Aktuellt

Klimatanpassning behövs nu - men vill det offentliga betala?

Eventuella effekter av en klimatförändringsdämpande politik låter vänta på sig decennier, om de alls fungerar när resten av världen ökade CO...

2009-08-17 10:06

Börsen har inte alls stigit de senaste 100 åren

Det brukar påstås att börsen alltid stiger över tiden, men då tar man förstås inte hänsyn till inflation. Och tar man hänsyn till inflation så använder man oftast det smala KPI-måttet, som inte plockar med tillgångsinflation och bara är ett av många symptom på riktig inflation.

Riktig inflation är och förblir ökningen av mängden pengar, penningmängden. Denna penningmängd jagar de varor, tjänster och tillgångar (inklusive aktier, fastigheter och råvaror) som finns. Penningmängden, M3, är ett möjligt mått på den totala prisökningen i både KPI och tillgångar, kanske det Gabriel Urwitz efterlyser?

Justerar man börsindex för penningmängden, M3, så visar det sig att börsen inte alls stigit de senaste 100 åren, utan det handlar bara om tillgångsinflation och inte reala uppgångar. Faktum är att mätt i realt värde var börsen högre värderad innan första världskriget. Samtidigt har börsen visat på en real ökning sedan 80-talets början.

Däremot uppvisar sig ett spöklikt samband. Tillgångsinflationen på börsen hoppade över en hel Kondratiev-cykel under mitten av 1900-talet, men annars ser de goda börsdecennierna sedan 1980-talets början ut att exakt spegla de goda decennierna i början av 1900-talet, som avslutades med börskraschen 1929. Klicka på grafen nedan.

Som ni ser matchar vågorna A-G varandra perfekt. Först en real M3-justerad mindre uppgång i våg A, nedåt på våg B, och sedan kommer den största reala uppgången i C-vågen, vilket följs av två stora reala vågor nedåt, D och F, som bryts av med en liten real uppgång i våg E. Därefter kommer en real uppgång i våg G, vilket vi kan vara i början av nu. G-vågen avbryts av H-vågen nedåt som sedan går över i en lång period av en börs i real kräftgång, alternativt svagt fallande realt i 40-50 år.

För att få lite inflationsjusterat perspektiv på H-vågen, så markerade den stora börskraschen 1929 starten på H-vågen, och upprepar sig samma vågor nu så har vi alltså den riktigt stora börskraschen framför oss. Vi kanske får några år av stigande real börs, men sedan kommer den riktiga kraschen, alternativt hyperinflation som tar ner börsen realt. Därefter kan det alltså komma en period av nästan 50 år då man inte kommer tjäna speciellt mycket pengar på börsen. Detta är i så fall en justering av mitt 1929-scenario.

Glöm nu inte att under Kondratiev cykeln efter andra världskriget visade världen upp en fantastisk ekonomisk tillväxt och välståndsökning, utan att detta alltså avspeglades på börserna. Genom Bretton Woods guldmyntfot begränsades pengatryckandet, och istället för att få tillväxt i fiktiva marknadsvärden på börsen så upplevde vi tillväxt i verkligheten istället.

De tider vi haft från 1980-talets början till nyligen har varit helt fantastiska, både de positiva sidorna av en Kondratiev A-våg, och reala uppgångar på börsen. Men nu kan vi ha B-vågen framför oss, kombinerat med många decennier av realt svag börs. Det är något helt annat än vad vi trott oss vetat de senaste decennierna - att börsen alltid stiger över tiden.

Vän av ordning kan ta mitt inprickande av K-cyklerna med en nypa salt, jag har främst baserat dessa på krigscyklerna med första- och andra världkriget, Vietnamkriget och kriget mot terrorismen som ungefärliga brytpunkter.

Som många påtalat tidigare så visar de senaste decennierna upp många likheter med "La Belle Epoque" i början av 1900-talet, med både realt stigande börser och Kondratiev-A. Notera dock att börsen i reala termer alltså var värd mer i början av 1900-talet än den ens var värd när IT-bubblan sprack. Så riktigt lika belle har vi inte haft det.

Det har varit fantastiskt att vuxit upp under dessa glada tider, men nu kommer det inte bli fullt så muntert framöver. Vi har en omställningsprocess framför oss, och den kommer inte vara välkommen.

