Aktuellt

Andra världskrigets tre slutdatum i Europa

Andra världskriget slutade med Nazitysklands ovillkorliga kapitulation i princip på tre olika datum i Europa. Minst känt är antagligen den...

2009-08-12 15:24

50-500% större skördar med ekologiska metoder i utvecklingsländer

Som replik på PR-hetsen mot ekologiskt jordbruk, så replikerar idag den ekonomiska föreningen KRAV:s VD i SvD. Ett citat är särskilt intressant:

"Flera av de studier som forskarna tagit del av visade att övergången till ekologiskt jordbruk i länder som Argentina, Kina, Nepal, Etiopien och Mali medfört skördeökningar på allt från 50 till 500 procent."

Undrar vem som sitter med dumstruten nu, Marit Paulsen? Man skall inte alltid okritiskt acceptera en PR-kit från konstgödsel- och besprutningsindustrin.

Det här rör sig inte om några enskilda studier, utan en uppsjö av publicerade vetenskapliga rapporter.
Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

17 kommentarer:

 1. Men vi skall alltså acceptera ett PR-kit från "KRAV"... ? Menar du allvar?

  SvaraRadera
 2. Nej, men du kan ju fundera på om det finns otaliga studier som motsäger det Marit Paulsen mfl blivit ilurade att säga, så har rimligtvis eko-hatarna fel.

  Betyder inte att eko-älskarna har rätt, men i debatten så framstår de som mindre dogmatiska och talar om att det behövs samarbete och hållbart jordbruk istället för polarisering. I de flesta debattinlägg som kommit från ekosidan, så har man skrivit att man inte dömer ut det konventionella jordbruket, även om det inte är hållbart.

  Hållbarhetsargumentet tas aldrig upp av ekohatarna, rimligtvis därför att det "konventionella jordbruket" just inte är hållbart, då det bygger på ändliga naturtillgångar.

  För övrigt är det här första gången som KRAV går i svaromål mot drevet.

  SvaraRadera
 3. KRAV:s påstående tror jag på först när jag ser vad studierna innehåller. Framförallt hur gödslar man de ekologiska jordarna? Risken med ekologiskt jordbruk är att jorden utarmas om man inte tar jordprover och ser till att tillföra jorden ny näring. Även om man tillför stallgödsel, gröngödsling m.m så är risken stor att man missar flera mikronäringsämnen som kan ha stor betydelse för växtligheten.

  SvaraRadera
 4. Men snälla nån, det är ju just mikrogödningsmedel som saknas i konstgödsel, som innehåller tre ämnen i olika kombinationer: kväve (N), fosfor (P) och kalium (K).

  Naturgödsel innehåller naturligtvis alla gödningsmedel som finns i t ex stallgödsel eller kompost.

  Är det ngt som utarmar jorden så är det just konstgödsel, som inte ens tillför humusämnen.

  Men som ekoförespråkarna påtalat tidigare i debatten, så tillförs naturgödsel även i stora delar av det (svenska) konventionella jordbruket, främst från de som har djur (ex mjölkkor), så frågan är inte så svart-vit som eko-hatarna vill få det att framstå. Denna moderatare syn hittar man dock bara hos ekosidan, som alltså påtalar att den andra sidan också delvis tillämpar bra jordhantering.

  SvaraRadera
 5. Cornucopia skriver att det inte finns mikronäring i konstgödsel. Konstigt, för i våras körde jag på ett helt gäng på våran raps..

  Påståenden om utarmning av åkermarken pga. konstgödsel skulle jag säga är fel. Odlar man spannmål och låter halmen ligga kvar för nedbrukning är utarmning av humus liten. Att ta bort mängder av skördar utan att tillföra motsvarande mängd näring skapar utarmning.

  Största problemet med ekoodling är avsaknaden av kväve och bristen på bekämpning av vissa ogräs. Kväve är svårt gödsla tillräckligt av med naturgödsel. Ogräs så som tistel och renkvavle kan ta över hela fält och bli i stort sätt omöjlig att bli av med utan kemisk bekämpning.

  SvaraRadera
 6. Som du vet kan man tillföra kväve genom växelbruk med t ex ärt som binder kväve till marken.

  Men ditt exempel med halmen visar att frågan återigen inte är svart-vit, vilket också påtalats av den ena sidan i debatten, nämligen ekoförespråkarna.

  Ett problem är att man kan återföra halmen, men har inte alltid gjort det och inte överallt. Sverige har väl relativt små problem med erosion och utarmning av åkermark, pga klimatförhållanden och riklig nederbörd. Men det gäller tyvärr inte hela världen. Titta t ex på USA:s fd prärie, vilket väl är ett dåligt exempel av många.

