Cornucopia?

2009-03-31 21:27

Seabased och Fortum går vidare med Energimyndigheten

Vågkraftstillverkaren Seabased och Fortum fick godkännande av Energimyndigheten att gå vidare med att ansöka om pengar ur de 875 MSEK som regeringen gett anslag för inom ny energiteknologi med exportpotential. Av 39 sökande fick sex gå vidare med fullständiga ansökningar.

Seabased är ett av mina onoterade portföljbolag.

I Ny Teknik kan man också läsa om hur en annan vågkraftteknik från 70-talets oljekris återigen skall testas utanför Vinga. Tekniken såldes till USA som ett resultat av varvskrisen.

Till försvar för bonusar, men mot höga löner

Bonus är bra. Rätt utformat ger det ett incitament för att se till att verksamheten och företaget går bra. Men dåligt utformade så ger de orsak till kortsiktig vinning istället för långsiktigt tänkande.

Att erbjuda en hög VD-lön ger också upphov till kortsiktigt tänkande, i extremfallen så ger det rent av upphov till slarv. Med en årslön som kan mätas i flera miljoner, så kvittar det hur man sköter sitt jobb. Har man jobbat t ex ett år med 10 miljoner USD i årslön, eller som för en del bolags-VD:ar i USA 100 miljoner USD i årslön, så behöver man aldrig mer jobba i hela sitt liv.

För hög lön kan alltså ge upphov till ansvarslöshet och en låt gå-attityd. Precis som bonusar kan leda till överdriven kortsiktighet och girighet.

Istället bör man fundera på en avlöningsmodell av nyckelpersoner som leder till långsiktighet och sunda företag. En lagom hög lön, som kompenserar för att man som VD eller annan ledande befattningshavare offrar privatliv. En månadslön runt 100-200 000 bör ge möjligheter att kompensera, t ex genom att den andre parten i en familj går ner i arbetstid. Även om det är en man. Trots allt finns det kvinnor som är VD också. För ett normalstort svenskt bolag ligger en VD-lön i intervallet 50 - 100 000 SEK per månad.

Istället skall den stora delen av lönen vara bonus. Men det skall inte vara ett bonus baserat på prestationer här och nu. Utan på prestationer i framtiden.

Bonus skall basera sig på hur företaget går när VD:n inte längre är VD. Och det skall först betalas ut en bra bit efter VD:n har slutat som VD. Detta för att man inte skall kunna sänka bolaget för att det skall prestera relativt bättre när nästa VD tar över.

Man kan tänka sig att bonusen baseras på hur länge man haft sin position, vilket i sin tur verkar för långsiktighet, och det skall först betalas ut kanske 5-10 år efter man slutat. Lämpligen sker det t ex genom optioner i bolagets aktier. Optioner med lång löptid.

Därmed verkar detta för att VD:n skall prioritera utveckling av företaget framåt i tiden, och inte bara maximera dagens profit.

För t ex ett bilbolag blir det inte en fråga om att sälja maximalt med SUV:ar idag, utan att blicka framåt så att man garanterat har lönsamma bilmodeller även 10 år senare. Bilmodeller tar som bekant ett tag att utveckla, liksom mycket teknik.

Så säg 100 - 200 000 i månadslön, men ett rejält bonuspaket, potentiellt värt 100-tals miljoner, men bara om bolaget överlever VD:n med 5-10 år, och då alltjämt är välmående. Genom ett långt tidsintervall tar man även bort konjunkturbaserat utfall. Motsvarande bör även gälla för övriga bonusprogram. Inte hur bolaget presterar idag, utan hur det presterar om 5-10 år.

En förhoppning är att detta leder bort från kortsiktig profit och verkar för långsiktigt och hållbart tänkande. Något vi kommer behöva i framtiden.

Kommentarer?

Diskussionstråd elbilar

Mitt inlägg om Koenigsegg Quant verkar inte dö, utan diskussionen fortsätter i kommentarsfältet.

Så jag lyfter frågan till en ny tråd om elbilar.

Det finns mycket som talar för elfordon så här efter peak oil. Elproduktion kan enkelt byggas ut genereras på allehanda förnyelsebara sätt, och distributionen existerar och är relativt enkel, till skillnad mot t ex vätgas. Framför allt så är elmotorer så effektiva att det rent av kan vara bättre att elda olja i ett kraftvärmeverk, ladda elbilar med elen och driva fjärrvärme med värmen från kraftverket än att elda upp oljan som bensin eller diesel direkt i bilar.

Men det finns några problem. Dessa är relaterade till batterier, råvaror och strömstyrkor för laddning.

Det går att diskutera om vi har råvaror nog för batterier och utbyggda elnät. Och även om man har det kan man inte ducka problemet med strömstyrkor vid laddning. Det kommer nog aldrig bli aktuellt med snabbladdning i hemmet, om man nu inte råkar på ett större jordbruk med en rejäl huvudsäkring. 16A eller 20A för bostaden räcker inte till snabbladdning, och knappast till laddning om man även värmer huset med el, t ex via värmepump, eller kör många hushållsmaskiner samtidigt. Då krävs det istället att man inte lagar mat eller tvättar när man laddar bilen, och att huset värms med biobränsle som inte behöver några större mängder el.

Så vill du ha en elbil i framtiden, skaffa inte värmepump eller ännu värre: direktverkande el.. Välj pellets, fjärrvärme eller ved istället.

Skall man ha snabbladdningar krävs det mer än 70A i huvudsäkring, och det är för en enda laddstation. En snabbladdningsstation kommer antagligen behöva mer än en laddstation... Och när vi börjar prata lite större strömstyrkor så börjar vi krypa allt närmare de säkringar som gäller för industrier. Stora industrier. Som t ex ett pappersbruk med 1300A i huvudsäkring.

Då får man ett problem till. Kraftledningar. Man kan t ex inte ha vilken strömstyrka som helst på kraftledningar nära bebyggelse. Så större snabbladdningsstationer får lokaliseras utanför tätort, eller i industriområden. Kanske inte där folk vill ha dem. Laddning på parkeringsplatser blir begränsat i antal stationer och ingen snabbladdning att tala om.

De flesta bilresor är dock korta, och för stadsbruk fungerar nog elbilen utmärkt. För längre resor kan det bli problematiskt. Vi får nog leva med laddhybrider, till en början drivna av diesel eller bensin, men över tiden bör andra eller tredje generationens flytande biobränslen gott kunna kombineras med laddhybrider. För entrepenadmaskiner och tyngre transporter blir det nog en nödvändighet.

Problem är till för att lösas, men att inte låtsas om att de existerar löser dem inte.

Diskutera, kommentera!

Problem för di.se

Dagens Industri vill sparka åtta av 35 anställda på webredaktionen för di.se enligt tidningen Journalisten. Det finns risk att förhandlingarna strandar, då DI även vill slippa att återanställa vid bättre tider, och istället kunna ta in vikarier rapporterar tidningen.

Man får väl anta att det är annonsintäkterna som sviker. Inte antalet annonser kanske, men antagligen ser man samma utveckling som för många av oss bloggare, dvs att betalningen per annons eller klick ungefär har halverats sedan i höstas. Kan man dubbla sin trafik så kan intäkterna bibehållas, men inte annars.

Reklam är som bekant bland det första som får stryka på foten i dåliga tider, och med det stora delar av medias intäkter.

Kommer ni ihåg en enkät som fanns här på bloggen i höstas. Vilken finansmedia som först läggs ner pga krisen? Läsarna trodde på Realtid.se, men än så länge lever samtliga tjänster. Frågan är hur mycket avgångar, likt de hos di.se, man fått se under ytan.

Finns fler mediahus eller tidningar med problem. Tidningen Journalistens framsida visar inte riktigt en bild av en munter bransch. Dagens Samhälle, Egmont, Talentum, Uppsala Nya Tidning, Dalarnas Tidningar skär alla ner eller erbjuder anställda alternativ som lägre lön eller andra arbetsuppgifter.

Schibstedt lägger också ner sökmotorn Sesam, en investering som kostat koncernen 500 miljoner NOK.

Krossat porslin

Svenska Dagbladet uppmärksammar till slut krisen och konkurshotet för de klassiska porslinsbolagen Rosenthal och Wedgewood.

Kanske har branschen begravt sig själva? Med dyra evighetsprodukter som håller i flera generationer så får man ju inte direkt återvändande kunder, och i takt med att de yngre generationerna allt mer prioriterar annat än vad för tallrikar de äter på, så blir det inte många nya kunder heller.

Fint porslin kanske förr kunde ses som en investering, något som höll mycket länge och hade fint andrahandsvärde. Rimligtvis kommer vi få se allt bättre andrahandsvärde på serviserna framöver om företagen väl går i konkurs, och det inte längre går att komplettera servisen.

Efterfrågekrisen kanske inte beror på finanskrisen, utan att det gick hit men inte längre beror på att riskkapitalbolagen inte vill skjuta till mer pengar Branschen har kanske överlevt sig själv. Fint porslin efterfrågas inte längre, nu skall det vara billigt stengods från sweatshops och barnarbetare i Sydostasien istället.

Sitter man på en Rosenthal- eller Wedgewoodservis, så gäller det att inte tappa något framöver.

2009-03-30 14:02

Skatteverket sänker räntan till noll

Skatteverket sänker sin ränta till noll från den 1:a april. Av förklarliga skäl var man tvungen att släppa den nyheten idag, istället för på själva datumet 1:a april.

Man kommer som företagare inte längre få någon ränta på förbetald skatt på skattekontot, och som investerare behöver man inte heller betala någon ränta på reavinster man ännu inte betalat in. Det gäller förstås alla, men det bör vara vanligare att just egna företagare har pengar innestående hos Skatteverket.

Betalar man inte in sin skatt i tid, dvs innan sista dagen, får man dock fortsättningsvis betala 15% i ränta.

Man kan väl fundera på varför Skatteverket gör på det här viset. Statslåneräntan är inte noll än. Är det så många som skall få återbäring på skatten att man på detta sätt vill spara lite pengar, eller vill man göra det enklare för företagare.

Fast officiell ursäkt är att sexmånadersräntan har fallit så pass mycket att Skatteverket därför genomför denna sänkning. Citat:

"Skatteverkets basränta ska motsvara statens upplåningskostnad och beräknas efter den genomsnittliga säljräntan på sexmånaders statsskuldväxlar. När den genomsnittliga säljräntan, efter avrundning, ändras en procentenhet ändras basräntan lika mycket."

Nu är det inget problem att hitta högre ränta än noll, så eventuell kvarskatt bör deponeras någon annanstans än hos Skatteverket i väntan på att den skall betalas så sent som möjligt. Å andra sidan är skattekontot hos Skatteverket antagligen den säkraste platsen i Sverige att stoppa sina pengar, oavsett hur stort belopp det handlar om.