Metodik och diskussion
Tipstack till signatur Victor som postade en variant av grafen i en kommentar på ett tidigare inlägg. Äras den som äras bör.

Data för M3 är hämtat historiskt från Riksbanken och för 2007, 2008 och 2009 från SCB. AFGX är hämtat från Affärsvärlden.

Börsindex baserar sig på sista handelsdagen på året. För 2009 använde jag indexet för den 16:e augusti, och M3 för juni 2009. Det betyder att uppgången och G-vågen i grafen ovan är preliminär. F-vågen kan alltså istället fortsätta i flera år med en realt fallande börs, innan G-vågen tar vid, om det visar sig att börsen börjar falla rejält nu under hösten, eller M3 sticker iväg via sedelpressarna.

F-vågen borde hålla på lite längre, och i så fall skall börsen ner i några år till innan en sista F-bullmarket följd av en lång period av ointressant börs, kanske driven av den permanenta ekonomiska nedgången som peak oil innebär.

Oavsett om vi har starten på G-vågen nu, eller om F-vågen fortsätter nedåt, så skall man alltså strategiskt långsiktigt inte förvänta sig att tjäna pengar realt på börsen framöver. Nominella börsuppgångar kommer precis som för uppgångar i bostadspriser bara innebära att staten får ett latent beskattningsunderlag, som drar ner din reala värdeminskning ännu mer. Det är alltså bättre med 50 år av börs i kräftgång och låg inflation, än 50 år av nominellt stigande börs, driven av hög inflation.

Diskutera?
Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

28 kommentarer:

 1. Visst har du rätt och så har det alltid varit.

  Men den svåra frågan kvarstår Hur kan man BEVARA sitt kapital i en ständig kamp mot inflationen? Att lägga pengarna i madrassen är ingen bra lösning...

  Företagsverksamhet har visat sig mycket bra på att besvara pengar även om den reala avkastningen inte varit fantastisk. Du missar dock utdleningar i ditt diagram vilket är den rela avkastning man fått.

  Fastigheter har också bevarat pengar och andra tillgångar som jord och skog.

  Guld har däremot sedan år 1900 varit ganska dåligt på att besvara pengar. Kortfatta kan man säga att guld stigit i pris med hjälp av inflationen men däremot inte givtit en löpande avkastning dessutom som virke från skogen, driftsöverskott från fastigheter, utdleningar från aktier...

  SvaraRadera
 2. Med tanke på att Bretton Woods innebar guldmyntfot, så bör det ju vara korrekt att guldet åtminstone under den tiden inte steg i pris.

  Annars har du föstås rätt. Guld går bäst i tider av hög inflation, men ger inte någon kontinuerlig avkastning.

  Vill man bevara sitt kapital så är det genom reala investeringar i reala tillgångar som fastigheter, jordbruksmark, skog, samt byggande av eget företag. En Kondratiev A-fas utan reala börsuppgångar innebär att det är som företagare man skall tjäna pengar.

  Är man dessutom primärproducent (ex skog) så har man teoretisk möjlighet till pricing power och kan följa inflationen, även om det via inköpskartellerna nödvändigtvis inte blir så i praktiken. Man kanske kan se att vara hyresvärd som att vara primärproducent av bostadsyta?

  SvaraRadera
 3. Vi verkar ha samma uppfattnning båda två. Förtagande och reala tillgångar är grundfundamentet till att bevara pengar och så kommer det alltid att vara. Guld är en försäkring mot extrema kriser inte något som ger avkastning i längden.

  Företagande=aktiebolag eller enskild firma.

  Det som skapar den rela avkastning är den löpande avkastningen. It´s all about dividends och förhoppningsvis kan man samtidigt bevara sitt kapital. Att tro att kapitalet i sig skapar real avkastning är något som man inte bör tro men 3-5% i realavkastning från divedens är optimistiens förhoppning.

  pricingpower på ved från skogen lär nog med tiden i alla fall följa inflationen ja även om även det givetvis är konjunkturkänsligt.

  SvaraRadera
 4. "Guld har däremot sedan år 1900 varit ganska dåligt på att besvara pengar. Kortfatta kan man säga att guld stigit i pris med hjälp av inflationen men däremot inte givtit en löpande avkastning dessutom som virke från skogen, driftsöverskott från fastigheter, utdleningar från aktier..."

