Aktuellt

SCB: 2020 hade högsta antalet döda per capita sedan år 2012

SCB:s slutliga befolkningsstatistik för Sverige och år 2020 är nu publicerad. Den visar att pandemiåret 2020 hade det högsta antalet döda pe...

2009-12-11

Realräntefällan

Realränteobligationer eller Riksgäldens realräntekonto kan vid en första anblick låta som en trevlig investering. Inflationsskyddat sparande, där man får ett räntepåslag ovanpå inflationen. I USA har man något liknande som kallas TIPS, treasury inflation protected securities.

Men det är högst bedrägligt. Idag betalar riksgälden 0.42% ovanpå inflationen, vilket förstås inte är mycket. Men det är inte där problemet ligger.

Problemet är skatt. En realränteplacering är inte skyddad mot skatt, och skatten dras på den nominella värdestegringen, dvs ökningen i siffror. Detta gäller förstås alla kapitalvinster, 30% försvinner i skatt. Så vill man skydda sitt kapital måste man överträffa inflationen med 43% för att göra detta (1.43*0.7=1.001).

Nuvarande räntepåslag på Riksgäldens 5-åriga realräntekonto förutsätter alltså att inflationen skall stanna under 1% i fem år framåt. Annars blir realräntekontot en real förlustaffär efter skatt.

Stiger inflationen t ex till 5% så blir räntan 5.42%. Skatten blir 30% av detta, dvs kvar efter skatt blir en nominell värdeökning på 3.794%. Sämre än inflationen. Realränta på dessa nivåerna skyddar i själva verket alltså inte mot inflationen.

Faktum är att man endast skall placera i realränta när räntan är hög och inflationen ser ut att falla. Själv hoppade jag på Riksgäldens realräntekonto när det infördes, vilket var runt 1996-1997 om jag minns rätt. Då fick jag 3.87% i ränta ovanpå inflationen, vilket i praktiken innebar att man skyddade sig mot inflationen även efter skatt så länge inflationen inte översteg ca 9%.

Ett helt annat läge än vad som gäller idag. Riksbanken har alltjämt 2% som inflationsmål, dvs vill i praktiken få upp inflationen till 2%. Att då i fem år binda sig till inflation + 0.42% i ränta är förstås vansinne. Å andra sidan så står det ju rätt illa till med mattekunskaperna i Sverige, så det finns säkert de som tecknar sig för detta ändå...

Över huvud taget skall man förstås undvika långa ränteplaceringar under perioder av stigande räntor eftersom obligationernas marknadsvärde faller vid stigande ränta. Och vi kommer få se både stigande ränta och stigande inflation framöver. Däremot är det inte helt enkelt att dra den slutsatsen för en korg av realränteobligationer, som man t ex hittar i realräntefonderna. Här måste man väga in utvecklingen av inflationen, som möjligtvis kan kompensera för stigande marknadsräntor. En realränteobligation borde falla mindre i marknadsvärde än traditionella obligationer när räntan stiger, åtminstone om räntan och inflationen stiger tillsammans.

Nej, vill man skydda kapital mot inflation skall man investera i något med hävstång mot inflationen, t ex guld.

Att sedan inflation inte är samma sak som KPI är en annan historia. KPI-indexering av realränteobligationer förutsätter att det skyddade kapitalet bara skall användas till dagliga levnadskostnader, och inte till obelånade kapitalinvesteringar, ex obelånat bostadsköp.

4 kommentarer:

 1. JCSuperstar2009-12-11 15:41

  KPI och inflation är inte samma sak. Men, vad som avses med inflationskydd i marknadsföringen är just en relation till KPI.

  Rättvisan i att betala skatt på något som inte överstiger inflationen är förstås väldigt diskutabelt. Vidare och värre är att en så pass stor del av kapitalvinster är just inflation som i förlängningen ger snedrivna marknader eftersom det inte är en ren marknad. Enklaste exemplet är bostadsmarknaden, det tar ju emot att sälja sitt hus när man sen skall betala skatt på något som inte var vinst utan bara inflation vilket gör att färre säljer sitt hus vilket ger mindre utbud och högre pris. Men det är klart kan man inte räkna så fattar man ju inte detta

  PS Vi är numer så vana vid att ta ut vinster i förskott eller köpa något med lånade pengar som sen skall betalas att t.o.m Nobel kommittén ger kredit (ränte och amorteringfritt). Var skall detta sluta?

  SvaraRadera
 2. Tänk på pocenten Helge!

  SvaraRadera
 3. Vid deflation betyder "inflationsskyddet" att realränteobligationer tappar i värde. Att tjäna mer på att ha pengarna i madrassen är kanske inte vad man tänkte sig.

  SvaraRadera
 4. Med nuvarande lagstifting går det utmärkt att slippa skatta. Lägg realräntefonden i en KF, plocka ut i slutet av december, sätt tillbaka den 2 januari, vips ingen skatt.

  SvaraRadera