2014-11-27

Nya bråk om pensionssystemet - alliansen lämnar pensionsgruppen

Ända sedan bloggens start har jag påtalat att det svenska pensionssystemet knappast kommer överleva i nuvarande form till vi 60- eller 70-talister (eller yngre) ska pensioneras. Det senaste bråket gäller nu att gökungen Miljöpartiet bjudits in i pensionsgruppen där ansvarstagande partier som (s) och de borgerliga gjort upp om pensionssystemet. Allianspartierna lämnade precis pensionsgruppen.

Inget parti får släppas in i gruppen utan att alla är överens om detta, men (s) har på eget initiativ nu gjort detta. Allianspartierna hotade därmed att dra sig ur uppgörelsen och pensionsgruppen, eftersom Miljöpartiet hela tiden har varit emot hållbara pensioner.

Som Norrtelje Tidning skriver kan man förstås inte lita på Miljöpartisterna:
"Det är också oklart om Miljöpartiet verkligen ställer sig bakom grunderna för pensionssystemet, som synen på tillväxt och arbete. Kan man verkligen lita på att Miljöpartiet inte byter åsikt igen när regeringssamarbetet med Socialdemokraterna är avslutat?"
Oavsett är inte pensionssystemet ens grundlagsskyddat. Sannolikheten att det består intakt till exempelvis år 2035 när jag är 65 år, kan anses vara noll.

Är man född på 60-talet eller senare ska och bör man inte planera för att någonsin gå i pension eller någonsin få en pension att överleva på. Eventuell framtida pension ska ses som en glad överraskning.

Pensionsåldern ska redan höjas och rimligtvis kommer den successivt höjas så åtminstone 50% av svenskarna dör innan pensionsåldern, vilket gör att den landar runt 80 år. Eventuell pension därefter kan komma att bli så låg att den möjligtvis räcker till en sovsäck och några skorpor.

Så det är helt och hållet upp till dig personligen att bygga upp kapital nog för att leva på som pensionär, utan statlig pension och eventuellt utan att ens formellt pensioneras.

Vad som redan har hänt är t ex att avdragsrätten för privat pensionssparande slopats och toppen på pensionspyramiden med statlig pension, pension från arbetsgivare och överst privat pensionssparande kapats bort. Pensionsåldern ska också höjas. Andra tänkbara åtgärder framöver är solidarisk pension, där man sätter ett tak på hur mycket du kan få i pension, t ex 13 000:- SEK i månaden för att vara solidarisk med de som inte tjänat lika mycket som du. En annan självklar åtgärd är helt enkelt konfiskering av PPM-innehaven som solidariskt ska fördelas ut som valfläsk till lämplig pensionsgrupp (babyboomens 50-talister kanske - de börjar ju gå i pension nu?).

Så förbered dig på att jobba tills du dör. Men oroa dig inte, var sjätte man dör redan idag innan 65 års ålder och var elfte kvinna. Något för feministerna att ordna via kvotering.

Vad gäller att alliansen nu lämnade pensionsgruppen i protest mot sva(mp)arna i Miljöpartiet - så finns det de som tror att alliansen ska lägga ner röster för att stödja (s)va(mp)regeringens budget...

Ebolaepidemin är alltjämnt linjär

De opålästa Ebolahysterikerna1. fortsätter att ha fel. Ebolaepidemin har nu inte ökat exponentiellt sedan september utan har alltjämt planat ut på en linjär nivå.

Aktuell graf utifrån Wikipedias sammanställning av WHO:s data ser ni nedan.

Det kan rent av vara så att antalet nya fall minskat rejält, om toppen i eftersläpande rapportering från den 24:e oktober nedan ska appliceras på perioden september och oktober. Trots spiken på den eftersläpande rapporteringen är 7-dagars rullande medel fallande och är nu lägre än i början av september.
Nya fall Ebola per dag t o m 23:e november (extrapolerat). Mörk linje är rullande sjudagars medel ("veckograf")
I aktuell takt med ca 100 fall om dagen tar det drygt 197 000 år innan hela jordens befolkning har infekterats med Ebola. Någon pandemi eller mänsklighetens undergång föreligger som sagt inte, då det krävs exponentiell tillväxt för att uppnå det.