  Givetvis har du rätt i att guld ej stått sig i jämförelse. MEN man kan också vända på det. Guld kan vara grymt undervärderat, det får vi se. Fel är det inte att ha som en viss procent av sina tillgångar i historiskt säkra "pengar". Men helt riktigt någon årlig avkastning får man såklart inte.

  Anta att fiat-systemet faller inom säg 10-15 år. Vad tror du guld och silver är värt då? När svensson vill ha tag i det?

  Kan du din historia så bör du veta att det är väldigt svårt att hålla i sitt kapital under längre perioder (nu snackar vi länge) pga av diverse kriser.

  Smart men ej maximalt växande innebär således lite av varje som tillgångar.

  \Thaman

  SvaraRadera
 5. ""Kan du din historia så bör du veta att det är väldigt svårt att hålla i sitt kapital under längre perioder (nu snackar vi länge) pga av diverse kriser.""

  Du har givetvis helt rätt.

  Historien är fylld av kapitalförflyttningar . vanligaste orsaken är dålig äganderätt t.ex. när den svenska familjen Nobel blev av med alla sina olje och gastillgångar i Kaukasus 1918 i samband med dvs det som idag är en del av Gazproam.

  Ett annat exempel är när Karl XI genomförde en reduktion av adeln skogs och jordbrukstillgångar för att betala av den svenska statsskulden. Inte kul för jordägarna...

  Sedan har vi givetvis rena stöder som när någon får inbrott i villan och blir av med guldtackor eller som när bakfacket läsas av banditer.

  prisnivåerna på silver och guld är oerhört svåra att sia om det blir som alltid ett visst mått av spekulation. Vid enorma samhällskriser så skulle jag nog hellre slå ett slag för livsmedel och jordbruk än guldtackor på något Swedbankkontor eller något pappers-guld garanterat av handelsbanken.

  men människan har överlevt många kriseroch alltid har det kommit fram företagsverksmahet som tjänar pengar.

  SvaraRadera
 6. Lite fel inlägg för denna kommentar, men då jag varit på semester och faktiskt i hög utsträckning hållit mig borta från det mesta så har bloggläsandet blivit lidande. När jag nu börjat komma ikapp så dyker självklart en del funderingar upp.

  Jag läser dig regelbundet via RSS (av någon anledning så går push-notifieringarna långsamt för din sida och exempelvis dagens inlägg finns inte med i RSS-läsaren ännu) och har relativt stor behållning av inläggens karaktär och ämnesval. Du är dock alldeles för insnöad på Peak-oil, något som du förmodligen själv är väldigt medveten om, men det går inte många inlägg där du inte lyckas klämma in det begreppet. Finns det någon bakomliggande orsak till att du vill hamra in det mantrat så hårt, förutom att du om tio-femton år kommer kunna säga "Jag sa ju det"?

  Hursomhaver, det var mest en passus till min egentliga fundering. I de flesta inägg så upplever jag dig som analyserande och objektiv, där du kan problematisera även ståndpunkter du anser dig stödja och inte bara sväljer presenterade fakta rakt av. Men i frågan om ekologiskt jordbruk kontra fosilt sådant så upplever jag dina inlägg som i det närmaste fundamentala. Det finns inget utrymme för en les faires mentalitet a la liberalism där advokater för ekologiskt jordbruk kan få hålla sig till den skolan och förespråkarna för ekologiskt kan göra detsamma.

  Alla som förespråkar fosilt jordbruk springer tydligen de världsomspännande- och superrika(?) gödselproducenternas ärenden och all forskning som visar på dess fördelar är därför ytterst tvivelaktig enligt dig. Samtidigt så länkar du till en rad forskningsrapporter av förespråkarna för ekologiskt jordbruk, utan tillstymmelse till kritiskt tänkande. Dessa är alltså någon form av altrusiter?

  Precis som i klimatfrågan så finns det stora pengar att tjäna i båda lägren, och det finns otaliga personer som tjänar bra på byråkrati och att få stämpla produkter med såväl rättvisemärkningar som ekologiska sådana.

  Det är självklart din blogg och du får uttrycka dina åsikter precis som det dig behagar. Men det lämnar, i alla fall hos mig, en liten fadd eftersmak, när du i övrigt är så knivskarp, men i denna fråga rasar fram utan att sätta på de annars så kritiska glasögonen.