Börjar USA-regimen tröttna på bilindustrin?

För tredje gången på raken får nu den amerikanska bilindustrin ytteligare nödlån. Däremot får General Motors VD sparken efter påtryckningar från USA-regimen, och GM får också bara nödlån för att överleva ytterligare två månader. Precis som förut när pengar gavs ut i december och februari.

Det är väl bara att konstatera att detta nya nödlån inte heller kommer räcka för att på något sätt rädda GM eller Chrysler. Om två månader blir det nya lån. Man fortsätter kasta bra miljarder efter dåliga. Eller bra och bra, allt mer utvattnade USD handlar det förstås om, och inte osannolikt nytryckta penningar.

När krisplan ett lanserades i USA i december så sade talmannen Nancy Pelosi följande:

"- Vi vill kasta ut en livlina så att de kan lyckas. Vi har inte för avsikt att betala livsuppehållande verksamhet."

Inte? I december var det 15 miljarder USD. Nu vill GM och Chrysler ha 21.6 miljarder USD till. Ford säger sig dock ha tillräckligt med kapital. Vi får väl se hur många gånger man lånar ut pengar utan att man kallar det livsuppehållande verksamhet?

GM och Chrysler tillför inte samhället något unikt annat än konkurrens med Ford. I övrigt kan funktionen "tillverka personbilar ingen vill ha eller har råd att köpa" gott fyllas av Ford, utan hjälp av några konkurrenter.

... och stearinljus lyste upp lokalen.

I söndagens GP står det att läsa att Brasseri Lipp i Göteborg släckte ner för Earth Hour, och "stearinljus lyste upp lokalen". En av besökarna sade "Man börjar mer och mer att tänka till om miljön".

Det vi idag kallar stearinljus tillverkas uteslutande av paraffin, som främst framställs ur fossil råolja. Eldning av stearinljus ger utsläpp av fossil koldioxid, och är dessutom fruktansvärt ineffektiva, medan den el som vi förbrukar i Sverige till 95% är förnyelsebar (främst vattenkraft) eller CO2-fri kärnkraft och med lågenergilampor väldigt effektiv.

Så det var väl vad som avsågs med att tänka till om miljön...

Kanske är detta ett utfall av någon variant av Jevons paradox. Paradoxen säger att ju effektivare vi använder något, exempelvis ju bränslesnålare något är, desto mer används det, vilket ökar den totala förbrukningen. Jämför med att bilar har blivit bränsleeffektivare över åren, men samtidigt så har den totala förbrukningen av olja inom biltrafiken ändå ökat. Det finns naturligtvis en ekonomisk förklaring till paradoxen, eftersom det blir mer lönsamt att använda effektivare teknik så ökar användningen relativt annat.

Nu handlar inte Brasserie Lipps stearinljus om effektivitet, men i en manifestation om att försöka spara på energi och speciellt CO2-utsläpp, så orsakar man i själva verket ökade utsläpp.

Den som för övrigt tror att vi kommer sitta och lysa upp lokaler med det vi idag kallar stearinljus pga peak oil är förstås helt fel ute. För med oljan så försvinner också de levande ljusen. Det går fortfarande att framställa levande ljus av bivax eller riktigt stearin, men volymerna blir så små och priserna så höga att det blir få förunnat att kunna få något ljus den vägen. Tur att vi har så mycket vattenkraft och kärnkraft i Sverige... Iaf så länge elnäten kan underhållas.

G20-mötet sista chansen enligt Soros

Enligt George Soros är G20-mötet denna veckan sista chansen att rädda världsekonomin. Inaktion eller ett misslyckande att komma överens kommer få katastrofala följder.

Aktivister kommer naturligtvis göra sitt bästa att störa mötet, och vill väl därigenom krascha världsekonomin, om Soros har rätt. Jag tror inte att gemene man behöver vara oroad för att G20 inte förstår allvaret i situationen, eftersom det är makthavare och elitens pengar som också står på spel, och inte bara småfolkets.

Soros slår ett slag för att IMF och anslutna länder bör använda sina pengar för att stödja länderna i periferin i världssystemet (en referens till Wallsteins världssystemsmodell får man anta, med centrum och periferi), som inte själva har ekonomiska muskler att stötta sina ekonomier och ekonomiska system, och inte heller är att skylla för krisen. Själv har George Soros gett över sex miljarder GBP i bistånd till Afrika.

Soros menar att det ekonomiska systemet de senaste 25 åren, dvs ungefär sedan han tjänade stora pengar på att knäcka pundet och kronan 1992, är fel och behöver göras om från grunden.

Hur det nu skall gå till? Det går förstås också att diskutera om han har rätt, eller om det bara rör sig om retorik.

Det skulle förvåna mig om G20 lyckas enas om några åtgärder som drastiskt ritar om det ekonomiska systemet. Man kommer antagligen enas om diverse gemensamma uttalanden och olika smååtgärder som i förlängningen inte innebär ett dugg. Enligt ett utkastdokument så kommer man inte ta några globala åtgärder, och skall istället måna om att bevara det nuvarande finansiella systemet. Så Soros lär inte få sin vilja igenom.

Och molotovcocktails kommer flyga genom luften på Londons gator oavsett. I City (City of London, där finansdistriktet är lokaliserat) har man gått ut med att finansfolk bör hålla en låg profil under G20-mötet för att undvika att bli utsatta för trakasserier eller våld från demonstranter. De finansmän som inte redan fått sparken i tiotusentals alltså.

2009-03-29 20:49

Hur mycket drar din bil per mil?

Förra veckans undersökning visar att ni kära läsare föredrar Gunnar Lindstedt framför övriga kolumnister hos Veckans Affärer. Därefter följde Pontus och Pekka. Även Cecilia uppskattades av 5%, medan den övriga listan av väldigt anonyma kolumnister i princip inte stöds alls. Nåja.

Veckans fråga är vad din eventuella bil har för bränsleförbrukning.

Som vanligt kan jag inte se vem du är eller var du sitter när du svarar, så för mig är du och ditt svar helt anonymt.

Det var ju en god tanke

Nedsläckningen av belysning i Sverige sparade totalt så mycket el som tio villor gör av med på ett helt år enligt DN.

Skulle vi har så här nedsläckt hela året, i snitt halva dygnet, alltså det mörka, så skulle man spara in el till 12*10*365=43800 villor. Av några miljoner villor. Förutsatt att alla har tänt hela natten normalt.

Nu var Earth Hour förstås en politisk manifestation, och inte ngt seriöst försök att spara energi. Men man kan tänka på att de där 43800 villorna kanske motsvarar 450 000 elbilar. Så utan utökad elproduktion så måste vi släcka ner så pass mycket för att kunna ersätta 20% av den svenska bilparken med elbilar.

Det säger alltså en hel del om hur mycket vi måste öka vår elproduktion, alternativt spara på annat håll, om vi skall ersätta våra personbilar med elbilar som respons på peak oil. Det ser inte ljust ut, bokstavligen. I Sverige är det görbart, men i de flesta andra länder kommer större delen av elproduktionen från kol eller fossilgas, mot ca 95% CO2-fritt i Sverige.

Ni som faktiskt släckte, kan ni tänka er att ha så pass mörkt hela tiden i utbyte mot att någon kan köra elbil?

2009-03-28 18:00

Vattenkraftsbelysningen på, och 25 C biobränslevärme inomhus

Vill bara påminna om att som tidigare meddelat så bojkottas här Earth Hour, och vi låter den vattenkraftsproducerade miljömärkta elen driva vår belysning. Inomhustemperaturen närmar sig 25 C, drivet av extremt lokalproducerat biobränsle, även kallad ved. Nej, vi har inte 25 C dygnet runt, vi toppar runt 27 innan vi lägger oss, sedan blir det successivt svalare ner till 20 tills kaminen tänds framåt kvällen dagen efter igen.

Däremot kommer vi som vanligt inte att ha på någon TV, av den enkla anledningen att vi inte ser på TV, vilket antagligen sparar mer energi än alla lampor som är tillfälligt släckta hos en del.

Mer motiveringar i tidigare postning om Earth Hour-hyckleriet.

Noterar att fler bloggare bojkottar Earth Hour, var och en med sina egna motiveringar.

Inflation i USA, deflation i Sverige?

Nu redovisar ju USA:s centralbank Federal Reserve inte penningmängden som uttryckt i form av M3 längre, utan bara M2. Men en titt på amerikansk M2 visar inte på någon deflation av penningmängden, utan fortsatt inflation.

M2 har iaf fortsatt öka under hela den akuta finanskrisen sedan i höstas, och ligger konsekvent högre än året innan.

USA visar alltså negativ tillväxt men fortsatt stigande penningmängd. Stagflation?

För Sveriges del så redovisas M3, och den ser ut enligt följande

M3 har minskat sedan årsskiftet, men det skedde även förra året och kanske därmed är säsongsmässigt. Annars så ser det ut som vi har deflation i Sverige, dvs minskning av penningmängden. Det kan säkert Riksbanken rätta till genom en räntesänkning framöver. Vi ligger ju lite efter USA på räntesänkningsfronten.

Sedan är jag osäker på om den svenska definitionen av M3 är samma som den amerikanska, eller om amerikansk M2 är samma sak som svensk M3.

Relaterat så uppmärksammar DN kongressmannen Ron Pauls och organisationen GATA:s krav på att låta en utomstående part verifiera om det finns något guld kvar i amerikanska Fort Knox.

Kommentera och diskutera gärna.

2009-03-27 16:10

Ingen deflation i USA inte

Även om den officiella inflationen i USA, som uttryckt i KPI (CPI), fallit under finanskrisen, så är det nu slut med det. Inflationen bottnade i januari, men har nu börjat stiga igen. Och det är inte konstigt med tanke på alla de krispaket om tusentals miljarder USD man lanserat, och nu också skall helt eller delvis finansiera via tryckpressarna.

Det blev ingen deflation, inflationen bottnade i USA i januari på 0.03% och var i februari 0.24%. Detta är de officiella siffrorna, där man dessutom underrepresenterar de riktiga prisökningarna genom olika metoder. Den riktiga CPI-inflationen, mätt på samma sätt som förr i tiden hittar man istället på Shadow Government Statistics. Även där bottnade inflationen i januari, fast runt 3.5% istället för 0.03%.

Trendvändningen syns rätt tydligt. När siffrorna är inne för mars kommer man antagligen kunna bekräfta att inflationen har bottnat och nu är på väg uppåt igen.

För Sverige ser det inte lika snyggt ut.

