2014-04-24

Enströ(m) vill upprusta enligt Midsommargryning - kryssningsrobotar till JAS

Alliansregimen vill (på pappret) modernisera svenska försvaret till att ha samma förmågor som vi kan utsättas för redan idag, nämligen kryssningsrobotar (Public Service/SR). Det ser alltså allt mer ut som att man vill upprusta materiellt i enlighet med min roman Midsommargryning, där JAS 39 E har den svensk-tyska kryssningsroboten KEPD 350 Taurus.

KEPD 350 Taurus.
Foto: Wikipedia. Licens: Public Domain
KEPD 350 Taurus (Wikipedia) ska redan idag fungera till JAS 39 och har en räckvidd på 500 km, med en sprängladdning om 113 kg. Roboten tar sig fram till målet på ca 30 - 40 m höjd strax under ljudets hastighet, varefter den anpassar höjden alldeles innan bekämpningen av målet för att få bästa möjliga bekämpningvinkel och målidentifikation. KEPD 350 är såld till bl a Spanien och Tyskland.

Ett alternativ är svenska Robot 15 F-ER, som dock bara har 200 km räckvidd och egentligen är en sjömålsrobot, men från och med version Mk III har förmåga att slå mot markmål. Stridsspetsen är 200 kg. Kommande Mk IV ska ha 1000 km räckvidd, men finns till skillnad mot KEPD 350 inte idag.

Ska tidigare doktrin köp från hyllan gälla, så är KEPD 350 given, eftersom den redan sägs vara integrerad med JAS 39 Gripen.

Med kryssningsrobotar kan vi slå tillbaka mot en angripares baseringssystem, t ex mot hamnar och flygbaser i exempelvis Kaliningrad eller St Petersburg. Det är en rimlig förmåga om vi ska försvara Sverige. Det är inte en offensiv förmåga, om man inte skjuter först. Under det gamla invasionsförsvaret fanns planläggning för att göra motsvarande, dvs skicka den nedlagda Attackeskadern till att bomba sovjetiska utskeppningshamnar. Skillnaden med kryssningrobot är att det kan ske utan större risk för svenska flygplan och piloter.

Det finns ingen silvermedalj i krig, och vår eventuella motståndare kommer inte dra sig för att skicka kryssningsrobotar mot svenska mål. Endast en idiot, eller en miljöpartist (ofta samma sak), vill att vi inte ska kunna bita tillbaka med samma medel.
Luftvärnstäckning med Aster-30

I Midsommargryning har det korträckviddiga luftvärnet upprustats till norska NASAMS-2. I verkligheten valde Sverige istället markversioner av tyska IRIS-T. I alliansregimens förslag om svensk upprustning ska man nu också, i enlighet med Midsommargryning, upprusta det mellan- eller långräckviddiga luftvärnet. I boken valdes franska Aster-30, återstår att se vad det blir i Sverige.
Svenskt lufvärn idag.

Samtidigt är förslaget om kryssningsrobotar något som alliansregimen påstår sig vilja skaffa. I verkligheten åker regimen ut i september och ersätts av vänstersocialisterna och miljöpartiets icke-våldsförsvar. På Krimhalvön såg vi hur ickevåldsförsvaret fungerar mot en väpnad angripare, dvs inte alls.

Men allra viktigast är att alliansregimen bara snackar. Som bloggrannen Skipper påtalar drar man i verkligheten in på försvarsanslagen, och tog tillbaka 1.8 miljarder SEK från försvaret under 2013. Man lägger en försvarsbudget, men förbjuder en andel av budgeten att användas, som sedan går tillbaka till statskassan. Detta så det ser ut som man ökar anslagen, när man i verkligheten minskar dem.

Kort sagt blir det inte osannolikt inte några kryssningsrobotar, utan det hela är valfläsk.

Sveriges BNP per 65+ - politikerna tror inte på evig tillväxt

Svensk BNP per 65+ har ständigt ökat, utom de senaste åren, där siffran faller. Men med en normal real (justerad för inflation och kostnadsökningar) evig tillväxt i en ändlig värd om endast 1.5% (konstant lågkonjunktur) kommer BNP per 65+ inte att falla, utan återigen börja stiga. Slutsatsen måste vara att de politiker som pratar om åldringskrisen inte tror på evig tillväxt i en ändlig värld och är tillväxtsrealister.

BNP per 65+ är en indikator på värdet av allt som produceras i svenska samhället, och hur det kan användas för att betala för våra äldre. Undantaget några år på 70-talet och under 90-talskrisen, samt sedan alliansregimen tog över, så har BNP per 65+ stigit. Att den inte stigit sedan alliansregimen tog över är bara i linje med att BNP per capita inte heller stigit på grund av en massivt ökad befolkning.

