varit lustigt om de gjort en bokstavlig avfilmning av boken, eftersom det förekommer massvis med omskrivningar, ex "hans hårda spö" eller "hon red hingsten". Fast det kanske de gjort, har inte sett något av den?).

Man hittar förstås även Melodifestivalen, Så skall det låta, Mia & Klara, Dokument Utifrån, nyhetsprogrammen etc. På Play Prima finns åtta serier i HD-kvalitet också.

Gränssnittet är enkelt och intuitivt, och det fungerar utmärkt på alla plattformar som stöder Flash Player, dvs även Mac OSX och Linux.

Vad som drar ner betyget är det skrala utbudet av HD-program, och att några få program håller usel bildkvalitet, bla Melodifestivalen. Det kan ha att göra med att den sändes live, vad vet jag. Något som också drar ner betyget är att program inte ligger ute hur länge som helst, t ex är numer själva hela programmen från Melodifestivalen borttagna. Om man bryr sig om sånt. Det saknas också surroundljud, men det kanske inte hade varit ett krav för en femma.

TV4 Anytime - ett överkryssat ymnighetshorn
TV4 Anytime är en betaltjänst om man vill se något av de populärare programmen, ex Robinsson, och kräver som sådant registrering. Dessutom envisas man med att vilja att användarna kör Windows. Möjligheten att välja Flash Player finns tydligen också, men om man råkar ha installerat Flip4Mac (en Quicktime-plugin som stöder Windows Media, dock ej DRM-skyddat) så får man aldrig den möjligheten.

Det går dock att manuellt gå in och stänga av Flip4Mac. Men jag hittade inget som gick att spela enbart med Flash, utan fick upp något om att ladda ner någon plug-in, och sedan att det inte hittades någon plug-in.

Så jag fick helt enkelt inte tjänsten att fungera med min konfiguration, inte ens utan Flip4Mac. Dessutom var gränssnittet rörigt och plottrigt. Och varför skall man betala för något som sänds gratis via luften? Antar att man slipper reklamen? Men så långt kom jag inte. Vill TV4 bjuda på ett abbonemang kan jag återkomma med en seriös recension, men det är väl tveksamt att det skulle bli bättre så länge jag inte kastar ut alla Macar genom fönstret och köper någon sunkig PC.

TV3 Play - tre ymnighetshorn
TV3 Play fungerar faktiskt utmärkt även med Mac OSX, men utbudet är kanske lite skralt, då det enbart handlar om egenproducerade program. Gränssnittet är dock mycket renare och snabbare än TV4 Anytime, men inte lika bra som SVT Play. Dessutom saknas HD-versioner, liksom surroundljud.

Man får acceptera att TV3 inte har lika många egenproducerade program som SVT, men avsaknaden av HD drar ner betyget.