Exponentiell tillväxt betyder att antalet fall per tidsenhet ökar, men som man ser ovan har istället antalet nya fall per dygn planat ut, och är rent av svagt fallande.
"Bloggare dödad när hög
med böcker och tidningar rasade"

I min enorma hög med böcker att recensera har den epidemologiska thrillern The Nightmare Scenario nyss landat. Den är skriven på engelska av utlandssvensken Gunnar Duvstig och avhandlar det verkliga mardrömsscenariot, dvs en mycket dödlig global influensaepidemi. En av bokens huvudpoänger är varför Ebola aldrig kan bli ett globalt världsproblem och en beskrivning av vad vi egentligen borde vara rädda för.

En av Läkare utan gränsers (Medicins Sans Frontiers) ledare har (enligt författarens följebrev med recensionsexemplaret) beskrivit boken som "the most accurate description I have read about what is my worst nightmare".

Min recensionshög är, trots att en del förflyttats till sängbordet, av rent fysiskt farlig storlek här framför min arbetsplats, och jag har alltså själv inte hunnit läsa The Nightmare Scenario. Boken hittar ni hos t ex brittiska Amazon för 8:- GBP i storpocketformat.

Boken har fått fantastiska (men få) recensioner hos Amazon och ska vara fantastiskt välresearchad. Efter att ha läst inledningen har boken gömts undan för att inte riskera läsa vidare och missa min egen deadline på Stjärnklarts uppföljare.

1. Dessa opålästa hysteriker brukar för övrigt ofta vara samma personer som omfamnar exakt alla konspirationsteorier och undergångsscenarion, sk konspirationsnötter, och/eller läser ZeroHedge, vilket bevisligen kan motverka en korrekt verklighetsuppfattning. Man kan notera en direkt vilja och önskan om att saker ska gå åt helvete, till skillnad mot att uppmärksamma dem för att förebygga eller minska kommande problem. Ofta gillar samma kommentatorer Vladimir Putin och röstar på Sverigedemokraterna.

Konjunkturbarometern fortfarande stabilt positiv

Konjunkturinstitutets barometerindikator ("konjunkturbarometern") föll tillbaka något för undersökningen i november, men är fortfarande stabilt positiv. Hacket är än så länge bara att betrakta som brus, och konjunkturmodellen för aktieinvesteringar visar sig alltjämt vara korrekt.

Modellen säger att man ska köpa aktier när konjunkturen är nattsvart och barometern är under 90 (900 i grafen nedan), respektive sälja när allt är euforiskt och barometern är över 110. Handeln ska ske när barometern varit två månader på raken i överhettat eller nattsvart läge.
Konjunkturbarometern i grönt, OMXS30 i rött. Månadschart.
Tittar man på delkomponenterna i barometern är samtliga positva utom hushållen, som är negativa och privata tjänstenäringar som är neutrala. 

Hushållens förväntningar på konjunkturen och framtiden fortsätter alltså vara en Södermalmsk surdeg, vilande på surdegshotellet och drömmande om fornstora dagar. Företagen är däremot mycket nöjda, vilket rimmar illa med talet om att det är hushållens konsumtion som räddar svensk ekonomi.

Skillnaden kan förstås bland annat bero på en rejält försvagad svensk krona.

Huvudscenariot, dvs att vi ser den typ av utveckling med fördröjd återhämtning som gällde  2004 - 2005, ligger fast än så länge. Börsrekylen i oktober märks inte ens i månadscharten ovan.

Kom ihåg, som ni ser ovan, att man aldrig fått en dubbelbotten i konjunkturen när den väl återhämtat sig upp över 100 igen, utan först vänder ner mot boten efter att återigen gått över 110. Historiskt uppträdande är 90-100-110-100-90.

Naturligtvis är inte historiskt uppträdande en garanti för att det samma gäller igen. Vilket är så självklart att man inte behövde skriva det, men det finns alltid kalenderbitare som måste påtala detta ändå.

"Lättare att göra förändringar i ränteavdragen när det är låga räntor"

Finansmarknadsminister Per Bolund (mp) känner vart vindarna blåser nästa vecka, och fullt medveten om att han inte osannolikt avgår tillsammans med hela (s)va(mp)regeringen efter budgetomröstningen vågar han nu prata om att förändra ränteavdraget. Tydligen har han tagit initiativ till att diskutera frågan med oppositionen.

2014-11-26

Första order till Climeon - Viking Line sparar 200 ton bränsle om året

Det svenska världsunika energiteknikbolaget Climeon har fått en första order på sin produktifierade plattform Ocean. Det är Viking Line som lagt en beställning på Ocean till M/S Viking Grace enligt ett pressmeddelande.

Öppen tråd: Vilken nätmäklare rekommenderar du?

På en fråga om vilken nätmäklare man ska välja för sin aktie-, fond- och övriga värdepappershandel, så lämnar jag här en öppen tråd i ämnet.

