Cornucopia?

Aktuellt

Läsarna inte oroliga över coronaviruset - dags att media tappar intresset?

Läsarenkätens 1773 respondenter visar att bloggläsarna inte är oroliga över coronavirusutbrottet, utan som det ofta är handlar det om att de...

2009-08-31 18:14

Fem dagar kvar

På lördag händer det. Är du beredd?

Dags att lura naiva svenska investerare igen alltså

För att ett lurendrejeri skall fungera behöver ett antal förhållanden vara uppfyllda.

Listan kan göras lång, men grunderna är att det skall finnas en möjlighet att enkelt tjäna stora mängder pengar. De som skall satsa dessa pengar måste vara naiva, opålästa och förstås även ha pengar. Det skall handla om ett ämne som få i målgruppen vet något om, och dessutom gärna handla om något som alla andra har, men inte målgruppen, som på detta vis kan uppnå målet via en ny finurlig genväg.

I det här fallet handlar det återigen om olja. Sverige är ett nästan unikt land. Unikt i att vi har i princip bland de sämsta förutsättningarna i världen för att hitta olja eller fossilgas i vår berggrund. Visserligen gäller det kanske även för länder som t ex Nepal, men till skillnad från Nepal, så finns det pengar i Sverige.

För att kunna få tillgång till dessa pengar för oljebruk så kan man alltså lansera något påhitt som skall fungera i svensk berggrund, och sedan är det bara att ta in pengar och plocka ut lön. Fördelen när det gäller olja är ju att svensken generellt inte kan någonting i ämnet, och att nästan alla andra har olja så vi också är lite avundsjuka.

Som upplagt för en blåsning alltså. Sist hette den blåsningen Dala Djupgas. Dala Djupgas hade inte gått att genomföra någon annanstans än i oljelösa Sverige, för det handlade om hypotesen om den abiotiska oljan, dvs att oljan och fossilgasen inte kommer från döda växter och plankton som stängts in vid ovanliga geologiska processer i jordens ungdom. Istället menar den abiotiska oljehypotesen att olja och gas skapas i oändliga mängder i jordens inre, och därifrån sipprar upp till ytan.

Må så vara. Vulkanutbrott har bevisat att det finns kolväten i jordens inre. Men dessa läcker inte upp till ytan, hade de gjort det i någon väsentlig volym hade jorden varit täckt av flera meter med olja vid det här laget och luften hade bestått av metan istället för kväve, syre och minimalt med CO2. Detta eftersom det i så fall måste läckt olja och gas i miljarder år. Vidare finns det inte heller något sätt att borra så djupt ner i jordens inre att man kan komma åt denna olja och gas på större djup, och väl nere i värmen så finns det inga material som inte skulle smälta...

Nu kastar jag pärlor till svin genom att alls skriva om detta. Geologerna Dale Allen Pfeiffer, Ugo Bardi och Jean LaHerre har så mycket vältaligare bemött vansinningheterna.

No Free Lunch, Part 1: A Critique of Thomas Gold's Claims for Abiotic Oil
No Free Lunch, Part 2: If abiotic oil exists, where is it?
No Free Lunch, Part 3 of 3: Proof

Lite finkänsligt står det i tredje länken ovan att jorden faktiskt producerar minimala mängder abiotisk gas i form av metan varje år, men mängderna är mindre än vad en enda ko producerar genom att fisa.

Förnekare av peak oil tar ofta upp hypotesen om abiotisk olja som "bevis" för att oljan inte kan ta slut, men innan ni lyssnar på dem bör ni läsa ovanstående tre artiklar. En hypotes är en hypotes, varje försök att bevisa den har istället motbevisat hypoteserna, som alltså förblir hypoteser. Man kan konstatera att all olja som utvunnits och hittats än så länge har hittats och utvunnits baserat på de teorierna om fossil uppkomst av olja, medan alla försök att hitta olja med hjälp av den abiotiska hypotesen bara har hittat smörjolja från själva borrningen...

Nu har iaf en svenskanställd rysk forskare gått ut med hypoteserna igen, samt förstås hypoteser om var man skall borra. Det är dags att mjölka lättlurade svenskar på pengar igen alltså. Notera att "ryska forskare" är liktydigt med "amerikanska forskare", som i meningen "amerikanska forskare menar att jorden är platt". Det existerar åtminstone en amerikansk forskare, professor i litteratur, som menar att jorden är platt. Alltså är meningen korrekt.

Thomas Gold, vars hypoteser kostade hundratals miljoner kronor för svenska lättlurade investerare, var för övrigt inte geolog, utan astronom. Jag skulle dock lita på Gold om han säger att jorden nästan är helt rund och rör sig i en ellips runt solen.

I Ny Tekniks artikel påstås de ryska forskarna "hittat en ny metod" för att avgöra var man skall borra. Korrekt är "hittat på". För borrat kan de inte ha gjort, utan först måste man fixa fram några hundra miljoner för att testa "metoden". Precis som med Dala Djupgas. Men det är klart, anställda fick ju löner.

När jag blir sjuk brukar jag iaf gå till doktorn, inte till tandläkaren...

PS Vill någon investera, förlåt bli av med pengar, så har jag en vattentät idé. Ge mig era pengar, så köper jag öl för dem och pantar sedan burkarna, vilket blir intäkterna i företaget. Det kommer vara lönsammare än att borra efter abiotiska kolväten DS

PPS Tillägg. Abiotisk olja är en hypotes. Biogenisk olja är en teori, dvs en vetenskapligt bevisad hypotes. Se senare inlägg.

Den andra gröna vågen

Skall man leta efter någon enskild punkt i historien som var avstampet för den moderna miljörörelsen så hamnar man ofrånkomligen på 1960-talet. Där hittar vi bröderna Odums banbrytande arbete inom ekologi och systemteori, men som enskild händelse måste man ändå peka ut Rachel Carsons bok Tyst vår (Silent Spring, 1962).

60-talet såg också grundandet av Romklubben 1968, vilket 1972 resulterade i första versionen av deras rapport Tillväxtens gränser (Limits of Growth, 1972), som sedan dess uppdaterats med små justeringar, senast The Limits to Growth: The 30-Year Update. Tillväxtens gränser var banbrytande i sin simulering av mänsklighetens framtid utifrån resurstillgång, utsläpp, befolkning mm. Rapporten sade 1972 att mänskligheten skulle nå sitt högsta välstånd åren efter år 2000, och att man därefter skulle krascha fram mot år 2050. Ofta försöker kritiker förlöjliga rapporten med att den hade fel och befolkningen och resurserna inte alls tog slut på 70-talet, men det var aldrig en fråga om det. Istället har det visat sig att 37 år senare så har simuleringen från 1972 varit spökligt korrekt.

I början av 70-talet visade sig M King Hubberts prognos från 1956, att USA:s oljekonsumtion skulle toppa, peaka, runt 1971 vara korrekt. Detta gav i sin tur upphov till den första oljekrisen i samband med Yom Kippur-kriget 1973, när OPEC-länderna vägrade exportera olja. När USA inte längre kunde öka sin oljeproduktion visade sig världen istället maktlös inför oljeproducenterna, och den sårbarhet som det moderna oljeberoendet innebar visade sig. Hubbert hade också förutsett att vi skulle nå global peak oil efter år 2000, och mycket riktigt peakade sedan konventionell lätt olja 2002, konventionell olja peakade 2005 och all oljeproduktion peakade antagligen år 2008. På 70-talet drog man dock en del förhastade slutsatser av Hubberts prognoser, vilket än idag används som felaktigt argument "man sade ju att oljan skulle ta slut på 70-talet, men det gjorde den ju inte, alltså tar den inte slut nu heller". Det har ju däremot aldrig varit tal om att oljan skall ta slut, peak oil handlar bara om att allt fler får klara sig utan olja eller med lägre oljekonsumtion, och redan på 70-talet pratade man om att peak oil först skulle inträffa efter år 2000.

Den moderna miljörörelsen kombinerat med bla oljekrisen 1973 gav upphov till en rörelse som kom att bli känd som den gröna vågen. Unga ofta miljömedvetna familjer flyttade ut på landsbygden och började ägna sig åt (småskaligt) lantbruk eller rent av självhushållning. Vi fick i Sverige också se ett kraftigt uppsving för centerpartiet, vilket ju också resulterade i att Torbjörn Fälldin var statsminister 76-78 och 79-82. Med tiden gav förstås allt fler av de gröna vågarna upp och flyttade tillbaka till staden. Det moderna samhällets sönderfall skulle ju som sagt inte ske förrän efter år 2000, och det var sådär med uthålligheten. Men på sina håll så hittar vi grönavågare som fortfarande är bönder och alltjämt bor kvar ute på landet. Fast som 40- och 50-talister har de blivit lite äldre nu...

Den gröna vågen lade antagligen grunden till miljöpartiet, och med tiden så lämnade väljarna centerpartiet till förmån för just miljöpartiet. Vågen ebbade ut på 80-talet, eller gjorde den egentligen det?

Vågor går som sagt i ... vågor. Idag är det 70-talisterna som är unga familjer, och bland dessa hittar vi alltså också barnen till den gröna vågen. För 70-talisterna har miljöpartiet alltid varit valbart i riksdagsvalen, med start 1988 då födda 1970 fick rösta för första gången, och man har växt upp med miljöfrågorna, en problematik som inte existerade när 40- och 50-talisterna var unga.

Och jag vill hävda att det har startat en andra grön våg. Unga familjer flyttar ut på landet och startar (småskaligt) lantbruk eller rent av självhushållning. Anledningarna är lika många som familjer. Det kan röra sig om oro för peak oil, klimatförändringar, längtan till ett enklare (och jobbigare) liv, bättre uppväxtmiljö för barnen, survivalism etc. Eller så är det ett utfall av att den första gröna vågens barn nu själva bildar familjer, och föräldrarnas påtanden i trädgårdslandet kommer tillbaka.

Själv borde jag väl klassas som just tillhörande den andra gröna vågen, och även om jag inte växte upp på landet, så är ett av mina starkaste minnen från barndomen just grönsakslandet på sommarstugan. Där pratar vi inte om några kvadratmeter, utan om en hel åker som arrenderades av en bonde, och odlades upp över somrarna. Och villaträdgården hos 70-talsvillan svämmade över av bärbuskar och nyplanterade äppelträd, som alltså istället skördades framåt hösten när sommarstugan var övergiven och semestern slut. Antagligen rörde det här sig om den gröna vågen, liksom 70-talets kolonilotter.

Jag har gjort en liknande trendspaning tidigare i år, men vill nu gå ett steg längre och utropa den andra gröna vågen.

Det går att göra några egna observationer bland andra nya gröna vågare man stöter på här ute på landet. Väldigt ofta handlar det om högutbildade akademiker, rent av extremt högutbildade akademiker. Ofta IT-folk. Och i de allra flesta fall så står de med fötterna i bägge världarna - de fortsätter sin karriär som tjänstemän inne i staden, men drar på sig stövlar och mockar (ko/får/höns)skit på kvällarna. Och de är alla födda på 70-talet.

Man hittar en del av dem på Alternativ.nu - forum för den praktiska alternativrörelsen, men samtidigt kan man konstatera att det oftast är ointressant varför man valt att flytta ut i den andra gröna vågen.

