Cornucopia?

Aktuellt

Mina e-noveller nu som ljudböcker på Storytel

Mina tre e-noveller Valet, Berget och Oscar finns nu som ljudböcker på Storytel . I väntan på min nästa roman Höstregn, uppföljaren till Hös...

2018-10-23 17:02

Höststädning av odlingar och trädgård

Eftermiddagen har ägnats åt att höststäda odlingarna och avveckla växthuset. Detta sedan slutsatsen nu är att sommaren är slut.
Sista skörden av tomater.

MSB: Ingen beskattning för skogsbrandspersonalens boende och logi

MSB skriver till bloggen att det inte blir några skattekostnader, netto, för skogsbrandspersonalen. Tabloiden Aftonbladet har alltså fel. Personalen kommer om de fyller i en blankett samt sin deklaration att få tillbaka de pengar som tillfälligt pga lagkrav dragits av MSB, och nettoeffekten är noll kronor. Att skogsbrandspersonalen tvingas betala skatt för kost och logi är i slutändan fel. MSB kompenserar detta genom en extra utbetalning, i form av ett lönetillägg ovanpå lönen, respektive genom att den anställde drar av det hela i deklarationen. Nettokostnad för den anställde blir noll, och i praktiken fick man maten och boendet gratis.
Räddningstjänsten.

Dan Eliasson: Offentlig förvaltning dimensionerad för åtta miljoner invånare - vi är tio miljoner

Under en nu pågående MSB-konferens sade MSB:s generaldirektör Dan Eliasson att svensk offentlig förvaltning är dimensionerad för 8 miljoner invånare, mot dagens tio miljoner. Som jag påtalat tidigare lever Sverige på gamla meriter, infrastruktur och förvaltning, men verkligheten har nu kommit ikapp.
MSB:s generaldirektör Dan Eliasson under Almedalsveckan.

Förmånsreducering är inte beskattning

Tillägg: MSB har nu svarat på bloggens frågor och skogsbrandspersonalen beskattas inte för sin kost och logi. MSB betalar ut extra pengar för att kompensera för beskattningen, eller i övrigt dras av i deklarationen och nettoresultatet blir noll kronor i beskattning för kost och logi.

Aftonbladet är ute och baktalar MSB för att skogsbrandsbekämpare ska ha reducering på det kost- och logitillägg de fått ovanpå sin lön. I väntan på att MSB svarar bloggen om vad det  egentligen handlar om går jag här igenom lite grovt vad som gäller vi arbete på annan ort. Att förmånsbeskattas är mer förmånligt för den anställde än att förmånsreduceras. MSB ska ej angripas för att följa lagen, utan våra politiker som stiftat dessa lagar.
Ett fordon hos räddningstjänsten.

2018-10-22 16:06

MÖP-måndag: Värnpliktsmedaljen återinförd

Dags för MÖP-måndag igen. Med återupptagen värnplikt är nu Försvarsmaktens grundutbildningsmedalj, även känd som värnpliktsmedaljen åter aktiv och inte vilande. Det betyder att du som gammal värnpliktsromantiker kan skaffa medaljen och drömma dig tillbaka till köttmurens dagar.
Värnpliktsmedaljen, stor, liten och släpspänne.