  Mvh
  Daniel

  SvaraRadera
 7. "Vid enorma samhällskriser så skulle jag nog hellre slå ett slag för livsmedel och jordbruk än guldtackor på något Swedbankkontor eller något pappers-guld garanterat av handelsbanken."

  Vi är eniga, gut.

  \Thaman

  SvaraRadera
 8. Kan vara värt att diskutera guldmyntfoten lite mer. Utan att vara någon superexpert på området så var väl Bretton-Woodssystemets största problem att det var dollarn som var baserad i guld, och sen i sin tur var typ resten av alla valutor knutna till dollarn. Detta gjorde systemet känsligt för förändrade förhållanden i världsekonomin, som t ex när Västtyskland inte ville justera upp sin kurs gentemot dollarn samtidigt som USA gick på knäna efter såväl vietnamkrig som oljechocker.

  Så BW var egentligen inte optimalt, men däremot de systemen som föregick där varje land själva administrerade sitt guld och sin valuta gav ju en oöverträffad prisstabilitet inom handeln. Vi har knappast mindre handelsflöden idag, varför en övergång till stabilare växelkurser inte direkt borde skada.

  SvaraRadera
 9. Hej och hå, då var man internetkändis :)
  Hoppas du uppskattar rådatat, och som jag skrev så har jag försökt 'fixa' M3 de senaste åren så att det ser nyktert ut trots ändrade regler för hur man beräknar penningmängden.

  SvaraRadera
 10. Enligt detta diagram så var ju 1929-kraschen mildare än den 1917-23?
  Dessutom är inte år 2009 över än och enligt diagrammet ska väl (F)börsen falla iflera år från där kraschen börjar?
  Köper själv guld/silver för mina penningar, sen om det är fel så tar jag det men de blir ju aldrig värdelösa iallafall som papper.
  Intressant läsning tack för det!

  SvaraRadera
 11. Som du ser så diskuterar jag att det är för tidigt att säga att G-vågen faktiskt skall inledas redan nu, och jag satte ett "?" efter G i grafen.

  Ja, justerat för inflationen, så var raset värre 1917-23, då man upplevde rejäl inflation under perioden.

  SvaraRadera
 12. Hej!

  Kul blogg! Tävling på min, kolla gärna in!

  MVH Douglas, d.berkö

  SvaraRadera
 13. Ursäkta om jag stör Douglas, men ditt snyltinlägg aktiverade min kräkreflex.

  Vart skall jag skicka räkningen för nytt tangentbord?

  SvaraRadera
 14. "Vid enorma samhällskriser så skulle jag nog hellre slå ett slag för livsmedel och jordbruk än guldtackor på något Swedbankkontor eller något pappers-guld garanterat av handelsbanken."

  Vid enorma samhällskriser är det nödens lag som gäller, inget vi vill sträva efter.. Därför är det svårt att förstå att regeringar och centralbanker agerar som man gör..

  \Thaman

  SvaraRadera
 15. Fd aktieägare2009-08-17 15:18

  Jag har länge varnat för att den stora kraschen ligger framför oss och inte bakom oss.

  Vi har inte haft en "börskrasch" i ordets egentliga bemärkelse ännu, men den kommer. Och den kan komma snart.

  Börskraschen 1929 kommer säkert att blekna i jämnförelse. Folk som nu rusar in på börsen och kanske till och med belånar sig kommer säkert att få ångra sig.

  Vad som händer sedan är oklart men troligen blir det initialt kaos följt av en tid av stor social oro och konflikter. Massarbetslöshet. Hunger. Saker som vi idag inte kan föreställa oss.

  På längre sikt sedan en omställning bort från det system som vi idag tar för givet och till något nytt och för oss okänt. Förhoppningsvis något som är bättre...

  Det är i sanning intressanta tider som vi lever i idag.

  SvaraRadera
 16. Hmm...

  Jag vet inte vad börsen kan ha bestått av för bolag för 100 år sedan, men det fanns ett som hette Lux och tillverkade fotogenlampor(?). Dagens Electrolux har säkerligen ett högre realt värde osv. Sunt bondförnuft säger att dagens börsbolag är oerhört mycket mera värda realt än vad dåtidens bolag var,så det finns nog någon hake i ditt resonemang.