Men tittar man på SCB:s befolkningsframskrivningar, dvs prognoser över befolkningens utveckling, baserat på prognoser om livslängd, födseltal, invandring, utvandring etc, så räcker det med en konstant lågkonjunktur och en tillväxt på 1.5% så kommer BNP per 65+ inte att falla mer, och tvärt om börja öka igen. 
Svenska real BNP per 65+, preliminära siffror för 2014 - 2100, givet evig real ekonomisk tillväxt på 1.5% om året.
Det svenska samhället kommer med denna eviga lågkonjunktur kunna ge våra äldre marginellt bättre än idag fram till någon gång efter 2030, där välståndet återigen kommer skena. Från dagens knappa 2 MSEK per 65+ kommer BNP per 65+ stiga till över 3.5 MSEK per capita år 2100, justerat för inflationen.

Någon åldringskris föreligger alltså inte om man tror på evig ekonomisk tillväxt, vilket samtliga partier och politiker säger sig göra, även miljöpartiet.

Fast någon evig lågkonjunktur tror inte våra politiker på, och inte heller våra prognosinstitut. Istället tror man på åtminstone 2% om året i tillväxt som snitt, gränsen mellan lågkonjunktur och högkonjunktur.

Då ser BNP per 65+ ut som nedan.
Svenska real BNP per 65+, preliminära siffror för 2014 - 2100, givet evig real ekonomisk tillväxt på 2.0% om året.
BNP per 65+ kommer då vända uppåt rätt omgående och innan 2040 vara högre än innan alliansregimen tog över. 

Till år 2100 kommer BNP per 65+ vara över reala 5.5 MSEK per 65+, givet dessa antaganden.

Den värdeproducerande delen av ekonomin kommer inte ha några som helst problem att betala för och försörja för 65+, tvärt om kan den allt mindre andelen av befolkningen under 65 års ålder till år 2100 mer än dubbla levnadsstandarden och omvårdnaden för gruppen 65+.

Slutsatsen är att Fredrik Reinfeldt inte tror på vare sig Konjunkturinstitutets eller Finansdepartementets prognoser om evig tillväxt i en ändlig värld. Fredrik Reinfeldt är alltså en tillväxtskeptisk tillväxtrealist. Välkommen ut ur tillväxtgarderoben, Fredrik.

Eller så ser Fredrik Reinfeldt till att sluta ha åldringsnoja och gör avbön.

Se även tidigare inlägg om att vi klarat av 65-70% av åldrandet redan. Notera här att detta inlägg är baserat på antaganden och förutsättningar och att jag alltså inte uttrycker några åsikter, annat än om Fredrik Reinfeldt. Jag vet att många läsare har svårt för att en del normalbegåvningar, som undertecknad, kan diskutera saker utifrån vissa antaganden, som kanske inte stämmer överens med de egna åsikterna eller ens med verkligheten. Väx upp och lär er att alla inte är som er själva. Exempelvis kan jag skriva jag älskar Mona Sahlin och tycker det är jättehäftigt att betala skatt! Det var inte ett dugg svårt att skriva. Det är bara text, och säger ingenting annat än hel del om den som tror blint på allt jag skriver.

2014-04-23

Robotiseringen för hem jobben till väst (iaf till USA)

"Robotarna hotar våra jobb! Robotiseringskrisen måste stoppas!" - Robotiseringshaverist
I en artikel hos Talentum/Ny Teknik om Tesla Motors (NASDAQ:TSLA) kommande normalprisklassade bil (eventuellt kallad Bluestar eller Tesla E), konstateras att USA inte längre tappar industrijobb. Istället flyttas allt mer industrijobb hem till USA när man istället robotiserar, vilket skapar anställningar i industrin för amerikanska arbetare.

Det har alltså blivit lönsammare att bygga robotiserade fabriker, med amerikanska industriarbetarlöner, än att utnyttja det sociala arbritraget och låta lågavlönade kineser stå för tillverkningen.

Tvärt emot vad robotiseringshaveristerna säger så är alltså robotiseringen en möjlighet för I-länderna och västvärlden att flytta hem jobben och fabrikerna.

Tesla har idag 6 000 anställda i USA, vid en produktion på ca 30 000 fordon om året. Framöver ska man nå 300 000 fordon om året, och enbart i en kommande separat batterifabrik ska man anställa 6 500 ytterligare. Det kommer behövas fler industriarbetare även för 300 000 fordon, trots robotiseringen, och rimligtvis kommer Tesla Motors sysselsätta 10 000-tals industriarbetare framöver. Trots robotiseringen.

