Cornucopia?

Aktuellt

CNN: Läckta verifierade dokument visar att Covid-19 var dubbelt så stort i Kina som officiellt

Läckta kinesiska dokument som CNN fått tag på och som verifierats, visar att smittan med sjukdomsfall av Covid-19 var minst  dubbelt så hög ...

2009-10-03 21:15

Innebörden av Lissabonfördraget - Sverige ett ockuperat land

I media snuttifieras konsekvenserna av att den irländska befolkningen lurats att godkänna Lissabonfördraget, eller med dess rätta namn EU:s nya författning. Det kallas för en seger, och att konsekvensen nu är att man kan gå vidare med Lissabonfördraget. Det heter att det är bra för Europa, bra för Irland och bra för Sverige. Floskler som demokrati flyger förbi, vilket förstås är skrattretande när man inte accepterat vare sig de demokratiska nej som kom mot författningen i Frankrike och Nederländerna, och sedermera även på Irland - de få länder där man lät befolkningen säga sitt.

Men ingen vill säga vad Lissabonfördraget egentligen innebär.

Man kan förstås gräva ner sig i detaljer, men vad det konkret innebär är att den tidigare vetorätten hos enskilda EU-länder försvinner, och enskilda länder kan alltså i framtiden köras över av EU inom ett allt större antal frågor. Samtliga EU-länder överger alltså sin suveränitet.

Media försöker komma med detaljer som att det innebär två platser till i parlamentet för Sverige, varav ett till Piratpartiet, men detta är inte väsentligt. Sverige kommer ha 20 mandat av 736 i parlamentet, eller 2.7%. Ungefär lika mycket makt som t ex Sverigedemokraterna har i Sverige alltså. Det räcker att 55% av mandaten röstar för något så kommer Sveriges maximalt 2.7% att köras över, i den mån det svenska skattefrälset i parlamentet alls kan enas och rösta emot förslag som drabbar Sverige negativt. Faktum är att det sitter fler höger- och vänsterextremister i EU-parlamentet än vad det sitter svenskar. Utländska höger- och vänster extremister kommer alltså ha mer att säga till om svensk lagstiftning än vad Sverige självt har framöver.

Över parlamentet finns en icke demokratiskt vald regering, EU-kommissionen. Den utser i sin tur en ordförande på tre år, utan att EU:s folk får något att säga till om i frågan.

Skall vi kanske tydliggöra vad detta handlar om. EU styrs alltså av en junta, som vart tredje år utser en ledare, en führer, en diktator.

Ogillar ett land, ett lydrike, en lag så kan lydriket gnälla hos juntan, som efter eget tycke kan vifta bort vasallernas klagan.

Läser man själva fördraget så ges juntan och EU-staten exklusiva befogenheter inom ett antal områden, och delade befogenheter inom ett antal andra. Delade befogenheter låter fint, men innebär i praktiken att så fort EU antagit en lag om något så upphör medlemsländernas rätt och möjlighet att styra över detta område. När EU väl tar beslut om t ex bidrag till idrottsföreningar, så upphör lydrikenas rätt att själv stifta egna lagar kring detta. Antar EU väl lagar om abort, så upphör med ens medlemsländernas rätt att ha egna lagar. Osv.

För att citera själva fördragets grundprinciper:

"1. Unionen ska ha delad befogenhet med medlemsstaterna om den genom fördragen tilldelas en befogenhet som inte omfattas av de områden som avses i artiklarna 3 och 6.

2. Unionen och medlemsstaterna ska ha delade befogenheter på följande huvudområden:
a) Inre marknaden.
b) Socialpolitik, i fråga om aspekter som anges i detta fördrag.
c) Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning.
d) Jordbruk och fiskeri, med undantag av bevarandet av havets biologiska resurser.
e) Miljö.
f) Konsumentskydd.
g) Transport.
h) Transeuropeiska nät.
i) Energi.
j) Området med frihet, säkerhet och rättvisa.
k) Gemensamma angelägenheter i fråga om säkerhet när det gäller de aspekter på folkhälsa som anges i detta fördrag.
3. När det gäller forskning, teknisk utveckling och rymden ska unionen ha befogenhet att vidta åtgärder, bland annat att besluta om och genomföra program, men utövandet av denna befogenhet får inte leda till att medlemsstaterna hindras från att utöva sina befogenheter.
4. När det gäller utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd ska unionen ha befogenhet att vidta åtgärder och en gemensam politik, men utövandet av denna befogenhet får inte leda till att medlemsstaterna hindras från att utöva sina befogenheter.

Artikel 5
1. Medlemsstaterna ska samordna sin ekonomiska politik inom unionen. Rådet ska besluta om åtgärder i detta syfte, särskilt de allmänna riktlinjerna för denna politik.
Särskilda bestämmelser ska tillämpas på de medlemsstater som har euron som valuta
2. Unionen ska vidta åtgärder för att säkerställa samordningen av medlemsstaternas sysselsättningspolitik, sär-skilt genom att ange riktlinjerna för denna politik.
3. Unionen får ta initiativ för att säkerställa samordningen av medlemsstaternas socialpolitik.
Artikel 6
Unionen ska ha befogenhet att vidta åtgärder för att stödja, samordna eller komplettera medlemsstaternas åtgärder. Områdena för dessa åtgärder ska på europeisk nivå vara
a) skydd för och förbättring av människors hälsa,
b) industri,
c) kultur,
d) turism,
e) utbildning, yrkesutbildning, ungdomsfrågor och idrott,
f) civilskydd,
g) administrativt samarbete.
"

Allt detta kommer alltså i takt med att EU fattar allt mer detaljerade beslut i frågorna att helt frånkopplas svensk möjlighet till lagstiftning, om man inte framställer argument för egna undantag som godtas av juntan. Exempelvis kan EU fatta lagbeslut om att alla resurser som kan användas för vattenkraft skall byggas ut inom EU, dvs främst de orörda svenska älvarna. Och Sverige kommer aldrig mer kunna fatta egna beslut om vattenkraft.

Vad detta är i praktiken är en ockupation av Sverige. Det finns ingen skillnad mellan detta upplägg eller om vi hade varit ockuperade av t ex Tyskland, Frankrike och Italien. Vi har endast 2.7% inflytande via 20 stycken EU-avlönade skattefinansierade skattefrälse till quislingar, samt en person som sitter i juntan. Successivt kommer den svenska riksdagen att förlora i princip all makt, inklusive säkerhet (dvs försvar) och rättsväsende (dvs domstolar och polis), och kan avskaffas annat än för att som lydrike klubba igenom de beslut EU redan fattat.

Nu har ockupationen av Sverige skett utan våld, och genom att ett antal landsförrädare har arbetat för och sedan skrivit på Lissabonfördraget. Men det är en ockupation och ett i princip fullkomligt överlämnande av makten över Sverige till ett parlament där vi har minimal påverkan, och en junta och führer som vi inte kan utse själva.

Hur någon kan tycka att detta är positivt vet jag inte. Oavsett om det är Irland, Tjeckien eller Sverige. Men det sker med ett massivt stöd från svenska politiker och media, som alltså vill lämna ifrån sig makten över landet till andra.

Kanske är det lika bra, för vi har många normalbegåvade politiker i Sverige. Det är enda förklaringen till att man genomför detta maktöverlämnande. Tyvärr är större delen av EU:s resterande politiker inte bara normalbegåvade, utan också korrumperade nepotister. De enda partier som kan genomskåda det hela är tyvärr svenska höger- och vänsterextremister, dvs (sd) och (v). Men det är på ideologiska grunder, och inte pga de inte också är normalbegåvade. Det är rent av så att påstått liberala personer, t ex från (fp) nu kräver "rättning i ledet" på äkta diktaturvis, riktat mot de sista personer med civilkurage att försöka motstå införandet av en EU-omspännande ockupation.

