Cornucopia?

2009-02-10 13:00

Vedeldningslarmet: Dålig vetenskap och ofarligt

Det är tyvärr så att journalister inte gör sitt jobb att kritisk granska sina källor, speciellt inte när dessa är vetenskapsmän. Journalistkåren är ju tämligen outbildad i naturvetenskaperna, och det är enklare att snabbt sätta ihop sensationsjournalistik baserat på ett pressmeddelande där ordet cancer förekom.

Så istället är det upp till mig som bloggare att kritisk granska det som gett upphov till gårdagens vedeldningslarm. Jag har via en läsare fått ta del av den artikel som man publicerat i Environ. Sci. Technol. 2008, issue 42: Indoor Levels of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Homes with or without Wood Burning for Heating (Pernilla Gustafson, Conny Östman, Gerd Sällsten), och alltså nu är föremål för en doktorsavhandling. Och det går att starkt ifrågasätta den både vad gäller vetenskap, metodik och relevans. Att detta cirkulerar runt i media nu beror på det pressmeddelande man skickar ut inför varje disputation, och ordet cancer råkade dyka upp, så det var lätt arbete för journalisten och därefter kunde man dra sig tillbaka med rödvinsvänstern på krogen resten av dagen.

Sprid gärna vidare detta inlägg, det är fritt att kopiera så länge källan och URL till detta orginal anges. Skadan är redan skedd via media, men det är viktigt att sanningen kommer ut. Se gärna till att knuffa fram detta överallt ni kan.

Sammanfattning
Artikeln har ett antal allvarliga fel vad gäller vetenskaplighet och metodik. Bland annat har man klumpat samman 5-åriga vedpannor med 51-åriga pannor, och man har även placerat öppna spisar, såväl som nya och gamla kaminer i samma kategori. Det är en kraftig bias, och dålig vetenskap. Så får man helt enkelt inte göra. Eftersom man klumpat samman på detta vis kan uppmätta värden variera 15-faldigt inom vedeldningsgruppen, och i vissa fall faktiskt vara lägre än i icke vedeldande hem. Urvalet är dessutom för litet, med endast 13 mätobjekt, och 10st i referensgruppen.

Ej heller är risken för cancer femfaldigad som nämnts i media, utan vägt för hur cancerogena olika ämnen är så överträffas gränsvärdena fyra ggr, inte fem. Och bara under eldningsperioden. Spritt över hela året är det alltså 2.5 ggr så hög exponering som gränsvärdet. Det betyder högst att av 100 000 vedeldare så kommer 2.5 att drabbas av cancer pga dessa utsläpp under sin livstid. Att jämföra med ca 50 000 av 100 000 som drabbas av cancer totalt, eller ca 3200 av 100 000 som drabbas av lungcancer under in livstid.

Man har enbart mätt skadliga partiklar, men av 25 st så finns det bara en vetenskapligt säkerställd skillnad i nio fall. Man har inte mätt de nyttiga antioxidanter som finns i vedrök, trots att dessa bevisligen påvisats av tidigare forskning på Chalmers.

Urvalet av hemmen innehåller också en kraftig bias, då det inte verkar vara slumpvisa stickprov, utan avsiktligt utvalda objekt. Så skall man inte heller göra om man skall ägna sig åt vetenskap.

Uppdragsgivaren och finansiären är Energimyndigheten, som tidigare bland annat försökt införa schablonbeskattning av alla bostäder så man får betala energiskatter baserat på golvyta istället för faktisk konsumtion. Så skattesmitare med värmepumpar eller för den delen ved inte slipper undan.

Gruppering och bias
Gustafson et al har alltså grupperat ihop vitt skilda anläggningar och klassificerat dem som "vedeldning". Så skall man inte göra. Det vore som att gruppera samman motorcyklister och bilister, fast gruppernas riskbeteende och egenskaper bevisligen skiljer sig åt.

Av tretton anläggningar är tre stycken öppna spisar. En vedpanna är 51 år gammal och pyreldar, medan en annan är fem år gammal och eldar mot acktank. Utfallet av detta är inte överraskande. Tittar man t ex på PHA:en phenanthrene (Phe), så blir mätvärdena som lägst 4.8 och som högst 36. Medelvärdet är 14 och medianen är 11. Detta för vedeldare. För icke vedeldare blir lägsta värdet 5.5 och högsta värdet 15, medel 8.7 och median 7.6. Notera alltså att här finns det vedeldare som har lägre halter än någon som inte eldar alls. Så mycket för den farligheten.

Istället visar detta klart och tydligt att det är outliers, eventuellt en fet svans, av väldigt smutsiga anläggningar som drar upp medlen, medan en bra anläggning inte ger några utsläpp alls. För samtliga uppmätta substanser är medianen lägre än medel, vilket tydligt bevisar att det finns outliers eller en fet svans som drar upp medlet.

Men man redovisar istället medlen.