Hur kommer budgetomröstningen falla ut?

I det vänsterdominerade gammelmedia förs det fram en massa alternativ till att regeringens budget fälls i omröstningen (nästa vecka)? Men från alliansen är beskedet tydligt, man kommer rösta på sin egen budget, så avgörandet ligger hos (sd).

Riksbunkern och Zonen har slutligen skrotats

Samtidigt som Rysslands krig i Ukraina rasar och retoriken blir allt hårdare öst-väst, nås vi av beskedet från FMV att man nu skrotat i princip all den teleutrustning och materiel som fanns till för att stödja den mytomspunna sk Zonen, därifrån Sverige skulle ledas från bergrum, sk riksbunkrar, i händelse av krig.

Zonens exakta placering är förstås hemlig, men det är etablerat att den ska ha legat någonstans i Bergslagen - Närke, Värmland och Västmanland. I Midsommargryning placerar jag den fiktivt i Dalarna, strax söder om Vansbro, för att inte peka ut faktiska anläggningar.

FMV har nu skrotat fem "förråd" i "Arbogatrakten" och klippt sönder exempelvis radiomaster, som tidigare lagrats för att användas till bergrummen i området, om inte annat som ersättare när de befintliga sändar- och mottagarannexens1. master blir bortskjutna. Ett normalt förfarande tidigare varit att man i till synes civila lador i närheten av bergrumsanläggningar förvarat extra master och utrustning, alternativt utrustning som ska sättas upp när anläggningarna aktiveras.

Totalt sett anger FMV att man nu förstört utrustning som tog upp hela 70 000 m2 (sju hektar, fjorton fotbollsplaner).

Istället får man nu plats med utrustningen på fem lagerhyllor och några tågvagnar för större utrustning, och allt har flyttats till det oskyddade centrallagret i Arboga, istället för dolda utspridda lager i Bergslagen.

FMV skriver stolt:
"I och med att vi avvecklade så mycket materiel kunde vi minska lagerytan från drygt 70 000 kvadratmeter till endast fem lagerhyllor, så kallade ställage, två tågvagnar samt utomhusförvaring för skrymmande materiel. Vagnarna använder vi som lageryta för skrymmande materiel som inte går att lasta i pallar och som måste förvaras inomhus ."
Lagren har tidigare skötts av Saab.
"I juni 2013 sade FMV upp avtalet med Saab gällande FMV:s så kallade Amp-lager, det vill säga lagret som består av skrymmande telenätmateriel, så som paraboler, antenner, master, elverkscontainrar ner till kontakter, skruvar och muttrar. Materielen kan användas i till exempel berganläggningar eller i anläggningar på fartyg."
Man kan och bör uppskatta detta som en miljövänlig åtgärd. Det lilla reservmateriel som nu finns för att ersätta det som snabbt blir bortskjutet är nu alla samlade på ett befintligt kryssningsrobotmål, och det behöver inte avfyras ytterligare CO2-utsläppande kryssningsrobotar för att slå ut även denna materiel. En stor miljövinst alltså. Dessutom har man nu varit tydliga med var man placerat utrustningen, så inga oskyldiga lador runt Bergslagen behöver bli bortskjutna.

Visserligen är det fortfarande spekulation, men gissningsvis ser vi nu en slutlig skrotning av Zonen. Man kunde önska att åtminstone några av de mest spektakulära anläggningarna kunde öppnas för allmänheten innan de slutsaneras. En del av dem fungerar dessvärre fortfarande som noder i försvarets telenät FTN, då det kan stå en växel i något rum någonstans, vilket gör att man inte har lust att lätta på förlåten. Det har dock inte hindrat att man visat upp en del andra anläggningar, som fortfarande har begränsade militära funktioner kvar, t ex Musköbasen med sin undervattensövervakningscentral. Zonen är en del av vårt kulturarv, och att åtminstone ett bergrum öppnades upp, om det så vore för SVT utan att avslöja placeringen av den där sista televäxeln, vore en välgärning. Trots allt har man nu skrotat det mesta.

Cynikern konstaterar dock att man lika gärna kunde skrota dessa sju hektar med material, eftersom det inte längre finns de 10 000-tals värnpliktiga som hade behövts för att reparera och resa nya master.

1. Av förklarliga anledningar placerar man inte ett ledningsbergrums kommunikationsnoder på hjässan av berget ifråga, utan upp till flera kilometer, rent av mil bort, för att på så sätt uppnå spridning och även bättre dölja ledningsanläggningens placering.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...