För när man väl tagit steget, så är det inte längre intressanta att diskutera varför. Istället landar diskussionen om hur man skall rotera grödorna, vilka potatissorter som lämpar sig bäst för ekologisk odling, hur man torkar ved på bästa sätt, och om linderödssvin är bättre markberedare än någon annan grisras. Om det handlar om miljöintresse, oro för klimatförändringar, uppväxtmiljö för barnen eller peak oil kvittar fullständigt. Sådana oväsentligeheter diskuterar inte de gröna vågarna.

Formen för anslutandet till den andra gröna vågen kan variera. Kolonilotter, sommarstugor, avstyckade gårdar, odla upp hela trädgården med grönsaker istället för gräsmatta och hela vägen upp till fullskaliga jordbruk. Ambitionsnivåerna varierar också, enklast är det antagligen att bli självförsörjande på värme, dvs ved, därefter är väl ägg och kött det som kräver minst arbetsinsats, hela vägen upp till självhushållaren som lyckas fullt ut, även om de nog kan räknas på ena handens fingrar.

Antagligen kan man även klassa intresset för ekologisk mat som ett utfall av den andra gröna vågen. Idag finns ju möjligheter även för stadsboende konsumenter att döva miljösamvetet i affärerna - rättvisemärkt, KRAV-märkt, Svanen-märkt, Bra miljöval etc. Köper man in sig i en vindkraftkooperativ, cyklar och bara köper ekologiskt så kan man leva förhållandevis miljövänligt även i stan idag.

Det kanske kan vara på sin plats att länka till några bloggare som bör sorteras in i facket gröna vågare. Då hittar vi t ex Ylven, som verkar köra sommarstugevarianten, dvs kvar i stan men odlar upp sommarstugan. Eller så hittar vi Flute, som valt kolonilott och storstadslivet. Survivalister som även satsar på flöden hamnar också i det här facket. För att nämna tre exempel.

Någon kan inte räkna

Mejeriföretaget Milko bestämmer sig för att höja mjölkpriset till butik med 1:- per liter, för att rädda sina mjölkbönder. Innan höjningen skall mjölkbonden fått 1:30 SEK per liter mjölk efter kostnad för foder, och dessa 1:30 skall alltså täcka allt annat - gården, maskiner, löner, el, diesel etc.

Milko slår sig för bröstet och säger att hela prishöjningen skall gå till bönderna, som därmed skall få 8% mer betalt. Citat: "Prishöjningen beräknas ge en ökad merbetalning till mjölkbönderna med cirka 8 procent i månaden".

Ursäkta mig, men jag får inte ihop matematiken. Hur kan en ökning med 1:- från 1:30 till 2:30 ge en höjning på 8%? 8% av 1:30 är 0:104 SEK.

Antingen är det någon som inte kan räkna, eller så har Milko administrativa kostnader på 89 öre för en höjning på 100 öre?

Visst, vi kan ta bort matmoms, även om Milko pratar om priset till butik, vilket som business-to-business brukar anges exklusive moms. Matmomsen är på 12%, dvs 0:108 av 1:00 SEK.

Jag är förvirrad. Kan någon mjölkbonde reda ut begreppen, eller finns det någon speciell matematik för mjölk? Eller är detta ett tryckfel från Milko, och det handlar i själva verket om 80% (76% egentligen), inte 8%? Annars är det en ren bluff att hela höjningen om en krona tillfaller bonden.

2009-08-30 11:56

Det verkar gått rätt till med arvet efter Stenbeck

Enligt E24 så skall nu arvsskiftet efter Jan Stenbeck vara klart. Vad som är intressant är att den hemlige utomäktenskapligen femte sonen får ca 10% av skiftet. Detta är alltså helt korrekt. Som jag uppfattat det har en bröstarvinge, ett barn, alltid rätt till hälften av sin arvsrätt. Med fem barn är den rätten 20%. Hälften av 20% är 10%.

Nu har naturligtvis E24 inga exakta uppgifter, men spontant ser allt ut att ha gått rätt till. Och tillgångar på ca 240 miljoner bör åtminstone göra att det hemliga femte barnet bör ha en chans att klara sig rätt väl.

Risken är förstås dåliga rådgivare, för nu lär väl gamarna kasta sig över bytet för att få äta upp kakan genom "diskretionär förvaltning" och "private banking". Man får hoppas att sonen och hans mor har bra rådgivare, och sprider riskerna. Några av de större skogsegendomar som finns till salu borde som realkapital åtminstone föra bort några miljoner från rådgivare och bankers klåfingriga och giriga klor, tillräcklig länge för att sonen skall hinna bli myndig. Förvaltning av skogen kan man lägga ut på t ex Skogssällskapet, och Skogsstyrelsen är ivägen för de värsta klantigheterna som en förvaltare kan hitta på.

De övriga fyra barnen får också tillgångar via en stiftelse där de är förmånstagare, men det är inte så mycket att orda om utan också antagligen i enlighet med lag och ordning, och de är nog uppfostrade och utbildade för att kunna förvalta sina arv.

Men jag kan se hur gamarna nu cirklar över en ensamstående servitris med 12-årig son och 240 miljoner.

Simmons och Ocean Energy Institutes tankar för USA:s energibehov

Det finns faktiskt seriösa tankar på hur t ex USA kan lösa sitt energibehov nu efter peak oil. Nu är tankar inte samma sak som planer, planer behöver finansieras och godkännas, och för att uppnå det måste man först se verkligheten för vad den är - att de fossila bränslena peakat (oljan) eller peakar inom de kommande tio åren (fossilgasen ca 2015 och kolet ca 2020 - 2025).

Oljemannen och investeraren T Boone Pickens föreslog att man skulle sätta upp vindkraft i den vindkorridor som prärien och amerikanska mellanvästern utgör, en plan som vidareutvecklats av Matt Simmons och Ocean Energy Institute till att även omfatta enorma vindfarmer längs USA:s öst- och västkust.

Detta är kanske inte så radikalt, men skulle kräva en enorm investering och en enorm satsning från USA:s sida. Det lär väl sannolikt inte ske, men det är åtminstone en tanke och i teorin möjligt att genomföra.

Vad som är intressant, och som Simmons nämnde i en intervju i förra veckans Financial Sense är att man enhälligt i delstaten Maine klubbat en plan för att längs Maines kust bygga 90st gigantiska vindkraftverk, som i kombination med övergång till värmepumpar istället för oljepannor bör kunna ersätta Maines behov av uppvärmningsolja vintertid, och förstås också stå för behovet av el tillsammans med befintlig vattenkraft. Maine lanserar uttrycket BIMBY, build it in my backyard.

Samtidigt kommer man förstås producera överskottsel sommartid från vindkraftverken, när man inte behöver värme. Denna överskottsel under sommarhalvåret är tänkt att användas för att ur havsvatten + luft producera flytande ammoniak, vilket faktiskt är ett fungerande fordonsbränsle. Förbränning av ammonik bör kemiskt se ut så här, om jag fattat det rätt (kemister får gärna korrigera):

4*NH3 + 3*O2 = 6*H2O + 2*N2 + energi

Enda utsläppen vid ren förbränning blir alltså vattenånga och kvävgas. Kvävgas, N2, är som bekant den största komponenten i det vi kallar luft, och vatten, H2O, kräver inte större förklaringar. Flytande ammoniak har ungefär halva energidensiteten mot diesel, och skall gå att med små anpassningar bränna i vanliga bensin- och dieselmotorer. Förbrukningen i liter stiger förstås pga den låga energidensiteten, och förångningen av vattnet slukar också en del energi.

Vad vi egentligen har här är ett bättre sätt att lagra vätgas, H2, som inte blir flytande om det inte kyls rejält, och även om det är högexplosivt ("knallgas") så är energidensiteten extremt låg. Ammoniak kan enkelt hållas flytande under tryck, och läcker inte lika lätt som den minimala H2-molekylen, som kan leta sig genom den minsta otäthet. Ammoniak luktar som bekant en hel del vilket inte den luktfria knallgasen gör, och läckage kommer därmed bli uppenbara ganska omgående.

NH3 är iaf ett möjligt sätt att använda överskottsproduktion från vindkraft till att istället producera ett helt rent fordonsbränsle, som inte kräver något annat än energi, luft och havsvatten. På köpet kommer man också utvinna salt från havsvattnet.

Men som sagt, en tanke på ett papper är inte samma sak som att det kommer genomföras i verkligheten. Men Maine ser åtminstone ut att ta ett steg på vägen. Fast det saknas fortfarande finansiering. De pengarna användes upp till att låna för köp av dyra bostäder och stora SUV:ar 2001-2008.

2009-08-29 12:26

Undrar vad det var för utländskt flygplan...

Tydligen fick F17 skicka ut en rote JAS i överljudsfart för att avvisa ett "utländskt flygplan" som var på väg att kränka svenskt territorium vid Gotland igår fredag.

Undrar vad det kan varit för nationalitet på det flygplanet?

Normal beredskap i Sverige är 1-2 rotar JAS, dvs vi kan på sin höjd avvisa just 1-2 kränkningar åt gången, och ännu sämre skulle det stå till om det inte bara var en fråga om att testa vår beredskap och retas lite.

Södra ger upp sin vindkraftssatsning

Den ekonomiska föreningen Södra Skogsägarna, en sammanslutning av skogsägare i södra Sverige och Europas mest lönsamma integrerade skogsbolag, ger upp sin ambtiösa vindkraftsatsning. Man hade signat upp 300 markägare med intressanta vindkraftprospekt på sina fastigheter, och drog där ett streck för att hålla antalet på en hanterbar nivå.

Men sedan dess har det inte hänt något. Hela södra Sverige är nämligen fullt av NIMBY:s, not in my backyard, och alla 300 projekten sitter alltså fast i överklaganden.

Så nu ger Södra upp, och säljer 90% av projektbolaget till norska Statkraft. Samtidigt skall man även bygga Sveriges längsta fjärrvärmeledning från Södras massbruk i Värö norr om Varberg, och leverera brukets överskottsvärme som fjärrvärme till Statkrafts fjärrvärmenät i Kungsbacka några mil norrut.

Vad som är intressant är förstås att Värö ligger granne med Ringhals, och därmed visar att det hade varit fullt möjligt att leverera fjärrvärme från kylvattnet i kärnkraftverket, men det blev istället numera på el självförsörjande Värö bruk som gjorde slag i saken. Sedan 1970-talet har det funderats på att t ex försörja Göteborg med fjärrvärme från Ringhals, men det verkar väl osannolikt att någon drar en konkurrerande fjärrvärmeledning, när Kungsbacka nu kommer ha ordnat sin försörjning. Kungsbacka ligger som bekant mellan Värö och Göteborg.

Annars pumpas enorma mängder värme från kärnkraftverken ut i haven, åtminstone 55% av energin i kärnkraftverk går förlorad på detta vis.

Moderna massabruk som Värö är självförsörjande på el och processvärme. Spillet från massaveden, t ex bark och vrakade stockar används tillsammans med t ex svartlutar från massaprocessen till den processvärme som behövs, och svartlutarna förgasas också för att driva gasturbiner som producerar den el som bruket behöver. Undantaget är förstås el för att starta igång hela massabruket efter produktionsstopp för underhåll.

Man kan fundera lite på om den över tiden varaktiga nedgången i ekonomin i spåren av peak oil kommer göra massaindustrin till än ännu värre krisbransch än vad t ex bloggaren Independent Forester redan beskriver. Det har redan lagts ner tjogvis med massabruk världen över det senaste året.