Man kan fundera på de svenska politikernas motiv till att rulla över och släppa in ockupationsmakten? Är de så normalbegåvade att de blivit förda bakom ljuset, eller ser de alla en möjlighet för EU att påtvinga oss de lagar de själva inte vågar stifta? Eller är det pengarna och drömmarna om att få gå med i skattefrälset som hägrar? För det kan inte vara Sveriges väl det handlar om.

Att man via Irlands folkomröstning nu har tagit ett steg till mot ockupationen av Sverige hamnar i kvällspressen på andra eller tredje plats, under skildringen av Stina Dabrowskis framträdande i "Här är ditt liv" eller någon tragisk lokal olycka i Sverige. Hos Svenska Dagbladet hamnar det under hur det går när några vuxna karlar springer runt efter en boll på en gräsmatta. Hos DN är det ännu värre. Där hamnar nyheten under både springade efter bollar, vuxna män som åker skridskor och spekulationer om Irans presidents etniska tillhörighet.

Enda skillnaden mellan vad som sker nu och om vi t ex blivit invaderade och ockuperade av Sovjetunionen på 1980-talet eller Hitlertyskland på 1940-talet är att ockupationen sker utan militärt motstånd och med större delen av våra folkvalda politikers godkännande. Det är i det perspektivet logiskt att vi nedmonterar det svenska försvaret.

Den ockuperande staten måste vara stolt. Aldrig har ett maktövertagande skett så diskret och utan något egentligt motstånd. Inte ens när Danmark omgående kapitulerade för Tyskland under andra världskriget.

För Sverige kommer inte längre vara en suverän nation, utan ett lydrike ockuperat av EU och ytterst styrt av en odemokratisk junta.

Med tanke på de tendenser kring övervakning, korporatism(=fascism) och ingrepp i de mänskliga rättigheterna som vi ser hos EU, så borde inte denna ockupation vara välkommen. Men media och politikereliten står med öppna armar och strör blommor framför ockupanternas fötter.

Tillägg:

Bloggaren Nemokrati har mer att säga i frågan, och påtalar bland annat att de rättigheter som ges alla EU-modborgare inte innefattar demonstrationsfrihet, inte skydd mot åsiktsregistrering, inte skydd mot avlyssning och inget skydd mot godtyckligt frihetsberövande. Under Lissabonfördraget kan alltså juntan hindra dig från att demonstrera, registrera dina åsikter, avlyssna dig och sedan godtyckligt kasta dig i fängelse.

Är detta något annat än en statskupp i det tysta och ett tyst fientligt maktövertagande av en odemokratisk makt?
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna. För att din kommentar inte automatiskt ska raderas måste du sedan 28:e juni 2019 finnas på en VITLISTA. Skriv med kvalitet och följ kommentarsreglerna, så kan du komma in på listan. Ytterligare anonyma signaturer som unknown etc kommer inte att godkännas. Att vara vitlistad betyder inte att kommentaren stöds av bloggen, bara att kommentatorn når över en viss lägsta kvalitet och inte bryter mot reglerna. Genom att kommentera samtycker du till att din kommentar, tidsstämpel, profillänk och pseudonym sparas av Googles Blogger-system så länge det är relevant, dvs så länge blogginlägget är publicerat.

71 kommentarer:

 1. Är det verkligen *så* (illa) ?

  SvaraRadera
 2. Om det känns bättre kan du kalla juntan för "EU-kommissionen" istället. Men det är precis samma sak som en junta.

  Ja, det är så illa. Vilket EU:s medborgare successivt kommer missa att upptäcka de kommande åren, då det smygs in.

  SvaraRadera
 3. Det mest otäcka med allt detta är att media inte ifrågasätter varför det inte sker en folkomröstning i Sverige. Jag tycker svensk media blundar för bristen på demokrati.

  Hade detta skett i något oljerikt land i mellanöstern, så hade det varit stora skandalrubriker och hot om sanktioner mm.

  Media försvarade kasparovs kampanj i ryssland när demokratin naggades i kanten, men nu när det är 1/2 miljard människors demokrati som står på spel, så är man försiktig med att vara kritisk.

  SvaraRadera
 4. R.I.P Demokratin!

  Men det värsta är ju att nu kommer alla fula flin fram och kommer hålla tal om hur detta är en seger för demokratin... och folk/journalister kommer köpa det...

  Hej svej, dags att flytta till Norge kanske...

  SvaraRadera
 5. Det är en helt annan sak att vara i lådan än att se "outside the box". 99% av befolkningen lever i lådan och ser inget.

  Det är som att koka en groda. Öka temperaturen långsamt så försöker den inte hoppa ut förrän det är försent.

  Jag har tänkt på hur det skulle varit att leva i Weimar eller Zimbabwe. De såg nog inte heller problemet förrän det vare för sent att rädda sig själva...

  Jag börjar få panik även om jag readan försökt skydda mig och mina tillgångar...

  En av de 1%?

  /H

  SvaraRadera
 6. Det är riktigt, riktigt illa. Och precis som alltid när det gäller EU, så har man aldrig en ny folkomröstning vid ett Ja-resultat, men alltid en ny när det röstas Nej.

  SvaraRadera
 7. Jag delar din negativa syn på utvecklingen. Samtidigt tror jag att ansvar är en nog så viktig parameter i utvecklingen. Politikerna skyr ansvar och genom att skjuta ifrån sig beslutskapacitet tror de att de ska komma undan lättare. Lissabonfördraget innebär ju en rad lättnader för politikerna i medlemsländerna. Man kan skylla mer på EU, man kan förklara egna politiska misslyckande genom att hävda att viktiga delbeslut eller villkor för den egna politiken legat utom räckhåll för den nationella församlingen. Bekvämlighet kallas det. Tidningarna kallar det Lissabonfördraget.

  SvaraRadera
 8. Riktigt bra skrivet, tyvärr så håller jag med dig om bilden du ger. Det är dock lite synd att du väljer att skriva Führer och junta för är det verkligen helt korrekt? Jag kan inte riktigt definitionerna själv men jag tror att många kommer att tolka det som överdrifter. När det gäller Führer så förknippas det självklart med nazityskland och att EU eller Sverige skulle utvecklas till något i närheten av det tror inte många människor. Det eftersom de verkar tro att det krävs att folk går runt o slår sönder fönsterrutor tillhörande någon minoritetsgrupp samt marscherar runt i kängor och röda band runt armen. Lite som det blir om SD får 40-50% enligt tidningar och politiker... Men som den här bilden illustrerar så fint så är det inte så enkelt:

  http://zalandria.files.wordpress.com/2008/04/fascism.jpg

  Aaaanyway bra inlägg!

  // yeyyas

  SvaraRadera
 9. Nä, ta nu och skärp dig. Nu ska vi fira att Lissabonfördraget äntligen gått igenom! Ett stort framsteg för Europas integration och framtid!

  SvaraRadera
 10. Bra skrivet!

  Och kom ihåg att vi inte ens fick rösta om det här. Minns vilka som förvägrade oss det.

  Nu är det dags sluta rösta alls. Spelar ingen roll längre.

  Om vi inte utnyttjar den nya rätten att kliva av förstås. Den finns ju nu.

  Sedan kan vi sköta allt det positiva med EU bilateralt och slippa alla kvarnstenarna.