Men här har vi inte heller någon KPI-deflation. Man kan fundera på varför kurvan är lite kantigare för Sverige. Vi kanske inte är lika bra på att snygga till siffrorna, eller så baserar sig SCB:s data på mindre omfattande stickprover än i USA och ger därmed ryckigare resultat. Ett mindre land bör också drabbas mer godtyckligt av omvärldseffekter, och med det lite kantigare inflationsutveckling kanske?

Eller så räknar SCB fel igen. Har hänt förr.

Vad som är intressant är att vi släpar efter USA med någon månad. Medan inflationen började falla i USA redan i somras, så dröjde det någon månad innan fallet kom i Sverige. Det är inte orimligt att vi får se samma sak på uppsidan. Först skall väl Riksbanken sänka räntan till nästan noll även här.

Riktig inflation är förstås expansionen av mängden pengar i förhållande till tillväxten i ekonomin, som bland annat kan uttryckas i måtten M1 och M3. Det kan vi titta på en annan dag.

Wanja stannar - bevisar The Wanja Principle

Wanja Lundby-Wedin vägrar avgå, och bevisar återigen The Wanja Principle. Alltså att hon är inkompetent och saknar förmåga för ansvarstagande, och därför befordrats till högsta posten i arbetarrörelsens LO.

Bra så. Vi vill helst se att någon maximalt inkompetent leder arbetarrörelsen och facket i dessa tider. Då gör de minst skada.

Så stanna kvar, snälla Wanja. Vi behöver någon som dig exakt på den position du har nu. I Partiet ser vi ju reda Mona Sahlin, och därmed har Rörelsen toppat med sina sämsta kort på bägge poster. Låt oss hoppas att de sitter kvar över kommande val också.

Gott.

Winning Trading har lite funderingar kring karriärsstegen för fackpamperiet.

Att inte ta ansvar

Arbetarrörelsen fortsätter att visa hur man inte tar ansvar, antagligen efter The Wanja Principle. Genom socialdemokratiskt nyspråk så kallar (s) höjda skatter för att ta ansvar. Frågan är för vad?

Man vill återinföra förmögenhetsskatten, vilket kommer göra att pengar flyr Sverige. Man vill lägga fastighetsskatt på de dyraste villorna och höja skatten för riktiga höginkomsttagare med över en miljon i årslön. De fåtalet som fortfarande finns kvar i Sverige alltså.

Nu har Mona Sahlin anpassat sig lite, och lagt brytgränserna så högt att det inte kommer drabba kanske 99% av befolkningen, men tror ändå att man skall få in 5 miljarder SEK på det. Hur fem miljarder SEK nu kan hjälpa Sverige? Det rör sig bara om tom retorik. Intressant hade varit om de berättat hur 5 miljarder SEK skall användas för att dra Sverige ur krisen. Antar att pengarna skall användas till bidrag i någon form, t ex till arbetslösa, som genom högre bidrag och socialdemokratisk logik därmed lättare skall få jobb. Och mycket riktigt, det är just precis vad man tänker göra. Höja ersättningen för arbetslösa. Det skapar tydligen jobb och får stopp på den ekonomiska krisen.

Transfereringar är inte stimulans. Dessutom är Sverige ett exportberoende land, där konjunkturen i mycket styrs av omvärldens vilja att köpa våra produkter. Hur höjda skatter stimulerar vår export övergår mitt förstånd, men så är jag ju inte socialdemokrat heller.

Nej, att ta ansvar är att reducera regler och skatter, speciellt för företagen, för att därmed öka Sveriges konkurrenskraft. Nu får vi väl rulla tummarna i väntan på att någon svensk regim gör detta, men att driva höginkomsttagare och nyckelpersoner från Sverige stärker knappast konkurrenskraften. Who is John Galt?

Orelaterat så har Svenska Dagbladet nu fräschat upp sin websajt lite, och dubblat utrymmet för vi bloggare som länkhorar via Twingly. SvD har insett att det driver mycket trafik till dem, till skillnad från DN (som jag mestadels länkbojkottar numer) istället minskade exponeringen för länkande bloggar. Bra, SvD.

Nu återstår väl bara att provinsialblaskan GP släcker ner sin usla websajt totalt. För att följa i SvD:S och DN:s fotspår mot en allt renare sajt är väl otänkbart för obegåvade Göteborgare.

2009-03-26 17:50

Jag bojkottar Earth Hour

På lördag är det Earth Hour. Då skall man tydligen släcka sina lampor i en timme. Kanske köra med stearinljus (oftast inte tillverkade av stearin, utan paraffin, dvs olja, dvs fossilt kol, dvs rena fossila CO2-utsläpp).

Det finns andra bloggare som också är kritiska. En av dem, Per Ankersjö (c), tycker att klimatarbetat skall pågå 365 dygn om året, inte en timme ett dygn. Gott så. Sedan har han istället köpt ett avlatsbrev om en utsläppsrätt på 1 ton CO2 för att på så sätt slippa ändra sin egen livsstil.

Själv kommer jag helt bojkotta Earth Hour. All el för hushållet och gården är köpt miljömärkt ren vattenkraft, vilket ger så små CO2-utsläpp som det går (lite muddring av kraftverksdammar och kanske lite transporter av personalen till och från arbetet, och transporter och tillverkning av slitage- och reservdelar). Och all uppvärmning kommer från extremt lokalt producerad bioenergi, dvs ved, vilket ger mycket små CO2-utsläpp, främst motorsågsbränsle.

Däremot lovar jag att bojkotta bilen på lördag kväll. Hela kvällen.

Saken är förstås den att jippon som Earth Hour precis som Ankersjös köpta avlatsbrev gör att folk kan alibisera att inte ändra sin livsstil. De släckte ju ändå lamporna en hel timme. Speciellt i länder som Sverige är redan de fossila utsläppen från elproduktionen minimala, särskilt som vi just nu exporterar el. Undantaget är vansinnigheter som de provinsiala fossilgaskraftvärmeverken i Göteborg och Malmö.

Oavsett så är inte klimatförändringarna akuta. Vad som är akut är peak oil. Effekterna ser vi redan nu via finanskrisen, och det kommer inte bli roligare framöver. Det handlar inte om att vi om 50 år har ett helt annat klimat, utan om att vi om 10 år har en akut brist på energi, inte bara olja, utan även fossilgas och efter 2020 även kol. Då blir det Earth Hour 24 timmar per dygn och 365 dagar om året, baserat på varifrån elproduktionen kommer i de flesta länder.

Nej, vill man ändra riktningen så skall man inte köpa avlatsbrev och därmed tvinga någon annan att ändra sig. Då skall man ändra sig själv först.

I övrigt kan man passa på att läsa lite om kött här. För övrigt orsakar inte naturbeteskött några nettoutsläpp av CO2 eller metan. Det blir ekologiskt kött, eller som det förr kallades, mat, på bordet på lördag kväll. Även det extremt närproducerat utanför fönstret.

The Wanja Principle

I seriestrippen Dilberts barndom gav skaparen ut en bok som hette The Dilbert Principle. Tesen i boken, själv principen, var att en person stiger i organisationen i omvänd proportion till sin kompetens. Detta för att minimera skadan personen kan åstakomma bland de som faktiskt utför något arbete.

Ju mer inkompetent, desto högre upp.

En variant av detta kan vi kalla för The Wanja Principle, döpt efter Wanja Lundby-Wedin, där den mest inkompetenta och oansvarige LO-medlemmen når så högt upp i organisationen som möjligt, för att minimera skadan lägre ner. Inkompetens kan här bland annat bestå i dyslexi, eller för den delen oförmåga att läsa och förstå. Eller kanske rent av trodde att hon skrev under med "Läst men inte förstått". Oansvaret är en nödvändighet, för annars hade hon avgått långt längre ner i hierarkien. Och hon har ju nått en position där motsvarande innehavare har kunnat stoltsera med att inte kunna skilja på en porrklubb och en restaurang.

För jag har förtroende för Wanja. Jag tror nämligen att hon faktiskt blivit lurad. Jag har fullt förtroende för att hon är fullkomligt inkompetent, och därför bör vara förvisad till högsta posten i organisationen. Läs bara följande uttalanden från henne.

"Det är oerhört cyniskt och det är vidrigt att se den här arrogansen." - WLW SVT december 2001
"Det som upprör människor, det är mängden pengar oavsett om det är pension eller bonus eller option eller vad han kallar det för." - WLW SVT februari 2002
"Det är oerhört oansvarigt av våra höga chefer att inte orka hålla igen på sina löner. Att de är så gnidna. För det är ju vad det handlar om." - WLW SVT december 2006
"När man uppfattas som girig, då blir det väldigt obehagligt. Vi har försökt i tio års tid att peka på maktelitens löner, att göra det synligt." - WLW SVT 2008

Nej, jag tror inte att hon är kompetent nog att sitta och ljuga folk och media rakt upp i ansiktet, utan jag tror att hon bara är helt inkompetent.

Så jag tycker att Wanja skall få sitta kvar som LO:s högsta höns. Hon tydliggör på ett bra sätt kompetensen hos arbetarrörelsen, och bjuder på storartad underhållning.

Sedan är det förstås det där med ansvar, något som arbetarrörelsen och socialdemokraterna har väldigt svårt för. Är man ansvarig så är man ansvarig, även om eventuella fel inte är dina utan bara beror på din inkompetens. Normalt så tar ansvarsfulla individer konsekvenserna av misstag de har ansvar för, och avgår. Därför når inte ansvarsfulla människor speciellt högt i samhällets hierarkier, och enligt The Wanja Principle så når därmed inkompetenta och oansvariga människor högsta pinnen.

Jag föredrar iaf att LO styrs av någon inkompetent. Å andra sidan står det väl massvis med inkompetenta på tur, så det kanske kvittar.

Simulacra har lite handfasta råd till Wanja och ni övriga.

För att slutligen summera The Wanja Principle: Hur högt man når i en organisation står i omvänd proportion mot hur oansvarig och inkompetent man är.

Kvantitativ åtstramning

Räntorna är på väg ner mot noll i västvärlden, och det väntas att även Sveriges Riksbank sänker till i princip noll i april.

Man får ställa sig frågan hur man kan minska skadeverkningarna av nollränta på bland annat bostadsmarknaden, så vi undviker fortsatt överbelåning och bubbelvärderingar.

Swedbank har börjat visa vägen på två sätt. Dels den kritiserade höjningen av 2-månadersräntan och dels om man lyssnar på vad nya VD:n Michael Wolf har att säga i Veckans Affärer. Han anser att man bör amortera mellanskillnaden mellan nuvarande ränta och 5%, alternativt sätta den mellanskillnaden på bankkonto. Varför inte bara anse det, utan istället kräva det?

Veckans Affärers Cecilia Aronsson föreslår att kraven på kontantinsats vid bostadsköp skall ökas.

