Cornucopia?

2008-11-22 08:40

Litteraturlista

Så här inför jul kanske det kan vara bra med något billigt och bildande nöje, nämligen böcker. Nedan har jag satt samman en liten litteraturlista som åtminstone intresserar mig.

Olja, peak oil och energi

Det finns många bra böcker om olja och peak oil, men många upprepar bara samma sak eller är inaktuella. Nedan listar jag några som fortfarande är relevanta eller unika på något vis.

Olja: Jakten på det svarta guldet när världens oljekällor sinar, Gunnar Lindstedt. Något så ovanligt som en svensk bok om ämnet. Föredömligt kort och filosofisk.

Twilight in the Desert: The Coming Saudi Oil Shock and the World Economy, Matthew Simmons. Investmentbankiren Matthew Simmons detaljerade genomgång av de saudiska oljefältens historia och framtid, och den enda obereonde studien gjord av de saudiska oljefälten, baserat på hundratals tekniska rapporter från amerikanska Society of Petroleum Engineers. Dessa rapporter är enda källan till hur det egentligen står till med den saudiska oljan, och här får vi den enda helhetsbilden hittills.

The Prize: The Epic Quest for Oil, Money & Power, Daniel Yergin. Lobby- och PR-organisationen CERA:s Daniel Yergin skriver här utförligt och intressant om oljeerans historia. Boken har några år på nacken, men täcker åtminstone fram till 90-talet. Sedan dess har CERA blivit kända för att förneka peak oil utan att kunna hänvisa till något, men boken är läsvärd ändå.

Svart Jord, Gunnar Lindstedt. Lindstedt tittar här på sambandet mellan de fossila bränslena och vår livsmedelsproduktion. Se även nästa bok.

Eating Fossil Fuels: Oil, Food and the Coming Crisis in Agriculture, Dale Allen Pfeiffer. För varje kalori mat vi stoppar i oss vid middagsbordet har det förbrukats 11 kalorier fossila bränslen, från jordbehandling till sådd, besprutning, skörd, förädling och transporter. Vi äter idag fossila bränslen, inte mat.

The Last Oil Shock: A Survival Guide to the Imminent Extinction of Petroleum Man, David Strahan. Någorlunda nyutkommen bok om peak oil av britten David Strahan.

Why Your World Is About to Get a Whole Lot Smaller, Jeff Rubin.

Ekonomi, investeringar och ekonomisk historia

Fooled by Randomness: The Hidden Role of Chance in Life and in the Markets, Nassim Nicholas Taleb. En investerare behöver framför allt ha tur, men människan har en tendens till att försöka se mönster där inga mönster finns utan allt är att likställa med slump. Kausalitet kallas sådana konstruktioner, och de är oftast felaktiga.

The Black Swan - The impact of the highly improbable, Nicholas Taleb. En svart svan är något ingen kan tänka sig, men som sker ändå. T ex en global kreditkollaps, 9/11-attackerna, peak oil etc. Förr eller senare inträffar alltid en svart svan, och då kommer alla säga "naturligtvis, det förstod vi väl". Baserat på detta kan man förstås alltid och enbart vara investerad i en sk "strut" (en derivatposition där man tjänar pengar om marknaden rör sig kraftigt, oavsett riktning), och bara vänta på den svarta svanen. Förr eller senare kommer den flaxandes, och den är mycket vanligare än vad marknaden vill tro och prissättas efter.

Financial Armageddon: Protect Your Future from Economic Collapse, Michael J. Panzer. Oavsett vad Taleb skriver om svarta svanar ovan, så finns det faktiskt de som förutspått den rådande finansiella kollapsen. Här är en sådan bok. En av många bör man tillägga.

Crash Proof 2.0: How to Profit from the Coming Economic Collapse, Peter D. Schiff. Här har vi en till.

Hot Commodities: How Anyone Can Invest Profitably in the World's Best Market, Jim Rodgers. Råvargurun Rodgers bibel om investeringar i råvaror.

Against the Gods: The Remarkable Story of Risk, Peter L. Bernstein. Historien om risk, sannolikhetslära och statistik och hur bla försäkrings- och derivatbranschen växt fram genom århundrandena. Underhållande och fascinerande. Med tanke på aktuell finanskris, så kanske det finns en lärdom i titeln. Vi kanske har haft lite hybris och trott att vi kan besegra gudarna genom lite smart riskhantering, när faran i själva verket är oss själva.

This Time is Different - Eight Centuries of Financial Folly, Kenneth Rogoff, Carmen Reinhardt. En kraftfull studie i att vi aldrig lär oss något av historien, utan upprepar samma misstag om och om igen. Den här gången är det minsann annorlunda, nu skall allting bara gå upp och vi kommer få evig ekonomisk lycka igen. Rogoff och medförfattaren Carmen Reinhardt går igenom ett 60-tal kriser de senaste 800 åren.

Humanekologi, miljö och historia

Humanekologi är en tvärvetenskaplig disciplin som täcker in människans samspel med sin omgivning, miljö och historia. Man väljer här en viss infallsvinkel människans utveckling, nämligen som en del av ett ekosystem, vilket alltså också innebär att människan påverkar sin omgivning, miljön och varandra.