  /Morfar

  SvaraRadera
 11. Du har trots ditt drastiska ordval mer rätt än fel. Läs "Lissabonfördraget: Hur ändras EU" i Europarättslig tidsskrift (nåt nummer tidigare i år tror jag). Docent i Europarätt Carl Fredrik Bergström och doktorand Jörgen Hettne, också europarätt, kommer fram till i stort sett samma sak:

  "Men som kommer att framgå handlar det mer om en nedtoning än substantiella förändringar" -apropå att det bara är en ytligt omformulerad version av det monstruösa Konstitutionsfördraget

  osv osv osv

  jäklar i min låda den fanns online! Läs och bilda er en egen uppfattning. http://www.lissabonfordraget.se/docs/ERT_2008_1_Lissabonfordraget_Hur_andras_EU.pdf

  Näe nu beställer jag EU-skyltar till bilen och tar en gravöl för moder svea. Är varken högerpatriot eller vänsterradikal men kan trots allt inte ungå att bli en smula orolig över att vår suveränitet getts upp så lätt och under sådan tystnad. En svart dag i Sveriges historia.

  SvaraRadera
 12. Jag blir rasande när jag tänker på de som röstade ja till svenskt medlemskap i denna diktatur. Varför tvingade ni mig vara med om detta????????? Lättlurade och oengagerade - varför har dessa tvingat mig att leva i en diktatur. Jag är så trött på alla likgiltiga som bara låter makten göra som den vill.

  Ja, det är verkligen så illa och folk har inte ens brytt sig om att reagera - sitter där och är nöjda med att slippa bry sig om nånting och så låter de främmande makt ockupera vårt land utan att lyfta ett finger.

  Nu kan EU-diktaturen göra precis som den vill med Sverige.

  Det enda som man nu kan verka för är att vi omedelbart går ur EU.
  Fördraget har nämligen en utträdesklausul. EU:s ekonomi kommer att rasa som ett korthus inom de närmaste åren - behåller vi kronan kan vi klara oss med nöd och näppe undan både ekonomisk ruin och fruktansvärt krig.

  SvaraRadera
 13. I stort håller jag helt och hållet med dig i ditt resonemang men du missar att ta upp frågetecknen kring själva omröstningen. Alltså, Irland har ju för fan redan sagt nej till förslaget en gång, hur kan man göra en andra omröstning är för mig en gåta? De aktuella premisserna har ju inte direkt ändrats och media har inte ens ifrågasätta detta?

  Världsherraväldet och dess agenda är på väg att ta ett stort kliv framåt. Mina sista råd är; flytta till Norge, bygg en bunker, bli självförsörjande och träna judo. puss

  SvaraRadera
 14. Leve demokratin2009-10-04 04:24

  Även om jag själv, och så även många andra, sett att EU är odemokratiskt är det egentligen på många sätt offatbart att kunna konstatera att vi faktiskt lever i en diktatur och att våra politiker har GETT BORT vårt land.

  Det är antagligen också därför som lång ifrån alla verkar inse exakt hur illa dagens situationen är.
  Det hela är nästan omöjligt att ta till sig. (Analogin om grodan är ju därför mycket passande)

  Och värre kommer det bli.. nu när politikerna snart enbart kommer arbeta för EU istället för länder..
  Då kommer dom att vara EU som struktur skyldiga sina kärriärer och liv och kommer således alltid att jobba för EU och emot folket:
  Lojaliteten förskjuts, ansvaret inför något folk försvinner och blir ansvar inför en odemokratisk maktstruktur.. Demokratin förloras.

  Jag blir tyvärr allt mer övertygad om att dagen kommer då vi tvingas ta tillbaka våra rättigheter med våld.

  SvaraRadera
 15. Politikerna gör det här för att själva kunna vara en del av detta skattefrälse. För det säljer de ut vår demokrati och suveränitet.

  Motivet är att de vill radera de nationsgränser som gäller nu till förmån för en större helhet. En helhet som gynnar dem men inte folkflertalet och framför allt inte oss som vill ha basen kvar i den nationella suveräniteten.

  /Grönvita

  SvaraRadera
 16. Det Fjärde Riket är här...

  SvaraRadera
 17. Cornucopia, om du anser att Sverige är ett ockuperat land åligger det dig som svensk statsmedborgare att göra väpnat motstånd nu när landets regering har fallit alternativt samarbetar med ockupationsmakten.

  Jag tycker att du bör ta konsekvensen av dina slutsatser eller ändra slutsatserna. Om Sverige är ockuperat är alla som samarbetar med ockupationsmakten femtekolonnare och landsförrädare. När tänker du ta till vapen?

  SvaraRadera
 18. Jag tror att svenska politiker är allmänt överskattade. Majoriteten är ganska lättlurade ego-karrierister och toppolitikerna som är välbegåvade (som nuvarande stats- och finansminister) är ditsatta på sina positioner för att begynna internationella bankirers och företags intressen, men de är MKT duktiga på att dölja det. Jag vill inte rösta på SD (jag är själv född utanför Sverige), men vad gör vi härifrån? Vem röstar vi på?
  Det är skrämmande att vi återgår till Romarikets politiska struktur som var aktuella för 2000 år sedan.

  SvaraRadera
 19. Gustav, nej. Jag har lagt ner över ett år av mitt liv, mer än dubbel heltid, på att försvara detta landet, och skall det ske med vapen i hand är det nästa generation som får göra det. Jag var beredd att göra det på min tid.

  Idag är min plikt i först hand min familj och mina barn, i andra hand min familj och mina barn och i tredje hand min familj och mina barn. Att med vapen i hand försvara landet mot en ockupationsmakt hamnar långt ner i prioriteringsordningen.

  Dessutom kan man konstatera att det är minst lika effektivt att kasta ut en ockupationsmakt med fredliga metoder som med militära.

  Oavsett så är det inte du Gustav, som har tolkningsföreträde för vad jag skall göra. Det finns oändligt många fler sätt att göra motstånd på än det ganska fantasilösa och meningslösa vapen i hand.

  SvaraRadera
 20. Anonym, det är antagligen dags för ett nytt och sant liberalt parti i Sverige, för alla de etablerade partierna liknar varandra allt mer. Något liberalt parti har vi inte längre, möjligen Piratpartiet, men de är inte intresserade av att ta tag i ett antal viktiga frågor.

  Är man liberal och frihetelig demokrat så saknas det helt enkelt något att rösta på idag.

  SvaraRadera
 21. Mycket träffsäkert och bra skrivet. Fram tills en liten detalj, du tycker inte du överdriver *en aning* när du kallar Vänsterpartiet för extremister? SD kan jag förstå att man påtalar som extremister, med sin bristande respekt för mänskliga rättigheter kan man inte konstatera annat. Vänsterpartiet har dock inget i vare sig sina ideologiska eller sakpolitiska ställningstaganden som ens är i närheten av att kränka några mänskliga rättigheter och ställer sig helt och fullt bakom de demokratiska principerna. Och något annat har vi ju inte sett prov på under alla år som de samarbetat med Socialdemokraterna.

  SvaraRadera
 22. Jag delar inte din åsikt att Sverige är ett ockuperat land. Jag konstaterar bara att stora ord inte är värda något så länge man inte är beredd att sätta kraft bakom dem. Är Sverige ett ockuperat land är väpnat motstånd en legitim åtgärd.

  Huruvida Sverige är självständigt eller ej hänger för övrigt samman med Sveriges möjligheter att genom demokratiska beslut i Sverige lämna unionen. Så länge svenska folket har möjlighet att i demokratisk anda besluta utträda ur unionen kan man inte tala i termer om ockupation. Huruvida sådan möjlighet föreligger är väl lite oklart, men skulle inte just Lissabonfördraget innehålla en utträdesklausul? På sätt och vis ökar ju i så fall Lissabonfördraget medlemssaternas handlingsfrihet. Tidigare fördrag har ju aldrig innehållit utträdesklausuler.

  SvaraRadera
 23. Anonym, om vänsterpartiet. Jaså. Läs deras partiprogram. De pratar om "demokratisering av ekonomin", dvs att beslagta alla privata tillgångar och införa socialism. Det är lika extremt som (sd), fast på andra skalan av höger-vänstersystemet.

  (v) flosklar vidare om att man vill stoppa "ideologiuppfostran i samhället" och istället ersätta denna med ... ideologisk uppfostran i socialism. osv osv.

