Annonsera? på Cornucopia? - Sveriges största blogg inom finans, ekonomi, investeringar och miljö?

Det går alldeles utmärkt att annonsera på den här bloggen. Allmänna villkor, se nederst på denna sida.

Antalet sidvisningar per vecka, och med det antalet annonsvisningar, är mer än 200 000 enligt Google Adsense, vilket också verifieras av SIS Index som tredje part. Nedanstående priser baserar sig på 150 000 annonsvisningar i veckan.

Annonspriser med exempel på heltidsannonsering per vecka 
Megatron - stor banner mellan sidrubrik och inlägg 980x120-300 24000:- SEK (CPM 160)
Panorama 728x90 16500:- SEK (CPM 110)
Högerspalt övre 300x250 - 250x240 9000:- SEK (CPM 60)
Högerspalt nedre 300x250 - 250x240 6000:- SEK (CPM 40)
Mid content efter inlägg 336x280 12000:- SEK (CPM 80)
Inline - inläggspalt före första inlägget 468x68 12000:- SEK (CPM 80)

Annonspriser med exempel på heltidsannonsering per månad 
Megatron - stor banner mellan sidrubrik och inlägg 980x120-300 72000:- SEK (CPM 120)
Panorama 728x90 48000:- SEK (CPM 80)
Högerspalt övre 300x250 - 250x240 24000:- SEK (CPM 40)
Högerspalt nedre 300x250 - 250x240 18000:- SEK (CPM 30)
Mid content efter inlägg 336x280 36000:- SEK (CPM 60)
Inline - inläggspalt före första inlägget 468x60 36000:- SEK (CPM 60)

Alla priser ex moms. Naturligtvis F-skatt. CPM betyder pris i SEK per 1000 visningar.

Andra annonseringsformer och format kan diskuteras.

Feedreklam
Cornucopia? har också drygt 3 000 prenumerande läsare vi RSS- eller Atom-feeds. Här erbjuds möjligheten till textreklam efter varje blogginlägg i form av en kortare text med länk. Baserat på 3 000 läsare och minst 100 blogginlägg i månaden erbjuds CPM 20 och ett pris på 10 000:- SEK per månad för  ca 300 000 sidvisningar.

Redaktionell reklam
Det går också att ordna redaktionella omnämnanden i olika omfattning och sammanhang, från enskilda omnämnanden till artiklar, vilket kan ge mycket stort genomslag. Generellt krävs det dock att ni har en i mitt tycke bra produkt, tjänst eller information att erbjuda. Något jag kan stå för. Kontakt enligt nedan för mer information.

Redaktionellt innehåll läses också av drygt 3 000 prenumererande läsare via sk feeds.

Ett redaktionellt inlägg erbjuds till ett pris på 10 000:- SEK ex moms.

Om besökarna och bloggen
På en vecka besöker ca 50 000 unika besökare bloggen ca 150 000 gånger. De tittar på 200 000 - 300 000 sidor varje vecka. Som exempel var trafiken enligt Google Analytics 60 195 unika besökare, som besökte bloggen 161 169 gånger och tittade på 278 061 sidor under vecka 44 år 2014. Enligt Bloggportalen är cornucopia.cornubot.se den mest besökta bloggen inom ekonomi, finans och miljö och ligger på andra eller tredje plats bland proffsbloggar inom politik. Bloggen ligger på top 50-listan över proffsbloggar.

Bloggen fokuserar på investeringar, ekonomi, finans, miljö och politik, och läsekretsen domineras av investeringsintresserade män.

Detaljer om besökare från myndigheter och från media finns att tillgå.

Läsarna är för att generalisera högavlönade och högutbildade män i åldern 26 - 45 år, som arbetar som tjänstemän och har en hög disponibel inkomst och nettotillgångar på i snitt 2 MSEK per person.

Läsarna är högutbildade, högavlönade stadgade män i åldern 26 - 55 år, boende i en större stad och arbetande som tjänstemän, chefer eller egna företagare enligt de senaste demografiundersökningarna.

För detaljer om besökarna kan man med fördel titta på de undersökningar som genomförts på bloggen.

Kontaktinformation
E-post till cornucopia@cornubot.se för intresseförfrågan och vidare kontaktinformation.

Allmänna villkor
Annonsplats ska betalas i förskott, och annonsering påbörjas tidigast samma dag som pengar bokförts på bankgiro, eller vid ett senare överenskommet tillfälle.

All annonsering märks med antingen etiketten reklam, är tydliga sk banners, läggs under sponsrade länkar, och redaktionella text anges som "sponsrad av", "detta inlägg är reklam", "i samarbete med" eller motsvarande text. Förfrågningar om att kringgå detta kan komma att anmälas till Google för försök till sökmotormanipulation.

Om annonserande websajt byter innehåll till annat än det överenskomna har Cornucopia? rätt att omedelbart avbryta annonseringen utan återbetalning eller ansvar, t ex om en finanssajts innehåll byts ut mot osedlig verksamhet.

Annonsör har inget inflytande över redaktionellt innehåll eller andra annonsörer, och får ej heller ställa krav på redaktionellt innehåll eller andra annonsörers annonsering, inklusive placering av denna. All annonsering är icke-exklusiv. Ställer en annonsör i efterhand krav på redaktionellt innehåll eller andra annonsörers annonsering, har Cornucopia? rätt att omedelbart ta bort annonsörens reklam, utan ersättning till annonsören eller ansvar mot annonsören.

Cornucopia?:s ansvar begränsas till högst inbetalt fakturerat belopp ex moms inklusive juridiska kostnader. Gällande rätt är Göteborgs Tingsrätt och svensk lag gäller.

Till betalning bokförts på bankgiro äger bägge parter rätt att häva avtal och överenskommelse, utan att någondera part kan ställa några som helst krav på ersättning eller ansvar. 

Vid överenskommelse faktureras kund och inbetald faktura innebär godkännande av dessa villkor. 
 
Top