Samma sak gäller för den farligaste substansen, BaP, där det finns vedeldare som har lika låga värden som den renaste icke-vedeldaren, och alltså lägre värden än de flesta icke- vedeldare. Men den feta svansen av smutsiga anläggningar förändrar medlet. För BaP är siffrorna 0.09-2.2 för vedeldare och 0.09 - 0.48 för icke-vedeldare. Median för vedeldarna är 0.52 och medel 0.63, medan de är 0.12 och 0.16 för icke vedeldare.

Urvalet är dessutom för litet. 13 vedeldare och en kontrollgrupp på 10 icke-vedeldare. Det är inte seriös forskning med så små testgrupper och kan inte ses som representativt. Annars är det enda man kan säga att så här är det i ett specifikt villaområde i Hagfors. Inte generellt.

Enda slutsatsen man borde dra är att det finns smutsiga anläggningar som inte borde eldas. Inte att vedelding är farligt. Man borde publicera vad för anläggningar de hade som fick lägre utsläpp än icke-vedeldarna. Där talar vi om intressant.

Cancerincidens
Man brukar säga att ungefär 50% av befolkningen drabbas av cancer under sin livstid. De gränsvärden som Gustafson et al talar om i artikeln innebär en risk för cancer på 1 av 100 000.

Åldersvägd cancerincidens för cancer i andningsvägarna (aka lungcancer) är över 40 på 100 000 och år. Vid en medellivslängd på 80 kommer alltså 3200 av 100 000 i den generella befolkningen drabbas av lungcancer.

Uppmätta PAH-utsläpp var fem gånger så höga som gränsvärdet hos vedeldarna, men när Gustafson et al väger för de olika PAH:ernas farlighet överträffas gränsvärdet bara fyra gånger. Och man eldar bara under halva året. Snittexponeringen över året blir alltså (1+4)/2=2.5. Naivt uträknat innebär detta att 2.5 av 100 000 vedeldare under sina 80-åriga liv kommer drabbas av cancer orsakad av PAH:er, mot 1 av 100 000 i allmänna befolkningen. Det förutsätter alltså att dessa 100 000 vedeldare eldar med ved under hela sitt liv, annars sjunker det ökade fallen av cancer till mindre än 1.5 per 100 000.

Är detta relevant får man fråga sig? Ställ det i proportion till 3200 lungcancerfall bland samma 100 000 personer. Eller övriga ca 46 800 cancerfall som de 100 000 vedeldarna kommer drabbas av, allt från bröst- eller testikelcancer till hjärntumörer eller hudcancer. Eller risken att dödas i trafiken.

Sila mygg och svälja kameler finns det något som heter, och som tydligen våra skattepengar används till.

Antioxidanter och nyttiga ämnen i vedrök
Den vetenskapliga hypotesen man fått finansiering för att undersöka är översatt till ren svenska "vedeldning är farligt". Och man skriver uttryckligen att man inte har någon mothypotes, utan helt ignorerar motsatsen. Man har alltså enbart mätt skadliga ämnen. De bevisligen existerande nyttiga antioxidanter som förekommer i vedrök har man avsiktligt inte mätt, fast dessa påvisats i tidigare forskning på bla Chalmers.

Om antioxidanterna har det minsta nyttiga effekt så finns det ca 50 000 framtida cancerfall bland 100 000 vedeldare, där antioxidanterna kan verka. Att 1.5 personer kan drabbas av vedeldningsrelaterad cancer kan mycket väl vägas upp av de övriga ca 50 000, om så antioxidanterna stoppar cancer i bara en promille av fallen, dvs 50 personer.

Urval
Urvalsprocessen är tveksam. I kontrollgruppen fick det inte förekomma något hushåll som eldade med olja eller pellets, utan man utformar urvalet så att det skall framstå som att vedeldning är det enda som kan vara skadligt.

Det verkar som att man valt ut objekten, inte tagit slumpvisa stickprov. Av 18 utvalda hushåll accepterade 14 att delta i studien, men en av dem fick inte vara med eftersom deras panna låg i en separat byggnad. Även här finns alltså en tydlig bias i vad gäller urvalet. Man talar inte om ett sample (stickprov) utan om en selection (val). Det är dålig vetenskap. Endast hus med elvärme eller värmepump fick delta i kontrollgruppen, och ej heller fick någon röka i huset, då det antagligen skulle göra utsläppen från vedeldning försumbara.

Finansiering
Finansieringen kommer som sagt från Energimyndigheten. Uppdraget har varit att testa hypotesen att vedeldning är farligt. Beställningsjobb. Tyvärr finns det ju ingen vedeldningslobby som kan köpa beställningsjobb åt andra hållet.

Energimyndigheten tog fram ett förslag för några år sedan om att alla bostäder skulle schablonbeskattas för sin uppvärmning, och att man därmed skulle ta bort skatten på el. På så sätt skulle man dels hjälpa svensk industri utan att EU skulle gnälla över separata regler för industrin, och samtidigt skulle man inte få minskade skatteintäkter när någon installerade en värmepump eller isolerade huset. Och vedeldning skulle bli olönsam för alla utom de som hade egen ved. Detta förslag lades som ni kan förstå under sosseregimen, men åkte som tur var i soptunnan. Men låt oss gissa att Energimyndigheten gör nya försök med högst 1.5 fall av vedeldningsrelaterad cancer per 100 000 vedeldare som anledning...