  Vad gäller kurvsymmetrier så ska de nog inte betraktas som mycket mer än vanlig siffermagi och är inget man ska hänga upp sin framtidsanalys på. Men visst, vissa "strömningar i folkdjupen" kan nog bero på en allmän benägenhet att reagera på ett visst sätt och kan därför komma att upprepas om man inte lär av historien. Och vem gör det?
  Mvh Artur

  SvaraRadera
 17. Enskilda bolag kan förstås gå bättre än index om de expanderar med mer än de tar in kapital eller lån, men du menar annars alltså att du inte anser att ökningen av penningmängden är inflation?

  En del är ju väldigt stolta över sin nominella sifferutveckling. Då får man ju fler siffror att betala skatt på.

  Jag vill hävda att grafen visar den reala utvecklingen.

  SvaraRadera
 18. Det är ju bara den del av ökningen som är utöver den reala tillväxten som är inflation. När du justerar för hela ökningen i M3 justerar du ju börsens värde för dess egen reala tillväxt och då blir ju svaret noll tillväxt.

  Mvh Artur

  SvaraRadera
 19. Hur bygger man en förmögenhet eller bevarar sitt kapital?

  Svaret är att det finns tre sätt;

  1) Man en ordentligt väldiversifierad portfölj med så många tillgångsslag som möjligt.

  2) Man är en mästare på timing. Timing är A och O. Kanske den viktigaste parametern för att bygga/bevara kapital genom investeringar i realtillgångar och andra placeringar.

  3) Man använder sitt kapital till eget företag.

  /Mr Anonymous

  SvaraRadera
 20. Artur, relevant synpunkt. Får korrigera för BNP.

  SvaraRadera
 21. Jag får bara fatt på historiskt BNP tillbaka till 1950 hos SCB, artur, kan ngn hitta äldre data vore det inte fel.

  Vågrörelserna förblir de samma, och stiltje realt på börsen 1950-1980 ligger kvar. Däremot blir toppen högre för börsen, men det är som sagt ofullständigt tills vi får korrekt data för första halvan av 1900-talet.

  Postar modifierad graf i morgon.

  SvaraRadera
 22. Jag säger bara 3 ord!

  Utdelningar, Utdelningar, utdelningar!

  Resten kan ni räkna ut själva!

  SvaraRadera
 23. Vem i h-e kan komma på att jämföra aktiekurser med M3?

  Om jag köper en obligation för 100 tkr av ett företag så ökar M3 med 100 tkr. Obligationsmarknaden har vuxit. Och? Det är lika meningsfullt att jämföra börsen med börsen och komma fram till att värdeutvecklingen är noll.

  För att mäta real avkastning, använd en Big Mac, bokhyllan Billy, en Iphone, guld eller något annat prisindex, om nu inte KPI duger.

  Johan

  SvaraRadera
 24. Bloggaren har fått betydelsen av M3 om bakfoten. M3 är inte ett mått på penningmängd. Det är i huvudsak ett mått på vissa typer av skuldsättning. Eller om man så vill ett mått på vissa typer av fordringar.

  Dvs det går inte att dra de slutsatser bloggarn gjort.

  Man kan ha olika uppfattningar om vad inflation är. (Olika skolor har olika definitioner). Dock blir det mycket fel att sätta inflation = M3.

  SvaraRadera
 25. Det är befängt att jämföra nominella aktiepriser med M3. Bloggaren har läst Humanekologi! Varför i herrans namn väljer man att läsa humanekologi? Om man inte förstår skillnaden mellan nominella och reala värden, och kopplingen mellan reala värden och ett bättre resursutnyttjande så har man inte förstått ett skit. Läs nationalekonomi istället och lär dig vettigt.

  SvaraRadera
 26. Som vid alla andra kommande katastrofer så är det dags att hamstra.

  Guld, ammunition och konserver kommer att bli högvaluta! :-)

  SvaraRadera
 27. Det går inte att dra slutsatser från denna graf då den enbart visar data från 1900 och fram. Om det hade varit liknande cykler tillbaka i tiden innan det så hade det kanske varit intressant, för närvarande är detta enbart anekdotiska bevis.

  SvaraRadera
 28. Hej på dej Cornucopia 2009-08-17 19:52,
  Året är nu 2015 och dina funderingar stämmer fortfarande förbluffande väl.
  Utvecklingen på 80talet tog fart efter finansavregleringen, hur med utvecklingen runt år 1910, skedde nån sorts avreglering då också?

  SvaraRadera