  Svart är vitt. Krig är fred. Slaveri är frihet. Socialism är demokrati. Det spelar ingen roll om (v) kallar beslagtagandet av privat ägande för "rättvisa", eller att staten äger allt för "demokrati". DDR stod för Deutsche Demokratische Republik. Låter fint, eller hur?

  Precis samma retorik om att "fördjupa demokratin" som det står om i vänsterpartiets partiprogram (dvs införa socialism) är vad det politiska etablissemanget kallar "segern" på Irland - "en seger för demokratin".

  Skit är skit oavsett vad man kallar det.

  SvaraRadera
 24. Det var väldigt vad nationalismen frodas här, om ock så förtäckt. Varför skulle européer fattar sämre beslut än svenskar? Är de mindre smarta kanske?

  Vetorätten har varit lamslående och odemokratisk, det är skönt den försvinner. Varför ska ett litet land kunna sabba en hel kontinents utveckling.

  Och vad är alternativet? Upplösa EU och ha en massa nationalstater som krigar mot varandra...been there done that.

  SvaraRadera
 25. Leve demokratin2009-10-04 14:40

  Selma, du bör nog omformulera din fråga lite..

  För det du egentligen verkar säga är: Varför skulle folket, majoriteten, veta bättre än EU-eliten?

  Europas folk vill ju inte ha konstitutionen/Lissabon, det har visat sig gång på gång. Och även om majoriten av Europa hade velet så spelar det ingen roll!
  Majoriteten i Sverige vill inte ha Lissabon och det räcker, i en RIKTIG demokrati, för att vi skall slippa Lissabon! Vi gick aldrig med på att ge bort vårt nationella självbestämmande (vilket inte handlar om nationalism utan att det är vår garanti för demokrati) när vi gick med i EU. Det var INTE det folk röstade ja till!
  Sverige röstade ja till ett europeiskt samarbete, inte till en europeisk superstat utan demokrati!


  Detta med demokrati och folkstyre verkar vara svårt att förstå för "EU-vänner"..

  SvaraRadera
 26. @Selma: europeer kanske inte fattar sämre beslut än svenskar, men varför centralisera makten över huvud taget? Skulle det vara bättre om vi hade en världsregering som bestämde över Sveriges naturtillgångar och stiftade lagar?

  Frihandel är bra, fri rörlighet för människor är bra. En centralmakt med endast vag demokratisk förankring är dåligt. EU har utvecklats åt helt fel håll, till en politiskt projekt och en odemokratisk koloss där ingen politiker direkt kan ställas till svars. Det öppnar bland annat för lobbyism och rovdrift på naturtillgångar där enskilda länder inte har något att sätta emot.

  Vi behöver inte en centralmakt med en bunt politiker i Bryssel och Strasbourg för att Europa skall utvecklas. Öststaterna har redan prövat det under förra seklet. Been there, done that. Politiker skapar inte välstånd. Företag och enskilda människor skapar välstånd.

  SvaraRadera
 27. "De pratar om "demokratisering av ekonomin", dvs att beslagta alla privata tillgångar och införa socialism. Det är lika extremt som (sd), fast på andra skalan av höger-vänstersystemet."

  Sedan när blev demokratisering av något "extremt"? Med det resonemanget borde liberalerna vara de extremaste av dem alla, eller?

  "(v) flosklar vidare om att man vill stoppa "ideologiuppfostran i samhället" och istället ersätta denna med ... ideologisk uppfostran i socialism. osv osv."

  Jag googlade på det du satte inom citationstecken och fick noll sökträffar. Du får nog komma med en bättre referns än så för dina påståenden.

  "Svart är vitt. Krig är fred. Slaveri är frihet. Socialism är demokrati. Det spelar ingen roll om (v) kallar beslagtagandet av privat ägande för "rättvisa", eller att staten äger allt för "demokrati". DDR stod för Deutsche Demokratische Republik. Låter fint, eller hur?"

  Du skulle göra dig själv en tjänst om du inte utgick ifrån att allt är antingen svart eller vitt. Det är ju den sortens resonemang som leder till ideologisk extremism.

  "Precis samma retorik om att "fördjupa demokratin" som det står om i vänsterpartiets partiprogram (dvs införa socialism) är vad det politiska etablissemanget kallar "segern" på Irland - "en seger för demokratin"."

  Socialism och demokrati är inte motsatser. Tvärtom menar de flesta socialister idag att socialistiska idealen inte förutsätter något mindre. Det hela är uppenbart när man väl kommit till insikten att folket och staten omöjligt kan uppgå i en och samma entitet (socialismen säger ju att folket är staten och staten är folket) utan att staten är underordnad folket och inte tvärtom. Med det sagt är demokrati mer ett verktyg för att uppnå de socialistiska idealen än dess motsats.

  "Skit är skit oavsett vad man kallar det."

  Allt är inte vad det luktar som, ibland kan det bara vara ett fall av att ha munnen för nära näsan. Som du pratar kan jag mycket väl förstå att du känner lukten av skit.

  SvaraRadera
 28. Selma, det räcker att titta på de beslut som fattats inom EU hittils. Visserligen har de fattats med veto, men Sverige har ju aldrig sagt ifrån eftersom vi vill vara bäst i klassen. Beslut som går direkt mot Sveriges bästa har redan fattats, och enskilda länder som t ex Spanien kommer ha mer makt än Sverige, och alltså få se fler beslut gynna Spanien än vad som kommer gynna Sverige.

  Men med Lissabon kommer nu EU att i princip kunna fatta beslut om allting, ner till idrottsklubbar.

  Vad som är lustigt med alla Lissabonförespråkare är att de tror att "äntligen blir det lite fart så de beslut just vår politiska inriktning vill ha kommer fattas".

  De som vill ha skärpts CO2-lagstiftning tror att de kommer få det, de som vill ha försvagade regler tror att de kommer få det osv. De som vill ha mer kontroll över banker tror att det äntligen kommer ske, och de som vill ha mindre kontroll tror att det nu äntligen kommer ske osv.

  På vilket sätt har Sveriges folk gynnats av t ex datalagringsdirektivet, som kommer kosta hundratals miljoner kronor att ta ut på dina teleräkningar varje år, och som kommer lagra uppgifter om vilka du Selma kommunicerar med. Sverige har inte drabbats av några terroristdåd sedan 1970-talet, så vad är det det direktivet skall ge Sverige. Däremot har Spanien och England drabbats av allvarliga terrordåd de senaste åren, men varför skall vi behöva anpassa oss efter förhållanden som råder i Spanien och England?

  Det bästa vore förstås att man bara hade beslut på en lokal nivå, även ett land som Sverige skiljer sig för mycket åt för en homogen lagstiftning. Men ett steg mot att man skall fatta beslut om lagar i Sverige som är anpassade till förhållanden i Medelhavsländerna är inte ett steg i rätt riktning.

  SvaraRadera
 29. Oavsett, av alla sidor som nu tror att just deras politik nu äntligen skall klubbas igenom inom hela EU, så kommer bara drygt hälften få rätt. Närmare bestämt 55%.

  SvaraRadera
 30. Samface, det finns en definition av demokrati, och den är inte den definitionen som (v) använder när de pratar om demokrati.

  Jag kan definiera demokrati som att "jag bestämmer allt" och sedan prata om demokrati. Det betyder inte att det jag kallar demokrati är demokrati.

  SvaraRadera
 31. Vänsterparitet har väl ett förslag om att man skall utbilda stormtrupper. Alla kvinnor skall i grundskolan och gymnasiet få lära sig hur man slår män.

  SvaraRadera
 32. Vänsterpartiet är inga extremister. Det är neoliberalismens motarbetande av alla transfereringar och all keynesianism som gör att vi står där vi gör idag - med Lissabonfördrag, massarbetslöshet och diktatoriska lagar.

