2016-06-09 23:32

Analyshusets top pick inför sommaren

Kontigo Care är ett svenskt företag som utvecklar så kallade mHealht-system (mobile health) med fokus på beroendevård. Bolaget har i dagsläget en produkt ute för försäljning för behandling av alkoholberoende. Genom nära samarbete med vårdgivare ämnar Kontigo skapa unika produkter vilka möjliggör mer kostnadseffektiv vård. Bolaget genomför just nu en företrädesemission, vars huvudsakliga syfte är att ta bolaget från ett uppbyggnadsstadie till en mer försäljningsinriktad organisation. Bolaget står nu inför en spännande fas, menar Daniel Tegmark, analytiker på Analyst Group.

”I dagsläget kostar en primärbehandling mot alkoholism inom öppenvården ca 50 000 kr/månad. Kontigos system kostar istället 2900kr/månad, och möjliggör således stora kostnadsbesparingar. På grund av att alternativa behandlingsformer kostar betydligt mer kan bolaget hålla en god prisnivå och samtidigt nå höga marginaler. Detta kombinerat med relativt låga fasta kostnader, skapar förutsättningar för positiva kassaflöden redan vid relativt låga försäljningsnivåer,” säger Analyst Groups analytiker.

Kontigo annonserade nyligen att de utvecklar en produkt med möjlighet att mäta ketonhalten i kroppen. En produkt som enligt VD Henrik Nordlindh är revolutionerande:
”Kroppen börjar producera ketoner när den använder fett istället för kolhydrater som primär energikälla, och detta är ett eftersträvansvärt tillstånd för många personer som är intresserade av träning och kost. Traditionella mätare använder blod eller urin för mätningen, men vi mäter istället utandningsluften,” berättar Nordlindh.

”Konsumentmarknaden för träning och hälsa har under de senaste åren vuxit kraftigt, samtidigt som hälsotrenden av allt att döma ser ut att fortsätta. Produkten kommer möjliggöra analys av kroppens förbränning kopplat till olika träningssyften. Exempelvis skulle produkten kunna användas när kroppsbyggare vill gå upp/ned i vikt, genom att utifrån mätningar optimera träning och diet. Produkten kommer vid ett färdigställande snabbt kunna nå konsumentmarknaden och på så sätt nå positiva kassaflöden redan i tidigt skede.”, säger Tegmark när produkten kommer på tal.

”Sedan starten 2013 har Kontigo tagit fram en plattform där vårdgivare kan lägga upp en plan och genom en app koppla upp patienten och anhöriga till denna.”

”Vi har lärt oss mycket under utvecklingen av vår hårdvara och kommer att kunna mäta andra substanser än alkohol. Vår mjukvara och vårt analyssystem kan relativt enkelt anpassas till olika typer av beroenden och detta gör att det finns potential för en breddning av produktsortimentet till t ex ätstörningar, spelmissbruk, droger, etc.” säger Nordlindh.

”Att plattformen potentiellt skulle kunna användas till annan typ av beroendebehandling, skapar förutsättningar för Kontigo att snabbt och kostnadseffektivt ansluta nya produkter till plattformen. Med en redan etablerad plattform minskas nya produkters time-to-market, vilket skapar potential för Kontigo att ta fram flertalet produkter under de kommande åren. Detta ökar ytterligare potentialen på lång sikt”, fortsätter Tegmark.

Trots att produkten för behandling av alkoholberoende enligt bolaget mottagits väl av såväl patienter som vårdgivare, har aktiemarknaden låga förväntningar på bolaget, enligt Tegmark.

”I ett bullscenario har bolaget under 2017, 2000 st. aktiva system för behandling av alkoholism på marknaden, och når således en omsättning om 69,6 MSEK för helåret. Detta motsvarar ett EV/S om 0,44 och givet Analyst Groups estimat för kostnader, ett EV/EBIT om 1,30. Nås ett bullscenario får en kraftig uppvärdering anses motiverad förutsatt den stora potentialen både för behandling av alkoholism och för bolagets nya produkt,” avslutar Analyst Groups analytiker.

Fem anledningar att investera i Kontigo Care.
– Lågt ställda förväntningar begränsar nedsida.
– Teknikledande produkt.
– Låg värdering vid bullscenario möjliggör kraftig uppvärdering.
– Goda möjligheter till kostnadseffektiv produktexpansion.
– Höga bruttomarginaler möjliggör snabbt ökande vinst vid marknadspenetration.

Detta inlägg är publicerat i samarbete med Analyst Group.

1 kommentar:

  1. Det lär nog gå bra för dem. AW-trenden har skapat en mycket olycklig situation i Sverige, där alltför många människor, både unga och medelålders, inte kan kontrollera sitt alkoholintag längre. Dessutom har AW blivit något av en kvinnofälla.

    Samtidigt så frågar jag mig hur behandling av en alkoholist kan kosta så himla mycket som 50000 kr/mån inom primärvården? Vad är det son är så dyrt? Är de tidvis inlagda, eller ligger mottagningen på Strandvägen?

    SvaraRadera

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...