I värsta fall får Södra dra ner på massaproduktionen, och bara elda upp massaveden som fjärrvärme. Samtidigt finns möjligheten att producera flytande biobränslen av veden, t ex DME ifrån svartlutar, men även syntetisk diesel via Fischer-Tropfprocesser. I framtiden kanske vi får se Värö och de andra massabruken successivt förvandlas till bioraffinaderier istället, vilket förstås är positivt för mig som andelsägare i Södra.

Samtidigt skall man inte glömma att biobränslen inte är speciellt lönsamma och är den lägsta förädlingsgraderna för skog. Förädlingsvärdet för pappersmassa och därefter papper är betydligt högre, för att inte tala om sågtimmer, och får man nöja sig med biobränsleproduktion, eller för den delen fjärrvärme och el, så kommer branschen krympa tillsammans med ekonomin. Biobränsle och energiproduktion är alltså inte en räddning för skogsindustrin i stort.

Däremot kan biobränslen innebära ett lyft för primärproducenterna, dvs skogsägarna, som får en ny grupp med kunder att vända sig till istället för skogsindustrikartellerna. Själv har jag i veckan fått kontakt med ett närbeläget värmeverk och kommer börja leverera GROT och massaved dit istället för till Södra. Värmeverket betalar nämligen bättre, inklusive eventuella efterlikvider man kommer få från Södra. I den mån det blir några efterlikvider då konjunkturen minst sagt påverkat Södras tidigare enorma lönsamhet.

Andra fördelar med massaved som energived är att man i princip kan strunta i kvaliteten, pedantisk kvistning och dimensioner. Allt som går att elda kan man få betalt för, vilket inte gäller för den ved som skall bli pappersmassa. Sammantaget kan värmeverken vara mer flexibla än Södra, som själva betalar kanske hälften för energived och GROT mot vad värmeverk kan göra.

Jag är inte ensam, utan högarna med energived ökar landet runt. De känns igen på att stockar av löv och barr blandas i samma avlägg, och inte sällan så är t ex gran inte kvistad. Detta sätter åtminstone någon form av botten på priset för massaved.

Gissningsvis finns det massvis med fackpampar någonstans som är upprörda. Deras medlemmar hotas ju av energitrenden inom skogen. Lägre förädlingsgrad innebär färre arbetstillfällen.

2009-08-28 07:10

Japan, deflationen och arbetslösheten

Det pratas vitt och brett och som en allmän sanning att deflation är av ondo.

Japan är ett land som i modern tid fått uppleva ett årtionde av denna så förhatliga deflation.

Samtidigt kan vi nu konstatera att landet enligt fredagens statistik har en arbetslöshet på endast 5.7% trots att man tidigare upplevt en lång period av deflation, och detta under den värsta globala ekonomiska krisen i mannaminne. Nu är jag långt ifrån speciellt Japan-kunnig, det här är min första bloggpost i ämnet, men i Japan har man bland annat haft en bättre tradition av sparande än här i väst.

Som bekant är det sparande och investeringar som bygger en ekonomi, inte lån och konsumtion, så kanske är det tack vare detta som man fortfarande har en relativt låg arbetslöshet, och deflationen är i sig oväsentlig. I ett deflationssamhälle blir det just sparande och investeringar som blir intressant, istället för lån och konsumtion.

Det krävs fortfarande ett mer välformulerat inlägg än det här, men jag har en gnagande misstanke, nej övertygelse, att tjatet om att deflation är dåligt kommer från stater och invidider som har för stora skulder. När priset på produkter som platt-TV faller så är det ingen som tycker det är dåligt och slutar köpa, och samtidigt så presenteras en starkare krona som något positivt i media, trots att en starkare valuta innebär en deflationstendens.

Motsägelsefullt, men det är mycket inom pseudoreligonen ekonomi som är motsägelsefullt. Finns antagligen fler motsägelser inom ekonomi än i Bibeln. Men så är inte ekonomi en vetenskap, lika lite som religon är det.

Ekonomireligonens överstepräster predikar precis som kyrkans präster gjorde förr det som kyrkan tjänar mest på, och massorna står och nickar och gör som de blir tillsagda.

Sisu

Enligt Wikipedia betyder det finska begreppet sisu kampvilja, envis uthållighet, ilska, att aldrig ge upp.

Att helt seriöst utöva utpressning mot Ryssland i frågan om gasledningen Nord Stream i utbyte mot att Karelen återlämnas till Finland borde väl vara ett uttryck för sisu.

Fast det är klart, till halva kostnaden mot Sverige så har också Finland ett försvar som är trettio gånger starkare än Sverige.

Jag är stolt över vårt broderfolk i de östliga landskapen. Eller Finland som de heter numera.

2009-08-27 05:59

Uppdatering Kanadatruster

En del av er minns kanske de inlägg jag skrivit om Kanada-truster (OBS, inlägget är nästan ett år gammalt), dvs börsnoterade ekonomiska föreningar som är skattebefriade och ger hög procentuell avkastning.

2011 kommer skattefriheten att upphöra, och allt fler truster ser nu ut att komma ombildas till företag när deras vinst från 2011 och framåt kommer beläggas med skatt. Samtidigt kommer kanadensiska andelsägare att få en möjlighet att undvika skatt på utdelningarna om jag uppfattat det rätt. Som svenskar får vi fortsätta få 15% utländsk källskatt.

En fd trust som redan ombildats till ett företag är mitt innehav Crescent Point Energy Corp (TSX:CPG), som därmed slipper undan de begränsningar som trustformen innebär i form av expansion. Trusterna får nämligen inte expandera okontrollerbart, men det får företag. Crescent Point har en tämligen aggressiv expansionspolicy, och har nu börjat expandera rejält. Samtidigt ligger man än så länge kvar med samma nominella utdelning som man gjorde som trust, dvs 0:23 CAD per månad, eller 7.4% vid gårdagens slutkurs. Lite lågt för att vara en trust, men högt för att nu vara ett oljebolag.

Mitt innehav i Crescent Point baserar sig på min vinstsäkringspolicy från Wibblekontobygget 2007-2008, dvs att 1/3 av realiserade vinster återinvesteras i något med hög utdelning, 1/3 återinvesteras och 1/3 går till lön, och har förutom utdelningar även gett en hyfsad kursuppgång på 39% mot snittpriset för 2007-2008. Inte fantastiskt, men med börsutvecklingen sedan 2007 är det bra. Crescent Point verkar till skillnad mot de flesta kanadensiska aktörer i delstaten Saskatchewan, och satsar på finolja, light sweet crude, istället för fuloljan i oljesandrika Alberta. Nu har man än så länge prissäkrat (hedgat) sin oljeförsäljning runt 100 USD förra året, och när väl den hedgen släpps får man nog förvänta sig en utdelningssänkning. Förhoppningsvis kompenseras detta av kursökningar i takt med expansionen, men man vet aldrig med sånt.

På trustsidan har jag idag bara tre truster. Mitt största enskilda börsnoterade innehav alla kategorier är Peyto Energy Trust (TSX:PEY.UN), och jag har även den integrerade oljetrusten Harvest Energy Trust (TSX:HTE.UN) som alltså både äger oljekällor, såväl som ett raffinaderi och bensinmackar. Harvest har sänkt sin nominella utdelning kraftigt till 0:05 CAD när oljepriset var nere runt 30 USD och nosade, och jag förväntar mig utdelningshöjningar i framtiden. När detta sker återstår att se.

Enligt vinstsäkringspolicyn ackumulerar jag nu 1/3 av vinsterna in i Penn West Energy Trust (TSX:PWT.UN), dvs än så länge bara för juli och augusti månad, så innehavet är inte så stort.

Canadian Oil Sands Trust (TSX:COS.UN) åkte ut med oljeprisets ras, då de numer ger alldeles för låg utdelning, och utdelningar står för en del av min ackumulation av lön. Rimligtvis får vi se höjningar framöver, och även en rejäl uppsida på börskursen när oljan kilar iväg upp över 100 USD igen, men det bör också gälla övriga truster. Pga den höga utvinningskostnaden för oljesanden så har COS högst hävstång mot oljepriset, så den som tror på snabbt stigande oljepris kan trusten vara intressant. Nu tror jag visserligen på snabbt stigande oljepris framöver, men som vanligt tror jag att oljepriset toppar under hösten här i intervallet 70 - 80 USD och sedan faller tillbaka mot kanske 40-50 USD i december - januari, enligt det normala säsongsmönstret. Det var egentligen bara under 2007 - 2008 som oljepriset bara steg och steg och steg. Varje år under perioden 2003-2006 fick vi se de vanliga dipparna mot slutet av året, och min gissning är att det blir så även i år. COS kommer plockas in igen, men inte just nu. Det är den enda börsnoterade aktören som garanterat kommer ha olja kvar att utvinna även om 25 eller 35 år, utan att behöva göra förvärv. Om nu inte några miljökrav kommer emellan. Det finns för övrigt en aktuell artikel med lite bilder från COS enda innehav Syncrude på The Oil Drum.

Andra truster som kan vara intressanta är de förnyelsebara energitrusterna Great Lakes Hydro (GLH.UN), Innergex (IEF.UN) och Boralex (BPT.UN). Här pratar vi inte om några dramatiska kursutvecklingar, utan stabila utdelningar från elförsäljning baserat på upp till 25 år långa kontrakt om fasta priser, med viss inflationskompensation. Elmarknaden i Kanada fungerar inte alls på samma sätt som världens mest avreglerade elmarknad, Nordpool här i Norden, utan handlar om att sälja el på långtidskontrakt, så dramatiken lyser med sin frånvaro. Fast som svensk får man förstås en valutarisk.

Great Lakes och Innergex har expanderat inom vindkraft och är inte bara som tidigare vattenkraft, där det är svårt att expandera längre. Boralex sitter på vattenkraft och biomassakraftverk (spill från skogsindustrin), samt tyvärr också ett fossilgasverk. Hög utdelning för Boralex skvallrar dock om potentiella problem och utdelningssänkningar, vilket man bör titta vidare på.

Man bör dock studera skuldsättningen hos samtliga ovanstående. Exempelvis har både Peyto och Harvest minskat sina utdelningar med avsikt att amortera skulder.

Kanske kan vara på sin plats med en kort genomgång av aktuell utdelningstakt för de ovan nämnda trusterna

Peyto Energy Trust 0:12 CAD per månad, 14.5% i årstakt
Harvest Energy Trust 0:05 CAD per månad, 9.5% i årstakt
Penn West Energy Trust 0:15 CAD per månad, 12.4% i årstakt
Canadian Oil Sands Trust 0:25 CAD per kvartal, 3.5% i årstakt
Great Lakes Hydro Income Fund 0:1047 CAD per månad, 7.0% i årstakt
Innergex Income Fund 0:08334 CAD per månad, 9.9% i årstakt
Boralex Income Fund 0:05833 CAD per månad 16.7% i årstakt

Utdelningar tuggar på oavsett hur börsen mår, men vi har ju redan sett sänkningar hos de flesta det senaste året. Något motsägelsefullt dock inte i bolaget Crescent Point, men det är antagligen terminssäkringen som ligger bakom det. Utdelningar ljuger inte heller, utan är riktiga pengar ur riktigt kassaflöde. Inte någon kreativ bokföring. I en del fall kan dessa utdelningar dock bero på ökande skuldsättning, vilket man som sagt bör studera noga innan man investerar.