Undergång : Civilisationernas uppgång eller fall, Jared Diamond. Engelsk version Collapse: How societies choose to fail or survive. Diamond tittar här på miljömässiga orsaker till civilisationers och samhällens undergång. Extra intressant är kapitlen om Grönlandsnordbornas undergång som ett resultat av klimatförändringarna och miljöförstöring.

Vete, vapen och virus : en kort sammanfattning av mänsklighetens historia under de senaste 13000 åren, Jared Diamond. Engelsk version Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies. Pulitzervinnande snabb genomgång av människans utveckling givet naturgivna förutsättningar. Diamond krossar här argumenten för att det är skillnad i ras eller genetik som gjort att Europa seglade upp som världserövrare, utan att det hela handlar om något så grundläggande som geografi.

Europe and the People Without History, Eric R. Wolf. Tar en wallersteinsk synvinkel på världsystemet från 1500-talet och framåt, men visar också att världen utanför Europa ingalunda bestod av folk utan historia och att Europa egentligen inte var unikt.

Human Ecology: Basic Concepts for Sustainable Development, Gerald G. Marten. Går igenom de grundläggande koncepten inom humanekologi.

The Collapse of Complex Societies, Joseph Tainter. Till skillnad från Diamond tittar Tainter på hur brist på energi för expansion samt minskande avkastning på utveckling leder till samhällelig kollaps. Ligger delvis till grund för många resonemang om peak oil och samhällelig kollaps. Samhällelig kollaps innebär enligt Tainter minskad komplexitet i samhället och är inte nödvändigtvis något dåligt, eller ens en märkbar process.

Svart Jord, Gunnar Lindstedt. Lindstedt tittar här på sambandet mellan de fossila bränslena och vår livsmedelsproduktion. Se även nästa bok.

Eating Fossil Fuels: Oil, Food and the Coming Crisis in Agriculture, Dale Allen Pfeiffer. För varje kalori mat vi stoppar i oss vid middagsbordet har det förbrukats 11 kalorier fossila bränslen, från jordbehandling till sådd, besprutning, skörd, förädling och transporter. Vi äter idag fossila bränslen, inte mat.

Tillväxt till döds, Stellan Tengroth. En reflekterande bok om orimligheten i evig tillväxt i en ändlig värld.

Populärvetenskap och övrigt

The Code Book: Science of Secrecy from Ancient Egypt to Quantum Cryptography, Simon Singh. Allt du ville veta om kryptering, men varit för rädd för att fråga. Ger en bra grund för förståelse om vad kryptografi kan göra och vad det inte kan göra. Mycket underhållande och lärorik läsning.

Genome: The Autobiography of a Species in 23 Chapters, Matt Ridley. En fascinerande genomgång och snabbkurs i genetik, genteknik och vad som är möjligt eller omöjligt med genteknik. Samt många fascinerande och underhållande inblickar i de mänskliga generna. Den som investerar i bio- eller genteknik bör ha läst boken för att få förståelse för genetikens grunder.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna, inklusive listan med kommentatorer som automatiskt kommer raderas på grund av brott mot dessa.

15 kommentarer:

 1. The Black Swan:

  Vad många (alla?) inte förstår är att det finns en röd tråd genom hela vår nutid. Gemensam nämnare för Klimathotet, 9/11-attackerna, den global kreditkollapsen, är förstår Peak oil.

  Det är lätt att se det om man har läst och analyserat sin omvärld med realism, skeptisism och viss cynism. Allt har sin grund i en enda faktor: Energi.

  Klimatdebatten är propaganda för en livsstil i förändring, i den mån det ges möjlighet trots vårt fossilberoende. Både företag och individer har blivit introducerade till följderna av peak oil; sämre skördar, "klimat"-flyktingar, resurskrig, ekonomisk tillbakagång, ekologiskt tänkande etc.

  9/11-attackerna kom väldigt lägligt för USA som ju i efterdyningarna berättade för oss att Saddam hade massförstörelsevapen och t.o.m. band till al-Qaida, så därför måste man invadera det land som har världens näst största konventionella oljereserver. Men det efter att man tagit Afghanistan som var ett viktigt steg i omringandet av Iran och maktpositionerandet gentemot Kina och Ryssland.

  Den globala finanskollapsen då? Ja den kom även den lägligt. Om ingen längre köper plastprodukter made in China, SUVs made in USA eller flyger till Thailand en gång om året kommer de som hade detta som arbete att bli utan jobb; då blir detta en gigiantisk kedjereaktion och resultatet blir att oljekonsumtionen faller. Ekonomisk tillbakagång har bevisligen inte haft något större utslag på oljekonsumtionen historiskt, men denna gång blir det annorlunga vill jag påstå. J.P Morgan, som satte igång denna karusell (förövrigt en stor andelsägare i Federal Reserve System, och är faktiskt den aktör på vilkens initiativ den amerikanska centralbanken etablerades 1913) har tillsammans med de viktigaste organisationerna i västvärlden, som bl.a. Bilderberggruppen, TLC, och strateger som Zbigniew Brzezinski, Kissinger m.fl., finansiärer som Rockefellers etc. total kontroll över denna kollaps, som i min mening är planerad och utstakad. Det verkar som om USA kommer ställa in betalningarna under 2009. Social oro kan inträffa som en följd med upplopp och stora problem. Men som alla vet var det ju under sådana förhållanden som en viss A.Hitler lyckades styra sitt Tyskland i en viss riktning under 30-talet...