Slutsats
Utsläppen från vedeldning handlar om anläggningen och vem som eldar, inte vedeldning generellt. Att uppmätta värden i vissa fall är lägre hos de renaste vedeldarna än hos vanliga hus bevisar detta. Resten är bara dålig vetenskap och borde inte få uppmärksamhet.

Som värst kommer 1.5 vedeldare av 100 000 drabbas av cancer pga vedeldning under sin livstid. Det är ofarligt och inte relevant, när ca 50% befolkningen i stort drabbas av cancer under sin livstid.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna, inklusive listan med kommentatorer som automatiskt kommer raderas på grund av brott mot dessa. Genom att kommentera samtycker du till att din kommentar, tidsstämpel, profillänk och pseudonym sparas av Googles Blogger-system så länge det är relevant, dvs så lång blogginlägget är publicerat.

10 kommentarer:

 1. Det är alltid mycket trevligt att läsa dina artiklar där du tillför nya synvinklar.

  /Utblick

  SvaraRadera
 2. Hoppas att du skriver debattartiklar som påvisar denna dåliga vetenskap! Det borde upp i folks medvetande. För annars sitter den dåliga undersökningen som "sanning" i politikernas bakhuvud nästa gång det ska tas ett beslut som gäller vedeldning (pss sätt som vid omställningsbidraget som jag tidigare nämnde)

  SvaraRadera
 3. På tal om dålig vetenskap, har ni sett denna snubbe?

  Detta klipp är en del av hans privata föreläsningsserie om "Global Warming".

  Just detta klipp handlar om "The nature of science".

  Otroligt imponerande föreläsningsserie, han tar systematiskt tag i folks vanföreställningar och gör något åt dem.

  Detta borde alla se tycker jag. (särskilt i skolan)

  Han höjde min intellektuella nivå ett par snäpp med denna youtubeföreläsningsserie.

  /Kalle

  http://www.youtube.com/watch?v=6A58X73GnzE&feature=PlayList&p=92EE5DBE2987982F&index=4

  SvaraRadera
 4. Allt media kommer med tolkas som sanningar i 99% av fallen. Media styr livet på allt för många människor. Man måste selektera och inte tro på allt då kan man lika bra ta livet på sig själv.Livet är ju en företeelse som till 100% leder till döden, så lev medans du kan!!

  SvaraRadera
 5. Ytterligare en intressant aspekt att väga in hade ju varit vad som händer med alla vedeldade hus om man plötsligt slutar värma med ved och installerar t.ex bergvärme istället. Lite schysst tilläggsisolering och en murstock som inte längre värms borde kunna ge fukt- och mögelproblem på kallvindar etc. Genast känns vedeldningen inte lika hälsofarlig längre om du frågar mig... mögel lär ju kunna ge en del hälsoproblem det också.

  SvaraRadera
 6. Härligt att du tar fram sanningen.Skriv en debat artikel om detta!

  SvaraRadera
 7. månskensbonde2009-02-24 00:04

  Idag skriver DN om en kommande avhandling som visar att röken från vedeldning inte är jämförbar med avgaser från trafik. Skillnaden ligger i att de lättare partiklarna från vedröken inte fastnar i lungorna i samma utsträckning som partiklarna från bilavgaser.

  http://www.dn.se/nyheter/sverige/avgaser-farligare-an-vedrok-1.805778

  SvaraRadera
 8. Hahaha! Och du talar om det här beställda "undersökningen" med c-vitaminer i rök som gjordes i Göteborg! Den har ju vederlagts som blaj!

  Vedeldning ÄR hälsofarligt. Vedeldarna kan ju elda bäst de vill i sina kaminer och allt vad det heter. Stäng skorstenen, så vi andra inte får ut det. Vi BLIR PÅVERKADE av röken, inte tu tal om det. Tryck i bröstet, andnöd, hosta, m m.
  Så snacka inte skit!

  Se på www.friskluftnu.se

  SvaraRadera
 9. När jag idag läste om det här i Sydsvenskan så tänkte jag direkt; Vem är beställare och finansiär?

  Det finns fyra grundämnen i naturen, ett av dem är eld! Jag ställer mig mycket tvecksam till att detta skulle vara hälsovådligt för människan. Elden är en förutsättning för människans existens.

  SvaraRadera
 10. Blir besviken på din märkliga inställning i denna fråga. Har du någon aning om hur många villaområden runtom i landet som idag är fullständigt förpestade av missbrukad "trivseleldning" hela vintrarna igenom? Och ja, det är bevisat många gånger om att röken är direkt hälsofarlig, i synnerhet för barn. Moderna hus med ordentlig aktiv ventilation drar in massor med rök och sen sitter man där, mysigt! Sen fattar ju jag också att de här problemen blir mindre eller rentav försumbara ute på landet med långt mellan husen.

  SvaraRadera