Som vanligt ansvarar var och en själva för sina egna investeringar. Hög utdelning kan innebära att marknaden förväntar sig en utdelningssänkning, och låg kan innebära motsatsen.

2009-08-26 15:31

Alliansregimen goes rödgrön axelmakt

Vår regering, den kära alliansregimen går bort från sin jobblinje och vänder sig till klassisk rödgrön politik. Man satsar nu 8.4 miljarder på att ordna studieskulder åt de som ännu inte har några, så att de inte bara kan vara arbetslösa framöver, utan även arbetslösa med misslyckad utbildning och studieskulder, dvs så kallade utbildningssatsningar.

Vad vitsen är att ha ännu fler arbetslösa högutbildade är vet inte jag, speciellt som kvaliteten på våra högre utbildningar hela tiden faller. En gång i tiden kunde man samla gräddan av forskareliten på de fåtal universitet och högskolor som fanns i landet. Dessa knödde in lite utbildningstimmar för att ha råd med sin forskning, men när man nu istället för 15st som utbildar 150 intresserade i något specialämne, så har man istället 150st som utbildar 3 000 ointresserade i ämnet.

Blir utfallet kvalitet eller kvantitet? Och skapar man fler jobb med mer studieskulder och fler arbetslösa med några tentor kvar till examen?

Till detta kommer diverse vuxenutbildning. Det är förstås bra, för det ger jobb åt massa arbetslösa akademiker av tveksam kvalitet, som därmed kan utbilda de som inte gått ur gymnasiet så de får gymnasiekompetens och kan skaffa sig ännu högre studieskulder genom att läsa vidare. Men skapar det jobb?

Nej, det låter som gammal sossepolitik, luktar som gammal sossepolitik, ser ut som gammal sossepolitik och är gammal sossepolitik. Göm undan arbetslösheten på allt sämre högskolor och universitet, och låt någon annan ta hand om problemet om några år istället.

Skapar de arbetsmarknadspolitiska åtgärerna jobb? Beredskapsjobb är kanske jobb, men det låter mer som förvaring för att snygga till siffrorna, och kanske ordna så att man med tre månaders beredskapsjobb kvalificerar sig för ytterligare 12 månader med a-kassa.

Nej, jobb skapas genom att det skapas jobb i den privata sektorn och att genom att vi får en uthållig tillväxt baserat på sparande och investeringar, istället för lån och konsumtion.

Så vad borde alliansregimen göra? Höja Sveriges konkurrenskraft, och det gör man genom att sänka skatterna för framför allt företagen. Lägg 8.4 miljarder på sänkt bolagsskatt och sänkta arbetsgivaravgifter istället, speciellt för de yngre.

Utbildning är inte lika med kvalitet och konkurrenskraft. Inte längre.

Det tål att påminnas om att det fortfarande är fler som har jobb än vad det var under socialdemokraternas regim.

2.5 miljarder i skadeståndskrav?

De 15 poliser som numer jobbar heltid med att jaga fildelare börjar ge utslag. Nu har man gripit en 33-årig man (ni vet, man skulle ju inte jaga en hel ungdomsgeneration, så man jagar de vuxna istället). Han påstås ha haft 10 000 filmer på en hårddisk som ingick i ett "fildelarnätverk", vad det nu innebär. Han hade väl lokal fildelning i hemmet, vilket väl skulle klassas som sådant.

Enligt mediamaffians Henrik Pontén så får fildelarna panik nu och slår sönder datorer och hårddiskar. Han har tydligen sett det själv, eftersom han så tvärsäkert påstår detta.

Med tanke på att man krävde runt 250:- SEK per film och påhittad nedladdning i Pirate Bay-rättegången (fast man kunde hyra filmerna för 25:- eller liknande), så ger 10 000 filmer * 1 000 nedladdningar * 250 SEK ett skadeståndskrav på 2 500 000 000 SEK för 33-åringen. Eller 2.5 miljarder kronor som det normalt heter.

Han hade sluppit lindrigare undan om han ägnat sig åt något mindre allvarligt brott än fildelning, t ex våldtäkt, misshandel, rån, kidnappning eller liknande.

Blir intressant att se. Fast eventuellt har fildelarna lärt sig vad de skall säga. -"Öh, va, asså den datorn tillhör Berra, som jag satt med på Kumla. Nej, jag vet inte vad han heter i efternamn. Sprang på honom på stan och han frågade om jag ville ha en dator som han ärvt eller nåt. Han skulle hämtat den idag, men så kom ni istället."

Under tiden kan vi konstatera att de nio poliser som arbetar med att utreda barnpornografibrott inte verkar ha satt fast någon idag heller. Men det är klart, de är ju inte 15 stycken.

Samtidigt använder mediamaffians advokater språk som att ingen seriös Internetleverantör upplåter bandbredd åt Pirate Bay, och antyder alltså att de leverantörer som inte censurerar sina kunders trafik är oseriösa. Posten är alltså inte speciellt seriösa, de sprättar ju inte upp brev och kollar om det finns några CD-skivor med piratkopierade filmer på.

Här är en idé. Skicka in CD-skivor med brända filmer på till Riksdagen. Med offentlighetprincipen borde de då bli offentlig handling, och enkelt kunna fildelas genom att man helt enkelt begär ut en kopia på den offentliga handlingen. Eller skall handlingarna hemlighetsstämplas? Riksdagen det nya Pirate Bay?

Vad var det jag sa?

Gillar inte att behöva säga det. Eller jo förresten. Vad var det jag sa?

Koenigsegg Quant är en ren bluff skrev jag den femte mars.

Nu bekräftar Ny Teknik detta med en rykande färsk artikel. Underligt nog genomskådade inte ens de normalt teknikkunniga journalisterna på Ny Teknik bluffen redan när den presenterades, men folk, inklusive journalister, vill så gärna tro på alla fantasifulla påståenden om ny teknik att de inte bemödar sig att kritiskt granska det hela. Speciellt motorjournalister världen över som gav Koenigsegg okritisk uppmärksamhet.

Att Koenigsegg alls var inblandade i bluffen, antingen medvetet som ett PR-trick, eller av ren egen dumhet, ger dem inte gott betyg. Kan de inte se skillnad på vad som är rimligt och vad som är fantasier, så kanske de inte borde ägna sig åt biltillverkning alls, än mindre kräva miljarder i statligt stöd.

Världen och det moderna samhället står inför enorma utmaningar för att övervinna de problem vi kommer drabbas av i spåren av den oljebrist vi kommer uppleva de kommande decennierna nu när vi passerat peak oil. Att sätta sin tro till fantasier och teknikbluffar och därmed förtränga och tro att allt löser sig är inte överraskande. Det är väntat. Och det kommer ske igen och igen och igen och igen.

Nu kommer medias artiklar översvämmas av folk som säger "det förstod väl vem som helst att det var en bluff". Jag har åtminstone dokumenterat min slutsats för drygt 5.5 månader sedan, liksom bloggaren Teknik o Verkligheten.

Tipstack till "Per".

100 000 får höjd lön

Hos arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen har man redan skrivit på för högre lön för 50 000 anställda, och det förväntas bli åtminstone 100 000 som får höjd lön när man räknar in andra arbetsgivarorganisationer.

Visserligen måste de anställda gå ner i arbetstid för att få lönehöjningen, men det är förstås ändå positivt. Snittminskningen av arbetstiden är 18%, vilket i snitt ger 13% lägre lön. Alltså en kraftig höjning av lönen per timme. Jobbade man tidigare 168 timmar i månaden, och tjänade 22 000:-, ca 130:- per timme, så skall man nu alltså jobba knappt 138 timmar och få 19 140:- SEK i lön, eller 138:- per timme. Det är en lönehöjning på 6.1%! Det ni. Försök få igenom det i en högkonjunktur.

Nettolönen, alltså lön efter skatt, höjs ännu mer per timme pga marginaleffekterna. Efter skatt gav 22 000:- i bruttolön 16 806:- i nettolön enligt den utmärkta sajten jobbskatteavdrag.se och 19 140:- i bruttolön ger 14 795:- SEK efter skatt. Per timme blir det alltså ganska exakt 100:- respektive drygt 107:- SEK per timme. En höjning av lönen med 7%!

Till detta kommer andra marginaleffekter. Med 18% minskad arbetstid kan man stanna hemma en dag i veckan, och jobba lite mer de andra dagarna, vilket sparar en hel resa till jobbet. Det kan också spara in marginaleffekter som dagiskostnader, jobbluncher etc.

Att med dagens obefintliga KPI-inflation, rent av KPI-deflation, få hem 7% i reallöneökning per timme är imponerande, och visar samtidigt hur svårt det är att faktiskt få fram några riktiga lönesänkningar.

Exakt hur detta skall hjälpa industriföretagen återstår att se. Rimligtvis hade man inget att göra i snitt 18% av tiden och kan därmed spara in på annat om man skickar hem personalen. Frågan är om dessa övriga ställkostnader kompenserar lönehöjningen? Eller har de svenska arbetstagarna i ett slag ökat sin produktivitet med 6.1%, motsvarande den löneökning som man nu får per arbetad timme?

Brist på vårdplatser för svårt sjuka influensadrabbade

Svensk sjukvård är liksom övriga länders akut- och intensivsjukvård dimensionerad för normalbehoven, säg 95-99% av tiden, och man har normalt sett väldigt bra statistik för hur mycket som behövs av specialvård, t ex för brännskador eller lite mer aktuellt för ECMO-platser för allvarligt lungsjuka. Ett visst utrymme för mindre katastrofer finns också, så länge samhälle och infrastruktur fungerar, eftersom man kan flytta patienter mellan olika delar av landet.

Men antagligen skulle inte den svenska sjukvården idag klara av större katastrofer spridda över landet, och med infrastruktur drabbat. Kort sagt krig eller krigsliknande tillstånd. Förr hade vi olika byggnader som var byggda för att tjänstgöra som krigssjukhus, t ex Pedagogen i Mölndal söder om Göteborg, men sådant har lagts ner tillsammans med invasionsförsvaret. Men det är förstås antagligen inte aktuellt med krig just precis nu. Kanske i morgon.

Vad som är aktuellt är årets ena influensa, svininfluensan.

De två allvarliga fall av svininfluensa bland yngre svenskar som rapporterats om, en numera 22-åring och nu också en 30-åring, har bägge drabbats av sekundära lunginflammationer av så allvarlig karaktär att de fått problem med syresättningen och behöver behandling med konstgjord lunga, ECMO. Antalet vårdplatser i Sverige verkar vara 3-5 st, vilket oftast täcker normalbehovet. Man kan notera att 22-åringen fortfarande efter över en månad är kvar i ECMO-apparaten. När det finns platser över tar man emot patienter från utlandet, som t ex den höggravida skotska som drabbades av svininfluensan och fick problem med syresättningen.

ECMO-vårdplatser är alltså så ovanliga att man flyger hit folk från Skottland, och nu i fallet med 30-åringen flög man ner honom till Danmark för vårdplats.

Karolinska tröstar med att det endast är några promille som blir så här svårt sjuka. Låt oss säga 2 promille. Det betyder att med två allvarliga fall i Sverige, så har alltså 1 000 svenskar fått svininfluensan än så länge. 30-åringen har inte vistats utomlands, utan smittats i Sverige. Detta utan att ha fått någon vaccination. Det bevisar i sin tur att konspirationsnötterna har fel när de påstår att svininfluensan inte smittar mellan människor, och att det endast är de som fått vaccin som blir sjuka. Så vi kan släppa konspirationerna nu, OK?