Själv föreslår jag alla tre åtgärderna för att undvika en ännu mer uppblåst bostadsmarknad, som därmed kommer krascha. Nu skulle de åtgärderna iofs antagligen leda till en krasch. En kvantitativ åtstramning av bostadsmarknaden, arrangerad av bankerna, samtidigt som Riksbanken kommer köra med kvantitativa lättnader när räntan väl är noll.

Inför krav på 20-25% i kontantinsats vid bostadsköp.

Kräv en amorteringstid på 20-30 år.

Höj räntorna på bostadslånen, så bankerna tjänar ännu mer pengar på räntesänkningarna och inte behöver statligt stöd.

De som har höga lån på sin bostad, och alltså ligger bakom delar av bankernas problem blir då också de som får betala för härvan. Har man låga ansvarsfulla lån, redan en hög amorteringstakt, eller rent av inga lån alls, så behöver man alltså inte via skattesedeln eller försvagad krona vara med och betala för andras överbelåning.

Ovanstående åtgärder borde överlag sänka priserna på bostäder till en rimlig nivå, trygga bankernas lönsamhet, minska folks skuldsättning och efter 20-30 år göra dem skuldfria. Och framför allt så kan vi undvika nya bubblor på bostadsmarknaden.

Helt utan ironi. Sätt igång och skäll ut mig.

2009-03-25 15:58

Om peak oil som orsak till finanskrisen

Jag brukar föra fram tesen att det var oförmågan att öka oljeproduktionen nämnvärt sedan 2005 som utlöste den ekonomiska krisen.

Gail the Actuary på The Oil Drum har skrivit en liten artikel som undersöker det här sambandet djupare. Läs och begrunda.

Ett citat:

"This financial crisis is precisely what many of us had forecast would be the outcome of peak oil, because resources need to be level to increasing in order for the economy to keep growing. (One can disguise the lack of growth for a time by expanding credit, and Greenspan used precisely that approach in the early 2000s.) Once available resources start declining, growth begins to decline, debt defaults start rising, and soon after that, credit availability starts to decline. "

För det efterfrågade genusperspektivet så är Gail en kvinna, om det finns något HBT-perspektiv också kan jag inte svara på. Män är svin.

Inga djur har skadats eller använts vid skrivandet av detta inlägg. Skribenten äter alltid ekologisk mat, och gärna enligt regelverket hemslaktad och hemodlad dito, alternativt närodlad eller näruppfödd. Skribenten har inga problem med vare sig jord under naglarna eller blodskvätt i ansiktet.

Peak oil kommer innebära minskad konsumtion av allt, inklusive modekläder sydda av barn i Indien och Kina och gjorda av plast (fleece, nylon, polyester mm), dvs olja. Däremot finns en möjlighet att öka produktionen av kläder från djur i framtiden, dvs ull, ylle, skinn, läder mm. Eller så kan man förstås gå naken eller enbart klä sig i bomull och lin. Hårfärgningsmedel görs också av olja eller fossilgas, och kommer bli dyrare i framtiden, i den mån det finns att tillgå.

Peak oil kommer också innebära minskade utsläpp av fossil CO2, och är ett akut problem som kommer drabba även medlemmar i Feministiskt Initiativ inom de närmsta åren, och inte om 50-100 år som klimatkrisen. Genusperspektivet här är att den kommande oljebristen inte kommer diskriminera efter kön eller sexuell läggning, utan drabbar även bloggare med färgat hår och som gnäller på folks utseendefixering.

Fotnot: För den som missat det har ngn bloggare postat gnäll hos många finansbloggare om varför vi inte engagerar oss i genus- och djurrättsfrågor istället för finans. Utan att ha läst vad som faktiskt skrivs i bloggarna. Varför engagerar du dig inte i några frågor som är avgörande för mänsklighetens framtid istället för att tycka synd om djur och färga håret? Right back at ya!

Förvirrat i Dagens Industri om oljan

Dagens Industri låter någon oljeanalytiker från Nordea uttala sig om att det är tufft för oljan i år, och att priset skall vara 45 USD vid årets slut. Analytikern yrar en massa om oljelager, dvs olja i lager hos raffinaderier, och kan alltså sorteras in i facket oljelageronanist, fast hon är kvinna.

Jag länkar inte till artikeln, eftersom jag inte får ut någon tillbakalänk från DI av det.

Dels är ett uttalande om oljan i 45 USD till årets slut helt meningslöst, eftersom det inte säger något om vad som händer under året. Jag säger inte emot att oljan kan falla tillbaka till 45 USD till årsskiftet 2009-2010, skulle inte förvåna mig om den då tillfälligt kostar under 50 USD. Men det är bara en ögonblicksbild, och som sådan ointressant.

Dels skall oljelagren vara höga så här års. De skall stiga, eftersom inköparna buffrar upp lager inför sommarens högsäsong. Men det betyder inte att oljepriset skall gå ner. Tvärt om så innebär stigande lager att det köps in mer olja, bevisligen, och därmed dras priset upp. När sedan lagren faller under hösten, så faller också priset, eftersom det köps in mindre olja, vilket ger fallande lager.

Oljelageronanister fokuserar alltså på helt ointressanta siffror. Istället kanske de borde titta på att oljekonsumtionen i USA har stigit de senaste månaderna, och återhämtat det ras i konsumtionen man såg under några veckor i höstas. Samtidigt som konsumtionen globalt fallit med ca 0.1% har produktionen fallit med flera miljoner fat, eller 2-4%. När det nu är dags att bygga upp lager, så kommer priset stiga.

Dock kan det vara värt att titta på korrelationen mellan oljepriset och lagren av olja, rent matematiskt, men det har jag inte tid med just nu. Periodvis kan det som alltid finnas en korrelation, men det handlar återigen antagligen om att låta sig luras av slumpen och rör sig i så fall om kausalitet och analytiker och oljelageronanisters behov av att titta på de enda siffrorna som släpps varje vecka, dvs USA:s oljelager. Som inte avspeglar något annat än just USA, och dessutom ofta feltolkas.

Dessutom finns det två rapporter om oljelager. EIA:s rapport, som är den man oftast menar, och API:s rapport. Dessa visar i princip aldrig samma sak. Bägge kan alltså inte ha rätt, och det beror på att i bägge fallen så består lagersiffrorna av beräkningar utifrån datamodeller av hur det brukar vara, justerat för inrapporterade skattningar från många aktörer på marknaden.

Men felkällan är också stor. Med ett års eftersläpning brukar EIA rapportera hur fel man hade, och inte sällan är storleken på felet över 100%. En ökning på 5 miljoner fat kan alltså lika gärna vara en minskning på 0.1 miljoner fat eller en ökning med 10.1 miljoner fat i verkligheten.

Oljelageronani är en sjukdom, som drabbar många, eller rent av de flesta, proffsoljeanalytiker. De känns igen på de håriga handflatorna, och de över åren allt tjockare glasögonen.

Stop or you'll go blind! Vilket bevisligen skett med många analytiker redan, för de är förblindade och ser inte verkligheten.

En försmak av livet efter peak oil

Var inne i Stora Staden nyligen. Biltrafiken har minskat några procent i spåren finanskrisen, som i min bok orsakades av oförmågan att expandera ekonomin när underliggande oljeproduktion stagnerat sedan 2005. Peak oil har antagligen redan inträffat, och tills vi kan reducera ekonomin till att matcha kostymen av underliggande råvarutillgångar, kombinerat med omvandlingar och tekniska landvinningar så kommer vi inte få se någon varaktig ekonomisk uppsving.

Följer man Kondratiev-cykler, så kanske vi inte får se någon varaktigt uppgång förrän efter 2020-2025.

Oavsett så blir det mindre biltrafik även framledes, både pga minskad tillgång på olja och även pga den av energibristen orsakade ekonomiska krisen.

Vägverket konstaterar att trafiken minskat några procent, och med det även olyckor och dödsfall. Snitthastigheten på E6:an genom Göteborg har höjts med ca 7 km/h pga den minskade trafiken, och det märks. Även inne i stan ser man betydligt färre bilar. Extra tydligt är det att man ser mycket färre yrkesfordon i farten, färre budbilar, färre hantverkarfordon etc.

Det räcker som bekant med en liten minskning av trafiken för att köer skall försvinna, och med tusentals uppsagda och minskade inköp av sådant som behöver yrkesfordon så har trafiksituationen lättats avsevärt.

Tyvärr kan jag inte ge några referenser. Vägverkets websajt är nedstängd för underhåll och GP:s websajt är Sveriges sämsta tidning på nätet, och det går inte att söka fram den relevanta artikeln från papperstidningen.

Iaf ger detta ett exempel på några positiva effekter av peak oil.

1. Minskade köer pga mindre trafik, leder till mindre utsläpp från stillastående bilar
2. Färre dödsolyckor i trafiken
3. Uteblivet behov av att lägga miljarder på nya och utbyggda vägar, pengar som istället kan satsas på något vettigare

Allting måste inte bli sämre bara för att vi får anpassa oss till ett liv med allt mindre olja. Snarare kommer mycket kunna bli bättre, lite beroende på vad man har för värderingar.

Snacka går ju

Obama försöker snacka sig ur den ekonomiska krisen. Han har väl upptäckt att 1000-tals miljarder i stödpaket inte räcker, eller så har han (och hans administration) börjat se i syne.

Man ser nämligen framsteg som ingen annan ser. Kanske tolkar man USA:s centralbanks nytryckning av digitala dollar att köpa amerikansk statsskuld med som ett framsteg. Eller quantitative easing som det kallas när man likt Zimbabwe trycker pengar för att täppa luckorna i statsbudgeten.

Eller att amerikanska staten skall driva världens största hedgefond. Glöm inte vad som hände med Island, som var att betrakta inte som en nation, utan som en hedgefond.

Nu har t ex Japans centralbank ägnat sig åt quantitative easing sedan början av 2000-talet, men man var i princip det enda landet som gjorde det. Nu skall åtminstone USA, England, Schweiz och Japan göra det samtidigt. När endast Japan gjorde det gav det upphov till the carry trade, man lånade JPY till nästan ingen ränta alls och köpte tillgångar på de amerikanska marknaderna, vilket bland annat bidrog till att blåsa upp bubblor i tillgångar som aktier, bostäder eller råvaror. Vi kommer få se samma sak nu, men med usla fundamenta bakom aktierna och en havererad amerikansk bostadsmarknad, så är min gissning att det blir råvaror som börjar dra. Något vi redan sett. Och sedan kommer KPI-inflationen som ett brev på posten.

Under tiden tror Stephen Hochberg, från Elliot Wave International, att visserligen kommer börsen stiga lite till, men sedan skall börsen ner. Rejält. Han trodde på 400-500 på S&P-500. Detta i helgens Financial Sense. En halvering från idag alltså, och tidernas bulltrap i nuvarande uppgång.