  SvaraRadera
 33. "Samface, det finns en definition av demokrati, och den är inte den definitionen som (v) använder när de pratar om demokrati."

  Och din favoritfärg är turkos. Håller du inte med? Då har DU fel, inte jag. För det vet ju alla att vad någon tycker inte avgörs bäst av personen själv. Eller, hur var det nu igen?

  Vänsterpartiet har inte uttryckt någon politisk vilja att avskaffa några demokratiska rättigheter, någonsin. Men att de ändå är motståndare till demokrati, det ska vi lita på dig att det ändå är sant, för du påstår det. Bra där.

  "Jag kan definiera demokrati som att "jag bestämmer allt" och sedan prata om demokrati. Det betyder inte att det jag kallar demokrati är demokrati."

  Det vore någon sorts extremindividualism som Vänsterna knappast skulle kunna skriva under på. I vänsterns tolkning av demokrati har ju alla en röst som är lika mycket värd. Men att en liberal skulle hålla med en socialist om något så kollektivistiskt och, ja, socialistiskt, det går ju inte. Nej, då är det bättre man hittar på sina egna tolkningar av vad sin meningsmotståndare står för och argumenterar utifrån det. Att göra en halmgubbe, som det brukar kallas.

  SvaraRadera
 34. @Anonym

  Har du några referenser för dina påståenden om Vänsterpartiet eller ska vi bara ta orden av någon okänd som fakta, för en anonym sagt det?

  SvaraRadera
 35. http://www.vansterpartiet.se/index.php?option=com_content&view=article&id=151:feministiskt-sjfar&catid=36:feminism

  "Feministiskt självförsvar. ... Det utgörs av tre delar: mentalt, verbalt och fysiskt självförsvar. "

  "Därför anser vänsterpartiet att det behövs satsningar på feministiskt självförsvar i skolorna"

  Fysiskt självförsvar är ju att slåss. Och det är män man skall slå. Endast kvinnor skall få denna utbildning, vilket är direkt könsdiskriminerande.

  SvaraRadera
 36. Cornu: Ja, vi är på väg mot ett USE - United States of Europe. Med en president, med tredelning av makten. Jag anser att det är ett steg framåt och helt överlägset något av andra alternativ.

  Att det innebär förändringar för 500 miljoner människor - Ja.
  Att det innebär försämringar 500 miljoner människor - Nej.

  Åsikter kommer alltid att finnas runt ett USE. Och det är bra. Det innebär dock inte att kursen mot målet kommer att ändras.

  Möjligtvis fördröjas en smula. Men roadmappen spänner ändå över en dryg generation för färdigställande räknat från tankarna kring kol-stål unionen.

  Nationalstaterna - det var länge sedan dessa spelade någon roll...

  SvaraRadera
 37. Hoppsan! Det var inga små skutt i logiken du tog. Det är väl en hel värld skillnad i att lära unga kvinnnor självförsvar och att lära kvinnor slå män? Med samma resonemang skulle man ju kunna hävda att alla som inte vill avveckla försvaret är förespråkare för krig, eller att alla som tycker vi ska ha allmän sjukvård vill att alla ska bli sjuka, osv.

  Jo men du har rätt, Vänsterpartiet vill utbilda en armé av kvinnor som slår män. Så är det. Logiken är ofelbar. Tack för att vi fick reda på det, mr/mrs Anonym!

  SvaraRadera
 38. Ja, logiken är ofelbar. Vänsterpartiet vill lära kvinnor slå män. Du förnekar det inte ens, utan försöker bara vrida bort frågan.

  SvaraRadera
 39. Synd barat att man hållt detta syfte hemligt tills nu när det väl är genomfört. Vi i Nej till EG-rörelsen fick ju bara höra att vi hade folihattarna på när vi prata om ett Europas förenta stater. Tror du folket röstat likadant om vårt medlemsskap om man hade varit mer öppen med detta syfte? Menar du att demokrati är något sorts abstrakt koncept om vad som är folkets bästa och att detta mål helgar alla medel?

  SvaraRadera
 40. Senaste kommentaren var riktad till Berit, btw.

  SvaraRadera
 41. @Anonym

  Jo men vi som förespråkar allmänn sjukvård, vi vill att alla ska bli sjuka. Så är det. Med samma ofelbara logik blir också förespråkare av självförsvar förespråkare av våld. Som sagt, ofelbart. Varför skulle jag förneka något? Det är ju verkligen så det är. Vad menar du att jag annars skulle göra? Förlöjliga det fullständigt logikbefriade resonemang du för? Nej, skulle aldrig falla mig in. Ironi vet jag inte heller vad det är.

  SvaraRadera
 42. Men faktum kvarstår. Vänsterpartiet vill uttryckligen lära kvinnor att slå män. Det är precis vad de skriver.

  Det är en milsvid skillnad mot att erbjuda sjukvård. Sjukvård är till för att bota, att slåss är till för att skada.

  SvaraRadera
 43. "Det är en milsvid skillnad mot att erbjuda sjukvård. Sjukvård är till för att bota, att slåss är till för att skada."

  Försvar är lika mycket för våld som sjukvård är för att folk ska bli sjuka. Försvar är att skydda sig mot våld, precis som sjukvård är skydd mot sjukdommar och ohälsa. Visst kan en våldtäktsman råka illa ut om en kvinna försvarar sig, men det är då en oavsiktlig "bieffekt" av "medicinen", inte syftet med varför man försvarar sig.

  Rätten att försvara sig mot våld har vi redan idag, lagstadgat. Har du något emot att kvinnor nyttjar den rätten, menar du?

  SvaraRadera
 44. EU är en monokultur.

  Monokulturer (=alla ägg i samma korg") kan höja avkastningen kortsiktigt, men ökar riskerna lika mycket som den våghalsigaste giftcocktail av bostadsobligationer.

  Som Bertholdt Brecht uttryckte det efter Molotov-Ribbentropp pakten: Stormakterna sluter non-aggressionspakter. Lille man, skriv ditt testamente!

  Den europeiska uninonen är lika hög risk som den sovjetiska och den sydslaviska.

  SvaraRadera
 45. Äntligen får du upp ögonen för detta Satans rike!
  Enligt Bibeln skall Romarriket-Vatikanen(Beast)återuppstå tillsammans med 10 Kings(nationer)EU och utse den person som kommer ordna till den totalt havererade ekonomin inom Europa och komma bli idet närmaste helgonförklarad så till den grad att Han får såsom Guds status men är egentligen själva Satan(AntiChrist). Vidare kommer du ej kunna köpa el sälja något utan att ha siffran 666 på nått vis inlagd i din panna el hand. Jag vet att du ej är konspirationistiskt lagd men tror själv det finns såna krafter ivärlden som är så dåraktiga att de iscensätter detta med sin tro.

  SvaraRadera
 46. Skulle man kunna anmäla Reinfeldt på någotvis för landsförräderi ?

  Vart skulle man i sådanafall vända sig?

  Mvh

  SvaraRadera
 47. Polisen. Som för vidare anmälan till åklagare. Förhoppningsvis.

  SvaraRadera
 48. Leve demokratin2009-10-04 21:26

  Anonym, jag vill minnas att SDU anmälde Reinfeldt för just det för något år sedan.

  Vad jag förstår så lämnades det dock inte ens över till åklagare.
  Att Reinfeldt och flera andra politiker med honom är landsförrädare är uppenbart bara man läser lagen, men det är också lika uppenbart att lagen visst inte gäller dom i praktiken...

  Lag funkar ju tyvärr bara sålänge dom som innehar makten väljer att respektera den.

  SvaraRadera
 49. Ett alternativ för den som har mycket pengar att slösa bort är att istället lämna in en civilrättslig stämning mot Fredrik Reinfeldt. Då kan inte polis eller åklagare förpassa den till skräphögen, och dessutom blir bevisbördan lägre.