Karolinska och sjukvården i stort säger sig "ha en stabil plan" för hur man skall hantera ett större utbrott. Låt oss säga 100 000 smittade. 2 promille behöver ECMO, dvs 200 personer. Det finns 3-5 st behandlingsplatser. Drabbas 400 000 behöver 800 ECMO Behöver jag säga mer? Vet inte vad "planen" är, det borde gå att begära ut dem som offentlig handling. Är "planen" hemlighetsstämplad så tolkar jag den som inte speciellt munter. Att som plan "skicka patienter utomlands" fungerar bara när endast Sverige är drabbade, men nu talar vi om en potentiellt global pandemi. Och att köpa en massa nya ECMO-apparater för antagligen miljontals kronor per apparat, plus utbilda personal nog för detta finns det knappast vare sig tid eller pengar till. Dessutom dimensionerar man inte sjukvården för extremfall. Planen ligger väl snarare i att tillse att det finns platser nog för kylning av avlidna, så man inte får problem med det ocskå.

Nu är 195 döda inget konstigt när det gäller influensa, det dödas tusentals i influensa varje år i Sverige. Vad som är speciellt den här gången är att det även är unga vuxna som drabbas. En grupp som normalt går omkring och känner sig osårbar.

Får man som 20 - 40 år gammal influensan i höst så skall man nog inte utmana ödet, utan bädda ner sig hemma från dag ett tills man är helt frisk, för att minska risken för lunginflammation.

Att vi som är i åldern 20 - 40 år (eller mer) normalt ser oss som osårbara är orsaken till nyhetsvärdet för svininfluensan. Normalt är det "någon annan" som skall dö i influensa. Ingen anledning till panik låter myndigheterna oss veta. Enda anledningen till att få panik är om man behöver ECMO-behandling, något som 95% av befolkningen antagligen inte visste existerade för några månader sedan.

Men men, om du inte blir någon av det möjliga hundratal unga vuxna som kommer behöva ECMO så har du ingen anledning att få panik. Det här är bara ungefär lika farligt som att vistas i trafiken, och där ser man ju sig inte för eller använder säkerhetsbälte...

När det gäller mitt tidigare inlägg om provs mot svininfluensan, så har vi mycket riktigt fått en hamstring redan. Men inte av febernedsättande och nässpray, utan hamstring av handsprit. Men ni som inte har handsprit kan trösta er med att det går antagligen lika bra med Explorer eller någon annan billig sprit. Kan förvaras i en fickplunta. Sätt en klisterlapp på där det står "Handsprit", så minskar kanske de konstiga blickarna. Kanske inte luktar riktigt bra om man skall på möte, men vem vet, en plunta "handsprit" kan ju liva upp de tristaste möten...

Att hamstra febernedsättande mediciner nog för att en hel familj skall kunna vara hemma i feber åtminstone en vecka förutsätter att man tror att man inte kan undvika att bli smittad. Istället har det blivit hamstring av preventiva medel som handsprit, vilket innebär att hamstrarna fortfarande tror på sin osårbarhet och är i förhandlingsfasen - om jag bara köper handsprit så blir jag inte sjuk. (Normalt förlopp vid dåliga nyheter, ex influensapandemirisk - förträngning, ilska, förhandling, depression, acceptans. Konspirationsteorier hittar man nog mest under ilska, och osårbarheten och initial vägran att ta vaccin handlar nog mest om förträngning. Att köpa handsprit, för då slipper man bli sjuk, är ett solklart fall av förhandling.)

Men det räcker med att du missar använda den där handspriten en gång, eller att någon inte nyser i armvecket så var du inte längre så osårbar... Som förälder har åtminstone jag gett upp/accepterat och förutsätter att barnen kommer få influensan via skolan, och med det även vi föräldrar om man nu inte hinner bli vaccinerad två gånger först, vilket inte ter sig speciellt sannolikt.

Planera för det värsta, hoppas på det bästa.

2009-08-25 17:55

Kursplatser kvar i Winning Trading

Bloggaren bakom bloggen Winning Trading, Tobbe Rosén, ger kurser i tradingmetoden Winning Trading - All in, Any out, som också skall vara titeln på en bok som han kanske ger ut framöver.

Det finns fortfarande platser kvar till nästa omgång kurser för den intresserade

Stockholm tvådagars: 16-17 september 2009
Göteborg tvådagars: 23-24 september 2009
Hässleholm/Skåne tvådagars: 7-8 september 2009


Jag har inte fått betalt ett öre för att skriva detta, om nu någon undrade, men Tobbe länkar ofta till min blogg och är en trevlig person, så det bjuder jag på.

Pessimister

De kära läsarna är pessimister och tror på fallande börs, vilket även jag gör. Hur man än vrider på det så lär knappast den rådande ekonomiska krisen redan vara över, speciellt som man endast försöker släcka elden genom att hälla mer bensin på brasan - lägre räntor, mer lån, mer konsumtion, istället för sparande och investeringar.

Med anledning av censuren av Pirate Bay, och den efterfrågade censuren av Aftonbladets dåliga journalistik, så är veckans fråga vem som egentligen skall skjutas, avsändaren eller budbäraren? Eller kanske någon annan? Som vanligt kan jag inte se vem du är eller var du sitter när du svarar, så ur det perspektivet är ditt svar anonymt för mig.

Skjut budbäraren eller avsändaren? Yttrandefriheten ansatt från två håll

Det är inga bra tider för yttrandefriheten just nu.

Pirate Bay blockerades igår, genom att tingsrätten i Stockholm (?) sköt budbäraren, dvs en common carrier eller mere conduit, Internetoperatören Black Internet. Det här handlar alltså inte om någon som erbjudit datorplats åt Pirate Bay, utan en teleoperatör, en generell knutpunkt på nätet.

Ordet black i Black Internet handlar inte om någon svart olaglig marknad, utan om vad som ofta kallas för svart fiber. Allt man gjort är alltså sålt en Internetförbindelse, och dessutom bara ett steg på vägen. Tingsrätten har skjutit budbäraren. Vi är nu inne på ändamålsglidning. Tingsrätten talar om medverkaransvar, dvs att en teleoperatör nu anses ansvarig för vad som sänds eller diskuteras över dess förbindelser. Common carrier och förmedlarneutralitet existerar därmed inte längre.

Med upphovsrätt som ursäkt har man alltså gjort ingrepp i generell teletrafik, common carrier. Därmed öppnas Pandoras Ask. Härnäst kan alltså tingsrätter stoppa Posten från att förmedla brev till ett hyreshus där det begåtts brott. För det är ingalunda så att allt på Pirate Bay är brottsligt. T ex låg DVD-versionen av Dr Chris Martensons "Crash Course" på Pirate Bay, upplagd av skaparen själv för gratis nedladdning. En film om ekonomin, finanskrisen och peak oil. Och det är bara en i mängden av den majoritet av materialet som var lagligt på Pirate Bay, och nu alltså är censurerat av de politiskt tillsatta nämndemännen i en svensk tingsrätt.

Just att nämndemän tillsätts politiskt, kandidater förutsätts vara medlemmar i politiska partier, gör det hela ännu mer allvarligt. Det handlar om politiskt stödd censur. Det vore intressant att veta vilka partier som är för att bryta mot common carrier och börja censurera Internet, dvs vad för partiböcker som nämndemännen har.

Tidigare har endast hets mot folkgrupp och barnpornografisk skildring varit föremål för begränsning av yttrandefriheten, men med blockeringen av Pirate Bay så inkluderas nu alltså inte bara utbildningsmtrl i ekonomi, utan även böcker, t ex av Unni Drougge eller rapmusik i vad svenska staten censurerar.

Från andra hållet försöker krafter i Israel skjuta avsändaren, genom att kräva att svenska regeringen censurerar eller på annat sätt straffar Aftonbladet för antisemitism. Men här uttalar sig regeringen att vi har pressfrihet i Sverige, vilket är korrekt. Men vad är pressfrihet värt när man kanske istället stämmer Aftonbladet, och vid vinnande dom kan tvinga Aftonbladets common carrier att stänga ner Internetanslutningarna till aftonbladet.se, samt all Internet- och teletrafik till och från redaktionen? Trots allt sitter det dåliga sensationsjournalister på redaktionen...

Alltså, det skrivs så mycket dålig sensationsjournalistik på Aftonbladet att den aktuella Israelartikeln knappast borde lyfta på någons ögonbryn. Skall dålig journalistik vara ett skäl att stänga ner något så skulle vi knappt ha något media kvar i Sverige alls. Men nej, DN, när common carrier inte längre gäller så kvittar det på sikt vad som står i grundlagen. Man kan skjuta budbäraren istället för avsändaren, och på så sätt gå runt grundlagen.

Gick det i Pirate Bay-fallet, så går det i fallet Aftonbladet. Att sedan svensk media och svenska politiker generellt hatar Israel gör ju förstås att en fällande dom i det fallet är osannolik, och dessutom är det inte hets mot folkgrupp att peka ut ett land. Trots allt är ca 24% av befolkningen där inte judar, inklusive flera personer i den högsta militära ledningen, så att peka ut Israel är inte att hetsa mot en folkgrupp.

Det finns en annan viktig aktör som får agera vit riddare här. Google. Torrent-filer söker man ju bättre efter på Google än på hypade Pirate Bays rätt värdelösa sökmotor. Och det finns fler trackers än Pirate Bay. Och via Googles cache kan man läsa artiklar på Aftonbladet även om de stängs av från nätet framöver.

Söker jag på "Chris Martenson crash course DVD torrent" så får jag en lång rad träffar hos Google. Visserligen var några av träffarna från Piratebay, men materialet finns fortfarande där ute. Återstår att se när operatörerna åläggs att stänga förbindelser till Google?

Piratpartiet behövs tydligen även i svensk riksdag för att vi skall ha en chans att stämma i bäcken och återupprätta common carrier.

2009-08-24 15:37

Så skall man prissätta programvaror

Apple släppte just sitt nya operativsystem, Mac OSX 10.6 Snow Leopard, och den går att köpa hos Apple Store med start idag.

Snow Leopard är främst en prestandauppdatering, och frigör t ex 6 Gb utrymme på hårddisken genom att den tar mindre plats än OSX 10.5 Leopard. I övrigt så skall allting generellt alltså också vara snabbare och kräva mindre minne. Inte något som en del andra operativsystem gjort sig kända för.

Priset blir inte heller särskilt brutalt. 319:- för en licens, eller 529:- för en familjelicens för alla datorerna i hushållet. Företag uppgraderar alla företagets datorer för endast 5195:- SEK inklusive moms genom att köpa Mac OSX Snow Leopard Server. Och som vanligt kör Apple inte med något halvt dussin olika versioner, utan det finns en version och den fungerar på alla Intelbaserade Macar, både för uppgradering och ominstallation. Tyvärr stöds inte längre äldre Macar med PowerPC-processor, dvs äldre än 2006.

Hade man inte uppgraderat till Leopard behöver man däremot köpa Mac Box Set.

Ber om ursäkt för den redaktionella reklamen. Trösta er med att klicka ovan och uppgradera snarast. 319:- för en snabbare dator och 6 Gb extra hårddisk.