Men visst, snacka går ju. Det är dock väldigt lätt att drivas eufori när börsen stiger så här i förtid. Glöm inte att en hemtagen vinst är en vinst är en vinst. Allt annat är bara siffror.

2009-03-24 09:38

Lite segt med glädjen idag

Det verkar lite segt med glädjen på börsen idag, efter gårdagens kokainrally i USA, lett av ytterligare 500 + 1000 miljarder USD i sedelpressande för stimulanspaket, och statistik över att det finns köpare till hus på exekutiv auktion i USA. Köpandet av befintliga bostäder steg med 5% i USA i februari.

Men Stockholmsbörsen orkar i skrivande stund bara upp +0.6% mot t ex +6.84% på Dow Jones och +6.76 på Nasdaq Composite igår. Lite mer om gårdagen hittar man t ex hos Winning Trading, som i morse varnade för baksmälla.

När man kissar på sig blir det först varmt och gott, men sedan blir det blött och kallt ganska fort. Ingenting har egentligen ändrats. USA vräker ut stimulanspaket efter stimulanspaket, och finanskris orsakad av massiv skuldsättning och överkonsumtion skall lösas med ännu mer massiv skuldsättning.

En annan som tror att man löser krisen genom att spendera är Fjalar (alltså knugen). Det är förstås fel. Krisen löses genom att man rensar ut skulderna genom amorteringar, sparande och konkurser. Tills dess kommer det fortsätta bli kallt och blött i byxorna.

Och ute har det börjat snöa. Ytterligare ett falskt vårrally är avblåst.

Verkigheten anropar Scherman, hallååå!

TV4:s självbelåtne VD Jan Scherman har börjat blogga hos VA, dvs få betalt för att visa vad som döljer sig i den lilla hjärnan.

Grodorna hoppar ur munnen. T ex skriver han att finanskrisen har drabbat hundratusentals människor världen över. Tjena. Hundratals miljoner kanske. En miss på en faktor om 1000. Eller rent av miljarder drabbade. Enbart i Sverige kan vi räkna de drabbade i hundratusentals.

Men ovan molnen uppe hos Scherman lyser förstås solen. Förutom att avfärda finanskrisen som något som bara drabbat hundratusentals, så kritiserar han förstås LO-pamparna för AMF Pension-härvan. Ett AMF Pension som väl för övrigt även delägs av Svenskt Näringsliv, och i övrigt bidragit med miljontals kronor för reklamkampanjer hos TV4. På den punkten är det förstås kul att se honom framföra någon kritik, men det sitter som sagt inte bara LO-folk i styrelsen hos AMF Pension.

Egentligen vet jag inte om man skall bli upprörd över AMF Pension och VD-bonusar. Att LO-pampar är korkade och inte kan läsa visste alla redan, och att Svenskt Näringslivs pampar är för bonusar det visste vi också. De enda som blir upprörda är väl de LO-medlemmar som inte redan kände till att lampan lyser men det är ingen hemma i större delen av arbetarrörelsens ledning. Inklusive Mona Sahlin. Har någon sett henne kritisera Wanja Lundby-Wedin, eller stöder hon bonusarna? Fast hon har antagligen missat det hela.

Fast det är klart att Wanja Lundby-Wedin erkänner att hon är inkompetent är förstås uppseendeväckande. Krav på hennes avgång är onödigt, hon ersätts bara av någon ännu mer korkad.

Regeringen ser iaf en möjlighet när arbetarrörelsen hopplöst snärjt in sig i antingen lögner, höga bonusar eller inkompetens, och avser att slopa bonusarna i samtliga statliga bolag. Där man inte sällan hittar eller hittat socialdemokrater i styrelserna. Det är nu upp till styrelserna att omförhandla avtalen, men ett avtal är ett avtal, och det löser man inte gratis. Det är bara att konstatera att under 12 år av socialdemokratiskt vanstyre så har inte sossarna avskaffat bonusar i statliga bolag...

Nåja, Scherman är inte med i omröstningen här ute i marginalen. Vem vill läsa hur förträffliga TV4 är? Eller ens se på dem. Bröd och skådespel.

Undrar hur Schermans bonusprogram ser ut? Och då menar jag inte ett program i TV-tablån.

2009-03-23 21:04

Trendspaning 2009: Men nu vi måste odla vår trädgård

Dags för en liten trendspaning. Skall man gå på Sveriges Radios program "Spanarna", så måste man hitta tre saker som stöder spaninge. Jag hittar fler än så.

Kanske beror det på att det är vår, men det skall vara trädgård i år. Eller så är det ett utfall av kristider, och att man antingen inte har råd att åka bort på semester, eller så rör det sig om någon underliggande krisinstinkt att odla lite egen mat.

USA:s president Barack Obama anlägger en ekologisk köksträdgård på Vita Husets gräsmattor. Han skall rent av vara med och rensa ogräs själv, om nu något sådant kan existera på en tidigare giftindränkt gräsmatta. Hur ekologiskt det blir efter åratal av giftbesprutning, som skulle få en golfklubb att rodna, går väl att diskutera. Men amerikanska övergödda och giftbesprutade gräsmattor innehåller iaf mycket NPK, så det växer nog bra ett tag. Återstår att se om Vita Huset ämnar "återanvända närsalter" som det heter på finsvenska. Snacka om att få äta presidentmat...

Trendoraklet i Rheinbeck, Gerald Celente, har gjort följande trendspaning 2009, även om det gäller de kommande åren:
Bush Gardens
To cope with food shortages and food rationing during World War II, masses of people planted “Victory Gardens.” As America moves into the Greatest Depression, the need to put food on the table will again oblige people to grow their own.....

Snacka om spaning. Någon månad senare sätter Obama spaden i backen...

Enligt Dagens Industri så förväntas trädgårdshandeln slå rekord i vår, trots finanskris. Istället för 3% så är det 7% som tänkt lägga mer än 5000 SEK på att plantera i år. Otroliga summor. Man får ett trettiotal bärbuskar eller kanske tio äppelträd för de pengarna. Fast kanske inte i Stockholm.

Kanske mest avgörande och trendsättande hittas om man gräver sig ner via bloggen Efter oljan och ner till den läsvärda survivalistbloggen Att leva efter 2012, där man inte bara hittar inlägg om att odla själv, utan också beskedet att världens mest kända raggningsbokförfattare har blivit survivalist.

Japp, Neil Strauss, författare till The Game, eller Spelet på svenska, har dumpat påfågelfjädrarna och skaffat sig getter. Getter stinker. Men han är väl duktig nog på att ragga, så han får väl kvinnor ändå. Trots att getterna går fritt i huset. Man kan fundera på symmetrin i att tidernas största bock skaffar sig getter.

Neil Strauss nya bok heter Emergency: This Book Will Save Your Life.

Detta slår Gerald Celente med hästlängder. Nu skall alltså testosteronstinna och lattedrickande scarfutrustade män dra på sig Fjällrävenbyxor och ge sig ut i skogen och bygga jordkällare. Och odla sin egen mat. Det här kommer ställa hela singellivet i storstaden över ända. Nu handlar det inte längre om att fråga tjejer om de helst vill ligga med basisten eller trummisen i ett band, utan nu kommer det sättas potatis på varenda balkong, samtidigt som knivar skall slipas, BoB:ar skall packas och batterier skall laddas.

Nu skall ju den här bloggen handla om ekonomi och finans, så det är väl bäst att avsluta med en fundering på hur man kan tjäna på denna trend. Svaret är lika enkelt som självklart. Finska Fiskars är börsnoterat. Inte bara tillverkar man trädgårdsredskap, utan i Fiskarskoncernen hittar man ju bolag som Silva och Suuntu, och med det massvis med survivalistutrustning. Man gör lämpligen sin due diligence på koncernen först, bland annat finns det väl även ett skogsinnehav i bolaget. Aktiekursen har halverats sedan toppen, men bolaget värderas fortfarande till över 5 miljarder. Kanske är något att analysera för den som tror på ovanstående trend.

Fjällräven (börsnoterade Fenix Outdoor) kanske också kan vara något? Alla behöver ju minst en BoB och några par Vidda fickbyxor. Kanske därför Fenix Outdoors aktiekurs klarat sig rätt bra under finanskrisen? Bara minus 12% på ett år.

Nej, nu skall jag dra mig tillbaka till biblioteket och damma av den alltid underhållande survivalistbibeln Lucifer´s Hammer.

Oljan mot 68-70 USD enligt teknisk analys

Helt utan att basera detta på några uppenbara fundamenta så menar Ingemar Karlsson hos Realtid.se, att oljan är på väg mot 68-70 USD mot slutet av sommaren.

Ligger i linje med min egen prognos om 60-80 USD som högst för oljan senare under året, fast anledningen är helt annorlunda.

Sverige 2012: 18000 anställda poliser, 55 000 anställda soldater

Även om jag är försvarsvänlig, så måste man ställa sig frågan vad vi skall med ett yrkesförsvar till? Inte bara ger ett yrkesförsvar upphov till allehanda möjliga problem och frågeställningar, dessutom är svenska folket mot att värnplikten avskaffas. Å andra sidan är antagligen svenska folket mot den försvarspolitik som förs.

I Sverige finns det idag runt 18000 poliser, och i framtiden skall vi ha 55 000 anställda soldater.

Vad är rimligheten i det här? Vi har en poliskår som går på knäna och som rutinmässigt tvingas lägga ner de flesta polisanmälningar. Men inte skall vi anställa 55 000 fast anställda närpoliser att skicka ut på gator och torg. Nej, vi skall anställa 55 000 soldater, att skicka utomlands för att behålla fred, lag och ordning i andra länder. Svenska folket skall vi avlyssna, datalagra och åtala för fildelning. Även minderåriga.

Nu behövs det förstås stor numerär för att försvara Sverige, men 55 000 räcker ändå inte. Däremot kan 55 000 soldater räcka för att kväsa en orolig befolkning.

Nej, behåll värnplikten, återinför repövningar och SÖB:ar, och låt de unga männen ligga i 12-24 timmars mobiliseringstid de första 4-8 åren. Det är billigare så. Anställ sen 55000 poliser istället, om det så skall vara genom återinförande av en kommunanställd (men inte kommunfinansierad) ordningspoliskår, som skall finnas på gator och torg. Befintliga 18000 kan väl få koncentrera sig på att utreda brott.

Annars kan man se förhållandet 18:55 som att svenska staten anser att det är mer än 3x så sannolikt att en svensk blir utsatt för krig än att han eller hon blir utsatt för brott.

Vi kan jämföra med Nederländerna, som har ca 55 000 poliser och skall ha 40 000 soldater anställda (varav 7000 är vakanser).

2009-03-22 21:13

Vem föredrar du hos VA?

