Aktuellt

Slovakien: Sputnik V-vaccinet som levererades var inte det som använts i de påstådda studierna

AFP rapporterar att EU-landet Slovakien laboratorietestat de doser av det ryska påstådda vaccinet Sputnik V man köpt in i två miljoner doser...

2009-05-13 06:13

Kapitalförsäkring eller depå: Scenario årlig ominvestering

Igår jämförde jag skatteutfallet i kapitalförsäkring respektive depå om man tillämpar buy-and-hold. Utfallet var att kapitalförsäkring var marginellt bättre, men beroende på avkastningen så blev depå bättre i de osannolika fallen att man satt mycket länge med en aktie utan att göra affärer.

Glöm inte att ibland har man inget val, utan en skattemässig affär blir påtvingad. Exempelvis vid ett bud på ett bolag, eller om det blir en nyemission, och man behöver sälja lite befintliga aktier för att finansiera denna.

Idag tittar vi på hur det ser ut med ett scenario med årlig ominvestering. Detta motsvarar att man i snitt säljer hela portföljen en gång om året, eller att hela värdestegringen i portföljen beror på utdelningar som återinvesteras. I din depå dras 30% skatt även på utdelningar, medan utdelningar i svenska aktier i en kapitalförsäkring är skattefria. Utländska aktier får 15% i källskatt, men det bortser vi från nu. Vill man så kan man se exemplet med 7% i avkastning som att det motsvarar en utdelning på 8.2% från en kanadatrust, och 12% motsvarar en utdelning på 14% från en trust. Full realistiska utdelningsnivåer alltså.

Liksom igår sätter vi schablonskatten till 1% i kapitalförsäkringen. Då ser det ut enligt följande:

Vid 4% i årlig avkastning blir skillnaden inte så stor eller försumbar. Vid tio år är depån värd 128, och kapitalförsäkringen 132. Vid 20 år 168 mot 174, och vid 32 år 235 mot 247.

Har vi lite mer attraktiva 7% i årlig avkastning blir skillnaden förstås betydligt större mellan depån och kapitalförsäkringen, men fortfarande inte några enorma multipler. Vid tio år 153 mot 167, vid 20 år 248 mot 298 och när vi når det 32:a året 440 mot 596.

Den stora skillnaden ser vi vid 12% i årlig avkastning. Redan vid tio år har kapitalförsäkringen ökat med nästan 50% jämfört med depå och har ett värde på 253 mot depåns 206. Vid 20 år är skillnaden 711 mot 462 till fördel för kapitalförsäkringen. Och efter 32 år 2457 mot 1218.

Ju högre avkastning, desto fördelaktigare för kapitalförsäkring. Vid extremt höga avkastningar blir utfallet än mer extremt.

Inte bara slipper man en massa jobb med deklarationen, utan nettot efter skatt blir också betydligt bättre. Ägnar man sig åt trading borde kapitalförsäkring vara obligatoriskt. Dock begränsas ju möjligheten till derivat i kapitalförsäkringar, som numer inte ens får handla warrants, eller ens inneha utdelade konvertibler. Dessa får man väl fortsätta trada via depå. En del tradingtjänster kanske inte heller ger dig möjligheten att koppla en kapitalförsäkring till tradingapplikationen.

Det finns ytterligare en viktig poäng med kapitalförsäkring. Tror man att vi går mot ett hyperinflationssamhälle, så kommer börserna dras upp nominellt med hyperinflationen, även om de antagligen backar i realt värde. Har vi inflation på t ex 50%, så kanske börsen stiger med 40%, dvs backar 10%. Säljer du då en aktie med 40% i nominell vinst, får du betala 12 procentenheter i skatt, vilket ger dig 28% i nominell vinst mot inflationen på 50%. Alltså en kraftig real förlust. Staten bryr sig nämligen inte om inflationen, utan beskattar din nominella vinst, inte den reala vinsten.

Med kapitalförsäkring blir inte förlusten alls lika stor. Tar man ett extremfall, säg 1000% i hyperinflation och 800% i uppgång på börsen, så får du bara behålla 560% av den uppgången i depån, och dina tillgångar eroderar mycket hastigt.

4 kommentarer:

 1. Bra inlägg. Då blir det full rulle i kapitalförsäkringen fram över. Mer där än i depån. Behåller dock depån eftersom en del options-, certifikat och i ett fåtal fall warranthandel förekommer i mitt fall (dock nästan uteslutande med SHB som emmitent). The less tax, the more individual happiness. Eller får man skriva så? Hurgh, man vet ju inte.

  /Mr Anonymous

  SvaraRadera
 2. God Morgon!

  Skulle Du kunna ge exempel hur en optimal KF-portfölj kan se ut efter ditt tycke?

  Jag har i mitt fall ca 500.000 kr som ska placeras.

  Hur skulle Du placera dessa medel?

  Mvh

  /Nyfiken Läsare

  SvaraRadera
 3. Omöjligt för mig att ge något svar på, anonym.

  SvaraRadera
 4. Tack för två mycket intressant inlägg, Cornucopia!

  Tror man på hyperinflation bör väl rimligen en depå med "buy and hold" vara det bästa?

  Inflationen drar rimligen upp statens upplåningskostnader, vilket höjer skatten på kapitalförsäkringen. För depån betalas bara skatten på utdelningar samt, vid försäljning, schablonskatt.

  Flyttar man dessutom utomlands kan skatten utebli helt, men i de flesta skatteavtal krävs att minst tio år förlutit sedan flytten för att skatteskyldigheten ska upphöra.

  Till sist vill jag lyfta fram ytterligare två poänger med depå. (1) Inleder man sitt sparande med ett större börsras kan man sälja och få tillbaka en mindre summa som kan återinvesteras, men med ränta på ränta ändå ger ett märkbar tillskott samt (2) ifall man har huslån reducerar ränteinbetalningarna skatten på utdelningarna.

  SvaraRadera