Från artikeln:
"De senaste tio åren har USA gått från att förlora 150 000 tillverkningsjobb om året till att förlora noll nettojobb om året. Om ett par år räknar jag med att antalet jobb som återvänder till USA är fler än antalet jobb som lämnar landet."
Naturligtvis kan mycket hända, och robotisering är inte den enda faktorn - räntor och valutor är andra, men robotiseringen är precis som alla förändringar en möjlighet och inte ett problem. Åtminstone om man inte sitter och skriker i högan sky om "problem!"

Så robotiseringen är snarare främst ett hot mot Kina och andra snabbväxande U-länder. Man kan därmed fundera vems ärenden robotiseringshaveristerna går? Hotet mot jobben är och har varit globaliseringen inte robotiseringen.

Lokalt i Göteborgsområdet kan jag konstatera att jag ofta ser bilar från det väldigt icke-svenskklingande japanska robotbolaget Kuka, vilket om humöret vill sig kan ge upphov till en infantil Beavis & Butthead-moment. Uppenbarligen pågår robotiseringen för fullt även här.

Två tredjedelar av den åldrande befolkningen redan avklarad - utan problem

Våra politiker gömmer sig och sin totala avsaknad av visioner och mål bakom olika kriser. En sådan är åldringskrisen, där vi får en allt större äldre befolkning. Men verkligheten är att detta inte är någon ny trend, utan har pågått sedan början av 1900-talet, utan några väsentliga problem. Faktum är att ca två tredjedelar av åldrandet fram till år 2060 redan tagits fram till och med 2013, och ändå har vi ett högre välstånd än tidigare och trots skattesänkningar har inte välfärden fått mindre pengar och går inte alls på knäna, Aftonbladetrubriker till trots.

Jag har idag fått en förhandstitt på Erik Sandbergs dokumentärfilm Politiker utan mål, som visas på SVT Dokument inifrån i morgon. Mer om den dokumentären kommer i ett blogginlägg i morgon.

Mycket av programmet handlade om de förmodade dystopiska kriser som politikerna gömmer sin avsaknad av visioner bakom, bland annat den påstådda åldringskrisen eller åldringsdystopin.

Men som visades i programmet är 2/3 av åldrandet - 65% från 1900-talets början, eller 70%1. från  1800-talets nivå - redan avklarat. Och ändå har vi aldrig haft ett så här stort välstånd. Uppenbarligen verkar inte en åldrande befolkning vara ett problem.

Jag har nedan återskapat en egen version av en graf som i förbifarten skymtade förbi i filmen. Det är alltså inte min egen idé, utan en av de intervjuade i dokumentären, som ska ha cred för idén.
Procentandel av Sveriges befolkning i åldern 65+ under åren 1860 - 2070, enligt historisk statistik och SCB:s
befolkningsframskrivningar. Klicka på grafen för bättre detaljer.
SCB:s befolkningsprognoser bygger förstås på rådande trender i förändringar i barnafödande, livslängdsförändringar, emigration, immigration mm. Ändå kommer andelen 65+ att plana ut efter 20601., oräknat exempelvis en ny babyboom, radikala förändringar av förutsättningarna för vårt välstånd, som peak oil, bakterieresistens, krig, giftberget och den dåliga motionen som yngre generationer fått med sig från barnsbenen etc, som mycket väl kan sänka livslängden framöver. De som är 65+ idag har växt upp i ett helt annat samhälle, med andra vanor från födseln.

Man kan för övrigt notera att babyboomen runt 1990 lyckades pressa ner andelen 65+. För övrigt visades ett inslag från det tidiga 80-talets TV, där man påtalade att om vi nöjer oss med 80-talets levnadsstandard kommer vi "idag" kunna gå i pension vid 43 års ålder på grund av ekonomisk tillväxt och robotiseringen och automatiseringen som datorerna för med sig. Nu blev det inte så, vi valde konsumism och en tävling i vem som kan ta på sig störst skulder för att köpa en befintlig bostad, istället för pension vid 43 år.

Man ska också komma ihåg att 65+ aldrig förr har mått så bra som idag. 65+ går inte omedelbart och lägger sig på slutförvar, utan många jobbar redan idag vidare, åtminstone deltid, eller belastar åtminstone inte sjukvård och välfärd, utan blir tvärt om resurser för yngre generationer, som barnbarnen.

Istället används åldringsdystopin som ursäkt för allt möjligt. Folkhemsfundamentalisterna använder den som ursäkt för vi måste stoppa invandringen så vi kan ta hand om vår åldrande befolkning och invandringsfundamentalisterna använder den som argument för att vi måste ha en invandring av miljontals människor för att kunna ta hand om vår åldrande befolkning.