Förra veckans fråga om bonusar verkar entydigt peka mot att de kära läsarna är negativa till bonusar, men att det främst är en ägarfråga. Politiker och media behöver inte besvära sig med detta. Å andra sidan tycker en dryg femtedel att bonusar är allas angelägenhet.

Veckans fråga är vilken kolumnist, eller för den delen bloggare om man vill kalla det så, ni föredrar hos Veckans Affärer.

Som tidigare så handlar det alltså om

Cecilia Aronsson, humorist
Pekka Kentää, realist
Gunnar Lindstedt, nihilist

Å andra sidan kanske det är Gunnar som är realist, och Pekka som är humorist, och Cecilia är bara obegriplig eller ironisk? Är Gunnar nihilist, så är väl jag det med?

Jag slänger även med Pontus Schultz. Resten är för anonyma för mig, och jag bestämmer här så de får vara med som övriga.

Som vanligt kan jag inte se du är eller var du sitter när du svarar på enkäten, så du är helt anonym för mig.

Vill ni inte svara så kan ni läsa lite om inteflation hos Simulacra. Fast det kan ni göra ändå.

Let them eat cake! En recension av senaste Spara & Slösa

Den lokala sparbanken behagar fortfarande att dela ut sin propagandatidning Lyckoslanten till barn där jag bor, även om det kanske ändras framöver i spåren av att blivit av med delägandet av Swedbank.

I tidningen finns fortfarande serien Spara och Slösa. Som bekant så handlar inte Spara & Slösa längre om att det är bra att spara och dumt att slösa, och någon sensmoral finns inte heller.

Slösa har vackert blont krusigt hår, smycken och annat, och är alltid glad. Spara har tråkiga kläder och äter blodpudding. Det är helt enkelt roligare att vara Slösa.

I senaste numret så ojar sig Slösa över alla fina saker som hennes pengar aldrig räcker till. Mamman föreslår att de skall rita upp en budget i form av en tårta med tårtbitar. Först i fjärde rutan får Spara öht yttra sig. Sparas tårta blir bara en tårtbit, nämligen spara, medan Slösas tårta får ett tiotal tårtbitar.

Men i slutändan så bestämmer de sig för att baka tårta istället.

Sensmoralen är alltså: Budget är tråkigt, baka en tårta och ha kul istället.

Let them eat cake! Bröd och skådespel. Bry er inte om er ekonomi.

Inne i tidningen finns en artikel om en barnbudget. Sparande klassas som utgift och placeras sist i tabellen. Det följande uppslaget handlar om familjebudget, och där finns inte sparande med alls. Och baserat på kostnaden för boende så finns det ingen amortering heller, och knappast någon reparationsfond. Boendet skall tydligen kosta 7500:- för en fyrapersoners familj inklusive allt. Med tanke på att en villa har en driftskostnad på 3-4000 så ter det sig lite lågt, speciellt som man också behöver lägga någon tusenlapp i månaden i reparations- och underhållsbuffert. Kvar blir 2500:- till räntor, vilket om man lånar från Swedbank till 2.2% i tremånadersränta innebär ett lån på drygt 1.3 MSEK.

Guldpriset ur trendkanalen

Guldpriset i SEK per gram trillade ur trendkanalen i veckan. Inte mycket, men om trendkanalen är korrekt och det här betyder något så kanske vi får se guldet fortsätta ner på 220:-, antagligen mest på en svagare dollar.

Det kan vara ett bra läge att köpa på dippen. Själva guldpriset i USD verkar nämligen vara på väg upp, och i april skall Riksbanken hålla ett nytt möte, då man antagligen sänker styrräntan igen, vilket återigen försvagar kronan mot dollar, fast kanske då med ett högre guldpris i USD än tidigare.

Ett alternativ är att dollarn fortsätter att stärkas, liksom den gjorde i fredags, tills nästa besked från Federal Reserve om att man köper amerikansk statsskuld för nytryckta pengar kommer. Fredagens förstärkning av USD syns inte i grafen ovan. Guldet slutade intradag på 249:17 SEK istället för grafens 245:90.

Den som lever får se.

I backspegeln var det kortsiktigt optimal timing att sälja guldet upp över 270:- SEK per gram och då gå in på börsen, om nu någon gjorde det?

2009-03-21 08:10

Ett samhälle inför kollaps

Går man på Joseph Tainters definition av ett samhälle i kollaps, så innebär det minskad komplexitet i samhället. Kollapsen sker därför att lagen om minskande avkastning börjar ge negativ avkastning på alla nya lagar som stiftas, vilket gör att samhället till slut måste kollapsa och förenklas.

Vi är inte riktigt där än, men helt klart börjar allt fler lagar ge negativ avkastning. Det stiftas onödiga lagar, som bara ökar byråkratin, kostnader och försvårar, istället för att ge ökad avkastning och ökad effektivitet.

Ett tydligt exempel är de nya reglerna för att barnomsorgen måste skriva på ett intyg varje gång man begär ut pengar för vård av barn, dvs intygar att barnet inte var på dagis eller skolan under den perioden som föräldern begär pengar för.

Denna förändrade regel baserar sig på någon undersökning om att föräldrar fuskar och tar ut VAB-pengar fast de jobbar, eller när de själva är sjuka för att ducka karensdagar.

Problemet är att som många andra undersökningar som pekar ut medborgarna som fuskare, så är de fel.

Det visar sig nu att ansökningarna om vård av barn i själva verket ökat marginellt, trots reglerna. Men nu har det inte bara kostat några miljoner i IT-system. Dessutom skall det skickas två fysiska brev, ett till föräldern, och sedan ett tillbaka till Försäkringskassan, som skall skanna in det och lägga in i sina nya IT-system. Dessutom skall barnomsorgspersonalen eller skolpersonalen spendera 2-3 minuter med att fylla i sin del av blanketten, vilket tar tid från deras arbete, dvs barnomsorg. Dessutom krävs mer personal hos Försäkringskassan.

Resultatet är alltså minskad avkastning trots ökade kostnader. Det tar mer tid för föräldrar, det kostar pengar i alla led, och uppenbarligen fuskar inte föräldrarna. Eller så skriver dagispersonalen på vad som helst, för de har inte tid att kontrollera att alla datum stämmer, samtidigt som de behöver ägna sig åt barnen.

Vi har nått den punkt där vi får negativ avkastning på nya lagar. Politikers uppgift bör istället vara att för varje ny lag de skriver så skall de avskaffa två gamla. För varje ny regel så skall två gamla avskaffas. För varje nytt statligt verk eller myndghet, så skall två gamla läggas ner.

Vi behöver öka avkastningen och effektiviteten. Och det gör man inte längre med nya lagar. Komplexiteten i samhället behöver minska, samhället behöver alltså kollapsa. Och liksom vid Romarrikets sammanbrott så kommer vi alla må bättre och få bättre och rikare liv, när samhällsapparaten förenklas.

Staten skall finnas till för sina medborgare, inte för sin egen skull. Något som allt fler politiker har glömt bort, och kanske även medborgarna.

Det var enklare förr även på det personliga planet. Jag håller med om Simulacras minnesbild. Barn var förr ingen större belastning för sina föräldrar, men om man följer samhällets krav på föräldrar idag så tas tiden upp av möten, möten, möten och detaljkontroll av barnen. Fast det är förstås ett aktivt val från föräldrarnas sida. Barn kan faktiskt cykla till fotbollsträningen själva, och man måste inte delta i en massa möten med tränaren eller klubben.

Å andra sidan så såg man som barn inte hela bilden av sina föräldrars liv, utan man såg allt med barnögon. Men jag är övertygad om att barn levde friare liv på 70- och 80-talet än de gör idag. Och då fanns det fula gubbar på den tiden också.

2009-03-20 15:10

Försvarskritisk blog stängd

Bloggen Strilaren, som tidigare hittades på http://stril.blogspot.com/ och varit väldigt kritisk och påläst om försvaret har stängts ner. Försvaret förnekar förstås all inblandning, antagligen med hänvisning till den värdegrund för 115 miljoner kronor man tagit fram. Fast man säger inte uttryckligen att man inte stängt den, utan bara att det skulle vara främmande för myndigheten. Men ibland måste man ju göra saker som känns främmande kanske?

Den som vill läsa Strilaren hittar han eller henne i Googles cache. Man skriver in "cache:http://stril.blogspot.com/2009/03/politisk-vackelserorelse-eller.html" i Googles sökfält så får man upp det sista inlägget. Kopierar man URL:ar från bloggens meny i högerkanten, så kan man göra motsvarande med äldre inlägg.

Lämpligen sparar man ner texterna från Googles cache. Funderar på om man kan återge dem här, eller om denna blogg också hastigt och lustigt försvinner i så fall?

Mer finns också att läsa på SvD:s ledarblog, där man framför teorin att det var utomjordingar som hastigt stängde bloggen utan ens ett endaste hejdå.

Möjligt dödshot mot vår väldelige Anders Borg

Enligt Politikerbloggen har Anders Borg mottagit ett brev med en gevärskula i.

En intressant sak är att alla brev till regeringen tydligen körs genom röntgen, men detta brev slapp igenom. Därmed har det skickats internt inom regeringskansliet eller Riksdagen. Eller så är förklaringen enklare, dvs att man har "bristande rutiner" och slarvar med röntgen. Eller att det jobbar någon i postrummet som kanske borde fastnat i en säkerhetskontroll.

Att skicka en kula till någon i Sverige är att anse som ett mycket allvarligt hot. Det finns gott om galningar och allmänna nötter i Sverige, men tillgången till vapen är högst begränsad. Och det är bara de med vapenlicens som har tillgång till ammunition. Alternativt någon som illegalt har tillgång till detta.

Budskapet blir iaf att någon nöt så starkt ogillar Anders Borg att han eller hon vill tydliggöra att han eller hon är beväpnad.

Har brevet kommit inifrån Riksdagen eller regeringskansliet så är det bara för polisen att gå igenom vilka anställda eller folkvalda som har vapenlicens, och vilka som har licens på matchande kaliber, så har man ett fåtal misstänkta att välja bland. Man får nämligen bara köpa ammunition av samma kaliber som de vapen man har licens på. Det står generellt inga serienummer på patroner, men tillverkaren framgår, vilket minskar urvalet ytterligare om man gör husrannsakan hos berörda. Nu kommer väl ingen polis att följa ett sådant spår, för det krävs väl lite kompetens och förmåga att trampa på folkvalda vapenlicensinnehavares fötter.

Detta förutsätter att "kula" innebär en skarp patron. En ren kula, själva metallbiten som skjuts iväg, innebär inte att man har tillgång till vapen. Kulor går att köpa på loppis.