  Vi lever i intressanta tider.

  SvaraRadera
 2. David Landes - 'Varför vissa nationer är rika, andra fattiga' borde också platsa

  mvh
  Martininho

  SvaraRadera
 3. OBS! Till mitt inlägg ovan (första) vill jag bara tillägga att syftet med en kontrollerad kollaps givetvis är att behålla makten istället för att överlämna den till Ryssarna, Venezuela och OPEC m.fl.

  Man ju se det positiva i att vi i medelklassen blir fattigare från och med nu: Vi behåller vår "frihet".


  Jorden har alltid varit en grym plats.

  SvaraRadera
 4. Den som är intersserad av investeringar och pysslar om sin egen pensionsportfölj bore läsa Ben Grahams "The Intelligent Investor". Den har några år på nacken men det finns en uppdaterad version från 2003. Graham har lite perspektiv vilket kan var anyttigt i dessa tider.

  Likaså Barton Biggs "Wealth, War and Wisdom". Även om den är rätt fokuserad på andra världskriget finns det en del mycket intressanta reflektioner där.

  /CK

  SvaraRadera
 5. Angående "svarta svanar" så platsar visserligen attackerna 11 september 2001 där, men global kreditkollaps och peak oil platsar knappast. Båda två har länge förutsagts av insatta personer. Peak oil redan av Marion King Hubbert 1956. Den nuvarande globala kreditkollapsen av Mike Shedlock, Doug Noland m.fl. De är därmed enligt Talebs definitioner "grå svanar" i och med att mainstream länge har missat dem och de bara uppmärksammats av en liten skara.
  Jag kan också rekommendera flera av böckerna du rekommenderar. Nassim Nicholas Taleb och Jared Diamond anser jag vara två av de mest läsvärda författarna idag. Inte bara ett intressant och viktigt val av ämnen att skriva om utan också det faktum att båda två har så breda kunskaper inom många olika ämnesområden.

  SvaraRadera
 6. Några tips för en n00b inom finans? Det känns lite optimistiskt att tex slänga sig över en bok om råvarehandel när man knappt förstår alla förkortningar och termer du använder dig av i vissa inlägg.

  SvaraRadera
 7. Cornucopia, ett boktips som passar dig:
  http://www.bokia.se/bok/9789172411876/vegomyten-maten-rattvisan-och-en-hallbar-framtid-lierre-keith/
  läs och få en rejäl aha-upplevelse. Du kommer snart förstå vad som är människans riktiga hot trots att författaren inte uttrycker det tillräckligt bra. Svaret gav jag dig tidigare på denna blog: Bristen på fosfor. Redan har svenska bönder svårt att få tag på NPK. Detta kan bli en lavin utan dess like, sen kan vi prata peak oil, finanskriser WW2 etc

  //Peter

  SvaraRadera
 8. Tack Peter. Har inplanerat ett inlägg om peak fosfor just i morgon.

  SvaraRadera
 9. Har du läst boken?

  //Peter

  SvaraRadera
 10. Intressanta boktips, men hade gärna sett en bok som du tycker tar upp ämnet teknisk analys på ett bra sätt.
  /Charlie

  SvaraRadera
 11. This Time is Different finns på Svenska

  SvaraRadera
 12. Diamond krossar ingenting. Istället vägrar han erkänna att genetiken har med geografin att göra. Lustigt eftersom vetenskapsmän brukar mena att både arv och miljö spelar roll. Föga förvånande är Diamond jude. Läs kritikkulturen av MacDonald och bilda dig Cornu. Då kanske du slutar skriva så mycket trams om europeér. Eller så har du för låg intelligens för att göra något annat än att raljera och skriva ner ditt eget folk.

  SvaraRadera
 13. Känner mig tvingad att rekommendera denna MYCKET läsvärda bok: "Civilisationernas kamp" av Samuel P. Huntington.

  http://www.prisjakt.nu/#rparams=ss=Civilisationernas%20kamp

  SvaraRadera
 14. Har du läst En perfekt storm av Johan Norberg? Vad tycker du om den?

  http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9186185039

  SvaraRadera
 15. Måste tipsa på en av dom bästa böckerna i detta ämne som jag har läst ------> The Long Emergency
  The Long Emergency - Surviving the End of Oil, Climate Change, and Other Converging Catastrophes of the Twenty-First Century
  av
  James Howard Kunstler
  Finns här t.ex ---> http://www.adlibris.com/se/searchresult.aspx?search=advanced&author=James+Howard+Kunstler&fromproduct=true

  SvaraRadera