Nordsjöns oljeproduktion - Viftar svansen på hunden?
Nordsjöns oljeproduktion - Viftar svansen på hunden?

Nordsjöns oljeproduktion är i allra högsta grad både intressant och relevant att titta på ur peak oi...

15 kommentarer. Läs mer »
2009-12-25 12:43
 
 
Top