Lovande ny börstjänst

Bloggaren 40 procent 20 år har fixat fram embryot till en lovande börstjänst, borsdata.se.

Som långsiktig värde- och utdelningsinvesterare har han bland annat ordnat fram historiska utdelningsdata, vilket annars oftast har krävt att man gått in på respektive börsbolags hemsida och i värsta fall fått läsa bokslut eller årsrapporter år för år.

Nu saknas det fortfarande mycket data på sajten, t ex verkar bara OMX Large Cap vara med än så länge. Ser fram emot utdelningshistorik för t ex Norge, med bolag som StatoilHydro och Hafslund. Man kan också tycka att total return för respektive aktie borde finnas med i utvecklingsgrafen, dvs justerat för utdelningar, och inte bara värdestegring. Trots allt är bloggare en utdelningsinvesterare...

Men det är en lovande början.

Guldpriset i SEK per gram vecka 33-34, augusti 2009 - Nedåt på stärkt krona

Nedgången i guldpriset fortsätter med kronans förstärkning.


Man kan nog också avfärda att kronans förstärkning skulle handla om svagare dollar, eftersom guldpriset även legat ganska still mätt i USD.

Det tål kanske att funderas på hur det skall gå med Sveriges konkurrenskraft och export, och med det återhämtningen i ekonomin, om våra exportindustrier får en allt starkare kronkurs att kämpa mot. Så om den lite mindre svaga kronan kommer ligga kvar på dessa nivåerna återstår att se.

På tal om kronkursen så har Dagens Industri en hysteriskt rolig rubrik på sin websajt. "Kronan testar drömgränser" eller som man kallar artikeln på framsidan "Urstark krona
mot drömgränser
". Antagligen har man fortfarande sommarvikarier på DI, eller så har man anställt någon sportjournalist.

Detta är roligt på så många plan. Att kalla kronan för urstark när den var betydligt starkare för ett år sedan verkar lite konstigt. Och drömgränser för något som man var vid för inte så länge sedan?

Dessutom verkar man lida av den där sjukan som gör att man tror att allt som är starkt är bra. Ungefär som när det beskrivs som positivt när huspriserna stiger och folk måste låna ännu mer pengar för att kunna köpa en bostad, alterntivt får en latent skatteskuld vid framtida försäljning...

Sedan får man fråga sig om de är numerologer på DI, eller tycker heltal är enklare för då klarar de av att räkna med dem? Varför annars skulle just 7:- USDSEK och 10:- EURSEK innebära någon speciell drömgräns?

Vad exakt är det som är bra med en stark krona för exportlandet Sverige? Att det blir billigare att importera plastprylar från Kina? Ja, det kommer ju stärka den svenska ekonomin...

Konsekvenser av den höga sysselsättningen

Som jag skrev igår, så är fortfarande sysselsättningen i Sverige högre än under högkonjunkturen 2006. Och som bloggaren Toxiska Epistlar uppmärksammar så är skillnaden ännu större när man tittar på var dessa är anställda - offentlig eller privat sektor.

Man skall aldrig glömma att det är de anställda i den privata sektorn som skall dra runt Sveriges ekonomi och stå för alla nettobetalningar av skatter. Offentliganställda kostar mer skattepengar än de betalar in i skatt och kan därmed aldrig finansiera vård, skola, omsorg. Vad som tydligt framgår från grafen hos Toxiska Epistlar är att det är just inom den privata sektorn som sysselsättningen ökat sedan alliansregimen kastade ut Göran Perssons regim.

Så inte bara har sysselsättningen ökat med alliansens jobbpolitik, det är riktiga jobb som drar in skattepengar som har stått för ökningen, och inte bidrag eller skattefinansierade jobb.

Att den procentuella arbetslösheten stiger beror snarare på att puckeln ifrån babyboomen 1988-1994 håller på att komma ut i arbetslivet och arbetslöshet just nu. Som alltid så är tur det mest avgörande för hur ens liv utvecklas. Föddes man i babyboomen så hade man otur, eftersom man just precis under rådande globala ekonomiska kris skall komma ut i arbetslivet.

En konsekvens av babyboomens topp 1990, är att vi både kommer få successivt färre unga vuxna som kommer ut på arbetsmarknaden de kommande åren, samtidigt som stigande antal 40-talister kommer gå i pension. Detta kommer minska arbetslösheten framöver, i absoluta tal, men också i relativa tal. Oavsett vad för regim som styr Sverige.

Men först kommer den att öka, då toppen från 1990 än så länge bara är 19 år gamla och i stor utsträckning nu år vidare i högskole- och universitetsutbildning.

En annan konsekvens av både babyboomen och den höga sysselsättningen är att bostadsbubblan kanske inte brister riktigt än. Babyboomens barn gör att vi får ett underliggande tryck på bostadsmarknaden. Visserligen kommer de sällan ha råd att köpa ett boende, men konkurrensen om hyresrätter kommer öka, och i en del fall kommer deras föräldrar att finansiera boende.

Men viktigast här, vilket också förklarar varför bostadsmarknaden ännu inte kollapsat, är att vi har fler människor i arbete idag än 2006. Kombinera det med de låga räntorna, och betalningsförmågan hos svenska bostadsägare är faktiskt bibehållen. Annars är det arbetslösheten som är den enskilt viktigaste faktorn för bostadsmarknaden. Men när vi fortfarande ser så många med jobb, så kommer de som tvingas sälja pga arbetslöshet kompenseras av de som har kvar jobben.

Tvärt om borde bostadsmarknaden vara hetare nu än 2006 - lägre räntor, fler med jobb. Vad som trycker ner är kanske snarare bankernas rejält skärpta krav om kontantinsatser, amortering av topplån och förmågan att klara av upp till 8% i ränta, beroende på bank.

Bostadsbubblan kommer förstås fortfarande att spricka, men det kanske inte blir förrän vi fått ut babyboomens barn på bostadsmarknaden?

Så jag har blivit bostadspessimist, dvs tror på högre bostadspriser. Vilket är negativt, det finns inget positivt med stigande priser på bostäder, enda effekten är en latent skatteskuld. Tvärt om så slits bostäder, och borde liksom bilar falla i pris med åren, inte stiga.

Samtidigt har vi antagligen inte fått se de fulla effekterna av den ekonomiska krisen på sysselsättningen, och det kan mycket väl försämras. Men vi har fortfarande långt kvar till den låga sysselsättning som rådde under Göran Persson, både totalt och inom den privata sektorn. Sedan får vänsterfolk fortsätta tro att man genom skattefinansierade jobb kan finansiera staten, och fortsätta tro att vi har lägre sysselsättning nu än när de rödgröna axelmakterna hade makten. Men som alltid så har vänstern fel.

Jag har fått kommentarer om varför jag använder ordet regim för att beskriva våra regeringar. Regim kan tydligen tolkas negativt, vilket på sätt och vis är min avsikt. Citerar Wikipedia:

"Ordet används i media ofta i negativ bemärkelse, om en regering eller liknande som inte är vald genom ett demokratiskt val, såsom till exempel "våldsregim" eller liknande[1]. I sin egentliga bemärkelse behöver termen dock inte ha någon värdeladdning[2]."

Men min poäng är att det alltid finns någon som tycker att nuvarande regim är negativ, och i grunden så är ju all form av maktinflytande över andra människor något negativt. Vi tycker i svenska media om att kalla olika länders regeringar för regimer, för att på så sätt nedvärdera dem eller antyda att de är illegitima.

Tänk då på att det finns de som anser att Sveriges regering är en regim. Israel kanske likställer oss med med en regim idag, och vad tycker talibanerna? Det finns icke folkvalda regimer som likväl har folkets stöd, och alliansregimen har enligt opinionsundersökningar inte folkets stöd, lika lite som de rödgröna axelmakternas framtida regimer kommer ha mitt. All makt utgår från folket, även i en diktatur, vilket kräver en längre förklaring än jag har tid med nu.

Ordet regim kanske kan få några av er att tänka på vår bild av omvärlden, och omvärldens bild av oss?

2009-08-23 08:26

Sanningen om arbetslösheten

Från de rödgröna axelmakterna kommer det kritik mot den borgerliga alliansregimen att man inte gör tillräckligt mot arbetslösheten, ex inte höjer a-kassan eller inte skickar mer pengar till jobb som inga kunder efterfrågar, respektive meningslösa arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Sanningen är att vi är mitt inne i den värsta globala ekonomiska och finansiella kris vi sett i mannaminne, och som ett exportland så är det främst hur våra exportmarknader mår som styr den svenska ekonomin. Att höja a-kassan eller sänka skatten för pensionärer ger inte en vändning i konjunkturen hos exportmarknaderna, oavsett hur mycket socialdemokraterna tjatar om det.

Men hur står det egentligen till med arbetslösheten? Jo, sanningen är att fler har jobb idag i alliansens Sverige mitt under den värsta ekonomiska och finansiella krisen i mannaminne, än vad som hade jobb under de rödgröna axelmakternas styre samma tid på året under brinnande högkonjunktur 2006. En graf säger mer än några hundra tecken:

Alliansens jobblinje fungerar alltså, och detta visar hur kraftfullt skattesänkningar är för att stimulera folk till att jobba respektive skapa jobb istället för att gå på bidrag.

Vad de rödgröna axelmakterna försöker göra är att beskylla alliansregimen för babyboomen i slutet av 80-talet och början av 90-talet, som nu leder till att fler kommer ut på arbetsmarknaden och den procentuella arbetslösheten alltså stiger.

Vad man kan önska sig är därför riktade åtgärder just för att stimulera anställningen av unga vuxna i åldern 19-25. Det finns redan riktade stöd som lägre arbetsgivaravgifter, men kanske kan man göra mer.

Att folk fortplantade sig som kaniner under Ingvar Carlssons (s) regim 1988-1991 är knappast Reinfeldts fel.

2009-08-22 09:28

Spara och slösa lever fortfarande

Per Gudmunsson i SvD skriver lite om Spara & Slösa, och om hur man förr byggde ekonomin på sparande och investeringar, istället för skuldsättning och konsumtion. På den tiden förlitade sig också världen på USA:s guldmyntfot i Bretton Woods-systemet, och vi visade också upp högre tillväxt än under skuldsättnings- och konsumtionsdecennierna efter USA övergav Bretton Woods.

Slösa-metoden får alltså underkänt, tillväxten var bättre än Spara var politiskt korrekt.

Men Spara & Slösa lever fortfarande vidare i Swedbanks tidning Lyckoslanten, vilken jag ibland recenserar, t ex här eller här. Fast numer handlar det mest om att Slösa är så mycket vackrare och har så mycket roligare än Spara.

I politiken tar Östros på sig Slösas blonda peruk, medan Reinfeldt och Borg har Sparas lite mer luggslitna naturliga hår. (Ja, lite rolig liknelse med tanke på politikerelitens hårfästen.) Det är lite lustigt, eftersom socialdemokraterna om och om igen vill påtala att det var deras sparpolitik under 1990-talet som räddade Sverige från det slöseri som de brukar anklaga den borgerliga regeringen 1991-1994 för. Men nu när man är i opposition så vill man helt plötsligt slösa igen.

Sanningen är den att Sverige är och förblir ett exportland, och vi är därför beroende av utvecklingen i omvärlden. Och den kommer inte förändras även om Östros-Sahlins rödgröna axelmakter höjer ersättningen i den svenska a-kassan. Vad vi istället behöver är sparande och återhållsamhet till ekonomin tillfälligt vänder i våra exportmarknader, vilket kan ta många år.