Det svenska rättsväsendet är i upplösning, underskottet förväntas bli fem miljarder. Folk väljer att ta sin egen säkerhet i sina egna händer, och politiker svarar med att upphäva frihet i hopp om att uppnå fiktiv trygghet och avlyssnar oss, registrerar vem vi mailar eller ringer, och tvingar oss att säga varifrån vi fått våra pengar när vi går till banken.

Vad som fortfarande håller ihop Sverige är det sociala kontraktet. När det bryter det samman, så kommer inte det svenska rättsväsendet ha en chans. Speciellt inte som åklagare kan spendera två år med att utreda möjliga brott på beställning av utländska mediabolag, istället för att sätta åt kriminella som hotar tryggheten i Sverige. Och trots två års arbete resulterar det bara i en farsartad teater.

Skulle inte förvåna mig om det är någon politiker som skickat kulan till Borg bara för att få ursäkta ännu mer repressiva åtgärder mot befolkningen, exempelvis scanning av all post i hela riket. Inte bara regeringens post.

Tänk, trots all övervakning så kan någon skicka en kula till Anders Borg?

Nej, Anders Borg är antagligen den mest kompetenta finansminister vi haft i det här landet på flera decennier, vilket förstås kan göra en och annan väldigt upprörd. Samtidigt säger det ju inte så mycket i relation till tidigare finansministrar...

Veckans Lindstedt

Kommentarer är väl överflödiga till detta. Men jag kommer inte kunna hålla mig. Citat Gunnar Lindstedt, Veckans Affärer:

"I dag har vi ett tillväxtsamhälle som har gått i baklås. Med dagens moderna teknologi kan vi egentligen försörja oss med livets nödvändigheter – mat, kläder, bostad – på en bråkdel av den tid vi
arbetar. Resten av tiden använder vi för en alltmer innehållslös konsumtion. En konsumtion som dessutom upprätthållits med lånade pengar och som är miljömässigt ohållbar."


Eller kanske:

"Regeringen påstår att Sverige är bäst förberett i världen för den kommande energi- och klimatkrisen. Så är det inte alls. Tvärtom är vårt land farligt beroende av stora exportindustrier som har en tvivelaktig framtid när energin tryter och den globala handeln kollapsar. Samtidigt har vi i Sverige lagt ner stora delar av lokalsamhället, mer än i andra länder. Bagerier, slakterier, mejerier och livsmedelsbutiker har centraliserats, medan sådant som skomakare, möbelsnickare, cykelreparatörer, radiohandlare, skräddare och andra småhandlare nästan helt försvunnit."

Och:

"Vi förbrukar naturens resurser i en takt som gör våra barn arvlösa, inflödet av nya prylar gör oss inte lyckligare, och dessutom avslöjar krisen nu att tillväxten inte heller fungerar som fördelnings mekanism av samhällets välfärd."

Vet inte hur Gunnar lyckas behålla jobbet på Veckans Affärer. Är det månne LAS? Eller behåller de honom för att sådana som jag alls skall tycka att det finns något läsvärt?

Man kan ju sätta detta i kontrast med samma tidnings bästa ofrivilliga humorist, Cecilia Aronsson, som skriver att snart är det högkonjunktur. Pekka har däremot vuxit lite under krisen tycker jag, och klassas inte längre som humorist av mig.

Omdömet är alltså

Cecilia Aronsson, humorist
Pekka Kentää, realist
Gunnar Lindstedt, nihilist

Det får nog bli en omröstning nästa vecka kring dessa kolumnister, och vem ni har som favorit.

Under tiden kan man hålla till godo med Gunnars bok om peak oil, Olja, eller hans bok om den kommande livsmedelskrisen i spåren av peak oil, Svart Jord. Fast glöm inte heller Dale Allen Pfeiffers Eating Fossil Fuels, när du äter din fossila frukost. Det går dock att toppa de elva kalorier fossila bränslen per kalori frukost du stoppar i dig. Det går nämligen att äta fisk. Det moderna fisket förbrukar ca 20 kalorier fossila bränslen per kalori fiskkött på din tallrik. Fotnot för det påståendet var en utställning på Naturhistoriska muséet i Göteborg, om nu någon undrar.

Tyvärr har Gunnar rätt i att politiker, beslutsfattare och näringsliv, och även de flesta bland gräsrötterna, inte har grepp på krisens verkliga omfattning.

Det är fredag. Vill ni konsumera mindre prylar kunde ni haft sovmorgon och ledigt idag.

TGIF

Morgonklipp

Lite slakt av den svenska modellen på The Colbert Report.Fast skrattet fastnar lite i halsen när det viftas med den amerikanska krigsmakten, "who's gonna collect our debt?". Det ligger kanske lite i det, uppenbarligen finns det åtminstone de som tänker tanken. USA kan fortsätta att låna så mycket de vill, eller så mycket som resten av världen är dumma nog att låna ut. USA kan bara vägra att betala tillbaka.

I slutändan blir det kanske den svenska, eller iaf nordiska, modell som beskrivs mot slutet av inslaget. Krigsmakten finns ju.

2009-03-19 15:08

Har ni fest eller?

I Frankrike är det generalstrejk. Försök hitta något om det i svenska gammelmedia.

tillförlitliga al-Jazeera kan man åtminstone läsa om det. Eller se det på TV:n, eller för den delen Livestation via datorn.

Undrar varför gammelmedia tiger om att det är generalstrejk och upprorsstämning i det näst Tyskland viktigaste landet i EU?

Sånt är väl helt enkelt inte interessant. Istället kan man läsa om Tingeling.

Bröd och skådespel, vänner, bröd och skådespel.

Oljan över 51 respektive 52 USD

Både Brent och WTI har nu passerat 51 USD, uppenbarligen påväg mot tidigare omnämnda 55 USD. Brent handlas i skrivande stund i 51:36 USD och WTI i 52:72 USD.

Det ser ut som tidigare fundering om att oljan skulle ta rejäl fart om 47 USD bröts efter den stabila uppgången de senaste veckorna, och så blev det också.

Nu ser det allt mer sannolikt att min prognos om över 60 USD för oljan senare under året kommer falla in. Kanske tidigare än jag räknat med.

En anledning är förstås en försvagad dollar, men så var också dollarn betydligt svagare sist vi så oljan över 60 USD.

I övrigt så uppmärksammar In the end we're all debt en artikel hos The Oil Drum som häller mer bensin på brasan att peak oil inträffade 2008.

På TOD hittar vi också en artikel som påtalar att oljekonsumtionen i USA har återhämtat sig efter höstens dipp och nu ligger på de nivåer vi såg i början av 2008, när oljepriset var över 100 USD. Vi har sett siffror även tidigare här på bloggen som indikerat detta.

Och nu är vi på väg mot sommar på norra halvklotet, och med det högsäsong för oljekonsumtionen...

Oljepriset passerar lätt 60 USD framöver.

Dagens Pehrson

Nu pratar vi inte om Göran Persson, utan om Johan Pehrson från fascistpartiet (fp).

Ni vet, han Johan, som målade om huset svart. Kul att (fp):s talesman i rättsfrågor använt svart arbetskraft. Och dessutom inte behagar polisanmäla brottet.

På sin blog försöker han försvara sig med att det bara är de stora fiskarna man vill åt när man skall frysa konton. Men om det är så, varför specificerar man inte det i förslaget, istället för att föreslå regler som gör att vem som helst kan drabbas? Och menar Johan alltså att alla de 100-150 miljarder SEK han pratar om utan att kunna ge referenser alltså handlar om grovt kriminella? Annars är inte den siffran relevant i sammanhanget. Bestäm dig, antingen så är du ute efter samtliga svartarbetande, ner till tonåringar som klipper gräset åt grannen, eller så får du ta fram en siffra som är relevant.

Och oavsett så frångår fascist-Johan en grundläggande rättsprincip. Oskyldig och ostraffad till motsatsen bevisats. Inte skyldig och straffad tills man bevisat sin oskuld, som Johan vill.

Dessutom tvättas svarta pengar när man köper något för dem, inte när man sätter in dem på konto. En butik som tar emot svart intjänade pengar i utbyte mot t ex en TV tvättar pengar. Vem som helst kan drabbas, helt ovetande. Allt som krävs är att någon som jobbat svart köper något i en butik. Kanske fascist-Johans målare? Undrar om det är vitt kaffe Johan dricker på sitt foto förresten? Fast han har väl fått det gratis. Undrar om han tagit upp det som löneförmån?

En annan sak som Johan förbiser eller inte förstår är att om polisen inte kunde bevisa brott med ofrysta konton så kan de inte heller bevisa brott med frysta konton. All kontohistorik kvarstår även om man inte fryser konton, och därmed kan man påvisa att det funnits oförklarliga belopp på kontot. Utan att behöva straffa oskyldiga misstänkta med en frysning. Enda nedsidan med den ökade rättssäkerheten är att pengarna kan flyttas under en utredning, men hittar man dem så kan man väl rimligtvis först då välja att frysa tillgången, och även endast frysa kontot med de oförklarliga pengarna på. Därmed skulle skadan för oskyldiga bli begränsad och tillfällig, vilket inte en total frysning av alla konton hos alla banker, inklusive familjegemensamma konton, skulle vara.

Nej, är man ändå i farten borde man lägga ett förslag där alla folkvalda eller statsanställda tjänstemän vid misstanke om begränsad intelligens eller korruption skall få alla sina tillgångar frysta tills de bevisats oskyldiga till detta.

Johans alla konton skulle då få förbli frysta tills han slutar visa upp sin begränsade intelligens, dvs tills han håller tyst. Undrar om han betalat in momsen för det där svarta målandet av huset?

På sin blog skriver han att han vill ha en dialog med alla som vill ha ett tryggare Sverige. Inte ett friare Sverige, inte ett liberalare Sverige. Rättspolitik enligt fascistpartiet (fp) är att straffa oskyldiga tills de bevisats vara oskyldiga.

Ett tips, Johan:

Den som offrar sin frihet för att få trygghet förtjänar ingetdera och kommer mista bägge.

Glöm inte det, kära läsare.

Aktier är inte så billiga som man kan tro

Enligt en liten krönika av Affärsvärldens Johan Högberg, så är aktier inte alls så billiga som man kan tro än.

Tittar man på Shiller-p/e-talet, dvs ett p/e baserat på dagens börskurser och de senaste 10 årens intjäning, så ligger det runt 15 just nu, mot 18 i långsiktigt snitt. Vid kriserna på 70- och 80-talet var talet nere på 10-12, och på 1930-talet bottnade det på 5.

Så även om aktier idag är något billigare än snittet, så är det ingalunda en fråga om några fyndpriser än. Att det verkar som aktier är billiga beror snarare på den extrema övervärderingen vi sett av aktier de senaste två decennierna.