  Men det krävs en advokat som är med på noterna, plus ett antal miljoner i advokatarvoden.

  SvaraRadera
 50. Lissabonfördraget är definitivt ett steg mot ett mer integrerat Europa.
  Ngt som är nödvändigt för att gamla världen skall ha nått att säga till om mot Usa, Ryssland, Kina, Indien osv osv

  Och innan Lissabonfördraget DÅ kan vi tala om en förlust för demokratin. EU-kommisionen har alldeles för stor makt som det är nu - och ingen insyn alls i princip - utom av de som dom vill dela med sig av...

  Lissabonfördraget syftar ju bland annat till att parlamentet skall få mer makt och de valda delarna skall vara dom som beslutar. Dvs. dom som vi väljare väljer i EU-valet (då kanske det känns lite viktigare ratt rösta nästa gång)!

  Sen att EU lägger sig i och småpillar på en massa saker, samt att vi, Sverige, avsäger oss vetorättan är en annan sak. Och att fördraget dessutom är så utvattnat och fyllt av kompromisser att man kan fråga sig hur stor nyttan blir i praktiken - men det är iaf ett steg på vägen.

  Sverige för inte heller mindr inflytande, utan mer. FÖR mycket inflytande för små och stora stater, medans mellanstora missgynnas - det är ju bla därför delar har skrivits om, och om igen...och så kompromissar man...
  "Enligt uppgörelsen ska det nuvarande röstsystemet (som inte omfattar kombinationen av röster och invånarantal) kvarstå fram till år 2014. Mellan 2014 och 2017 ska en övergångsfas äga rum då det nya röstsystemet tas i bruk, men då det gamla systemet kan användas om ett medlemsland så önskar."

  Men att vi slopar vetorätten för enskilda stater är ju ett sätt att få saker att hända - tänk om alla partier i riksdagen skulle ha vetorätt - hur många beslut skulle då tas under en mandatperiod !?

  Nej slopande av vetorätten och ett mer demokratiskt EU - gärna med en författning är rätt väg att gå.
  MEN istället skall fler frågor föras över till medlemsländerna själva, och i slutändan individerna - så inte vardagen blir centralstyrd !
  Låt staten och EU föra fram den stora agendan och dra upp de stora penseldragen - men överlämna detaljerna åt folket !!!
  EU skall strunta i jordgubbars minimått, och inte stifta regler om påföljder för folks internetsurfande osv - istället skall man säga att man måste informera om storleksklassen på jordgubbarna tydligt, och inför rimliga copyrightregler med rimliga tidsperioder (20-25 år) o.s.v. - alltså underlätta för staterna och individerna i vardagen - inte hindra och detaljisera !

  /K

  SvaraRadera
 51. Klas, som sagt, alla tror att EU nu kommer föra just den politik de själva vill ha - "äntligen skall något hända". Minst 45% kommer bli gruvligt besvikna. Finns för övrigt inga tendenser på att EU skall sträva bort från centralism och centralstyre, men du kan ju drömma vidare.

  SvaraRadera
 52. Hej!

  Detta skulle alla Svenskar ha tänkt på när vi gick med i EU! Man förstod direkt att det handlade om ett maktövertagande! Jag personligen bedrev en stenhård kampanj mot EU medlemskap eftersom jag visste att när vi väl är medlemmar så är vi satta ur spel i demokratisk mening!
  Sedan är det ganska diffust med den svenska demokratin! Ser man på ex. rättsväsendet under de senaste 400 åren så har den svenska kronan kyrkan och staten inte behandlat sina innevånare lika!
  Endast 2-3 % av svenskar hade den totala makten under 1600-1700 talet och i sanningens namn har förhållandet inte förändrats!
  Kanske är det bra för Sverige att vara med i EU och lära sig hur det känns att bli "överkörd"?
  Svensk demokrati har stora luckor ex. varför ratificierar inte Sverige ILO konventionens 169 paragraf, varför behandlar Sverige imigrerande barn mot alla regler som organisationer för mänskliga rättigheter står för?
  Det finns många fler punkter där den svenska demokratin är ur funktion!
  /klarinettpedagogen.blogspot.com

  SvaraRadera
 53. Nej tyvärr strävar inte EU bort från centralism i den utsträckning jag skulle vilja -bla därför som PP fick min röst i eu-valet.

  Men vad är alternativet då ?
  Att isolera lilla Sverige och tro att vi har något alls att säga till om som ensamt land ute bland världens giganter ?

  Och skall vi nu vara med i den "europeiska gemenskapen" - och det tycker jag definitivt om vi inte vill bli ett europeiskt U-land -eller snarare A-land (avvecklingsland) - så är lissabonfördraget ett steg mot demokrati - inte från det !

  /K

  SvaraRadera
 54. @anonym 08:45:
  Jo när allt rullar på så är det lätt att vara kaxig. Men i svåarer tider är det ofta ganska bar att ha nära allierade och vänner...

  Islänningarna är tex inte alltför nöjda med utanförskapet just nu:
  Från SVD:
  "Samtidigt har händelser under den senaste veckan omkullkastat hela islänningarnas världsbild. Statsministern har kritiserat den gamla alliansbrodern USA för att man inte kommit till undsättning, medan miljardlån håller på att förhandlas fram med ryssarna. Situationen har redan blivit humoristisk folklore på Reykjaviks gator och folk skojar om att det kanske blir medlemskap i ryska federationen i stället för EU."

  /K

  SvaraRadera
 55. Leve demokratin2009-10-05 22:39

  Klas, vet du vad demokrati är?
  Det är när fattade beslut har stöd i folkviljan.

  Lissabonfördraget har väldigt lite stöd i folkviljan, om något, i såväl "den europeiska" (majoriteten av alla från alla folk inom europa) som den svenska, vilket dock räcker för ett land som inte gett upp sitt självbestämmande.

  Vilket skall tilläggas är olagligt för någon regering att göra enligt svensk grundlag: Kallas landsförräderi.

  Att ens diskutera vad vi "måste ha" och "måste göra" och vad vi "behöver" helt ignorerande vad FOLKET VILL HA är rena rama von oben, ett odemokratiskt elitperspektiv.

  SvaraRadera
 56. Nu är det ju såhär att folkviljan får säga sitt genom valet och eu valet.
  Man behöver inte folkomrösta om allting, det hade blivit mkt opraktiskt av flera skäl.

  1. Gemene man har inte tid/kunskap eller intresse att sätta sig in i alla detaljfrågor, fördrag, internationella samarbetslinjer osv osv
  2. Arbetet med nya lagar osv hade blivit väldigt trögt om det hade behövts hålla en omröstning varje gång och alla skulle fått tid på att läsa in sig på frågan, samt ev ta ett sakprov för att visa att man förstått (så man inte röstar på "den snyggaste frisyren").

  Om majoriteten av svneska folket nu är emot EU och lissabonfördraget så torde det ha avspeglat sig i de senaste valen - mao skulle vänstern dominera stort i riksdagsvalet, och junilistan i eu valet - var det så resultaten såg ut ???

  /K

  SvaraRadera
 57. K, halmgubbeargument. "Eftersom ni inte ville ha en majoritetsregering med vänsterpartiet, så är ni positiva till Lissabonfördraget"

  Eftersom Lissabonfördraget är ett brott mot de löften och argument som fördes fram i folkomröstningen om EU 1994, så borde man väl ha en ny folkomröstning om vi skall vara kvar i EU nu när uppgörelsen från 1994 inte lägre gäller?

  SvaraRadera
 58. Nejdu cornucopia !

  Jag avleder inte sakfrågan från "leve demokratin" !
  Demokrati betyder inte folkomröstning så fort som en större fråga vinklas så att en liten grupp tror att det är världens undergång !