Det går inte att beskylla alliansregimen för finanskrisen, hur gärna de rödgröna axelmakterna än vill det. Den lånebubbla som byggdes upp i Sverige skapades främst under Göran Perssons socialdemokratiska regim. Som bekant toppade det hela 2007 och bubblan började pysa, strax efter att alliansen tog över makten. Nu måste man spara för att kompensera för överdådet under Göran Perssons år.

2009-08-21 06:38

Försenade betalningar av bolån ungefär lika stor som arbetslösheten i USA

Gårdagens statistik visar på att andelen försenade betalningar av bostadslån i USA steg till 9.24% under andra kvartalet. Det är väldigt nära de officiella arbetslöshetssiffrorna i USA, vilket kanske inte är en slump?

Nu rör det sig inte längre om subprime-lån heller, utan primelån med bunden ränta. Det tål också att funderas på om det kanske också rör sig om mer än 9.24% av lånestocken, eftersom det rimligtvis oftare är de som har stora lån som nu har problem att betala, så situationen kan vara ännu värre än 9.24% för bankerna. 7.97% av samtliga bostadslån har inte betalats de senaste 90 dagarna och skall alltså blir föremål för utmätning. Det är ungefär var tolfte bostad i USA.

Hade det varit i Sverige, vilket det inte är (ännu), så kan man fundera lite på hur det sett ut i medelstora bostadsrättsföreningar där tiotals lägenheter skulle bli utmätta, och kanske 1-3 villor per gata...

Andelen utmätningar i USA kan förstås vara en delförklaring till att bolånemarknaden är "het" igen i USA, det finns väl de som för en spottstyver vill ta lån för att köpa utmätta bostäder.

Antar att optimisterna vill kalla det här för en sk green shoot, och ett tecken på att ekonomin återhämtar sig? Trots allt så har problemen med subprimelånen minskat... Swedbank är förstås positiva.

Som ytterligare exempel på krystade rubriker för att inbilla läsare att ekonomin förbättras så sätter DN rubriken Norges BNP stiger. Fast bara om man inte medräknar oljeindustrin, vilket innebär att ekonomin fortfarande sjönk med 1.3% i Norge. Ännu ett exempel på hur man kan skönmåla situationen. Tag bara bort allt som är negativt, så ser ju resten bra ut!

Nyspråket blir allt mer krystat. Men jag antar att de flesta faller för det ändå?

2009-08-20 20:05

"In Africa, organic farming is not a luxury, it´s a necessity!"

Rubriken är ett citat från ett debattinlägg hos SvD, där 11st afrikanska forskare påtalar att ekologiska produktionsmetoder är bättre i Afrika än det västerländska fossiljordbruket.

Ett citat som sammanfattar artikeln:

Afrikanska lantbrukare går över till ekologisk odling eftersom:
• det ger bättre tillträde till marknaden och ökade inkomster,
• bönderna kan använda lokala resurser istället för att bli beroende av dyra jordbrukskemikalier och konstgödsel,
• produktiviteten ökar och produktionen blir säkrare,
• det gör bönderna mer oberoende samt
• exponeringen av farliga kemikalier minskar och vattenhushållningen förbättras.
Lantbrukarna väljer självklart inte ekologisk odling för att miljöorganisationer och regeringar i väst exporterat ekologiska modeller.


Undrar vad Marit säger om det. Fast att hon fick en PR-kit i knät via en enskild forskare på SLU, och är godtrogen nog att falla för vad som helst kanske man inte skall belasta henne för.

Under vissa förutsättningar kan det "konventionella" jordbruket ge större skördar en tid, tills den fossila parantesen i mänsklighetens historia når sitt slut, men under andra förutsättningar, som t ex i Afrika så kan man faktiskt få större och mer lönsamma skördar med ekologiska metoder redan idag.

Nu kommer man förstås inte övertyga några av de strutsar i t ex bloggosfären som stoppat huvudet i sanden och inte lyssnar på ett enda argument från ekosidan i debatten. Det förväntar sig nog ingen heller, men det är viktigt att afrikanerna själva får göra sig hörda och inte bara förespråkare finansierade av konstgödsel- och giftföretagen.

Det var bättre förr. Eller åtminstone roligare!

Kommer ni ihåg den gamla goda tiden? Den där tiden när börsen var spännande? Det är över nu.

Förr släpptes nämligen kvartalsrapporter mitt under handelstimmarna, och även pressmeddelanden kunde släppas i princip när som helst under dygnet. Men det var då.

Numera så släpper alla bolag sina kvartalsrapporter innan börsen öppnar. De flesta pressmeddelanden släpps också före börsen öppnar. Det är förstås bättre på det viset, men så tråkigt. Om man inte sysslar med intradaytrading så kan man lika gärna strunta i att bevaka börsen, för några kurspåverkande nyheter släpps ändå inte under handeln, utan aktierna rör sig istället upp och ner tillsammans med utvecklingen i index.

Enda anledningen till att alls daytrada i något annat än index är att en del aktier är mer volatila än index och rör sig mer eller mindre upp och ner, men då kan man väl lika gärna hålla sig till XACT Bear eller XACT Bull. Andra sektorer kan på marginalen också påverkas av annat än börsindex, t ex oljepriset.

Det finns ett undantag från den annars allerstädes närvarande regeln att man inte släpper någon kurspåverkande information under handeln, och det är när t ex bolag som PA Resources (OSE:PAR,OMX:PAR) har utländska partners som i sin tur släpper pressmeddelanden innan börsen öppnar i USA. Det innebär att kanske mellan klockan 1400 och 1530 kan det komma kurspåverkande information. Men annars ser det mest ut att vara samma regel i USA, ingen kurspåverkande information släpps under handeln.

Fördelen är förstås att man kan göra något annat än att sitta och bevaka nyheter, för det kommer helt enkelt inga. Men det var roligare förr, när företagsledningar och IR-avdelningar inte klarade av att kunna spika kvartalsrapporter på förutsägbara tider.

Skall utvecklingen fortsätta så kommer man väl börsstoppa aktier innan man släpper banala PM i framtiden?

Orelaterat så har bloggaren Life of a Stockman en intressant artikel om kanadensiska trusten Great Lakes Hydro (TSX:GLH.UN), som kommer ombildas till bolaget Brookfield Renewable när skattreglerna för truster ändras 2011. Ett välskött bolag med 89 vattenkraftturbiner och numer hela 126 vindkraftverk, för den som vill ha en beskedlig men långsiktigt hållbar och miljövänlig avkastning. Renodlade primärproducenter av förnyelsebar energi är svåra att hitta. Ett alternativ är den mindre men liknande trusten Innergex (TSX:IEF.UN) som också enbart har vatten- och vindkraft.

Så länge inte staten bestämmer sig för att stycka upp Vattenfall i bolag med passande Konsumnamn som Vattenkraft, Vindkraft, Kärnkraft, Kolkraft (eller kanske lite bredare Fossilkraft?) och Elnät och börsnotera dessa, så får man söka sig till Kanada om man på börsen vill investera i renodlade förnyelsebara primärproducenter, om man inte istället går över gränsen till vårt morsome broderfolk norrmännen och investera i Hafslund (OSE:HNA,OSE:HNB), men som konglomerat får man då även med en del annat på köpet.

Cirkus Koenigsegg

Nu ser det även ut som gammelmedia har anslutit sig till min linje att hela Saab-affären bara är ett PR-trick från Koenigsegg. Eller så handlar det helt enkelt om en vild chansning. Men att i sista stund försöka få skattebetalarna att finansiera Koengiseggs köp är lågt.

Fredik Reinfeldt sätter åtminstone hårt mot hårt och vägrar skjuta till pengar från vård, skola, omsorg till Koenigsegg, vilket naturligtvis är helt rätt. Som han påtalar så skall inte staten leka riskkapitalist. Finns det ingen annan som ser någon ekonomisk vinst med att ställa upp så lär knappast staten heller göra det.

Två olika av myntet hittar man hos bloggaren The Brand Man respektive bloggaren Winning Trading.

Men i slutändan skall inte skattepengar användas för att finansiera Koenigseggs äventyr, även om de har passion för plastic padding...

Det är lite synd att media inte varit kritiska mot Koenigsegg tidigare, men det avspeglar väl den vanliga stämningen hos media att allting jämt skall bli bra och ordna sig till det bästa, krisen är över etc etc. Först när de ställs inför nästan fullbordat faktum kan de se sanningen i vitögat, och då blir domen desto hårdare.

2009-08-19 08:05

Fantastiskt resultat för DNO

Det norska oljebolaget DNO International (OSE:DNO) kom med sin rapport för Q2 2009 nu på morgonen. Bolaget har en fantastisk oljefyndighet i Kurdistan i norra Irak, Tawkefältet, och man har nu börjat få betalt för oljeexporten därifrån. Åtminstone i bokföringen, själva pengarna har man inte sett röken av än.

Följande bild från bolagets presentation säger det mesta. Klicka på bilden för detaljer.

Betänk när du jämför med tidigare resultat också att oljepriset är hälften mot för ett år sedan, och att Tawkefältet ännu inte är fullt utbyggt och har möjlighet att eventuellt öka produktionen framöver.

Det finns förstås en del drömmar om att aktiekursen nu skall dra på de officiella uppgifterna om hur Tawke påverkar DNO:s resultat, men som vanligt kanske det bara blir buy the rumour, sell the news och ingen eller rent av negativ reaktion på kvartalsrapporten.

Resultatet är hur man än vänder på det en riktig turn-around, och även om det finansiella delar i resultatet så kommer åtminstone Tawke att fortsätta producera olja framöver.

Även det svenska oljebolaget PA Resources (OSE:PAR,OMX:PAR) släppte sin kvartalsrapport idag, vilken visade på en rejäl förbättring kontra första kvartalets lågvattenmärke. Estimaten skulle ligga på ett resultat för skatt i intervallet på i snitt -44 MSEK och i ett intervall på -101 till +65 MSEK. Nu blev utfallet istället +152 MSEK. Väntat nettoresultat var -0:25 SEK per aktie, utfallet blev +0:50 SEK per aktie. Det kan kallas att klå förväntningarna med en tvåtumfyra...

Efter rapportperioden har PA Resources fått se produktionen i Azuritefältet i Kongo-Brazzaville starta, vilket kommer öka bolagets produktion kraftigt under hösten. Det ser alltså bra ut för både PA Resources och DNO framöver, speciellt om oljepriset fortsätter att vara starkt. Men det är förstås inte alltid samma sak som att aktiekurserna kommer stiga.

Som vanligt ansvarar var och en själv för sina investeringar.

Morot, piska och feltänk

Nu skall trängselskatter införas i Göteborg för att finansiera utbyggnaden av fler och bredare motorvägar genom Göteborg, specifikt fler överfarter över älven.

Det hela är förstås ett feltänk på så många plan att man inte vet var man skall börja.