Nu skall man inte heller glömma att det inte bara är att räkna med att Shiller-p/e på säg 12 innebär att börserna skall ner ytterligare 33%. De närmsta åren kommer också vinsterna falla, och därmed kommer skall börsen ner lite mer än 33% för att nå ett tal på 12. Samtidigt så är det som sagt de senaste 10 årens intjäning som räknas, så de fallande vinsterna slår inte igenom linjärt.

Shiller-p/e intresserar nog den långsiktige investeraren som köper aktier på 10+ års sikt, till skillnad från de senaste decenniets allt kortsiktigare och allt mer hysteriska investeraranda.

En möjlig kritik är att man bör modellera in ränteläget, eftersom det till viss del påverkar vad för alternativ avkastning investerare vill ha för att ta risken att köpa aktier. Den lägre räntan idag kan på så sätt motivera ett högre Shiller-p/e än på 80-talet.

2009-03-18 19:26

Federal Reserve beslutar att trycka upp 1050 miljarder USD nya pengar

Enligt dagens möte i Federal Reserve Open Market Comittee, FOMC, så tänkder den amerikanska centralbanken trycka upp 1 050 000 000 000 USD nya pengar. 1 050 miljarder USD.

Här skall de digitala pengapressarna alltså rassla rejält, fördelat på 300 miljarder USD amerikanska statspapper och 750 miljarder från institutioner om jag förstått det hela rätt, utöver tidigare i år beslutade 500 miljarder USD. Vill ingen låna ut pengar till amerikanska staten, så får Federal Reserve trycka nya och köpa skulderna med.

Det här orsakade en liten rörelse på dryga 3% när USD försvagades mot EUR på beskedet om de digitala sedelpressarna.

Det här är alltså pengar som inte fanns förut. Inflation skapas genom att man tillverkar nya pengar. Kanske inte just idag, men förr eller senare så dyker symptomen på inflation upp igen med råge.

Sverige om (fp) får bestämma: Skyldig och straffad till motsatsen bevisas

En grundläggande rättsprincip är att man är oskyldig till motsatsen bevisats, och att man ej heller kan straffas innan man funnits skyldig.

Fascistpartiets Johan Pehrson (fp) vill nu att man skall frysa tillgångarna vid misstanke om svartarbete. Inte vid misstanke om grov ekonomisk brottslighet. Vid misstanke om svartarbete. Deklaration av låg inkomst kanske? Avundsjuk granne? Missnöjd kund?

Man skall alltså få samma straff som påstådda terrorister på FN:s terrorlista. Vid misstanke om svartarbete.

Inte bara kommer du själv att straffas, utan din respektive och dina barn kommer straffas genom att gemensamma konton och konton med dispositionsrätt fryses. Vid misstanke om svartarbete.

Det spelar ingen roll om du gör allt enligt regelboken, blir du misstänkt så skall du straffas om fascistpartiet (fp) får som de vill.

Efter 1-3 månader med frysta konton så kommer kravbreven från banken, telebolaget, bredbandsleverantören, elbolaget mm. Efter ytterligare en månad blir det permanenta betalningsanmärkningar och inkasso. Efter antagligen ytterligare en månad, dvs 3-5 månader från misstanken, så stängs elen av, stängs telefonen av och kronofogden knackar på för att tvångssälja ditt hus åt banken. Det är bättre att bli häktad än att få tillgångarna frysta, då staten tar ett ekonomiskt ansvar för den häktade och familjens tillgångar inte blir frysta.

Normal handläggningstid vid brottsmisstankar kan handla om flera månader. Lyckas du alltså inte få tid att bevisa din oskuld omgående, så skadas du och din familj permanent. Fast du är helt oskyldig.

Tidigare har det egentligen bara varit egna företagare som varit utsatta för den här risken via Skatteverkets godtycke, men nu kommer det gälla all form av misstanke om svartarbete. Klippt grannens gräsmatta svart? Grattis, din och din familjs framtid i spillror.

Vad vi ser här är alltså att den form av straffande av oskyldiga vid misstankar som IPRED-lagen innebär för misstänkta fildelare, nu går vidare till misstänkta svartarbetare. Regeringen har helt enkelt sett att det gick att få igenom lagar som grovt går emot grundläggande rättsprinciper, och fortsätter på den linjen.

Nåja, med tanke på att man inte längre skall få sätta in legitima och lagliga vita kontanter utan att behöva svara på frågor, så bör man alltså börja bygga upp likvider i hushållet motsvarande åtminstone fem månaders räkningar och livsuppehållande mat utifall man blir misstänkt för svartarbete. Dessutom bör man se till att inte ha gemensamma konton i en familj för att minska skadorna.

Som genomhederlig vit och laglydig företagare så känns det frusterande att man kan riskeras att utsättas för misstankar enligt ovan, och åtgärder som i princip överstiger de som drabbade judar i Hitlertyskland, iaf fram tills det blev bortförsel till koncentrationsläger. Men det kommer väl, misstänkta svartarbetare bör väl koncentreras till läger för att man skall kunna ge dem lite gröt och en säng att sova i medan de väntar på att tillgångarna avfryses.

Nu kommer väl någon politiker påtala att om du har rent mjöl i påsen, så har du inget att frukta. Det är fel. Du kan drabbas bara någon vill jävlas med dig eller är avundsjuk och anmäler dig för svartarbete.

Välkommen till fascistpartiets Sverige. Sätt ner foten med start EU-valet. Rösta på Piratpartiet.

Tillägg 18:38: Aftonbladet: Svartjobb - hemma hos politiker. Det visar sig att Johan Pehrson målat om huset utan att betala moms. Fast han skyller på sina föräldrar. Bra med målvakter. Antar att Johan själv skall få se sina eller föräldrarnas tillgångar frysta i framtiden, om inte annat för att de anlitat svart arbetskraft. "Jättetråkigt", sa Johan, som dock agerade med bristande medborgaranda och inte polisanmälde sina föräldrar...

Jag säger något om sten och glashus och hyckleri.

Ännu en onödig lag

Sedan i söndags har en ny lag börjat gälla, som gör att kassapersonalen på banken skall fråga varifrån du har fått pengarna när du gör insättningar.

Syftet är väl som vanligt gott och bygger förstås på ett EU-direktiv. Tanken är att man skall komma åt er alla som finansierar terrorism, och stoppa svarta pengar.

Men saken är den att lagen inte kommer göra detta, och är därmed fullständigt onödig. Istället innebär den en integritetskränkning av individen och medför att vi bankkunder belastas med kostnaden via sänkta inlåningsräntor eller annan finansiering. Fördubblas kassatiden vid insättning, så måste förstås banken finansiera detta på något sätt, antagligen genom ännu lägre räntor på bankkonton, eller rent av en förhörsavgift.

Nu menar förstås många att de som inte har något att dölja inte behöver vara oroliga. Det är förstås inte sant. Bankpersonalen kommer nu sitta med ännu mer detaljer om ditt privatliv, plus att du kommer behöva prata om ditt privatliv så alla andra i den oftast ganska tysta banklokalen kan höra. Lämpligen har man med sig ett förberett papper, eller kvittokopia, fakturakopia etc och lämnar över så man slipper prata högt.

På sätt och vis är lagen mer kränkande än FRA-lagen, för det bör endast vara FRA:s personal som avlyssnar dig, men nu kommer alla i banklokalen få reda på att du har sålt din gamla soffa eller vad det nu var som gjorde att du fick några tusenlappar. Och bankkunderna är inte belagda med någon form av sekretess, utan kan föra vidare att ni sålde den nyinköpta barnvagnen, eftersom din hustru fick missfall.

Det andra är att lagen inte kommer ha någon effekt.

Dels finns insättningsautomater. Dels kan ju företagare som jobbar svart alltid fabricera ett kvitto eller en faktura som underlag vid insättningen. I slutändan är det vad företagaren redovisar i bokföringen som är vitt, inte vad som sätts in på bankkontot. Företagare utsätts dock ibland av skatterevision, och då uppenbaras ändå alla banktransaktioner, och det är då de avslöjas. Det skedde ju reda tidigare, så den nya lagen är meningslös.

Jag har haft hantverkare som mot kvitto har krävt betalt kontant direkt. Hur kan jag veta att de redovisar samma summa i bokföringen? Hur kan banken veta det?

Dessutom kan man ju bara strunta i att sätta in pengarna. Inflationen är för tillfället obefintlig, och räntan på ditt bankkonto väldigt låg. Säg att en snickare har en vit lön på 15000 netto, och tagit emot 60 000 svart. Allt han eller hon behöver göra är att använda de där 60 000 till konsumtion i fyra månader, så finns det 60 000 vita pengar på kontot. Maken eller makans pengar kan användas till att betala räkningar.

Vill man inte ha pengar i madrassen, så kan man väl stoppa dem i bankfacket. Återstår därför en lag där banken kräver att få se vad du stoppar in eller tar ut ur ditt bankfack också.

Och hur detta skall stoppa pengar till terrorism vet jag inte. Varför skall de vara kontanta? Och om de måste vara kontanta, ex skickade i ett brev från terroristfinansiär A till terrorist B för att B skall köpa illegala vapen, varför skall de någonsin sättas in på banken? Det är väl snarare uttagen från bank som i så fall behöver motiveras.

För att summera, FRA avlyssnar dig om din tele- eller Internettrafik passerar landets gränser, t ex alla telefonsamtal till och från operatören 3, mail till eller från Hotmail- eller Gmailkonton och även TeliaSoneras mailservrar som flyttats till Finland etc. Vidare lagras uppgifter om vem du mailat eller fått mail från, och vilka du har ringt eller som har ringt dig, även inom Sverige. Privata bolag kan godtyckligt sätta dina tillgångar i kvarstad och göra husrannsakan hos dig om de misstänker fildelning. Och bankerna skall förhöra dig om varifrån du fått dina pengar. Allt detta har tillkommit på mindre än ett år. Man kan undra varför. Sverige har inte varit utsatt för terrorism sedan ambassadockupationen 1975, så anledningen måste vara en annan. Är staten verkligen så livrädd för sina medborgare? Kanske därför det finns EU-diskussioner om att bristande medborgaranda, vad det nu är, skall bli brottsligt. Kanske det här inlägget?

Nej, nu gäller det att ladda upp med anledningar till att sätta in kontanter som är så pinsamma att bankpersonalen rodnar, alternativt att hela banklokalen brister ut i gapskratt. Jag tar gärna emot förslag på svar man högt och tydligt kan basunera ut i lokalen från komikerna bland läsarna.

Diskutera.

Snart är det EU-val. Det finns bara ett parti som entydigt är emot integritetskränkningar och övervakning, och det är piratpartiet (pp). Förstanamnet på deras valsedlar är IT-entreprenören Christian Engström, 49, som deltog aktiv i att stoppa förslaget om mjukvarupatent inom EU.