  I väst har man förhoppningsvis kunskap och kapital att motverka bristerna i "konventionellt jordbruk", men frågan är om man är så noga med att göra de investeringar i tid, arbete etc som behövs när man övertygar U-länder att köpa konstgödsel och bekämpningsmedel, eller om man (=tillverkarna av konstgödsel) då bara försöker maximera profiten?

  SvaraRadera
 7. Växelbruk ger inte så mycket som eko-lobbyn vill ge sken av. Ärter som helst inte ska odlas oftare än var sjunde år pga växtföljdssjukdomar. Dessutom är ärter svår odlade och har dålig konkurrens mot ogräs.

  Jag vet inte om vårt klimat och nederbörd har så mycket att göra med utarmning, isf skulle det vara värre eftersom vi har mer regn (normalt sett) än Amerikanska prärien. Självklart har USA (på vissa håll) inte riktigt skött sig när det gäller den biten.

  Skall vi förvägra U-länderna möjligheten att kunna producera sin mat själv eller skall dom i fortsättningen vara beroende av bistånd? Konstgödsel kostar, men skall dessa bönder kunna odla ekologiskt krävs det enorma investeringar i rådgivning/kunskap och maskiner. Det hörs sällan i debatten att en ekologisk bonde behöver köra 2-3ggn extra med sin traktor för att klara håll ogräset på låg nivå jämfört med en vanlig bonde.

  SvaraRadera
 8. Om du läste vad som skrevs i SvD, så gav ekologiska brukningsmetoder högre skördar till lägre kostnad. Hur det nu kan vara negativt för en U-landsbonde får du gärna förklara.

  SvaraRadera
 9. Blir så förb... när du C. har helt rätt isak men att Ni oerhört pålästa bloggare(Flute, Du bl,a) inte ser hela bilden att detta med EU,FN,WHO och deras allt mer kontrollerade makt har en mycket djupare agenda än Ni hitills har insett.

  SvaraRadera
 10. Cornucopia skriver: "Hållbarhetsargumentet tas aldrig upp av ekohatarna, rimligtvis därför att det "konventionella jordbruket" just inte är hållbart, då det bygger på ändliga naturtillgångar."

  Vilka ändliga naturtillgångar är det du syftar på. NO3 eller?

  Det är dessutom ekodlarna som har valt sida. Inte de konventionella bönderna som fritt kan välja den metod som ger störts avkastning.

  Vad gäller de ändliga resurserna vid konstgödselframställning så är en av världen mest kända fabriker den i Norska Telemarken som sprängdes i luften under WW2.

  Med råvarorna vatten och luft producerade de gödsel till större delen av Europa på den tiden.

  Idag används visserligen någon procent eller två av världsproduktionen av den billigare naturgasen för att utvinna vätet.

  Men det kommer knappast någonsin bli någon brist på väte på jorden, så peak oil eller inte så kommer vi kunna producera billigt gödsel i all framtid.

  Vad som inte är hållbart idag är snarare de sjuka jordbruksbidragen som gör att vi överproducerar fel sorts mat på fel plats för att sedan slänga bort den.

  Det är där ekoförespråkarna borde lägga sitt krut och göra nytta.

  Att KRAV går ut och skriver en debattartikel i egen sak är dessutom helt naturligt.

  Det gäller ju att hålla skenet uppe om den "nya" perfekta odlings och levnadsformen som man tydligen glömde bort under sekler av svält.

  KRAV har förövrigt själva insett att det inte går att köra 100% ekologiskt utan att då och då ta hjälp av det konventionella jordbruket.

  Deras fooderdispenser och andra oärligheter finns ju tom att läsa på deras egen site.

  SvaraRadera
 11. Det är vad KRAV tycker om saken och hur dom ser på det, det är klart att deras intresse ligger i att försvara ekologisk odling. Annat skulle väl verka korkat eller?
  Speciellt när du anser att industrin för gödning och bekämpningsmedel skulle verka i egen sak... varför skulle inte KRAV göra samma sak?

  SvaraRadera
 12. Det största problemet med konstgödslingens långsiktiga hållbarhet ligger inte i kvävet, utan i fosfat. Kvävegödsel kan ju framställas ur luft och vatten med energitillsats och kväve kan man ju i viss mån också binda med baljväxter.
  Fosfat däremot är en ändlig tillgång. När världen når "peak phospate" börjar de riktiga problemen.
  Ett grundproblem i dagens jordbruk är ju att fosfatet inte går tillbaka från städerna till jordbruksmarken.