Det har t ex visat sig att trängselskatterna i Stockholm kostar staten mer än man drar in i skatteintäkter, så hur trängselskatter i Göteborg skall bli lönsamma är något man skall fundera på. Kanske för att all trafik som bara passerar norrut på E6:an också skall avgiftsbeläggas, dvs stora delar av lastbilstrafiken till Norge? Ett Norge som för övrigt lyckats införa vägavgifter som går med vinst, till skillnad från de svenska experimenten. Kanske för att Norge haft bemannade betalstationer, och även utryckningsfordon på plats som omedelbart satt efter de som inte betalat? I Sverige tror man istället att IT och avsaknad av personal är vägen till lönsamhet. För Stockholms del handlar det om att minska trafiken, och då kan man acceptera att systemet går back. Fast det är klart, med trängselskatt så behöver ju inte utländsk trafik betala några avgifter.

För de som tror att tanken med trängselskatterna är att minska trafiken i Göteborg, så skall de vara medvetna om att eftersom de skall finansiera fler vägar så är avsikten alltså att stimulera och alltså öka biltrafiken i Göteborg och på sikt öka miljöbelastningen.

Och allt görs för det fåtal timmar på dygnet, 2-4 timmar, som vägarna är underdimensionerade. Resten av tiden är det inga problem med trafiken i Göteborg, även om man nu förstås skall betala mellan klockan 0600 och 1800 under vardagar.

På miljösidan bör CO2-rädda tänka på att enbart Rya Fossilgaskraftvärmeverk släpper ut mer CO2 än Göteborgs samlade biltrafik, som alltså är ett litet problem i jämförelse med fossilgasverket.

Framför allt så bygger prognoserna om stigande biltrafik på att vi får fortsatt ekonomisk tillväxt i en ändlig värld, och att oljan fortsätter att flöda obehindrat. Men realiteten är att vi antagligen upplevde peak oil 2008, och att alla varaktiga försökt till återhämtning i den globala ekonomin kommer klubbas ner av den fallande oljeproduktionen. Dessutom kommer bränslepriserna bara att fortsätta uppåt, och tids nog kan det bli en fråga om man får tag på bränsle alls. Skall vi gissa på 18:- per liter bensinekvivalent (ja, alternativa bränslen kommer också stiga och är över tiden inte billigare) redan år 2012, och 20-25:- litern framåt 2015?

Men en tröst är förstås att både cykel och häst- och vagn går mycket snabbare på en rak och tom motorväg. Men måste de betala trängselskatt? Skall miljöfordon undantas trängselskatt även i Göteborg, dvs om man tankar sin bränsleslukande SUV med etanol, dvs andras mat, så slipper man trängselskatt?

Vad som inte är ett feltänkt om att bygga i framtiden tomma biltrafikleder är att i paketet ingår faktiskt också Västlänken, vilket är en järnvägstunnel under Göteborg, som gör att tågtrafiken kan passera igenom och alltså kommer fungera bättre. Det är ett steg i rätt riktning, som nu bilisterna får betala för. Samtidigt innebär inte bättre tågförbindelser att fler människor nås av tåget, speciellt som man lägger ner allt fler järnvägsstationer runt om i landet, och förutsätter att folk skall ta bilen till tåget...

Arbetet med Nord Stream fortsätter

Samlingssajten Hela Gotland rapporterar att Nord Stream-konsortiet börjat lägga upp rör i Karlskrona till fossilgasledningen. Totalt skall ca 13000 rör läggas upp i Karlskrona inför bygget.

Det är mycket pengar och arbete för något som ännu inte är godkänt av den svenska regeringen. Nord Stream förutsätter alltså att de får ett ja, alternativt att man helt enkelt kommer strunta i vad regeringen beslutar. Som bekant sköt regeringen upp beslutet med motiveringen att ansökan var undermålig.

Svenskar som vill ha fossilgasledningen hävdar att Sverige inte har möjlighet att säga nej, eller att ett svenskt nej inte spelar någon roll, men lobbyister för Nord Stream säger att ett svenskt nej innebär att man inte kan bygga. Dessutom menar förstås lobbyisterna att just Sverige blir tryggare om gasledningen byggs.

Nu var det ett uttalande från i juni, annars hade man ju kunnat tolka det som att Sverige blir tryggare eftersom ryska krigsfartyg kommer patrullera gasledningen och därmed fylla det vacuum som det svenska försvaret utgör. Eller att förmodade kapningar likt Arctic Sea inte blir möjliga när ryssarna patrullerar gasledningen och alltså har fartyg att ingripa med på svenskt vatten.

Fast jag tror mest att det rör sig om nyspråk. De som menar att svenska elpriser blir billigare om Nord Stream byggs, ägnar sig också åt nyspråk eftersom Europa redan får gasleveranser från Ryssland men ändå har högre elpris på kontinenten än vad vi har i Sverige. Nord Stream är och förblir främst en säkerhets- och utrikespolitisk konstruktion för att tillåta Ryssland att stänga av gasen till länder i forna Östeuropa. Och nyspråkarna förutsätter väl att fossilgas skall bli billigare i framtiden, trots att det är en ändlig energikälla som förväntas peaka runt 2015-2020.

Lobbyisterna talar förstås sanning i att man inte bygger Nord Stream för att stänga av den. Istället handlar det om att stänga av fossilgasen genom Ukraina, men det nämner förstås inga lobbyister.

Det finns ett begrepp som kallas maskirovka. Det är ett samlingsnamn för metoder, utrustning och doktrin för vilseledning av en motståndare, genom bland annat skenmanövrar. Men naturligtvis klassas man som konspiratorisk om man ser något samband mellan den stora ryska militärövningen Zapad 2009 och militärövningen Ladoga 2009, byggandet av Nord Stream, kapandet av Arctic Sea och den skyndsamma ryska responsen, samt besluten från ryska staten att Ryssland skall få använda rysk trupp för att skydda ryska intressen utomlands, även preventivt. Det är rätt duktigt av Ryssland att ha ytfartyg på plats mitt ute i Atlanten, för att med god timing kunna hitta Arctic Sea. En spontan gissning för den konspiratoriske är att inget annat land än Ryssland kommer få förhöra de gripna kaparna innan de återförs till militärövningen...

I historien Arctic Sea finns det ett land som behöver skämmas, och det är landet på vars vatten kapningen skedde. Alltså Sverige. Hur skall vi kunna svara för bevakningen av en för rysk ekonomi vital gasledning?

2009-08-18 10:24

Sanningen om Arctic Sea

Den alltid läsvärde bloggaren Tokmoderaten har fått ett insiderscoop och kan nu avslöja sanningen om dramatiken bakom kapningen av Arctic Sea. Inlägget är mycket läsvärt och ger stor insikt i spelet bakom kulisserna.

En ko på ett tak - en tokmoderat hyllar Ryssland!

Justering av inflationen förändrar gårdagens graf

Som mycket riktigt påtalats så kan man inte bara ta penningmängden M3 rakt av som en indikator på den samlade och riktiga inflationen inom både varor, tjänster och tillgångar. Stigande penningmängd måste justeras för att mängden varor och tjänster faktiskt ökar, dvs BNP. Stiger penningmängden lika mycket som BNP så blir det ju i praktiken ingen inflation.

Inflation = Penningmängdsökning - BNPökning

Så jag har justerat gårdagens graf genom att justera för BNP-utvecklingen, vilket minskar inflationen och alltså ökar den reala avkastningen på aktieindex. Tyvärr hittade jag bara BNP-data för Sverige sedan 1950 och framåt, så grafen är inte fullständigt korrekt. Klicka nedan för detaljer:

Som man ser så har nu börsen faktiskt stigit realt även sedan början av 1900-talet, men den steg fortfarande inte nämnvärt realt under 30 år, från 1950 till början av 80-talet. Detta trots att jag alltså justerat för BNP-utvecklingen och alltså minskat inflationen.

Vågräkningen från 1900-talets början stämmer fortfarande med det vi ser nu, men skalan har ändrats lite och vi har inte justerat för BNP under första halvan av 1900-talet. Kan någon trolla fram svenskt BNP för åren 1900-1950 så vore det uppskattat.

Sedan påtalar förstås vän av ordning, t ex bloggaren Life of a Stockman, att det faktiskt finns utdelningar också. Jag utelämnade avsiktligt det igår, för jag hade tänkt att påtala detta i ett annat inlägg, dvs vikten av utdelningar i vad som annars lätt blir ett nollsummespel.

Men alla aktier ger inte utdelning. Över tiden innebär utdelningar en rejäl skillnad, vilket Stockman också visar med en graf.

Pinka in reviret

Kommer ni ihåg min lilla snabbt ihopslängda fantasi Strategiskt överfall på Sverige? Under förevändning av att de håller en flott- och landstigningsövning i Östersjön, så besätter Ryssland Gotland för att säkra kontrollen av gasledningen Northstream.

Nu uppmärksammar media att Ryssland för första gången på tio år skall hålla en landstigningsövning i Östersjön, något som inte direkt varit okänt om man följt bloggare som t ex överlägsna Wisemans Wisdom. Ryssland har rent av flyttat in mer landstigningsresurser än de fyra skepp av Ropucha-klassen som man normalt har i Östersjön.

Man skall återigen även öva fallskärmsluftlandsättning av stridsfordon.

Det finns mycket kritik man kan rikta mot hastverket i mitt scenario (jag får jobba på en version med bättre research), men debatten att Ryssland inte skulle ha landstigningsförmåga eller luftlandsättningsförmåga i området sätter den kommande övningen punkt för. Övningen omfattar dessutom betydligt mer personal än vad som behövs för att ockupera t ex Gotland.

Ta en titt på kartan över Östersjön. Räkna antalet länder som inte har en gräns mot Ryssland, och där det alltså finns ett behov av landstigning och luftlandsättning. När övningsledningen för hela övningen dessutom motiverar övningen med att man behöver öva försvar mot hot av gasledningen så överträffar som vanligt verkligheten dikten. Rent av så kallar man det att öva preventiva åtgärder, alltså att göra landstigningar i preventivt syfte för att besätta områden innan något ens händer. Liksom i fallet Georgien så nämner man ordet terrorism, som sedan 2001 använts för att motivera i stort sett alla krigshandlingar i världen. Man kan också fundera på hur den eventuella kapningen av Arctic Star på svenskt vatten påverkar Rysslands utbyggnad av oljeexport via farlederna i Östersjön? Citat:

'The main focus of the drills is training for effective and preventative measures to counter terrorism and deal with the aftermath of emergencies, as well as with abnormal situations linked to transporting hydrocarbons,” the Defense Ministry said on its web site.'

Undrar om vänsternätverken kommer resa till Ryssland för att bryta sig in på flygbaser och störa övningen i protest mot Rysslands kärnvapen? Eller är det bara vid NATO-övningar man protesterar? Vore intressant att se lite svenska fredsaktivister försöka stoppa en rysk övning...

Låt oss utgå från att det bara stannar vid en övning. Än så länge. Gasledningen är inte på plats än. Undrar hur länge Sverige kan säga nej när vi inte ens har kontroll över våra egna vatten längre (Arctic Star)? Tanken att behöva försvara gasledningen existerar iaf hos högsta ryska militärledningen.

Så nu patrullerar inte bara ryska attackubåtar av USA:s kuster och ryska strategiska bombplan utrustade med kryssningsmissiler patrullerar rutinmässigt av Nordsjön och med det flottvägarna in i Östersjön och den västliga infartsporten mot Sverige...

Jag skulle vilja påstå att Ryssland pinkar in sitt revir, hela vägen runt Sverige, och det skvätter rätt rejält på de svenska festskorna. Det hade varit bättre om Sverige hade ett par rejäla kängor på sig istället.