  Samtidigt skall vi förstås lyfta frågor som är motiverade och folkomrösta om dessa.

  Jag påtalar bara det faktum att vi har ett demokratiskt system, och att även om det alltid finns dom som har en avvikande åsikt så kan man av valresultaten avläsa att vissa partier/personer har fått folkets förtroende att driva politiska frågor - och de partier som sitter i regeringen/EU parlamentet efter vårt röstande har tydligt deklarerat att dom inet vill ha ngn folkpomröstning om lissabonfördraget och att dom är positivt inställda till det rent generellt - och sen har var och en vissa vinklingar och frågor som dom arbetar för/emot ovanpå det!

  Lissabonfördraget är i ärlighetens namn väldigt komplext ! Och framförallt nu när det är manglat och kompromissat och urvattant med alla möjliga undantag - så vad skulle vi folkomrösta om egentligen ?
  Hur skulle tex svenska folket rösta på frågan: "Skall det valbara parlamentet få mer makt på bekostnad av eu kommisionen ?", eller "vill du att Sverige skall förlora sin vetorätt i EU?" eller "Skall Sveriges makt i eu-parlmanetet blir större på bekostnad av mellanstora stater som polen ?" eller varför inte "Skall EU få stifta lagar och regler inom miljöområdet som enskilda länder inte skall kunna fråntas ifrån ?"

  Det är inte en enkel fråga helt enkelt - och därmed anser jag att det är typiskt en sådan fråga där partierna måste deklarera sin ståndpunkt, och sedan får man rösta på det parti som driver den linje som ligger närmast din egen även om det inte alltid betyder att du kan få igenom din vilja på exakt varje punkt !

  I lissabonfördraget finsn dessutom principer om att nationer kan påkalla omröstning om nya regler ifrågasätts av ett visst antal:
  "Efter ett förslag från Tyskland måste kommissionen, om minst en tredjedel av de nationella parlamenten anser att ett lagförslag bryter mot subsidiaritetsprincipen, motivera varför den framlade lagförslaget, men är dock inte tvingad till att dra tillbaka förslaget.[15] I frågor som rör frihet, säkerhet och rättvisa räcker det med att en fjärdedel av de nationella parlamenten anser att förslaget bryter mot subsidiaritetsprincipen för att det måste omprövas"

  Tyvärr också ett uttvattnat förslag då det inte alltid är tvingande - men som sagt: börjar vi itne med nått så kommer aldrig ngt att hända !

  /K

  SvaraRadera
 59. Leve demokratin2009-10-06 15:06

  Klas..
  Lissabon är en EU-konstitution i allt utom namn (samma text som EU-konstitutionen men nu utan flagga och dylikt) och måste således MINST sättas till folkomröstning för att det ska kunna kallas demokrati.

  Som cornucopia sa - vi röstade inte för att införa en federal superstat i EU-omröstningen utan europeiskt samarbete.. Det är inte bara rimligt att kräva folkomröstning när det är vårt styrelseskick som nu ska förändras, det är det minsta man kan göra för att det ska kunna kallas demokrati!

  Du kan inte komma ifrån detta om du hävdar dig tro på demokratin...


  Vidare så strider Lissabon mot svensk grundlag: "All offentlig makt i Sverige utgår från folket", alltså enbart det SVENSKA FOLKET och ingen annan. Att ändra grundlagen är inte lätt och kräver väl kraftig majoritet för det i två riksdagsomröstningar, under två mandatperioder?.. Detta har aldrig gjorts och ändå bestämmer Bryssel och skall nu bestämma ännu mer.

  Vi må ha representativ demokrati, men vi har ändå demokrati:
  Om regeringen man har valt avvecklar denna och överlämnar makten i Sverige till andra än svenska folket är denna regering per grundlagen inte legitim och begår landsförräderi.

  I kort: Även en vald regering har inte rätten att avveckla demokratin, ignorera grundlagen och avskaffa vårt nationella självbestämmande!

  SvaraRadera
 60. "Även en vald regering har inte rätten att avveckla demokratin, ignorera grundlagen och avskaffa vårt nationella självbestämmande! "

  Har dom gjort det då - det är lite väl stora växlar som dras på lissabonfördraget tycker jag !!

  Betänk också att man har mildrat det första utkastet ngt enormt, och även om EU är på väg mot Europas Förenta stater så behöver det väl inte betyda världens undergång!? Som sagt utan allianser i denan värld så står lilla Sverige ganska lågt i kurs !
  Men det gör även, i sammanhanget en massa medlemmar i EU. det är väl egentligen bara storbrittanien och Frankrike resp tyskland som kan hävda sig med viss rätt internationellt - men som individuella nationer är man då ändå väldigt beroende av de stora: Ryssland, Usa, Kina, Japan...

  Eu, som ett slags ekonomisk stormakt, har dock en hel del att sätta emot- och euron är en valuta som numer börja ersätta dollarn som stabil valuta i internationell handel t.o.m !

  Men sen, återigen, håller jag med om att det är för mkt centralstyre i detaljfrågor och pillande på en teknisk nivå samt ett övervakande in absurdum! men det är svenska politiker så bra på också så det är mer ett politiskt problem än ett specifikt EU-problem...

  Den dag ,an vill göra en fullfjädrar europeisk superstat med gemensamma lagar tex så hoppas jag att man kan ta en folkomröstning i alla eu-länder om detta - och då skall det inte ligga ngt komplicerat fördrag bakom utan en enkel fråga !

  /K

  SvaraRadera
 61. Leve demokratin2009-10-06 17:43

  Är du faktiskt inkapabel att förstå vad demokrati innebär?

  Jag förklarade dessutom för dig några konsekvenser av vad Lissabonfördraget innebär på http://rodamalmo.blogspot.com/2009/10/eu-elitens-overgrepp-pa-demokratin.html

  ..där jag skrev under namnet "Ut ur EU" och där det är uppenbart ATT DU INTE ENS LÄST FÖRDRAGET! (eller LJUGER om vad det innebär)

  Just nu kastar du iaf bara ur dig allmänt demokratiförakt från ett von oben-perspektiv om vad du anser "måste göras"! Folkvilja och demokrati bli damned!

  Och vad du än hävdar är "nödvändigt".. Och hur mycket "folket är dumma i huvudet och borde styras" du än kastar ur dig, så är det såhär..

  När det gäller demokrati finns bara svart eller vitt:
  Antingen har man demokrati eller så har man det inte.
  Antingen är du för demokrati eller så är du inte det.

  Är du inte för demokrati hjälper du till att upprätthålla och skapa diktatur och förtjänar samma behandling som diktatorerna själva.

  SvaraRadera
 62. Snacka om att försöka smutskasta istället för att föra en diskussion !!?

  jag har inte läst hela fördraget nej.

  jag har läst sammanfattningar och debatter om det !

  Det är ingen ide för mig att gräva ned mig i det finstilta eftersom det, som med alla kontrakt, fördrag, juridiska papper och politiska dito är skrivet på ett sånt sätt att man kan bevisa eller motbevisa vad som helst med utdrag.

  Det är intentionen som tex en domstol skulle ta fasta på - och intentionerna är inte att skapa ett mer odemokratiskt Eu. tvärtom ett mer öppet eu och en bättre maktfördelning samt ett eu som inte alltid är handlingsförlamat av alla veton
  Och för alla eu-motståndare: det finns ju tom specat en väg ur eu med detta fördrag !

  /K

  SvaraRadera
 63. Leve demokratin2009-10-07 00:42

  Klas, det spelar ingen roll vad man säger till dig eller vilka fakta man än lägger på bordet va?

  På Röda Malmö frågade du ju just mig om jag hade läst fördraget eftersom jag var emot det.. (Du implicerade alltså att det berodde på att jag inte skulle ha läst det istället för tvärtom)
  Men nu spelar det visst längre ingen roll om man läst fördraget (eller för den delen kan det bra)..