I verkligheten har inte en åldrande befolkning utgjort några som helst problem.

Samtidigt ska man komma ihåg att för vissa länder blir förändringen större, t ex hårt krigshärjade länder som Tyskland, där nu andravärldskrigsöverlevarna börjar dö av. De miljontals dödade under andra världskriget försvinner ur statistiken och andelen 65+ av befolkningen ökar desto snabbare i Tyskland relativt tidigare. Men det berör inte Sverige på samma sätt.

Nu tar förvisso Politiker utan mål sin utgångspunkt i rådande officiella prognoser om evig ekonomisk tillväxt i en ändlig värld. Men om politikerna verkligen tror på denna eviga tillväxt även fortsättningsvis, så kan inte åldringsdystopin bli ett problem. Ekonomin växer snabbare än andelen 65+.

1. För enkelhetens skull, och av retoriska skäl, har jag avrundat till hela procentandelar, exakta siffror och nivåer varierar något, men poängen kvarstår. Jag har lagt nivåerna på 5% för 1800-talet, 8% för början av 1900-talet, 19% nu och 25% år 2060. Vilket är tillräckligt nära verkligheten.
2. I rättvisans namn så tar den fart igen efter 2070, enligt SCB. Men man drog gränsen där i programmet, och ärligt talat blir en sådan prognos allt mindre tillförlitlig ju längre fram vi tittar. Sifforna planar ut igen runt 2100 osv.

"379% överpriser är ingen bubbla"

I en debattartikel hos Bonnier/DN uppmärksammas en rapport som pekar ut den statliga byggregleringen och det kommunala planmonopolet som orsak till bostads- och fastighetsbubblan. Fast det hävdas att det inte existerar någon bubbla, trots att överpriserna för lokaler anges till 379%.

I själva verket är överpriser själva definitionen på en bubbla.

Det finns ett antal andra underligheter i debattartikeln. Man jämför t ex med Houston i USA, där bygg- och planregleringen i princip inte existerar. Därmed ska inte bostadspriserna eller fastighetspriserna vare sig stigit eller kraschat med USA:s bostadsbubbla.

Men Houston är exempelvis inte jämförbart med Stockholm.

Medan Houston är byggd på i princip helt platt mark, där man kan leka SimCity bäst man vill, så är Stockholm placerad på sämsta tänkbara plats i Sverige.

Man har valt att placera Stockholm mitt i en sjö, på en bunt bergiga öar, malmer, vilket gör all form av stadsplanering och stadsexpansion maximalt omständig. Ska man jämföra Houston med någon större stad i Sverige, så är det snarare Malmö. Som inte alls haft eller har samma bostads- och fastighetsprisutveckling som Stockholm.

Så frågan är om det är frånvaron av planmonopol som hjälper Houston, eller om det är den lokala geografin? Kanske är det frånvaron av planmonopol, men hur skulle ett sådant fungerat på en plats som Stockholm?

Kan rapporten och debattinlägget endast hitta ett enda gott exempel där frånvaron av planmonopol hindrat problemen? För Houston är knappast den enda platsen i världen som saknar planmonopol? Det hela låter snarare som cherry-picking.

Det finns exempelvis massvis med kommuner i Sverige där bostads- och lokalpriserna inte exploderat, trots planmonopol.

Dock är tanken att ta bort det kommunala planmonopolet och reducera den statliga byggregleringen är dock i grunden en god och liberal tanke. Men då ska även övrig socialism bort - t ex centralbanksräntan och räntebidragen.

LO-trams: Ingen ung utan jobb

Den socialistiska Rörelsens maffiagren, utpressningsorganisationen LO, laddar inför socialisternas hat- och hetshögtid 1:a maj, där man bl a erbjuder familjefest. Och ingen ung utan jobb. Men samtidigt går maffiaorganisationens politiska gren, socialdemokraterna, till val med att det ska bli dyrare att ha ungdomar anställda.

Tveksam börsöppning väntas

Stockholmsbörsen rusade och OMXS30 steg 2.08% under gårdagen, vilket kanske kan härledas till att börsen haft stängt sedan torsdag lunch och hade en del att arbeta ikapp.  Nya rekordnivåer har nåtts på det gamla privat pensionssparande och PPM, men börsen väntas tveka under dagen.

2014-04-22

Alliansen ökar försvarsanslagen - om TVÅ mandatperioder

Alliansregimen går ut stort och hävdar att de ökar försvarsanslagen. I verkligheten handlar det om småsummor, som inte ens kompenserar för inflationen och de skenande lönekostnaderna, och anslagen ska inte ske förrän mandatperioden 2018 - 2022.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...