2014-10-20

Mediakrisen i en graf

Den betalda dagspressens upplagor är som bekant i fritt och accellererande fall, och sammanfattar den pågående mediakrisen på ett bra sätt. Nedan följer en graf som säger mer än tusen ord tryckta på döda träd.
Betalda dagstidningars upplaga år 2000 - 2013 i tusentals exemplar
Bloggrannen Trewe påtalade att på GP-huset i Göteborg står det fortfarande att Muteborgs dagstidning har en upplaga på 600 000 ex. Verkligheten är istället att man inte ens har råd att korrigera skylten, för Stampen/GP:s upplaga är nere på 191 000 exemplar.

Man ska komma ihåg att 2000 - 2013 ökade Sveriges befolkning med 8.5% vilket gör gammelmedias misslyckande ännu mer omfattande.

Som man ser i grafen ovan har morgontidningarnas upplagor tappat med 24% sedan år 2000, även om fådagarstidningar har ökat med 2%. Dessa är dock ner 1.5% från toppen år 2007 och kanske kan förklaras med att allt fler morgontidningar ger ut allt färre dagar i veckan.

Mest glädjande är dock att kvällstidningarnas upplaga har tappat med hela 47% sedan år 2000. Glädjen grumlas dock av att Schibsted/Aftonbladet är Sveriges mest besökta sajt och Bonnier/Expressen den näst mest besökta, så svenskarna har inte tagit sitt förnuft till fånga eller drabbats av god smak.

Frågan landar i om eller när staten överreagerar och ska rädda branschen, likt tidigare försök med tekoindustrin eller varvsindustrin? Fast redan idag går man ju på statligt stöd i form av presstödet, som borde avskaffas, alternativt reformeras och individualiseras - låt folk själva ange vem som ska få deras pressstöd och inkludera nätpublikationer (som bloggar...). Att hålla fast vid centralmaktens socialistiska diktat och föråldrade distributionsformer som döda träd hör inte ett modernt samhälle till.

Själv har jag inte betalat för en dagstidning sedan runt 2008. Försökte ett tag bara ha tidningen på helgen, men det behövdes inte ens för att tända i brasan - det räcker med den lokala gratistidningen en gång i veckan för att tända i brasan om det är brist på björknäver.

Prenumerar du på en dagstidning?

Nya ebolafall fortsätter att sjunka

Antalet ebolafall fortsätter att falla enligt de senast uppdaterade siffrorna. Någon exponentiell tillväxt är det alltså inte frågan av, utan tvärt om en fortsatt stagnerad tillväxttakt, dvs linjär tillväxt.

Graf nedan, baserat på WHO:s data till och med 2014-10-14, som återpublicerat hos Wikipedia. Siffrorna är en uppskattning för Liberia och kommer att uppdateras.

Mer intressant är att WHO i fredags utropade att ebolaepidemin är över i Senegal. Fast i ärlighetens namn har det bara varit tre tragiska fall i Senegal, men landet har fått stopp på vidare smittspridning. Klarar man av det i ett fattigt U-land som Senegal bör man knappast vara orolig för möjligheterna att stoppa smittspridning i västvärldens I-länder.

Graf över utvecklingen nedan.
Nya fall ebola per dag
Och föga överraskande så hade inte en förkyld man, som inte ens hade rest från Västafrika, ebola. Det positiva med det hela är att organisation och beredskap för eventuell smitta på Arlanda flygplats nu har testats.

För att slänga ut ett ben till alla hysteriker, så de kan vifta med armarna över vad någon skriver på Internet, så kan man alltid läsa Club Orlov till en rejäl dos popcorn. Där hävdas det minsann att hälften av jordens befolkning kommer dö, eller 3.5 miljarder människor. Något som helt saknar all form av vetenskapligt underlag. I nuvarande linjära takt skulle det ta trettiotvå miljoner dagar innan 3.5 miljarder människor dött i ebola, eller nästan 88 000 år...

Skandia: Hushållen mer negativa än under finanskrisen

Skandia konstaterar att hushållens optimism är i botten och har rasat över hela riket, alla inkomster och i alla åldrar. Läget är rent av sämre än under den akuta finanskrisen 2008 - 2009.

Skandias sparekonom Jeanette Hauff säger i pressmeddelandet:
Optimismen hos hushållen 2008 - 2014
Källa: Skandia
"Inte ens under krisåret 2008 såg vi lika dystra siffror. Vi ser en stark koppling till valutgången med det efterföljande osäkra parlamentariska läget. Det har visserligen varit en turbulent höst på flera sätt, med både förslag på nya amorteringskrav och börsoro som påverkat marknaden. Men vi ser att optimismen sjunker hos både de som äger en lägenhet eller villa och hos de som hyr sitt boende och börsoron har inte hunnit påverka siffrorna vi ser i den här undersökningen."
Optimism efter inkomst
Källa: Skandia
Sedan undersökningen gjordes har som bekant börsen fallit, vilket knappast kommer göra hushållen mer positiva. 3 201 intervjuer har genomförts under tredje kvartalet, som rapporten handlar om, varav 1 105 tillfrågades under oktober.

De som är minst negativa är de som har låga inkomster eller är arbetslösa, då dessa förmodligen sätter sitt hopp till den socialistiska minoritetsregimen.

Återstår nu att se vad Konjunkturinsitutetets barometerindikator säger när den kommer. Barometerindikatorn omfattar bara senaste månaden och kan därmed slå ännu hårdare för hushållens del.

Miljöpartiet fokuserar i försvarsfrågan

Miljöpartiets nya försvarspolitiske talesman fokuserar på det som är viktigt i försvarsfrågan nedan.

2014-10-19

Försvaret: Vi saknar ubåtsjaktförmåga

Försvarsmakten går från klarhet till klarhet. På kvällens presskonferens förklarade man att man saknar fullständig ubåtsjaktförmåga och därmed ägnar sig åt en underrättelseoperation istället. Man har även publicerat ett foto på en observation.

Popcornsöndag - Vera Efron: Spetsnaz skrattar åt svenska försvaret

Förläggaren och författaren Vera Efron meddelar hos Bonnier/Expressen att Spetsnaz numera skrattar sig fördärvade åt det svenska försvaret och inte längre kallar Sverige för ett land, då vi saknar försvar.  Samtidigt rapporteras om civila dykare mitt i området där underrättelseoperationen pågår och den mobilkamerautrustade allmänheten har också fotograferat en misstänkt svartklädd man med ryggsäck.

Tio gånger så höga underhållskostnader i BRF jämfört med avsättningarna

Schibsted/SvD har gått på djupet kring vad det långsiktiga underhållet faktiskt kostar för en bostadsrättsförening. Nya föreningar har ofta en avsättning på endast 25:- SEK per m2 och år, men det verkliga behovet i dagens priser är i verkligheten tio gånger så stora. Föreningarnas avgifter behöver höjas rejält.

Läckande rysk ubåt?

Enligt mediauppgifter hos Schibsted/SvD ska FRA uppfattat okrypterade nödsignaler från ubåtsjaktsområdet, skickade till Kaliningrad, före jakten började, och senare krypterad radiotrafik. Detta sägs bekräfta att det handlar om en rysk ubåt, men vad som är extra intressant är varifrån dessa uppgifter kommer.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...