  SvaraRadera
 13. Flute har alldeles rätt i vi har ett enormt problem med att fosfor inte återförs från reningsverken. Skulle vi kunna göra det skulle behovet av konstgödsel minska betydligt.

  SvaraRadera
 14. Tyvärr innehåller slammet från reningsverket för mycket tungmetaller, läkemedelsrester etc. Dock borde man kunna återföra det i ett mellansteg, typ till energiskog, och sedan via näringspumpen eller kompostering av biomassa och över till åkrarna. Borde gå att uppnå ngn form av rening biologiskt, utan allt för stora insatser av allt dyrare energi?

  Iaf, forskning (kände en som forskade på detta) visade allvarligt sänkt fortplantningsförmåga hos diverse smådjur som utsattes för slammet i de doser det var tänkt att spridas på åkrarna. Tyvärr var det slamlobbyn som hade finansierat forskningen, så han fick inga fler anslag efter det avslöjandet...

  Bästa sättet att fånga upp fosforn är väl annars urinseparerande toaletter?

  Men det är absolut viktigt att fånga upp fosforn från avloppen och återföra, frågan är bara hur man undviker nedsidan med kadmium etc. Det är rent av så att man kan mäta guldhalten på åkrar som gödslats med avloppsslam, enbart på det slitage på vigselringar etc det blir när man tvättar händerna...

  Vi kanske kan leva med tungmetaller på åkrarna, bara de sedan inte hamnar i de ätliga delarna av grödorna?

  Samtidigt kommer en återförsel att dra en hel del energi, undantaget kanske bevattning med närproducerat utspätt urin (OK, NPK 20-1-1 i urinen, mest kväve alltså), men rimligtvis mindre än det drar att bryta fosfor från ändliga fosforgruvor i Finland.

  Återförsel av fosfor från avloppen är en intressant frågeställning om hållbarhet i kontrast med miljö. Frågan är vad som är skadligast i längden, urlakning av näringsämnen eller höjda halter tungmetaller?

  SvaraRadera
 15. Hej du centerextremist...

  Påståendet att jordbruk utan tillförsel av handelsgödsel ger skördar som är 50 till 500 procent högre än från gårdar som tillför växtnäring i den formen, är fullständigt orimligt och belastar helt trovärdigheten hos den som på fullt allvar hävdar detta.

  Självfallet är det bra att modern kunskap och teknik används inom jordbruket, vilket ju bl a innebär att ta vara på värdet av växelbruk, gröngödsling ibland, noggrann prövning av vilka bekämpningsmedel - biologiska eller kanske kemiska - som i vissa lägen kan behöva sättas in osv.

  Det "ekologiska konceptet" - hur man nu kan ta monopol på ett begrepp - bygger på att helt avstå från handelsgödsel och kemiska bekämpningsmedel, och att helst bedriva animalieproduktion i kombination med växtodling. Det är ett extensivare sätt att bedriva jordbruk, och kräver därför större arealer som ger en oftast väsentligt lägre avkastning.

  Det är inget konstigt med det, vill konsumenter, politiker och marknad prioritera inköp av sådana extensivt odlade produkter så ska man ju göra - och gör - det.

  Men att hävda att jordbruk utan tillförsel av växtnäring genom handelsgödsel ger skördar som är upp till bara en tiondel av det "ekologiska" är faktiskt löjligt.

  Verkligheten är att jordbruksproduktion enligt det ekologiska alternativa konceptet - som fungerar bäst vid mjölkproduktion - ger en produktion som oftast ligger ca 30-50 procent lägre i avkastning. Undantaget är nog mjölkproduktion, men skulle världens jordbruk öka sin animalieproduktion -som kräver stora resurser - skulle totalproduktionen kraftigt minska.

  SvaraRadera
 16. ursäkta, näst sista stycket i mitt första inlägg blev ju med fel syftning, så här skulle det vara:

  Men att hävda att jordbruk utan tillförsel av växtnäring genom handelsgödsel ger skördar som är upp till 5 gånger större än när handelsgödsel används är faktiskt löjligt.

  SvaraRadera
 17. Staffan Danielsson, 500% större skördar är faktiskt 6x så stora skördar, inte 5x.

  Läs gärna följande istället

  http://cornubot.blogspot.com/2009/08/in-africa-organic-farming-is-not-luxury.html

  Det är realiteten. Allting ser inte ut eller fungerar som i Sverige, särskilt inte hos små- eller mikrobrukare i utvecklingsländer med ett helt annat klimat.

  SvaraRadera