  Kunde du inte bara sagt som det verkar vara från början: Att du inte vet vad fördraget innebär men antar att det är bra, samt inte bryr dig om folk inte vill ha det, eftersom du gillar EU som sådant?

  Antagligen är det precis som Cornucopia säger - du tror att EU kommer föra just den politik just du vill ha, och kunna genomföra denna med kraft.. Tyvärr så svarar inte EU inför dig och kan genomföra exakt vilken politik dom vill, även emot din vilja, så du lär bli minst sagt besviken..


  Hursomhelst - Vad man än säger så lär du väl bara hävda, utan att ha läst fördraget eller ens verka bry sig om att göra det att fördraget är bra, att EU är demokratiskt och att allt kommer bli så bra så..

  Vakna upp och lev i verkligheten..
  Fast det lär du nog göra förr eller senare, när du märker att EU inte kommer utvecklas som du vill och du inte kommer kunna påverka det..


  PS.
  Ditt snack om "intentioner" är dessutom bara löjligt.. Domstolar går efter det skrivna ordet och du vet inte vad intentionen är.. Och eftersom du inte ens läst fördraget är du verkligen fel person att sitta och spekulera i vad det kan vara med sådan säkerhet!

  SvaraRadera
 64. "Men att vi slopar vetorätten för enskilda stater är ju ett sätt att få saker att hända - tänk om alla partier i riksdagen skulle ha vetorätt - hur många beslut skulle då tas under en mandatperiod !?"

  Som sagt, politiker skapar inte välstånd. Ju mindre de pillar och reglerar i människors vardag och företagens förutsättningar, desto bättre. Eller menar du att till exempel EU:s jordbruks- och fiskepolitik fungerar bra?

  Sedan är det rent nonsens att påstå att "vi får inget att säga till om i stora världen om vi inte är med". Vi får definitivt mer att säga till om om vi agerar som en enskild, suverän stat än som en delstat i EU där där vi saknar vetorätt och centralregeringen har rätt att köra över Sverige i alla frågor.

  En union behöver inte betyda central regering och gemensam utrikespolitik. Det räcker så bra med ett rent ekonomiskt samarbete. En sådan union röstade jag för 1994. Oj, vad fel jag hade.

  SvaraRadera
 65. @Leve demokratin: så det är din tolkning av fördraget som automatisk är rätt för att du ganska djupt nere i det hittat formuleringar som kan tolkas på ett sätt som enligt dig är odemkratiskt mao ?

  Och skälet till att det är så många positivt inställda till det är antingen att dom är okunniga/icke pålästa eller med i den stora konspirationen ?

  /K

  SvaraRadera
 66. Leve demokratin2009-10-07 17:24

  Du behöver inte gräva för fem öre:
  Bara kunna läsa.. Det står rakt upp och ner i artiklarna..

  Och nu är du verkligen desperat eller hur.. kastar ur dig det ena efter det andra och borta är t.o.m alla försök till argument..
  Läs fördaget innan du uttalar dig va?

  Tills dess tänker jag inte ens slösa mer tid på dig, det är som att prata med en vägg. En barnslig vägg. :)

  SvaraRadera
 67. Mycket intressant och välskrivet. Men om någon nu vill ha en EU-stat vilken roll spelar de ingående enskilda staternas inflytande då? Sen går det naturligtvis att önska ett mer demokratiskt EU, men EU-staten som sådan och dess makt över medlemsländerna ser jag inte som ett problem. Känns tvärtom som en ganska naturlig utveckling av "nationsstaterna". Nu kanske det tar 100-200 år, men jag välkomnar personligen en världsstat, där alla världsmedborgare har varsin röst. Den utvecklingen kommer naturligtvis att leda till att vissa medborgare/stater får ge upp lite av sitt nuvarande inflytande, men för de flesta kommer det "garantera" en tryggare tillvaro.

  SvaraRadera
 68. Herregud Anonym. Det är det som är så farligt idag. De allra flesta har idag blivit insugna i villfarelsen levererad av media att bara vi får vår säkerhet så spelar frihet, integritet, rättssäkerhet och andra bortglömda självklarheter allt mindre roll. Som om vi haft dessa rättigheter bara för att oss säkerhet. Historiskt, vilka har stått för massmord, tyranni, ockupationer och gjort världen mindre säker? Folket, som staten konstant försöker "skydda" oss från med allt värre inskränkningar i våra rättigheter? Eller politiker, kungar och andra i maktposition? Tyvärr är medierna helt essentiella för en fungerande demokrati. När samma pådrivare av centralisering av makt är de som äger de flesta medier i väst, har vanlig media spelat ut sin roll, och därmed är demokratin död.

  SvaraRadera
 69. Som allmänt nyfiken skulle det vara väldigt intressant att jämföra skillnaderna med vad EU betyder för Sverige å ena sidan och vad Sverige betyder för Norrland på den andra. Det norrländska självstyret är ju lite klent. Lagar som stiftas i Stockholm gäller i Umeå vare sig umeborna vill eller inte, och vill de nio tiondelar av Sverige som bor söder om Dalälven bygga ut Vindelälven är det inte mycket lokalbefolkningen kan göra. Det finns givetvis skillnaden att den svenska regeringen i alla fall har någon slags demokratisk legitimitet. Men från norrländsk sida är det ändå en främmande legitimitet. Vore väldigt intressant att få skillnaden belyst som sagt.

  SvaraRadera
 70. Varför tar vi inte och startar ett eget land? Jag är med på det!

  SvaraRadera
 71. Klas dtällde frågan om vad vi skulle folkomrösta om gällande EU med uppräknande "exempel" på formuleringar som tydligt talade om svårighetern.
  Jag vill påpeka att jag håller med om att detaljstyrning i frågor inte gör sig väl med folkomröstningar.
  Men jag vill föreslå ett par tänkbara allternativ i en folkomröstning som skulle behövas för att legitimera EU-samarbetet och arbeta i rätt riktning:
  (givetvis representerar alternativ 1 0ch 4 överdrivna ytterligheter)
  1. EU skall avskaffas, inget dylikt samarbete ska förekomma.
  2. EU skall endast vara ett forum för ekonomiskt samarbete och frågor där gränsöverskridande avtal är ett måste för att säkra frågor som mänskliga rättigheter och demokrati.
  3. EU skall verka för att bli Europas förenade stater med begränsat nationellt självbestämmande för att kunna agera på alla politiska och ekonomiska nivåer.
  4. Avskaffa nationalstaterna och gör EU till ett enda land, med ett gemensamt styre, flagga, nationalsång nu eller på en gång.


  Jag uppfattar det som så att de flesta svenskar vill ha EU som en garant för frihandel och schysta spelregler i ekonomiska frågor i huvudsak och även ett samarbete i frågor som att te.x. sätta maxnivå för utsläpp och miniminivå för demokratiska rättigheter.
  Detta är vad man har fått mandat att utföra när vi gick med i samarbetet.

  Problemet är att man nu från politiskt håll och inom EU ser sig ha mandat att verka för United States of EU, inom allmänrätsliga frågor, politik, ja i stort sett alla områden, detta har man INTE förankrat folkligt.

  En folkomröstning är som sagt ett mycket dåligt verktyg för detaljstyrning, men det är ett utmärkt verktyg för att välja inriktning.
  Så vad vill vi medborgare och olika folk inom EU att EU-samarbetet ska vara till för egentligen, är det inte dags att ta reda på det?
  Om EU ska ha någon legitimitet och ta sig mandat att låta saker göras bör det ske med folkligt stöd för den färdriktning man driver mot, annars bör man nog med en fånig liten bil-analogi bromsa farten rejält för att få mer tid att se över trafiksituationen, fråga en extra gång vart passagerarna vill åka, signalera och svänga in den av passagerarna föredragna avfarten.

  SvaraRadera